Talidomid, Thalidomidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o talidomidzie

Rok wprowadzenia na rynek
1957
Substancje aktywne
talidomid
Działanie talidomidu
immunosupresyjne (zmniejsza odporność), przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne), przeciwzapalne
Postacie talidomidu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew, układ limfatyczny (chłonny)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny talidomidu

Talidomid został opracowany w 1953 roku w Chemie Gruenenthal i  był stosowany od 1957 roku jako lek o właściwościach nasennych, uspokajających, przeciwwymiotnych i przeciwbólowych (szeroko stosowany wśród kobiet ciężarnych). Na skutek doniesień, że lek powoduje uszkodzenia płodu (deformacje kończyn, zaburzone proporcje ciała i inne ciężkie wady rozwojowe), talidomid został wycofany z rynku w 1961 roku. Powrót talidomidu związany był z odkryciem jego nowych właściwości w latach 90 XX wieku. Potwierdzono, że lek hamuje angiogenezę (tworzenie nowych naczyń krwionośnych) i posiada inne właściwości pozwalające na stosowanie go jako leku modulującego odpowiedź immunologiczną i leku przeciwnowotworowego.

Wzór sumaryczny talidomidu

C13H10N2O4

Spis treści

Wskazania do stosowania talidomidu

Talidomid jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego u pacjentów od 65 roku życia oraz u osób, u których nie jest możliwe zastosowanie chemioterapii wysokodawkowej. Innym wskazaniem do stosowania leku jest leczenie ostrych objawów skórnych tocznia guzowatego oraz zapobieganie ich nawrotom. 

Dawkowanie talidomidu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stopnia nasilenia choroby, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.
Talidomid przyjmuje się doustnie.
Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych to 100–200 mg. Ze względu na działanie uspokajające i wywoływanie senności, lek należy przyjmować na noc.
Jeżeli od pominięcia dawki leku upłynęło mniej niż 12 h, należy przyjąć pominiętą dawkę najszybciej jak to możliwe. W przypadku, gdy minęło więcej niż 12 h, nie należy przyjmować pominiętej dawki, lecz dopiero kolejną dawkę następnego dnia o stałej porze.
Przyjmując kapsułkę należy uważać, aby nie doszło do jej uszkodzenia i bezpośredniego kontaktu proszku ze skórą (w takiej sytuacji należy natychmiast umyć skórę wodą z mydłem).

Przeciwskazania do stosowania talidomidu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na talidomid, ciąża oraz kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej metody antykoncepcji.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania talidomidu

Ze względu na działanie teratogenne talidomidu, kobiety w wieku rozrodczym muszą regularnie (co 4 tygodnie) wykonywać testy ciążowe pod nadzorem personelu medycznego. Najbezpieczniej, aby wykonanie testu ciążowego, przepisanie recepty i wydanie leku nastąpiło w tym samym dniu. Kobiety, które są w ciąży lub podejrzewają, że mogą być w ciąży nie powinny mieć kontaktu z kapsułkami, ani z blistrem.
Osoba stosująca talidomid nie powinna być krwiodawcą podczas terapii, a także do 7 dni od zakończenia przyjmowania leku. Takie same obostrzenia dotyczą mężczyzn, którzy chcieliby być dawcami nasienia (spermy).
U kobiet leczonych talidomidem odnotowano zaburzenia miesiączkowania lub całkowity brak miesiączki. W przypadku braku miesiączki należy przeprowadzić badania w celu wyeliminowania ciąży.
Stosowanie leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego. U pacjentów z grup zwiększonego ryzyka należy podjąć działania profilaktyczne. Istotna jest profilaktyka przeciwzakrzepowa. Pojawienie się objawów, takich jak ból w klatce piersiowej, zadyszka i puchnięcie kończyn wskazują na konieczność konsultacji z lekarzem.
Talidomid może powodować nasilenie objawów istniejącej neuropatii lub rozwój neuropatii obwodowej. Do objawów należą osłabienie, zaburzenia czucia, parestezje, zaburzenia koordynacji ruchowej itp. Należy kontrolować liczbę białych krwinek.
Wystąpienie omdleń, zwolnienia rytmu serca i blok przedsionkowo-komorowy może wiązać się z koniecznością zmniejszenia dawkowania lub przerwania leczenia.
Odnotowano przypadki nadciśnienia płucnego, w tym przypadki śmiertelne, a także neutropenii. Pierwszymi objawami sygnalizującymi neutropenię są osłabienie, parestezja i utrata odruchów. Oprócz tego, należy uwzględnić ryzyko zespołu rozpadu guza i ciężkich zakażeń (w tym uaktywnienie zakażeń wirusowych np. półpaśca lub zapalenia wątroby typu B).
Należy zachować ostrożność w przypadku predyspozycji do krwawień i wybroczyn. Talidomid może wywołać trompocytopenię, dlatego należy kontrolować liczbę płytek krwi.
Pacjentów należy monitorować pod kątem zaburzeń czynności wątroby, reakcji alergicznych i ciężkich reakcji skórnych.
Lek może nasilać senność, dlatego w przypadku, gdy nasilona senność utrudnia normalne funkcjonowanie lub jeżeli pacjent, chciałby zażyć inne leki nasenne, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje talidomidu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania usypiającego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyproheptadyna (Cyproheptadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Difenoksylat (Diphenoxylate) agoniści receptora opioidowego
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Lormetazepam (Lormetazepam) BZD - benzodiazepiny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Pentazocyna (Pentazocine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Petydyna (Pethidine) agoniści receptora opioidowego
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Remifentanyl (Remifentanil) agoniści receptora opioidowego
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sufentanyl (Sufentanil) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Nadmierne zwolnienie rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Ambenonium (Ambenonium) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Distygmina (Distigmime) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Neostygmina (Neostigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pirydostygmina (Pyridostigmine, pyridostigmine bromide, pyridostigmine iodide) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sylodosyna (Silodosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Fizostygmina (Physostigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększone ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Alemtuzumab (Alemtuzumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Cetuksymab (Cetuximab) przeciwciała monoklonalne - immunoglobuliny
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eksemestan (Exemestane) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Raloksyfen (Raloxifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Rytuksymab (Rituximab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Trastuzumab (Trastuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Zwiększone ryzyko zakażeń i stanów zapalnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Objawy uszkodzenia nerwów obwodowych: parestezje, drętwienie kończyn, ból kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania

Interakcje talidomidu z alkoholem

Talidomid może nasilać działanie alkoholu.

Wpływ talidomidu na prowadzenie pojazdów

Talidomid może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów tj. zawroty głowy, senność, zmęczenie, zaburzenia widzenia.

Wpływ talidomidu na ciążę

Talidomid działa teratogennie, dlatego stosowanie go w ciąży jest przeciwwskazane. Lek może powodować deformacje kończyn, nieprawidłowo rozwinięty przewód słuchowy, uszkodzenie ucha i/lub oczu, upośledzony rozwój nerek, wrodzoną chorobę serca itp. Kobieta podejmująca leczenie talidomidem musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji 4 tygodnie przed rozpoczęciem terapii, podczas terapii i 4 tygodnie po zakończeniu stosowania leku. Jeżeli dojdzie do ciąży w trakcie terapii, należy przerwać stosowanie leku. Mężczyźni leczeni talidomidem muszą stosować prezerwatywy współżyjąc z kobietą, która jest w wieku rozrodczym, ponieważ talidomid przechodzi do nasienia. 

Wpływ talidomidu na laktację

Z obserwacji prowadzonych wśród zwierząt wynika, że talidomid przenika do mleka. Nie wiadomo, czy dane te można odnieść do ludzi, dlatego należy przerwać karmienie piersią w okresie leczenia talidomidem.

Wpływ talidomidu na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności ludzi podczas stosowania talidomidu. Dane związane z badaniami na królikach wykazały zwyrodnienie jąder u samców.

Skutki uboczne

limfopenia
zawroty głowy
neutropenia obwodowa
drżenie
obrzęk obwodowy
zaburzenia czucia
leukopenia
trombocytopenia
neutropenia
parestezje
anemia
senność
zaparcia
depresja
drgawki
duszność
gorączka neutropeniczna
zator tętnicy płucnej
bronchopneumopatia
suchość skóry
suchość w ustach
astenia
wymioty
wysypka
zaburzenia koordynacji
toksyczne wykwity skórne
złe samopoczucie
pancytopenia
bradykardia
niewydolność serca
gorączka
Osłabienie słuchu
niewydolność nerek
stan splątania
zapalenie płuc
zakrzepica żył głębokich
Śródmiąższowa choroba płuc
głuchota
ostra białaczka szpikowa
migotanie przedsionków
zespół mielodysplastyczny
blok przedsionkowo-komorowy
niedrożność jelit
zawał mięśnia sercowego
krwawienie z żołądka lub jelit
reakcje alergiczne
zapalenie trzustki
nasilenie objawów choroby Parkinsona
zaburzenia miesiączkowania
martwica toksyczna naskórka
zaburzenia wątroby
zespół rozpadu guza
zespół odwracalnej tylnej encefalopatii
brak miesiączki
ciężkie zakażenia
zespół Stevensa-Johnsona
leukocytoklastyczne zapalenie naczyń krwionośnych
Niedoczynność tarczycy
nadciśnienie płucne
perforacja żołądka lub jelit
reakcja polekowa z eozynofilią i objawami uogólnionymi (DRESS)
zaburzenia czynności płciowych

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania talidomidu

Większym dawkom może towarzyszyć senność, złe samopoczucie, ból głowy, drażliwość. Odnotowano przypadek nieprawidłowego odruchu podeszwowego u dwuletniego dziecka przyjmującego dawkę 700 mg.

Mechanizm działania talidomidu

Talidomid hamuje aktywność czynników wzrostu (β-FGF i VEGF), które uczestniczą w tworzeniu nowych naczyń krwionośnych (działanie antyangiogenne). Lek hamuje również wydzielanie czynnika martwicy nowotworów (TNF-α), aktywność interleukin oraz wzrost i funkcje plazmocytów. Oprócz tego, talidomid nasila przeciwnowotworową odpowiedź limfocytów pomocniczych Th1 i komórek NK. W efekcie talidomid działa przeciwnowotworowo, immunosupresyjnie i przeciwzapalnie.

Wchłanianie talidomidu

Talidomid jest powoli wchłaniany z przewodu pokarmowego i osiąga stężenie maksymalne w ciągu 1-5 h od podania. Przyjęcie leku z posiłkiem może opóźnić wchłanianie leku.

Dystrybucja talidomidu

Talidomid występuje w postaci dwóch enancjomerów (+)-(R) i (-)-(S), dla których stopień wiązania z białkami osocza wynosi odpowiednio 55% i 56%. Talidomid przenika do nasienia mężczyzny osiągając w nim stężenie zbliżone do stężenia w osoczu. 

Metabolizm talidomidu

Talidomid jest metabolizowany przede wszystkim w osoczu na drodze nieenzymatycznej hydrolizy m.in. do N-(o-karboksybenzoilo) glutarimidu oraz ftaloiloizoglutaminy. Inną, mało istotną drogą metabolizmu talidomidu jest utlenianie. Metabolizm wątroby z udziałem enzymów CYP450 ma minimalny udział w całkowitym metabolizmie leku. Talidomid w około 80% występuje we krwi w postaci niezmienionej.

Wydalanie talidomidu

Wydalanie leku odbywa się głównie z moczem (>90%), w drugiej kolejności z kałem. W moczu niezmieniona postać leku stanowi zaledwie 0,7% dawki. Okres półtrwania talidomidu wynosi średnio 5-7 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij