Stadaquel - Quetiapinum - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis

Podstawowe informacje
Skład kwetiapina
Postać tabletki
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Psychiatria
Działanie przeciwpsychotyczne

Wskazania:

Leczenie schizofrenii. Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii Leczenie epizodów dużej depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych

Dawkowanie:

Doustne.  Zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek może być podawany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. 

Możliwe skutki uboczne:

Lek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Bardzo częto: zawroty głowy, senność, ból głowy, suchość w jamie ustnej, objawy odstawienne,  Często: leukopenia, omdlenia, obajwy pozapiramidowe, zamazane widzenie, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne, zapalenie błony śluzowej nosa, zaparcia, niestrawność, niewielkie osłabienie, obrzęk obwodowy Niezbyt często: eozynofilia, nadwrażliwość, drgawki, zespół niespokojnych nóg, dyzartia, dysfagia Rzadko: żółtaczka, priapizm, złośliwy zespół neuroleptyczny Bardzo rzadko: neutropenia, reakcje anafilaktyczne, cukrzyca, późna dyskineza, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johansona Podczas leczenia kwetiapiną lub wkrótce po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych

Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwosc na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Gdy przyjmujesz inhibitory cytochromu P450 takie jak: inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna, nefazodon.   Gdy masz choroby układu sercowo-naczyniowego, chorobę naczyniową mózgu, niedociśnienie tętnicze. Gdy masz zatorowość i zakrzepicę. Gdy niertolerujesz laktozy. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży.