Awanafil, Avanafilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o awanafilu

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
awanafil
Działanie awanafilu
ułatwia osiągnięcie erekcji (zwiększa napływ krwi do prącia)
Postacie awanafilu
tabletki
Układy narządowe
układ płciowy męski, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Seksuologia, Urologia
Rys historyczny awanafilu

Awanafil  został zarejestrowany przez Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) jako lek stosowany w zaburzeniach erekcji. Jest to lek najnowszej generacji z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5, który zasłynął szybkim początkiem działania, dużą skutecznością i sporadycznym występowaniem działań niepożądanych, co pozwala na większą spontaniczność w podejmowaniu aktywności seksualnej.

Wzór sumaryczny awanafilu

C23H26ClN7O3

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające awanafil

Wskazania do stosowania awanafilu

Avanafil jest stosowany w zaburzeniach erekcji.

Dawkowanie awanafilu

Dawka zwykle stosowana, dobrze tolerowana przez pacjentów to 100 mg. Awanafil należy przyjąć 15-30 minut przed podjęciem aktywności seksualnej. W indywidualnych przypadkach dawkę leku można zwiększyć do 200 mg lub zmniejszyć do 50 mg. Nie przekraczać dobowej dawki 200 mg. Awanafil można przyjmować niezależnie od posiłków, jednak nie częściej niż raz dziennie.

Przeciwskazania do stosowania awanafilu

Przeciwskazaniem są nadwrażliwość na awanafil, wiek poniżej 18 lat, niedociśnienie w spoczynku (90 mmHg/50 mmHg) lub nadciśnienie tętnicze (powyżej 170 mmHg/100 mmHg), poważne schorzenia kardiologiczne (np. niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca), zawał serca lub udar mózgu przebyty w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ciężkie zaburzenia czynności wątroby i nerek, odczuwalny ból w klatce piersiowej podczas aktywności seksualnej, a także rozpoznane wrodzone choroby zwyrodnieniowe siatkówki i nietętnicza niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania awanafilu

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia.
W przypadku erekcji trwającej 4 h lub dłużej konieczna jest konsultacja z lekarzem ze względu na ryzyko uszkodzenia tkanek prącia i trwałej utraty potencji.
Niezwłocznej konsultacji z lekarzem wymaga także nagłe wystąpienie zaburzeń widzenia i/lub słuchu w trakcie stosowania awanafilu.

Przeciwwskazania awanafilu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Awnafilu nie należy stosować z lekami, które uwalniają tlenek azotu (azotany/nitraty np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, azotyn amylu). Takie połączenie może doprowadzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego.
Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie riocyguatu oraz substancji silnie blokujących aktywność enzymu CYP3A4 m.in. z grupy leków o działaniu przeciwwirusowym (atazanawir, rytonawir, indynawir, nelfinawir, sakwinawir), przeciwgrzybiczym (ketokonazol, itrakonazol), antybiotyków (klarytromycyna, telitromycyna).

Interakcje awanafilu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania hipotensyjnego (obniżenie ciśnienia tętniczego).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Riociguat (Riociguat) inne leki przeciwnadciśnieniowe
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Nasilenie działania awanafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lopinawir (Lopinavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Możliwe zmniejszenie skuteczności awanafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE

Interakcje awanafilu z pożywieniem

Przyjmowanie awanafilu z pożywieniem może opóźnić działanie leku. Interakcja ta jest szczególnie nasilona w przypadku posiłków wysokotłuszczowych.
Należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy między przyjęciem awanafilu, a spożywaniem soku z grejpfruta.

Interakcje awanafilu z alkoholem

Nie należy łączyć awanafilu z alkoholem, ze względu na ryzyko nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego, co objawia się zawrotami głowy, uczuciem oszołomienia, a nawet omdleniem.

Wpływ awanafilu na prowadzenie pojazdów

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów pacjent musi zaobserwować, czy po zastosowaniu awanafilu występują u niego zawroty głowy i zaburzenia widzenia.

Wpływ awanafilu na ciążę

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Wpływ awanafilu na laktację

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Wpływ awanafilu na płodność

Na podstawie dotychczasowych badań nie stwierdza się wpływu awanafilu na płodność. Ruchliwość plemników i ich budowa nie jest zależna od przyjmowania leku.

Skutki uboczne

ból głowy
Niedrożność nosa
zaczerwienienie skóry twarzy
niestrawność
wymioty
uderzenia gorąca
kołatanie serca
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
nieprawidłowy elektrokardiogram
niewyraźne widzenie
nudności
przyspieszenie czynności serca
senność
zawroty głowy
zmęczenie
zwiększone napięcie mięśni
Ból pleców
duszność wysiłkowa
zatokowy ból głowy
niedrożność zatok
wysypka
zapalenie błony śluzowej żołądka
zwiększenie masy ciała
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
krew w moczu
krwawienie z nosa
bezsenność
obrzęki obwodowe
przekrwienie błony śluzowej nosa
częstomocz
ból mięśni
zapalenie nosogardzieli
Dławica piersiowa
Zwiększenie stężenia bilirubiny
zwiększona aktywność psychoruchowa
biegunka
ból w klatce piersiowej
podwyższenie temperatury
osłabienie
nadciśnienie
skurcze mięśni
zespół grypowy
Dna moczanowa
alergia
ból w podbrzuszu
ból w boku
przedwczesny wytrysk
świąd narządów płciowych
szmery w sercu
zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA)
suchość w ustach
tachykardia
samoistna erekcja

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania awanafilu

Objawy przedawkowania przypominają działania niepożądane występujące po zastosowaniu mniejszych dawek, lecz częstość ich występowania i stopień nasilenia są znacznie większe.
Wśród objawów przedawkowania można wyróżnić: ból i zawroty głowy, niedrożność nosa, zaczerwienienie twarzy, zmiany w pracy serca, niewyraźne widzenie.

Mechanizm działania awanafilu

Na skutek pobudzenia seksualnego w ciałach jamistych prącia uwalniany jest tlenek azotu. Jednocześnie awanafil, poprzez hamowanie fosfodiesterazy typu 5, aktywuje cyklazę guanylową (enzym syntetyzujący cykliczny guanozynomonofosforan - cGMP), w wyniku czego wzrasta stężenie cGMP, naczynia krwionośne rozszerzają się i zwiększa się napływ krwi do tkanek prącia. W efekcie następuje erekcja, lecz do zadziałania leku niezbędne jest, aby mężczyzna odczuwał podniecenie seksualne.

Wchłanianie awanafilu

Awanafil bardzo dobrze wchłania się po podaniu doustnym. Lek przyjęty na czczo osiąga stężenie maksymalne w ciągu 30-45 minut, natomiast przyjęcie leku z pokarmem wysokotłuszczowym opóźnia osiągnięcie stężenia maksymalnego (Tmax= 80 min.).

Dystrybucja awanafilu

Awanafil wiąże się w 99% z białkami osocza, bez względu na całkowite stężenie leku, wiek, czynność nerek i wątroby. Lek nie ulega kumulacji w osoczu.

Metabolizm awanafilu

Awanafil jest metabolizowany głównie przez dwa enzymy: CYP3A4 i w mniejszym stopniu CYP2C9. Stężenia w osoczu dwóch głównych metabolitów M4 i M16 wynoszą odpowiednio 23% i 29% związku macierzystego. Pierwszy z wymienionych metabolitów wykazuje 18% aktywności awanafilu, natomiast drugi z nich nie oddziałuje na fosfodiesterazę typu 5. Udział metabolitu M4 w całkowitej aktywności farmakologicznej awanafilu to 4%.

Wydalanie awanafilu

Główną drogą eliminacji leku jest wydalanie z kałem w postaci metabolitów (63% podanej dawki leku). W mniejszym stopniu eliminacja następuje z moczem (21% podanej dawki).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij