Sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej, Calcii polistyreni sulfonas - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Rok wprowadzenia na rynek
1968
Substancje aktywne
sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej
Działanie soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej
zmniejszenie stężenia jonów potasu
Postacie soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej
koncentrat do sporządzenia płynu doodbytniczego, proszek doustny
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Diagnostyka laboratoryjna, Gastroenterologia
Rys historyczny soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej jest związkiem należącym do żywic jonowymiennych, wykorzystywanym w terapii zaburzeń elektrolitowych. Lek został dopuszczony do  obrotu w 1968 roku w Szwajcarii. Za wniosek rejestracyjny odpowiadała firma Sanofi–Aventis (Suisse) SA.

Spis treści

Wskazania do stosowania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Substancja czynna znalazła zastosowanie w leczeniu pacjentów ze zwiększonym stężeniem potasu w osoczu, występującym podczas przebiegu anurii (bezmocz) lub oligourii (skąpomocz).

Sól wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej należy stosować w przypadku obecności przeciwwskazań do podania soli sodowej. 

Dawkowanie soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Schemat dawkowania wapniowej soli sulfonowanej żywicy polistyrenowej jest zależny przede wszystkim od stopnia zaburzeń elektrolitowych występujących u pacjenta. Lek należy stosować doodbytniczo lub doustnie. 

Podanie doustne uwzględnia stosowanie od 45 g do 60 g substancji czynnej na dobę. W celu poprawienia smaku preparatu istnieje możliwość podania żywicy w formie zawiesiny w małej ilości wody lub słodkiego płynu. 
Doodbytnicza droga podania jest zalecana w przypadku pacjentów nieprzytomnych, wymiotujących lub osób z porażenną niedrożnością jelit. Zalecana dawka dobowa podczas podania do odbytnicy wynosi 30 g leku w 150 g wody.  Wlew doodbytniczy powinien zostać utrzymany w odbytnicy przez około dziewięć godzin. 

W niektórych przypadkach zalecane jest jednoczesne doodbytnicze i doustne podanie leku. Podanie leku obiema drogami umożliwia szybsze zmniejszenie poziomu potasu w organizmie. 

Terapia dzieci wymaga dostosowania dawki leku do masy ciała pacjenta. Podczas terapii hiperkaliemii u dzieci zalecana dawka dobowa wynosi od 0.5 g/kg masy ciała do 1 g/kg masy ciała dziecka. W razie odmowy przyjęcia leku przez dziecko, substancja czynna może zostać podana doodbytniczo w dawce stosowanej doustnie, zawieszonej w odpowiedniej ilości płynu.

Po stosowaniu leku drogą doodbytniczą rekomendowane jest wypłukanie okrężnicy po zakończeniu terapii. W przypadku podania doustnego, leku nie należy zawieszać w sokach owocowych ze względu na duża zawartość potasu w tego rodzaju produktach.

Przeciwskazania do stosowania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Przeciwwskazaniem do stosowania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną. Innymi ograniczeniami w wykorzystaniu leku w terapii hiperkaliemii są:

  • schorzenia związane z podwyższonym stężeniem wapnia w osoczu (sarkoidoza, nowotwory z przerzutami, nadczynność przytarczyc, szpiczak mnogi);
  • atonia jelit;
  • stężenie potasu poniżej 5 mmol/l;
  • występowanie nadwrażliwości na inne sulfonowane żywice polistyrenowe.

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w przypadku noworodków z niedrożnością jelit. Substancji czynnej nie należy podawać noworodkom drogą doustną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Podczas terapii solą wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej zalecane jest kontrolowanie stopnia występujących zaburzeń elektrolitowych. Ze względu na niecałkowitą selektywność żywic jonowymiennych w trakcie terapii może wystąpić nadmierny spadek stężenia jonów potasowych, zmniejszenie stężenia jonów magnezu oraz wzrost stężenia jonów wapniowych. Terapię należy przerwać w przypadku spadku poziomu jonów potasu poniżej 5 mmol/l. 

W przypadku stosowania leku u niemowląt i noworodków zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności. Niewłaściwa dawka substancji czynnej może prowadzić do skawalenia żywicy w odbytnicy. U noworodków z niską masą urodzeniową istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień oraz martwicy jelita.

Należy zachować ostrożność podczas doustnego stosowania leku. Przypadkowa inhalacja substancji czynnej może prowadzić do zaburzeń układu oddechowego. 

Stosowanie leku w przypadku wystąpienia zaparcia nie jest zalecane. Terapia może zostać wznowiona po powrocie funkcji jelita do normy. Nie zaleca się próby samoleczenia zaparcia środkami przeczyszczającymi zawierającymi jony magnezu. 

Przeciwwskazania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie wapniowej soli sulfonowanej żywicy polistyrenowej z sorbitolem. Jednoczesna terapia zwiększa ryzyko zwężeń przewodu pokarmowego, martwicy, perforacji oraz niedokrwienia jelita.

Interakcje soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie wchłaniania substancji czynnych z jelita.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie toksyczności glikozydów naparstnicy, wzrost ryzyka pojawienia się działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Wzrost ryzyka wystąpienia atonii jelita związanej z powstawaniem złogów wodorotlenku glinu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide) substancje zobojętniające
Zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia alkalozy metabolicznej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
Zmniejszenie wydajności żywic jonowymiennych podczas jednoczesnego stosowania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fosforan glinu (Aluminium phosphate) substancje zobojętniające
Octanowinian glinu (Aluminium acetotartrate) środki o różnym działaniu stosowane miejscowo w przypadku ran, stłuczeń (antyseptyczne, dezynfekujące, przeciwwysiękowe, przyśpieszające gojenie ran)
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Wodorotlenek glinu (Aluminium hydroxide) substancje zobojętniające
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Mleczan magnezu (Magnesium lactate) związki magnezu
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Wodoroasparaginian magnezu (Magnesium aspartate) związki magnezu
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające

Interakcje soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej z pożywieniem

Spożywanie dużych ilości produktów zawierających jony potasowe podczas leczenia solą wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej niesie ze sobą ryzyko zmniejszenia skuteczności terapii. 

Wpływ soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej na prowadzenie pojazdów

Substancja czynna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. 

Inne rodzaje interakcji

Nie należy przyjmować soli sulfonowanej żywicy polistyrenowej w połączeniu z sorbitolem ze względu na zwiększone ryzyko pojawienia się martwicy i perforacji jelita. 

Wpływ soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej na ciążę

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej podczas stosowania u kobiety ciężarnej. Substancja czynna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka wpływu działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku na ciążę. 

Wykorzystanie leku w terapii kobiety ciężarnej jest dopuszczalne po wcześniejszym omówieniu z lekarzem ryzyka dla płodu.

Wpływ soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej na laktację

Bezpieczeństwo terapii solą wapniową sulfonowanej żywicy polistyrenowej podczas laktacji nie zostało potwierdzone. Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest możliwe po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i starannej analizie wpływu działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku na karmione dziecko. 

Skutki uboczne

biegunka
kaszel
nadciśnienie
nudności
perforacja jelita cienkiego i grubego
rozstrój żołądka
skurcze mięśni
splątanie
wymioty
zaparcia
zmęczenie
zaburzenia rytmu serca
zapalenie oskrzeli
smoliste stolce
niedrożność jelit
częste oddawanie moczu
hiperkalcemia
krwawe wymioty
nadmierne pragnienie
brak łaknienia
hipokaliemia
niedokrwienie jelit
owrzodzenia żołądka i dwunastnicy
obrzęk dłoni, kostek lub stóp

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może spowodować spadek stężenia jonów potasu w osoczu poniżej normy. Hipokaliemia może prowadzić do wystąpienia objawów ze strony mięśnia sercowego (przyspieszenie akcji serca, zaburzenia rytmu). Przedawkowanie substancji czynnej prowadzi do osłabienia siły mięśniowej, spowolnienia odruchów i porażenia mięśni oraz objawów ze strony układu nerwowego (nerwowość, splątanie, zmniejszenie koncentracji). 

Mechanizm działania soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Mechanizm działania żywic jonowymiennych, do których należy sól wapniowa sulfonowanej żywicy polistyrenowej, polega absorbowaniu przez cząsteczkę leku kationów występujących w jelicie. 
Po podaniu substancji leczniczej, podczas pasażu jelitowego dochodzi do odłączania się jonów wapniowych od cząsteczki żywicy i zastępowaniu ich jonami potasowymi pochodzącymi ze światła jelita grubego. 

W trakcie terapii należy zwrócić uwagę na fakt, że żywica polistyrenowa nie jest selektywna wobec jonów potasu, więc inne kationy obecne w świetle jelita mogą ograniczać skuteczność leku w terapii hiperkaliemii. 

Wchłanianie soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Substancja czynna nie wchłania się z przewodu pokarmowego. 

Dystrybucja soli wapniowej sulfonowanej żywicy polistyrenowej

Żywica polistyrenowa nie rozpuszcza się w wodzie, 1 gram żywicy, w warunkach laboratoryjnych jest w stanie związać od 1.3 mmol do 2 mmol jonów potasu. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij