×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Stadaquel - Quetiapinum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład kwetiapina
Postać tabletki
Kategoria Ośrodkowy układ nerwowy
Specjalności Psychiatria
Działanie przeciwpsychotyczne

Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.
Leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów manii
Leczenie epizodów dużej depresji w przebiegu zaburzeń dwubiegunowych

Dawkowanie

Doustne.  Zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek może być podawany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. 

Poinformuj lekarza

Gdy masz nadwrażliwosc na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Gdy przyjmujesz inhibitory cytochromu P450 takie jak: inhibitory proteazy HIV, azolowe leki przeciwgrzybicze, erytromycyna, klarytromycyna, nefazodon.  

Gdy masz choroby układu sercowo-naczyniowego, chorobę naczyniową mózgu, niedociśnienie tętnicze. Gdy masz zatorowość i zakrzepicę. Gdy niertolerujesz laktozy.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży. 

Skutki uboczne

Lek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.


Bardzo częto: zawroty głowy, senność, ból głowy, suchość w jamie ustnej, objawy odstawienne, 
Często: leukopenia, omdlenia, obajwy pozapiramidowe, zamazane widzenie, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne, zapalenie błony śluzowej nosa, zaparcia, niestrawność, niewielkie osłabienie, obrzęk obwodowy
Niezbyt często: eozynofilia, nadwrażliwość, drgawki, zespół niespokojnych nóg, dyzartia, dysfagia
Rzadko: żółtaczka, priapizm, złośliwy zespół neuroleptyczny
Bardzo rzadko: neutropenia, reakcje anafilaktyczne, cukrzyca, późna dyskineza, zapalenie wątroby, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johansona

Podczas leczenia kwetiapiną lub wkrótce po jego zakończeniu zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych