Repaglinid, Repaglinidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o repaglinidzie

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
repaglinid
Działanie repaglinidu
przeciwcukrzycowe (hipoglikemizujące; zmniejsza stężenie glukozy we krwi), zwiększa wydzielanie insuliny
Postacie repaglinidu
tabletki
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Diabetologia
Rys historyczny repaglinidu

Repaglinid należy do doustnych leków przeciwcukrzycowych o działaniu zbliżonym do pochodnych sulfonylomocznika. Został dopuszczony do obrotu w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych, podmiotem odpowiedzialnym za rejestrację była firma Novo Nordisk Inc. Dwa lata później, lek został wprowadzony na rynek europejski przez firmę Novo Nordisk Pharma Ag.

Wzór sumaryczny repaglinidu

C27H36N2O4

Spis treści

Wskazania do stosowania repaglinidu

Repaglinid jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym. Znalazł zastosowanie w terapii cukrzycy typu II. Cukrzyca typu II jest spowodowana zmniejszonym wydzielaniem insuliny przez komórki β wysp trzustkowych. Lek pobudza wydzielanie insuliny przez trzustkę. Repaglinid jest stosowany w przypadku, gdy niefarmakologiczne metody obniżenia poziomu glukozy we krwi (dieta, ćwiczenia fizyczne) nie przyniosły wystarczających rezultatów. 
Terapia z wykorzystaniem repaglinidu dopuszcza jednoczesne stosowanie metforminy. Podczas stosowania leku zalecane jest również utrzymanie właściwej diety i aktywności fizycznej. 

Dawkowanie repaglinidu

Repaglinid należy stosować doustnie, przyjmując lek około 30 minut przed posiłkiem. W przypadku spożycia dodatkowego posiłku, należy stosować się do zaleceń lekarskich (pominięcie lub wprowadzenie dodatkowej dawki).

Maksymalna dawka dobowa repaglinidu wynosi 16 mg. Po wprowadzeniu leku do schematu terapii, zalecana jest dodatkowa kontrola glikemii przeprowadzana przez lekarza. Dodatkowe badania przeprowadzane są w celu wykluczenia występowania nieskuteczności wtórnej lub pierwotnej podczas leczenia, a także aby ustalić najmniejszą skuteczną dawkę repaglinidu. Zazwyczaj stosowane dawki dobowe leku znajdują się w przedziale od 0,5 mg do 16 mg substancji czynnej.

Nie przeprowadzono wystarczających badań bezpieczeństwa stosowania repaglinidu w przypadku:

  • dzieci i młodzieży;
  • osób z niewydolnością nerek;
  • pacjentów w podeszłym wieku.

U pacjentów stosujących jednocześnie inne doustne leki przeciwcukrzycowe (w tym metforminę), zalecana dawka wynosi 1 mg repaglinidu na dobę.
Dawkowanie należy dostosować w przypadku współistniejących schorzeń nerek. 

Przeciwskazania do stosowania repaglinidu

Stosowanie repaglinidu jest przeciwwskazane w przypadku wystąpienia nadwrażliwości na tę substancję leczniczą. Leku nie można również wykorzystać w terapii, ze względu na:

  • cukrzycę typu I;
  • współistniejące ciężkie zaburzenia pracy wątroby;
  • kwasicę ketonową (z występującą śpiączką lub bez niej).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania repaglinidu

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania repaglinidu w połączeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi. Podczas terapii wykorzystującej jednocześnie metforminę i repaglinid może wystąpić zwiększone ryzyko obniżenia poziomu glukozy we krwi.

Repaglinid powinien być zastosowany jedynie w przypadku, gdy inne metody leczenia jak dieta, zwiększony wysiłek fizyczny wpływający na masę ciała, nie przyniosły dostatecznych rezultatów. 

U pacjentów, którzy są szczególnie narażeni na czynniki stresowe, urazy lub planowany jest u nich zabieg chirurgiczny, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Istnieje ryzyko zaburzenia stanu poprawnej glikemii uzyskanej w wyniku leczenia repaglinidem. 

Terapia wykorzystująca repaglinid może zwiększyć ryzyko pojawienia się hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi). Wzrasta również ryzyko występowania zawału mięśnia sercowego. 

Podczas leczenia za pomocą repaglinidu istnieje ryzyko pojawienia się nieskuteczności wtórnej (zmniejszeniem efektywności leczenia). Może być ona związana z osłabieniem reakcji na substancję leczniczą lub dalszym rozwojem cukrzycy. Jeśli dojdzie do osłabienia działania hipoglikemizującego repaglinidu, zalecane jest dostosowanie dawki. 

Przeciwwskazania repaglinidu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie repaglinidu z gemfibrozylem jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie przeciwcukrzycowego działania repaglinidu.

Interakcje repaglinidu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania repaglinidu, ryzyko wystąpienia hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyklofosfamid (Cyclophosphamide) cytostatyki alkilujące
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas tioktynowy (kwas alfa-liponowy) (Thioctic acid) środki stosowane w zaburzeniach trawienia i metabolizmu - enzymy
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie siły działania repaglinid, ryzyko wzrostu stężenia glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Gestoden (Gestodene) progestageny
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Możliwość wystąpienia wahań stężenia glukozy w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Zwiększone ryzyko wystąpienia hipoglikemii (obniżenia stężenia glukozy we krwi).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Ryzyko zwiększenia poziomu glukozy we krwi, możliwość konieczności dostosowania dawki repaglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ryzko zamaskowania pierwszych objawów spadku stężenia glukozy we krwi. Nasilenie stanów hipoglikemicznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ryzyko osłabienia jak i nasilenia działania repaglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie częstości występowania stanów hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego

Interakcje repaglinidu z alkoholem

Spożywania alkoholu podczas leczenia repaglinidem może osłabić jego działanie przeciwcukrzycowe. Istnieje również ryzyko pojawienia się hipoglikemii.

Wpływ repaglinidu na prowadzenie pojazdów

Sama substancja czynna ma niewielki lub zerowy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. 
Z drugiej strony repaglinid może wywoływać hipoglikemię (spadki stężenia glukozy we krwi), co niesie ryzyko pojawienia się zawrotów głowy i omdleń. Należy ocenić ryzyko wystąpienia hipoglikemii, dla każdego pacjenta w sposób indywidualny. 

Inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatów z dziurawca, gdy jednoczenie przyjmowany jest repaglinid. Nie można wykluczyć wpływu indukcji enzymów cytochromu P450, wywołanej przez surowiec roślinny, na skuteczność zmniejszenia stężenia glukozy we krwi. 
Innym surowcem roślinnym, który z kolei nasila działanie repaglinidu jest korzeń żeń-szenia. Korzeń może spowodować nasilenie działania substancji leczniczej i wystąpienie działań niepożądanych

Wpływ repaglinidu na ciążę

Ze względu na niewystarczającą ilość badań w zakresie stosowania repaglinidu u kobiet ciężarnych, terapia z wykorzystaniem tej substancji nie jest zalecana podczas ciąży. 
Lek wykazywał działanie embriotoksyczne u zwierząt. 

Wpływ repaglinidu na laktację

Przyjmowanie repaglinidu w trakcie trwania okresu karmienia piersią nie jest zalecane. Istnieje wiele bezpieczniejszych alternatyw w stosunku do repaglinidu. Ponadto, w niektórych przypadkach sama aktywność fizyczna i dieta może skutkować unormowaniem glikemii po porodzie.  
Repaglinid przenika do mleka matki i może zwiększać wydzielanie endogennej insuliny z komórek trzustki dziecka. Zwiększa się ryzyko występowania hipoglikemii (spadek stężenia glukozy w osoczu).

Wpływ repaglinidu na płodność

Podczas podania wysokich dawek repaglinidu u samic szczurów w końcowym trymestrze ciąży, odnotowano zwiększone ryzyko wystąpienia deformacji kończyn oraz działanie embriotoksyczne. 

Skutki uboczne

biegunka
bóle brzucha
hipoglikemia
niewydolność krążenia
nieprawidłowe wyniki czynności wątroby
reakcje alergiczne
wymioty
zaburzenia widzenia
nadwrażliwość
nudności
śpiączka hipoglikemiczna

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania repaglinidu

Nie zaobserwowano ryzyka przedawkowania u pacjentów przyjmujących wysokie dawki repaglinidu, zabezpieczonych przed spadkiem stężenia glukozy w osoczu poprzez zwiększenie ilości węglowodanów w diecie. 
Ze względu na profil działania repaglinidu, po przedawkowaniu prawdopodobnie może wystąpić osłabienie, zmęczenie i zawroty głowy spowodowane spadkiem stężenia glukozy we krwi. 

Mechanizm działania repaglinidu

Mechanizm działania repaglinidu polega na stymulowaniu wydzielenia insuliny z komórek trzustki. Odpowiedź insulinowa powiązana ze spożyciem posiłku występuję już około 30 minut po przyjęciu repaglinidu. 
Insulina jest wydzielana przez komórki β wysp trzustkowych. Proces uwalniania insuliny z komórek trzustki jest zależny od napływu jonów wapniowych przez kanały wapniowe. Repaglinid powoduje depolaryzację (zmianę potencjału elektrycznego) błony komórkowej komórek β. Rezultatem jest otwarcie większej ilości kanałów wapniowych, a dzięki napływowi jonów wapnia, uwolnienie insuliny. 

Repaglinid nie ma wpływu na uwalnianie insuliny z komórek β, gdy występuje niedobór glukozy oraz gdy cukrzyca jest spowodowana zniszczeniem komórek β wysp trzustkowych (cukrzyca typu I). 

Wchłanianie repaglinidu

Repaglinid jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym. Najwyższe stężenie w osoczu zaobserwowano około godzinę po podaniu. Badania nie wykazały istotnych różnic we wchłanianiu substancji podanej w różnych odstępach czasowych przed posiłkiem. 

Dystrybucja repaglinidu

Repaglinid występuje w połączeniach z białkami osocza na poziomie 98%. 

Metabolizm repaglinidu

Repaglinid ulega metabolizmowi w wątrobie z wykorzystaniem cytochromu P450, a dokładniej podjednostek CYP3A4 i CYP2C9. W reakcjach dealkilacji oraz oksydacji powstają metabolity nieaktywne farmakologicznie. 

Wydalanie repaglinidu

Okres połowicznego rozpadu repaglinidu wynosi około godziny. Lek jest wydalany w większości w postaci metabolitów z żółcią. Niewielka część (około 8%) eliminowane jest z moczem. 
Jedynie 1% dawki jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij