Sertindol, Sertindolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sertindol

Rok wprowadzenia na rynek
1996
Substancje aktywne
sertindol
Działanie sertindolu
przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne) (leczenie schozofrenii i psychoz)
Postacie sertindolu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Medycyna rodzinna, Neurologia, Psychiatria
Rys historyczny sertindolu

Sertindol został wprowadzony na rynek w 1996 roku przez duńską firmę H. LUNDBEC jako lek w terapii schizofrenii. Wprowadzony został przez kilka państw europejskich, jednak dwa lata później  został wycofany, ze względu na ryzyko działań niepożądanych ze strony serca. Lek obecnie został ponownie dopuszczony do obrotu.

Wzór sumaryczny sertindolu

C24H26ClFN4O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające sertindol

Wskazania do stosowania sertindolu

Sertindol jest wskazany w leczeniu schizofrenii u pacjentów, którzy nie tolerują przynajmniej jednego innego leku przeciwpsychotycznego.

Dawkowanie sertindolu

Sertindol podaje się doustnie w dawce początkowej 4 mg na dobę, aż do osiągnięcia optymalnej dawki dobowej wynoszącej 12-20 mg.

Przeciwskazania do stosowania sertindolu

Przeciwwskazaniem do stosowania sertindolu jest rozpoznana niewyrównana hipokaliemia, choroby układu krążenia, zastoinowa niewydolność serca, bradykardia i zaburzenia rytmu serca oraz kardiomiopatia przerostowa. Ponadto, nie jest wskazane stosowanie sertindolu u osób ze stwierdzonym zespołem wydłużonego odstępu QT lub nabytym wydłużeniem odstępu QT. W literaturze opisuje się również, że przeciwwskazane jest podawanie sertindolu u osób z zaburzeniami czynności wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sertindolu

Lekarz prowadzący przed zastosowaniem leczenia sertindolem, jak i w trakcie terapii,  powinien monitorować EKG pacjenta. Jeżeli odstęp QTc jest większy niż 450 milisekund u mężczyzn i 470 milisekund nie powinno się rozważać włączenia sertindolu do terapii.

Przed stosowaniem sertindolu należy oznaczyć stężenie potasu i magnezu we krwi pacjentów zagrożonych zaburzeniami elektrolitowymi i ewentualnie skorygować ich małe stężenie w surowicy krwi.

Przed rozpoczęciem leczenia sertindolem należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej.

Należy zachować szczególną ostrożność podając sertindol pacjentom ze stwierdzonym wolnym metabolizmem przy udziale CYP2D6.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując sertindol u pacjentów z cukrzycą i zalecane jest stałe monitorowanie jej poziomu, ze względu na przypadki hiperglikemii.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka predysponującymi do udaru.

W związku z podwyższonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej u osób powyżej 65 roku życia sertindol powinien być stosowany tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Należy zachować szczególną ostrożność podając sertindol u pacjentów z napadami padaczkowymi w wywiadzie.

Zaleca się stopniowe odstawianie sertindolu, gdyż obserwowano przypadki ostrego zespołu poodstawiennego w postaci nudności, wymiotów,  nadmiernej potliwości czy nawet bezsenności. 

Przeciwwskazania sertindolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Sertindol jest przeciwwskazany do łączenia z lekami, które wydłużają odstępy QT. Należą do nich: leki przeciwarytmiczne Ia i III ( chinidyna, amiodaron, sotalol), niektóre leki przeciwpsychotyczne np. tiorydazyna, wybrane antybiotyki makrolidowe np. erytromycyna czy chinolowe np. moksyfloksacyna oraz niektóre leki przeciwhistaminowe( terfenadyna, astemizol). Nie należy podawać również sertindolu z solami litu oraz z lekami hamującymi enzymy cytochromu P4503A np. ketokonazol, itrakonazol,erytromycyna, klarytromycyna, indynawir, werapamil czy dilitiazem.

Interakcje sertindolu z innymi substancjami czynnymi

zwiększenie sertindolu w osoczu krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
dwu-trzykrotne zmniejszenie działania sertindolu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje sertindolu z pożywieniem

Pokarm nie wywiera istotnego wpływu na szybkość i stopień wchłaniania sertindolu.

Interakcje sertindolu z alkoholem

Sertindol może nasilać działanie alkoholu związane z depresją układu nerwowego, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania sertindolu z alkoholem.

Wpływ sertindolu na prowadzenie pojazdów

Ze względu na indywidualną wrażliwość na lek, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustalenia wpływu sertindolu na organizm. Sertindol nie powoduje sedacji.

Wpływ sertindolu na ciążę

Ekspozycja na sertindol w trzecim trymestrze ciąży powoduje ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u płodu obejmujące objawy pozapiramidowe i/lub objawy odstawienne. Obserwowano przypadki pobudzenia, drżenia, senności, zaburzeń w oddychaniu i karmieniu. Z tego powodu sertindol nie powinien być ordynowany pacjentkom w czasie ciąży.

Wpływ sertindolu na laktację

Przypuszcza się, że sertindol może przenikać do mleka matek karmiących, dlatego należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Wpływ sertindolu na płodność

W trakcie terapii sertindolem obserwowano zaburzenia funkcji płciowych. U mężczyzn pojawiały się zaburzenia erekcji lub jej całkowity brak, zaburzenia wzwodu. W przypadku wystąpienia hiperprolaktynemii, mlekotoku lub zaburzeń funkcji płciowych zmniejszyć lub odstawić sertindol.

Skutki uboczne

hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
wydłużenie odstępu QT
zwiększenie masy ciała
zaburzenia erekcji
obrzęk obwodowy
drgawki
hiperglikemia
hiperprolaktynemia
mlekotok
omdlenia
zaburzenia ruchowe
Zaburzenia typu torsade de pointes
złośliwy zespół neuroleptyczny
zespół odstawienia leku

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania sertindolu

Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania sertindolu po podaniu doustnym charakteryzują się sennością, niewyraźną mową, częstoskurczem, niedociśnieniem tętniczym i przemijającym wydłużeniem odcinka QT. Obserwowano objawy torsade de pointes ( tzw. balet serca) oraz odnotowano również przypadki śmiertelne. W przypadku przedawkowania sertindolu należy zapewnić drożność dróg oddechowych, dostateczną podaż tlenu, monitorować parametry serca i objawy parametrów życiowych.

Mechanizm działania sertindolu

Sertindol jest lekiem przeciwpsychotycznym selektywnie hamującym neurony dopaminergiczne układu mezolimbicznego, hamującym receptory dopaminergiczne D2, serotoninowe 5-HT2A i 5-HT2C oraz alfa1-adrenoreceptory. Wykazano, że sertindol nie działa na receptory muskarynowe i histaminowe H1.

Wchłanianie sertindolu

Sertindol po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany , jego tmax wynosi 10h.

Dystrybucja sertindolu

Sertindol wiąże się z białkami osocza w 99,5% z albuminami i z kwaśną glikoproteiną alfa1. Sertindol przenika do krwinek czerwonych i z łatwością pokonuje barierę krew-mózg oraz barierę łożyskową.

Metabolizm srtindolu

Sertindol jest metabolizowany do dehydrosertindolu (80%) w procesie utleniania pierścienia imidazololidynowego oraz do norsertindolu  (40%) na drodze N-dealkilacji. Wydaje się, że za główne działanie sertindolu odpowiada jego postać macierzysta i metabolity nie odgrywają znaczącej roli farmakologicznej.

Wydalanie sertindolu

Sertindol i jego metabolity są wydalane powoli (14 dni po podaniu doustnym odzyskano 50-60% dawki). Wydalenie z kałem stanowi główną drogę eliminacji.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij