Nityzynon, Nitisinonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nityzynonie

Rok wprowadzenia na rynek
2002
Substancje aktywne
nityzynon
Postacie nityzynonu
kapsułki twarde, zawiesina doustna
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia
Rys historyczny nityzynonu

Nityzynon został początkowo wprowadzony przez firmę Zeneca Agrochemicals jako preparat do zwalczania chwastów. Z czasem odkryto, że lek posiada zdolność hamowania aktywności dioksygenazy 4-hydroksyfenylopirogronianu. Szwedzka Agencja Medyczna dopuściła lek do zastosowania u pacjentów z tyrozynemią typu I w 1991 roku. Nityzynon został oficjalnie zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w 2002 roku.

Wzór sumaryczny nityzynonu

C14H10F3NO5

Spis treści

Wskazania do stosowania nityzynonu

Nityzynon jest stosowany w leczeniu dziedzicznej tyrozynemii typu 1 (zaburzenie szlaku metabolicznego tyrozyny). Zaburzenie to jest wadą wrodzoną, która prowadzi do uszkodzenia wątroby i nerek oraz pojawienia się objawów neurologicznych. Leczenie powinno być uzupełnione dietą ograniczającą pokarmy bogate w tyrozynę i fenyloalaninę.

Dawkowanie nityzynonu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od masy ciała, wartości parametrów biochemicznych (m.in. poziomu bursztynyloacetonu w osoczu i w moczu, poziomu alfa-fetoproteiny, poziomu kwasu 5-amionolewulinowego (ALA) w moczu), chorób współistniejących (np. niewydolność wątroby, nowotwór wątroby, choroby nerek) itp.
Nityzynon stosuje się doustnie w każdej grupie wiekowej. Dawki zwykle stosowane (dobowe) to 1 mg/kg masy ciała. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 2 mg/kg masy ciała. U dzieci o masie ciała <20 kg zalecane jest podanie dawki dobowej w dwóch dawkach podzielonych.

Przeciwskazania do stosowania nityzynonu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na nityzynon i okres laktacji.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nityzynonu

Wystąpienie zaburzeń widzenia podczas stosowania nityzynonu wymaga oznaczenia stężenia tyrozyny w osoczu. W przypadku podwyższonych wartości tyrozyny konieczne jest wprowadzenie bardziej rygorystycznej diety pod względem zawartości tyrozyny i fenyloalaniny. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się przeprowadzenie badania oczu z wykorzystaniem lampy szczelinowej.
Stosując nityzynon należy monitorować czynność wątroby. Ważnym parametrem biochemicznym jest stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy. Istnieje ryzyko wystąpienia złośliwych nowotworów wątroby.
Odnotowano przypadki odwracalnej trombocytopenii i leukopenii, dlatego zaleca się monitorowanie liczby białych krwinek i płytek krwi.
Badania kontrolne powinny być przeprowadzane przynajmniej co 6 miesięcy.

Interakcje nityzynonu z innymi substancjami czynnymi

Wzrost stężenia wymienionych leków w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Wzrost stężenia nityzynonu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gestoden (Gestodene) progestageny
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie stężenia nityzynonu w osoczu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe

Wpływ nityzynonu na prowadzenie pojazdów

Nityzynon może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów ze względu na ryzyko zaburzenia widzenia. Pacjent nie może prowadzić pojazdów do czasu ustąpienia objawów.

Wpływ nityzynonu na ciążę

Z obserwacji prowadzonych wśród zwierząt wynika, że nityzynon w dawkach wyższych niż maksymalne dawki stosowane u ludzi działa szkodliwie na rozwój zarodka i płodu. Lek zwiększa częstość występowania wad rozwojowych, a także wpływa na zmniejszenie przeżycia i ograniczenie wzrostu miotów. Ponadto, odnotowano zmętnienie rogówki i zmniejszenie średniej urodzeniowej masy ciała. Brak danych na temat skutków działania nityzynonu u kobiet ciężarnych, dlatego stosowanie go w okresie ciąży nie jest zalecane.

Wpływ nityzynonu na laktację

U zwierząt zaobserwowano szkodliwe działanie nityzynonu u młodych po spożyciu mleka, w którym stwierdzono obecność leku. Nie można wykluczyć przenikania nityzynonu do mleka kobiecego i wystąpienia działań niepożądanych u karmionego dziecka. Stosowanie leku w okresie laktacji jest przeciwwskazane.

Skutki uboczne

podwyższone stężenia tyrozyny
ból oka
leukopenia
trombocytopenia
zapalenie spojówek
światłowstręt
granulocytopenia
zmętnienie rogówki
zapalenie rogówki
leukocytoza
świąd
złuszczające zapalenie skóry
wysypka rumieniowa
Zapalenie powiek

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania nityzynonu

Wśród objawów przedawkowania nityzynonu można wyróżnić objawy oczne, skórne i objawy ze strony układu nerwowego.

Mechanizm działania nityzynonu

Patofizjologia dziedzicznej tyrozynemii typu 1 związana jest z brakiem hydrolazy fumaryloacetooctanu, która uczestniczy w końcowym etapie rozkładu tyrozyny. Nityzynon hamuje aktywność enzymu (dioksygenazy 4-hydroksyfenylopirogronianu) uczestniczącego w reakcji poprzedzającej wyżej opisany etap, dzięki czemu zapobiega kumulacji w organizmie toksycznych produktów pośrednich metabolizmu tyrozyny - maleiloacetooctanu i fumaryloacetooctanu.

Metabolizm nityzynonu

Dane na temat metabolizmu nityzynonu są ograniczone. Wiadomo, że lek ulega metabolizmowi wątrobowemu z udziałem enzymu CYP3A4.

Wydalanie nityzynonu

Okres półtrwania nityzynonu wynosi  54 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij