Azacytydyna, Azacitidinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o azacytydynie

Substancje aktywne
azacytydyna
Działanie azacytydyny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie azacytydyny
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Wzór sumaryczny azacytydyny

C8H12N4O5

Spis treści

Wskazania do stosowania azacytydyny

Azacytydyna wskazana jest do stosowania u osób dorosłych, u których niemożliwe jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych oraz występują jednostki chorobowe charakteryzujące się zmniejszoną ilością krwinek we krwi obwodowej będące konsekwencją nieprawidłowej pracy szpiku kostnego (zespoły mielodysplastyczne). Wskazaniem do stosowania azacytydyny jest również przewlekła białaczka mielomonocytowa oraz ostra białaczka szpikowa.

Dawkowanie azacytydyny

Wdrożenie leczenia azacytydyną powinno być przeprowadzone przez lekarza specjalistę mającego praktykę w prowadzeniu chemioterapii. Azacytydyna podawana jest w minimum 6 cyklach. Każdy z nich trwa 28 dni. Przez pierwsze 7 dni podawany jest w iniekcjach podskórnych (w ramię, udo lub brzuch) lek, a kolejne 21 dni to faza odpoczynku. Leczenie zaczyna się od dawki 75 mg/m2 powierzchni ciała. Przed każdym kolejnym etapem leczenia należy przeprowadzić kontrolę parametrów morfologicznych krwi, a także poziomu enzymów wątrobowych, stężenia kreatyniny i dwuwęglanów w surowicy. W przypadku wystąpienia objawów tosyczność hematologicznej azacytydyny należy przesunąć kolejny cykl leczenia do osiągnięcia regeneracji liczby płytek i ANC. Jeżeli organizm nie zregeneruje się w ciągu kolejnych 14 dni, należy odpowiednio skorygować kolejną dawkę leku.

Przeciwskazania do stosowania azacytydyny

Przeciwskazaniem do zastosowania azacytydyny jest nadwrażliwość na substancję czynną. Leku nie można stosować również u pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym wątroby oraz w przypadku kobiet w okresie laktacji.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania azacytydyny

Kuracja azacytydyną związana jest zawsze z wystąpieniem nieprawidłowości w obrazie krwi. Najczęściej spotykanymi objawami toksyczności hematologicznej tego leku są: niedokrwistość, neutropenia oraz trombocytopenia. Dlatego bardzo istotne jest monitorowanie parametrów krwi przed każdym nowym cyklem podania azacytydyny. W razie konieczności należy zmodyfikować dawkę leku. 

Należy zachować szvczególną ostrożność podczas włączania terapii azacytydyną u osób z nieprawidłową funkcją nerek. Opisane zostały przypadki wystąpienia w takiej grupie pacjentów przypadki kwasicy kanalikowo-nerkowej, której towarzyszyły zwiększenie ph moczu do odczynu zasadowego oraz obniżony poziom potasu. Stąd też wszelkie nieprawidłowości w ilości oddawanego moczu (częstomocz, skąpomocz) powinny być przez pacjentów zgłaszane i ściśle kontrolowane przez personel fachowy.

Stosowanie azacytydyny u pacjentów z chorobami płuc lub serca w wywiadzie jest obarczone wysokim ryzykiem pojawienia się incydentów sercowych. Stąd też zalecanie kuracji azacytydyną w takiej grupie pacjentów musi odbywać się z kontrolą wydolności krążeniowo-oddechowej.

Częstym powikłaniem stosowania azacytydyny jest pojawienie się martwiczego zapalenia powięzi. Zdarzają się też przypadki zakończone śmiercią. Z tego powodu każde zgłoszenie pacjenta o wystąpieniu tej jednostki chorobowej powinno być równoznaczne z terminacją leczania azacytydyną.

Szczególną kontrolą pwinni być objęci pacjenci, u których podawanie azacytydyny może spowodować rozpad guza.

Interakcje azacytydyny z innymi substancjami czynnymi

Zastosowanie obu leków równocześnie może spowodować nadmierny spadek liczby białych krwinek czego konsekwencją może być zmniejszenie zdolności organizmu do walki z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deferypron (Deferiprone) antidota - odtrutki i środki chelatujące

Wpływ azacytydyny na prowadzenie pojazdów

Jednym z działań niepożądanych po zastosowaniu azacytydyny jest uczucie zmęczenia i osłabienia. Dlatego też zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługiwania pojazdów mechanicznych lub samochodów w trakcie kuracji tym lekiem.

Wpływ azacytydyny na ciążę

Nie jest znany wpływ leku na ciąże u ludzi. Jednakże badania na zwięrzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję, dlatego nie rekomenduje się stosowania azacytydyny w okresie ciąży, szczególnie w I trymestrze.

Wpływ azacytydyny na laktację

Okres laktacji jest przeciwskazaniem do podawania azacytydyny ze względu na możliwość przenikania zarówno leku, jak i jego metabolitów do mleka matki i wywoływanie tą drogą szkodliwego wpływu na rozwój dziecka.

Wpływ azacytydyny na płodność

W badaniach na zwierzętach wykazano niepożądane działania w kierunku płodności mężczyzn (utraty masy jąder i najądrza, spadek liczby plemników, zmniejszony współczynnik ciąż, wyższy odsetek płodów uszkodzonych). Stąd też mężczyźni poddawani kuracji azacytydyną powinni powstrzymać się od płodzenia dzieci i wziąć pod uwagę możliwość przechowywania swojego nasienia. W okresie samej terapii, jak i 3 miesiące po zarówno mężczyźni jak i kobiety powinni zadbać o skuteczną antykoncepcję.

Inne możliwe skutki uboczne

Po zastosowaniu azacytydyny może dojść do wystąpienia działań niepożądanych. Mogą one pojawić się z różną częstościa. Bardzo często występują takie objawy jak: zapalenie płuc o różnej etiologii, zapalenie nosogardzieli, zaburzenia krwi i układu chłonnego (gorączka neutropeniczna, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość), zaburzenia metabolizmu i odżywiania (anoreksja, zmniejszone łaknienie, hipokaliemia), zaburzenia układu nerwowego (zawroty głowy, ból głowy,bezsenność), zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, wymioty, zaparcia, nudności, ból brzucha), zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (wybroczyny punktowe, świąd, wysypka, podskórne wylewy krwawe), zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej (gorączka, zmęczenie, osłabienie, bóle klatki piersiowej, rumień w miejscu podania, ból w miejscu podania, odczyn w miejscu podania). Do objawów niepożądanych pojawiających się częst możemy zaliczyć: zakażenia i zarażenia pasożytnicze (posocznica o różnej etiologii, zakażenie dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie uchyłków, grzybica jamy ustnej, zapalenie zatok, zapalenie gardła, zapalenie śluzówki nosa, opryszczka pospolita, zakażenie skóry), zaburzenia krwi i układu chłonnego (pancytopenia, niewydolność szpiku kostnego), zaburzenia psychiczne (stan splątania, lęk), zaburzenia układu nerwowego (krwotok śródczaszkowy, omdlenie, senność, letarg), zaburzenia oka (krwotok oczny, krwotok spojówkowy), zaburzenia serca (wysięk osierdziowy), zaburzenia naczyniowe (niedociśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, krwiaki), zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (wysięk opłucnowy, duszność wysiłkowa, ból gardła i krtani), zaburzenia żołądka i jelit (krwotok żołądkowo-jelitowy, krwotok hemoroidalny, zapalenie jamy ustnej, krwawienie dziąseł, dyspepsja), zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (plamica, łysienie, pokrzywka, rumień, wybroczyny plamkowe), zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej (skurcze mięśni, bóle mięśniowe), zaburzenia nerek i dróg moczowych (niewydolność nerek, krwiomocz, podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy), zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (siniaki, krwiaki, stwardnienie, wysypka, świąd, stan zapalny, odbarwienie, guzki i krwotok, złe samopoczucie, dreszcze, krwawienie w miejscu wkłucia cewnika). Niezbyt często pojawiają się: reakcje nadwrażliwości, zapalenie osierdzia, niewydolność wątroby, postępująca śpiączka wątrobowa, ostra gorączkowa dermatoza neutrofilowa, ropne zgorzelinowe zapalenie skóry, nerkowa kwasica kanalikowa.

Objawy przedawkowania azacytydyny

W przypadku zastosowania dawki kilkakrotnie przewyższającej dawkę zwykle stosowaną zazcytydyny mogą pojawić się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak: biegunka, nudności i wymioty.

Mechanizm działania azacytydyny

Azacytydyna jest chemicznym analogiem nukleozydu cytozyny będącego składnikiem budulcowym zarówno DNA jak i RNA. Azacytydyna może wywołać działanie przeciwnowotworowe w wyniku hamowania metylotransferazy DNA w małych dawkach i cytotoksyczność poprzez włączanie do DNA i RNA w dużych dawkach wobec nieprawidłowych komórek krwiotwórczych szpiku kostnego. Wówczas dochodzi do zahamowania syntezy DNA, RNA i białek, a azycytydyna jako antymetabolit cytydyny włączana jest w strukturę kwasów nukleinowych. Powoduje to dezaktywację metylotransferaz DNA, co prowadzi do hipometylacji DNA i zapobiega jego syntezie. Ponieważ azacytydyna jest rybonukleotydem w większym stopniu zostaje włączona do RNA niż do DNA. Konsekwencją tego jest rozpad polirybosomów, wadliwa metylacja oraz zahamowanie syntezy białka, co prowadzi do śmierci komórki.

Wchłanianie azacytydyny

Azacytydyna jest szybko wchłaniana po podaniu podskórnym.

Metabolizm azacytydyny

Azacytydyna ulega spontanicznej hydrolizie oraz deaminacji z udziałem deaminazy cytydynowej. Najprawdopodbniej w jej metabolizmie nie uczestniczą enzymy CYP-450.

Wydalanie azacytydyny

Azacytydyna jest szybko usuwana z osocza. Główną drogą eliminacji leku i jego metabolitów jest mocz i w niewielkim procencie kał.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij