Ozymertynib, Osimertinibum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ozymertynibie

Rok wprowadzenia na rynek
2016
Substancje aktywne
ozymertynib
Działanie ozymertynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie ozymertynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Rys historyczny ozymertynibu

Ozymertynib został opatentowany przez firmę Astra Zeneca, wprowadzony do lecznictwa w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2015r., na terenie Unii Europejskiej w lutym 2016r.

Wzór sumaryczny ozymertynibu

C28H33N7O2

Spis treści

Wskazania do stosowania ozymertynibu

Ozymertynib jest stosowany w leczeniu miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuc

Dawkowanie ozymertynibu

Ozymertynib stosuje się u osób dorosłych w dawce dobowej 80 mg, w przypadku konieczności redukcji dawki można ją zmniejszyć do 40 mg na dobę. Lek należy przyjmować niezależnie od posiłku codziennie o tej samej porze.

Przeciwskazania do stosowania ozymertynibu

Przeciwwskazaniem do stosowania ozymertynibu jest nadwrażliwość na tą substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ozymertynibu

Przed zastosowaniem ozemertynibu należy potwierdzić obecność mutacji w genie kodującym receptor naskórkowego czynnika wzrostu. Dodatni wynik oznaczenia kwalifikuje pacjenta do leczenia ozemertynibem. 

W badaniach klinicznych obserwowano wystąpienie śródmiąższowej choroby płuc mogącej zagrażać życiu lub nawet prowadzić do zgonu. U pacjentów, u których wystąpią objawy ze stronu układu oddechowego lekarz prowadzący powinien wykluczyć śródmiąższową chorobę płuc.

Istnieją doniesienia o wystąpieniu zespołu Stevensa-Johnsona (zmiany skórne - rumień, nadżerki prowadzące do martwicy tkanek) spowodowanego stosowaniem ozemertynibu.

Przeciwwskazania ozymertynibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Ozymertynibu nie należy łączyć z zielem dziurawca.

Interakcje ozymertynibu z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie skuteczności ozymertynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Ozymertynib może mieć wpływ na działanie leków, nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Stosowanie tych leków łącznie może prowadzić do zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie działań niepożądanych metotreksatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Osłabienie działania warfaryny, wzrost ryzyka powstania zakrzepów i zatorów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Ozymertynib może osłabiać działanie środków antykoncepcyjnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlormadinon (Chlormadinone) progesteron i gestageny
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Nomegestrol (Nomegestrol) progestageny

Wpływ ozymertynibu na prowadzenie pojazdów

Ozymertynib nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Inne rodzaje interakcji

W czasie leczenia ozemertynibem należy unikać stosowania ziela dziurawca.

Wpływ ozymertynibu na ciążę

Ozymertynibu nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że stan kliniczny tego wymaga. Podczas stosowania leku należy stosować skuteczne środki antykoncepcyjne. Antykoncepcję należy także stosować a u kobiet przez co najmniej dwa miesiące po zakończeniu leczeni oraz co najmniej  cztery miesiące po zakończeniu leczenia w przypadku mężczyzn.

Wpływ ozymertynibu na laktację

Nie należy stosować ozymertynibu w czasie karmienia piersią. 

Skutki uboczne

biegunka
suchość skóry
świąd
wysypka
zapalenie jamy ustnej
zmniejszenie liczby płytek krwi
zmniejszenie liczby leukocytów
zmniejszenie liczby neutrofilów
zanokcica
Zmniejszenie liczby limfocytów
Śródmiąższowa choroba płuc
rumień wielopostaciowy
wydłużenie odstępu QT
zapalenie rogówki
Zapalenie naczyń skóry
zespół Stevensa-Johnsona

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania ozymertynibu

Przedawkowanie ozymertynibu może skutkować nasileniem działań niepożądanych (biegunka, wysypka).

Mechanizm działania ozymertynibu

Ozymertynib blokuje enzym - kinazę tyrozynową. Lek blokuje naskórkowe receptory wzrostu w których nastąpiła mutacja w genie kodującym te receptory prowadzącą do zwiększenia wrażliwości i mutacją T790M warunkującą oporność na kinazę tyrozynową.

Wchłanianie ozymertynibu

Po podaniu doustnym ozymertynib wchłania się w ok 70%.

Dystrybucja ozymertynibu

W badaniach in vitro ozymertynib wiąże się w ok 95% z białkami osocza, lek dobrze przenika do tkanek.

Metabolizm ozymertynibu

Ozymertynib jest metabolizowany w wątrobie przez enzymy CYP3A4 oraz CYP3A5 do dwóch metabolitów wykazujących aktywność farmakologiczną.

Wydalanie ozymertynibu

Ozymertynib jest wydalany głównie z kałem (68%) a także w mniejszym stopniu z moczem (14%).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij