×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Ribuspir - Budesonidum - zastosowanie, działanie i opis

Podstawowe informacje
Skład budezonid
Postać aerozol wziewny
Kategoria Układ oddechowy
Specjalności Choroby płuc
Działanie przeciwzapalne

Wskazania do stosowania

Leczenie łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej.

Dawkowanie

Wziewnie, według zaleceń lekarza.

Uwaga! Lek nie jest wskazany do leczenia ostrej duszności lub stanów astmatycznych. Lek jest przeznaczony do leczenia profilaktycznego astmy: z tego względu, należy go przyjmować regularnie w przepisanych dawkach, tak długo, jak zdecyduje lekarz, a leczenia nie należy przerywać nagle.

W  celu zmniejszenia  ryzyka wystąpienia kandydozy jamy ustnej i chrypki, należy dokładnie płukać jamę ustną po każdym przyjęciu leku.

Poinformuj lekarza

Gdy masz uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, gruźlicę płuc, grzybicze lub wirusowe zakażenia dróg oddechowych.

Gdy przyjmujesz inne leki. Należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Lek można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w sytuacji, gdy korzyści przewyższają możliwe ryzyko.

Skutki uboczne

Często: kandydoza jamy ustnej i gardła, chrypka, kaszel, podrażnienie gardła, utrudnione przechodzenie pokarmu z jamy ustnej przez przełyk do żołądka.

Rzadko: nadwrażliwość, niedoczynność lub nadczynność kory nadnerczy, depresja, zachowanie agresywne, lęk, zaburzenia psychotyczne, zmiany zachowania, niepokój ruchowy, zwiększona aktywność psychoruchowa, skurcz oskrzeli, atrofia skóry, pokrzywka, wysypka, zapalenie skóry, świąd, rumień, opóźnienie wzrostu, drażliwość.

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.