Opipramol, Opipramolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o opipramolu

Rok wprowadzenia na rynek
1961
Substancje aktywne
dichlorowodorek opipramolu, opipramol
Działanie opipramolu
przeciwdepresyjne (antydepresyjne, tymoleptyczne), przeciwlękowe (anksjolityczne), uspokajające
Postacie opipramolu
drażetki, tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Rys historyczny opipramolu

Związek po raz pierwszy pojawił się w literaturze naukowej w 1952 r. W 1961 r. lek został opracowany przez Schindlera i Blattnera, następnie opatentowany i po raz pierwszy wprowadzony do stosowania w medycynie.

Wzór sumaryczny opipramolu

C23H29N3O

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające opipramol

Wskazania do stosowania opipramolu

 • zaburzenia lękowe uogólnione i zaburzenia występujące pod postacią somatyczną,
 • leczenie stanów depresyjnych przebiegających z lękiem, również w okresie przekwitania,
 • nerwice przebiegające z objawami podrażnienia układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego.

Dawkowanie opipramolu

Opipramol stosuje się doustnie.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest m.in. od jednostki chorobowej (nasilenia zaburzeń lękowych, zaburzeń depresyjnych). Działanie tej substancji nie jest natychmiastowe - wymagane jest regularne przyjmowanie przez okres 2óch tygodni lub wg zaleceń lekarza prowadzącego. Zalecany średni czas leczenia pacjentów wynosi od 1 do 2 miesięcy.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 50 mg do 200 mg (w dawkach podzielonych).

Przeciwskazania do stosowania opipramolu

 • Nadwrażliwość na opipramol
 • Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, przeciwbólowymi i psychotropowymi
 • Ostra zatrzymanie moczu
 • Ostre delirium
 • Jaskra z wąskim kątem przesączania
 • Rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu
 • Niedrożność jelita porażenna
 • Wcześniej występujący blok przedsionkowo-komorowy wyższego stopnia lub rozproszone nadkomorowe i komorowe zaburzenia przewodzenia
 • Ciąża i okres karmienia piersią
 • Dzieci poniżej 6 roku życia

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania opipramolu

 • Leczenie musi zawsze przebiegać pod nadzorem lekarza.

Opipramolu nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • rozrost gruczołu krokowego bez zalegania moczu,
 • choroby wątroby i nerek,
 • zwiększona tendencji do występowania drgawek (np. uszkodzenie mózgu różnego pochodzenia, padaczka, alkoholizm),
 • niewydolność naczyń mózgowych i wcześniej występującego uszkodzenia serca, szczególnie z zaburzeniami przewodzenia,
 • u pacjentów z wcześniej istniejącym blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia lub innymi zaburzeniami przewodzenia nie należy stosować opipramolu, chyba że możliwe jest częste wykonywanie badania EKG.
   
 • Bardzo rzadko mogą wystąpić zmiany w obrazie krwi (neutropenia, agranulocytoza), dlatego podczas leczenia należy kontrolować morfologię krwi.
 • Lek może powodować reakcje alergiczne, w tym reakcje opóźnione.
 • Podczas długotrwałego leczenia zaleca się, aby badać czynność wątroby.

Przeciwwskazania opipramolu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

 • inhibitory MAO (IMAO, MAOIs) - bezwzględne przeciwwskazanie do łączenia oraz w okresie do 2 tygodni od odstawienia IMAO. Łączne stosowanie może zwiększać ryzyko wystąpienia toksyczności serotoniny i zespołu serotoninowego. Zastosowanie tych leków po sobie wymaga odpowiedniej przerwy czasowej.

Interakcje opipramolu z innymi substancjami czynnymi

Mogą wystąpić groźne objawy niepożądane, a zwłaszcza wzrost ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Nadmierny wzrost stężenia amin katecholowych, przełomy nadciśnieniowe. Zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nasilenie działania antycholinergicznego i obniżenie progu drgawkowego. Ryzyko wystąpienia hipertermii, nadciśnienia złośliwego oraz zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nefopam (Nefopam) inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe
Nasilenie działania kardiotoksycznego, hipotonia ortostatyczna, ryzyko bezdechu i zatrzymania akcji serca. Nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy i parasympatykolitycznego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Oba leki powodują wydłużenie odcinka QT w EKG, wzrasta więc ryzyko wystąpienia groźnych arytmii (torsade de pointes).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Tedizolid (Tedizolid) antybiotyki - INNE
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych (np. zespołu serotoninowego, przełomu nadciśnieniowego, zespołu neuroleptycznego). W razie konieczności jednoczesnego stosowania należy podawać możliwie najmniejsze dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz migotania komór.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Zwiększone ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Fluwoksamina może nasilać działania niepożądane trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Mogą wystąpić zaburzenia przewodzenia do bloku włącznie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Może wystąpić ostry zespół psychoorganiczny. Wzrasta także stężenie we krwi leku przeciwdepresyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Możliwy wzrost stężenia opipramolu we krwi. Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Możliwy wzrost stężenia opipramolu we krwi. Zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie działania depresyjnego na ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Nasilenie działania pobudzającego receptory beta (wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszenie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania hipotensyjnego metyldopy. Może wystąpić nawet wzrost ciśnienia tętniczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Niebezpieczeństwo wystąpienia zespołu serotoninowego, złośliwego zespołu neuroleptycznego i arytmii typu przedsionkowo-komorowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Interakcje opipramolu z pożywieniem

Posiłki bogate w tłuszcze zwiększają wchłanianie opipramolu z przewodu pokarmowego i jego stężenie we krwi, a tym samym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Interakcje opipramolu z alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas leczenia może powodować nadmierną senność.

Wpływ opipramolu na prowadzenie pojazdów

Szybkość reakcji może być zmniejszona podczas stosowania opipramolu na tyle, by zaburzyć zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wpływ opipramolu na laktację

Opipramol nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna w niewielkich ilościach przenika do mleka. Jeśli stosowanie opipramolu jest bezwzględnie wskazane, należy zaprzestać karmienia piersią.

Skutki uboczne

hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zmęczenie
drżenie
palpitacje
pragnienie
senność
tachykardia
wysypki skórne
zaburzenia akomodacji
zaparcia
zawroty głowy
zwiększenie masy ciała
zaburzenia erekcji
ból głowy
leukopenia
mlekotok
nudności
obrzęki
parestezje
pobudzenie
splątanie
wymioty
zaburzenia snu
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
zatrzymanie moczu
nadmierne pocenie się
agranulocytoza
lęk
zaburzenia czynności wątroby

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania opipramolu

 • zaburzenia snu (senność lub bezsenność)
 • zawroty głowy
 • niepokój
 • śpiączka
 • splątanie
 • nasilony lęk
 • ataksja
 • drgawki
 • zaburzenia diurezy (oliguria lub anuria)
 • zaburzenia rytmu serca (tachykardia lub bradykardia, niemiarowość)
 • blok przedsionkowo-komorowy
 • wstrząs
 • depresja oddechowa
 • zatrzymanie akcji serca (rzadko)

Mechanizm działania opipramolu

Opipramol jest jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym (TLPD_ i jednocześnie anksjolitykiem (lekiem przeciwlękowym) o opóźnionym początku działania. Wykazano również działanie poprawiające nastrój.

Wielokierunkowe działanie uzyskiwane jest poprzez wpływ na różne receptory:

 • pobudzający na receptory sigma σ1 i σ2 (poprzez te receptory moduluje układ NMDA),
 • słaby/umiarkowany wpływ hamujący na receptory dopaminy D2, serotoniny 5-HT2, histaminy H1 i H2, a także cholinergiczne receptory muskarynowe.

Wchłanianie opipramolu

Po podaniu doustnym opipramol wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja opipramolu

Opipramol w organizmie głównie wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi około 10 l/kg.

Metabolizm opipramolu

Okres półtrwania w fazie eliminacji to około 11 godzin. Opipramol jest głównie metabolizowany przez izoenzym CYP2D6 w wątrobie.

Wydalanie opipramolu

Przez nerki z moczem jest wydalane ok. 70% leku, w tym ok. 5–9% w postaci niezmienionej. Pozostała część wydalana jest z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij