Ospemifen, Ospemifenum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ospemifenie

Rok wprowadzenia na rynek
2013
Substancje aktywne
ospemifen
Działanie ospemifenu
estrogenne, przeciwestrogenne (antyestrogenowe), uzupełnia niedobór estrogenów
Postacie ospemifenu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Ginekologia i położnictwo
Rys historyczny ospemifenu

W 2013 roku ospemifen został zatwierdzierdzony przez Agencję Żwyności i Leków (United States FDA, Food and Drug Administration). Podmiotem odpowiedzialnym została firma farmaceutyczna Shionogi INC. W 2015 roku lek został wprowadzony na rynek europejski po decyzji Europejskiej Agencji Leków (EMA, European Medicines Agency).

Wzór sumaryczny ospemifenu

C24H23ClO2

Spis treści

Wskazania do stosowania ospemifenu

Ospemifen należy do grupy niehormonalnych modulatorów receptora estrogenowego (SERM). Lek jest stosowany w terapii dyspareunii wywołanej atrofią sromu i pochwy u kobiet po menopauzie. Ospemifen jest lekiem z wyboru wśród pacjentek które nie mogą być leczone dopochwową terapią estrogenową. Dodatkowo forma doustna eliminuje niedogodności związane z miejscowym stosowaniem leków estrogenowych.

Dyspareunia to ból narządów płciowych podczas stosunku, wywołany u kobiet po menopauzie zanikiem nabłonka śluzówki pochwy oraz suchością jej ścian. Ściany pochwy tracą elastyczność, a srom ulega przemianom anatomicznym (zmniejszenie warg sromowych większych i mniejszych). Zmniejszeniu ulega unaczynnienie pochwy, dochodzi do spadku ilości glikogenu w jej komórkach nabłonkowych. Wiąże się to ze zmniejszeniem naturalnej mikroflory narządów rodnych i wzrostem podatności na kobiece infekcje.

Potencjalne zastosowanie ospemifenu to leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie oraz profilaktyka raka piersi. Lek nasila procesy kościotworzenia i hamuje działanie osteoklastów, przez co zwiększa masę kostną i minimalizuje ryzyko złamań. Ponad to badania wykazały zmniejszenie powstawiania guzów piersi podczas terapii ospemifenem.

Dawkowanie ospemifenu

Ospemifen występuje w postaci tabletek powlekanych. Dawka stosowana w leczeniu wynosi zwykle 60 mg ospemifenu raz na dobę. Tabletkę należy przyjmować o stałej porze dnia, wraz z posiłkiem.

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki ospemifenu dla kobiet w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia).

Lek nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci i młodzież.

Zaburzenia pracy nerek nie wymagają zmiany dawkowania ospemifenu, podobnie jak zaburzenia czynności wątroby o charakterze łagodnym i umiarkowanym. Nie ustalono bezpieczeństwa terapii ospemifenem u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Przeciwskazania do stosowania ospemifenu

Przeciwwskazaniem do stosowania ospemifenu jest nadwrażliwość na tę substancję czynną. Terapia lekiem jest zabroniona dla pacjentek z krwawieniem z pochwy o nieustalonej przyczynie oraz u kobiet z żylnymi zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi (także w przeszłości).

Ospemifenu nie mogą stosować kobiety z nowotworem złośliwym zależnym od hormonów płciowych oraz pacjentki z leczonym lub podejrzewanym rakiem piersi. Przeciwwskazaniem dla leku jest rozrost endometrium (objawy przedmiotowe i podmiotowe). 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ospemifenu

Należy zachować ostrożność podczas pojawienia się plamienia bądź krwawienia z pochwy. Mogą to być objawy nowotworu endometrium, dlatego konieczna jest diagnostyka. Lek powoduje wzrost grubości endometrium, może też być przyczyną polipów endometrium.

Terapia ospemifenem może przyczynić się do wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Szczególnie narażone są pacjentki otyłe, z chorobami tego typu w rodzinie oraz kobiety cierpiące na toczeń rumieniowaty układowy. Ze względów bezpieczeństwa leku nie powinny zażywać pacjentki unieruchomione, na przykład po zabiegach. Najbezpieczniej jest odstawić ospemifen już 4-6 tygodni przed planowanym zabiegiem. Objawy duszności, bóle w obrębie klatki piersiowej i obrzęki kończyn dolnych muszą być niezwłocznie zgłaszane lekarzowi prowadzącemu.

Należy zachować ostrożność u pacjentek z występującymi czynnikami predysponującymi do udaru i z udarem mózgowym w wywiadzie.

Występujace uderzenia gorąca są działaniem niepożądanym leku. Ospemifen nie łagodzi tego objawu u kobiet po menopauzie.

Przeciwwskazania ospemifenu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie jest zalecana jednoczesna terapia ospemifenem i flukonazolem, szczególnie u pacjentek z niską tolerancją ospemifenu. Flukonazol zwiększa stężenie modulatora SERM we krwi poprzez zahamowanie przemian metabolicznych ospemifenu zachodzących z udziałem enzymów mikrosomalnych cytrochromów CYP3A, CYP2C9, CYP2C19.

Interakcje ospemifenu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie metabolizmu ospemifenu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
spowolnienie przemian metabolicznych leków podczas terapii łączonej z ospemifenem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
spowolnienie metabolizmu ospemifenu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Montelukast (Montelukast) antagoniści receptorów leukotrienowych
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Norgestimat (Norgestimate) progesteron i gestageny
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fulwestrant (Fulvestrant) substancje hamujące działanie estrogenów
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
wzrost stężenia ospemifenu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu

Interakcje ospemifenu z pożywieniem

Ospemifen powinien być zażywany po posiłku. Stężenia leku we krwi po przyjęciu na czczo wykazują większą zmienność w porównaniu z ospemifenem zażywanym po posiłku. Posiłek zwiększa stężenie maksymalne leku we krwi. Ekspozycja pacjentek na lek jest 2-krotnie większa gdy lek jest przyjmowany po posiłku niskotłuszczowym i 3-krotnie większa po posiłku bogatotłuszczowym. 

Interakcje ospemifenu z alkoholem

Etanol spowalnia przemiany metaboliczne ospemifenu, co może zwiększać stężenie leku w surowicy krwi i nasilać jego działania niepożądane.

Wpływ ospemifenu na prowadzenie pojazdów

Ospemifen nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Miłorząb japoński Ginko biloba spowalnia przemiany metaboliczne ospemifenu, co może stać się przyczyną wzrostu stężenia leku we krwi i nasilenia jego działań niepożądanych. Podobnie działa medyczna marihuana oraz nikotyna.

Wpływ ospemifenu na ciążę

Brak jest badań opsiujacych wpływ ospemifenu na kobiety cieżarne. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały szkodliwy wpływ leku na płód. Ospemifen powodował zwiększoną ilość poronień oraz zgonów pourodzeniowych. Lek wydłużał okres ciąży u zwierząt.

Wpływ ospemifenu na laktację

Nie należy karmić piersią podczas stosowania ospemifenu. Lek jest przeznaczony dla kobiet po menopauzie i brak jest badań dotyczących przenikania substancji leczniczej do mleka kobiet karmiących.

Wpływ ospemifenu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ ospemifenu na płodność, także wśród zwierząt laboratoryjnych.

Skutki uboczne

ból głowy
ogólna wysypka
skurcze mięśni
uderzenia gorąca
grzybicze infekcje pochwy i sromu
upławy
grzybica pochwy
pokrzywka
reakcje nadwrażliwości
świąd
obrzęk języka,
obrzęk
przerost endometrium

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania ospemifenu

Ospemifen był podawany pacjentkom w dawce kilkukrotnie przekraczającej zwykle stosowaną dawkę dobową (240 mg/dobę przez tydzień). Nie obserwowano objawów toksyczności po takich dawkach. 

Mechanizm działania ospemifenu

Ospemifen jest selektywnym modulatorem receptora estrogenowego (SERM, Selective Estrogen Receptor Modulators). Lek oraz jego główny metabolit  4-hydroksyospemifen działają zarówno agonistycznie, jak i antagonistycznie na receptor estrogenowy. Ospemifen przyspiesza dojrzewanie komórek nabłonka pochwy i zwiększa produkcję śluzu przez te komórki. Lek działa agonistycznie na endometrium powodując wzrost jego grubości, nie wykazuje jednak aktywności estrogenopodobnej na tkankę piersiową.

Wchłanianie ospemifenu

Biodostępność ospemifenu nie została ustalona. Steżenie maksymalne leku we krwi na czczo wynosi 533 ng/ml a czas potrzebny do jego uzyskania to 120 minut. Przyjęcie ospemifenu po posiłku skutkuje wzrostem Cmax, które wynosi wówczas 1198 ng/ml, a Tmax wydłuża się do 2,5 godzin. 9 dni to czas konieczny do osiągnięcia stanu stacjonarnego ospemifenu we krwi.

Dystrybucja ospemifenu

Pozorna objętość dystrybucji dla ospemifenu wynosi 448 litrów. Stopień wiązania leku z białkami osocza wynosi ponad 99%.

Metabolizm ospemifenu

Przemiany metaboliczne ospemifenu zachodzą w wątrobie za pośrednictwem enzymów mikrosomalnych cytochromów CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 i CYP2B6. Głównym metabolitem ospemifenu jest 4-hydroksyospemifen, który jest związkiem aktywnym farmakologicznie.

Wydalanie ospemifenu

Ospemifen jest eliminowany z organizmu głównie z kałem (75% dawki) oraz z moczem (7% dawki). Lek w moczu znajduje się  w ilości 0,2% dawki w postaci związku macierzystego. Okres półtrwania w fazie eliminacji ospemifenu wynosi około 25-26 godzin. Całkowity klirens substancji leczniczej jest szacowany na 9,16 l/godz. Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek są bardziej narażone na działanie ospemifenu (wzrost ekspozycji układowej o 20%) jednak jest to fakt uznawany za nieistotny klinicznie.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij