Nitrogliceryna, Nitroglycerinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nitroglicerynie

Rok wprowadzenia na rynek
1955
Substancje aktywne
triazotan glicerolu
Działanie nitrogliceryny
przeciwdławicowe (łagodzi objawy dusznicy bolesnej (dławicy piersiowej)), rozszerza naczynia krwionośne, zmniejsza niedotlenienie mięśnia sercowego, zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen, obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie nitrogliceryny
aerozol do stosowania podjęzykowego, maść, maść doodbytnicza, roztwór do infuzji, system transdermalny, tabletki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki podjęzykowe
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny nitrogliceryny

Nitrogliceryna została zsyntetyzowana w 1846 roku przez włoskiego chemika Ascanio Sobrero. Duża wybuchowość substancji i podatność na wstrząsy stanowiła duże niebezpieczeństwo i doprowadziła do śmierci najmłodszego brata Alfreda Nobla – Emila. Z tego względu Alfred Nobel miał osobiste powody, aby prowadzić prace nad nitrogliceryną. Doprowadziło go to do wynalezienia w 1867 roku dynamitu (mieszanina nitrogliceryny i ziemi okrzemkowej), który był bezpieczniejszy niż sama nitrogliceryna i przez wiele lat wykorzystywany jako materiał wybuchowy w górnictwie i inżynierii cywilnej. Właściwości przeciwdławicowe nitrogliceryny znane są od 1879 roku. Nitrogliceryna została zatwierdzona do użytku medycznego przez Food and Drug Administration (FDA) i wprowadzona na rynek w 2000 roku przez podmiot odpowiedzialny Pfizer pod nazwą handlową Nitrostat. Nitrogliceryna w postaci doodbytniczej jest dopuszczona do stosowania przez FDA od 1955 roku.

Wzór sumaryczny nitrogliceryny

C3H5N3O9

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające nitroglicerynę

Wskazania do stosowania nitrogliceryny

Nitrogliceryna jest stosowana w zapobieganiu i leczeniu ostrych napadów dławicy piersiowej w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi, a także w nagłych przypadkach niewydolności lewokomorowej. Innymi wskazaniami do stosowania leku jest zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc w niewydolności lewej komory serca i kontrolowane obniżanie ciśnienia (postać dożylna). Nitrogliceryna w postaci maści doodbytniczej znajduje zastosowanie w zmniejszaniu nasilenia bólu, który towarzyszy przewlekłej szczelinie odbytu. 

Dawkowanie nitrogliceryny

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej i nasilenia choroby, wieku, chorób towarzyszących itp.
Brak danych o możliwość bezpiecznego stosowania nitrogliceryny u dzieci.

Podanie podjęzykowe w postaci aerozolu
Dawki zwykle stosowane u osób dorosłych: od 400 mg do 1200 mg w odpowiednich odstępach czasowych. 
W przypadku nieskuteczności podanych dawek należy wezwać pogotowie ratunkowe.
Zastosowanie nitrogliceryny prowadzi do znacznego spadku ciśnienia tętniczego i omdleń, dlatego pacjent powinien przyjmować lek w pozycji siedzącej. Preparat należy podać pod język i po podaniu zamknąć usta. Leku nie należy wdychać.

Podanie doodbytnicze
Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych: 3 mg.
Maksymalna długość leczenia nie powinna przekroczyć 8 tygodni.

Podanie na skórę w okolicę przedsercową
Maksymalna dawka jednorazowa stosowana u osób dorosłych to 10 mg. Nie należy stosować leku częściej niż 4 razy na dobę.
Ze względu na silne właściwości drażniące i ryzyko przeniesienia maści do oczu lub błon śluzowych, wcieranie maści wymaga założenia gumowej rękawicy lub umycia rąk zaraz po zakończeniu nanoszenia maści na skórę.

Podanie doustne
Dawka zwykle stosowana (dobowa) u osób dorosłych: 26 mg.

Podanie we wlewie dożylnym
Nitrogliceryna w tej postaci podawana jest wyłącznie w warunkach szpitalnych, po uprzednim rozcieńczeniu.
Szybkość dawkowania zwiększa się stopniowo w odpowiednich odstępach czasowych. Dawkowanie należy dobrać indywidualnie do potrzeb pacjenta. Zakres zwykle stosowanych dawek to od 5 μg/minutę do 100 μg/minutę, lecz w niektórych przypadkach może być wskazane podanie większych dawek.

Przeciwskazania do stosowania nitrogliceryny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na nitroglicerynę, dławica piersiowa z zawężeniem drogi odpływu wywołana kardiomiopatią przerostową, zwiększone ciśnienie śródczaszkowe np. u osób po urazie lub z krwotokiem mózgowym, niedociśnienie ortostatyczne (przy zmianie pozycji ciała na stojącą), obniżone ciśnienie krwi, niewyrównana hipowolemia (obniżenie objętości płynów w naczyniach krwionośnych), ciężka niedokrwistość i jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Innymi przeciwwskazaniami są bóle głowy (w tym migrenowe bóle głowy), zaburzenia krążenia mózgowego, zaciskające zapalenie osierdzia, tamponada osierdzia, zwężenie zastawki mitralnej/aortalnej. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nitrogliceryny

Nitroglicerynę należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których obniżenie obciążenia wstępnego może pogorszyć stan klinicznych np. we wstrząsie kardiogennym lub hipowolemicznym, w zapaści, u osób z zaburzeniami ortostatycznymi itp. Uwagi wymagają również pacjenci z chorobami naczyń mózgowych, z jaskrą z wąskim kątem przesączania, z chorobami płuc, z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nerek i tarczycy.
Podając lek w zawale mięśnia sercowego może wystąpić odruchowe niedociśnienie tętnicze z bradykardią.
Należy uwzględnić zmniejszoną biotransformację leku u osób z hipoksemią (niedotlenieniem) wynikającą z niedokrwistości.
Zastosowanie nitrogliceryny wiąże się z ryzykiem nadmiernego obniżenia ciśnienia, co może skutkować niedokrwieniem i zaburzeniem czynności serca, nerek, mózgu i wątroby. Należy poinformować pacjenta, aby po przyjęciu leku powolnie zmieniał pozycję z siedzącej na stojącą. Jest to szczególnie istotne u osób starszych i z małą objętością krwi krążącej.
U pacjenta stosującego nitroglicerynę może rozwinąć się tolerancja na lek (zmniejszenie odpowiedzi pacjenta na dotąd stosowane dawki i konieczność zwiększenia dawkowania) i uzależnienie fizyczne (nasilenie objawów choroby po odstawieniu leku). Lek należy odstawiać stopniowo z zachowaniem coraz dłuższych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Pacjenci, którzy stosowali już inne azotany (np.diazotan izosorbidu, monoazotan izosorbidu) mogą wymagać zwiększenia dawkowania nitrogliceryny.

Przeciwwskazania nitrogliceryny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nitrogliceryny nie należy stosować u osób przyjmujących inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (np. sildenafil, tadalafil, wardenafil) ze wzgledu na ryzyko ostrego niedociśnienia.

Interakcje nitrogliceryny z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania naczyniorozkurczowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetylocysteina (Acetylcysteine) mukolityki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zwiększenie biodostepności dihydroergotaminy i ryzyka skurczu naczyń wieńcowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Osłabienie działania przeciwkrzepliwego heparyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Osłabienie odpowiedzi terapeutycznej na nitroglicerynę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie stężenia nitrogliceryny w osoczu i nasilenie hamowania czynności płytek krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie aktywności trombolitycznej alteplazy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy

Interakcje nitrogliceryny z alkoholem

Nie należy łączyć nitrogliceryny i alkoholu ze względu na wzrost ryzyka nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi.

Wpływ nitrogliceryny na prowadzenie pojazdów

Nitrogliceryna może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów tj. zawroty głowy, omdlenia itp.

Inne rodzaje interakcji

Nitrogliceryna wpływa na oznaczanie katecholamin i kwasu wanilinomigdałowego w moczu poprzez nasilenie ich wydalania.

Wpływ nitrogliceryny na ciążę

W badaniach przeprowadzonych wśród zwierząt nie stwierdzono szkodliwego wpływu nitrogliceryny na przebieg ciąży, poród i rozwój pourodzeniowy dziecka. Ze względu na brak danych z badań u kobiet, stosowanie leku należy ograniczyć do przypadków bezwzględnie koniecznych, gdy korzyści dla matki znacznie przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Wpływ nitrogliceryny na laktację

Brak dostępnych danych na temat przenikania nitrogliceryny do mleka matki, dlatego należy przerwać stosowanie leku w okresie laktacji lub zrezygnować z karmienia piersią.

Wpływ nitrogliceryny na płodność

U zwierząt nie stwierdzono szkodliwego wpływu nitrogliceryny na płodność.

Skutki uboczne

ból głowy
astenia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
obniżenie ciśnienia tętniczego
senność
tachykardia
zawroty głowy
nudności
omdlenia
wymioty
bradykardia
sinica
nagłe zaczerwienienie twarzy
nasilenie objawów dławicy piersiowej
zapaść krążeniowa
niepokój
zaburzenia oddychania
zgaga
złuszczające zapalenie skóry
wysypka polekowa
niedokrwienie mózgu
methemoglobinemia
nieprzyjemny zapach z ust

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie podjęzykowe: methemoglobinemia, niepokój ruchowy, tachykardia, bóle i zawroty głowy, wzmożona senność, niedokrwienie mózgu, omdlenia, paradoksalne nasilenie objawów choroby, spadek częstości akcji serca, kołatanie serca, obniżenie ciśnienia krwi, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia oddychania, nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy, osłabienie, reakcje skórne, uczucie pieczenia w przełyku, nieprzyjemny zapach z ust, zapaść krążeniowa.

Podanie doodbytnicze: bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, świąd/pieczenie/dyskomfort w okolicy odbytu, biegunka, krwawienia z odbytnicy,  tachykardia.

Podanie na skórę: bóle i zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca, zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie ortostatyczne, nudności, wymioty, reakcje skórne (świąd, pieczenie, rumień, wysypka itp.).

Podanie dożylne: bóle i zawroty głowy, częstoskurcz, paradoksalne nasilenie objawów dławicy piersiowej, nudności, wymioty, zgaga, niedociśnienie ortostatyczne, zapaść krążeniowa, zaczerwienienie twarzy i uderzenia gorąca, reakcje skórne, podrażnienie/ból/zaczerwienienie w miejscu podania, ogólne osłabienie.

Objawy przedawkowania nitrogliceryny

W zależności od przyjętej dawki nitrogliceryny mogą wystąpić gwałtowne spadki ciśnienia, nasilone objawy choroby wieńcowej, biegunka, kolki jelitowe, nudności, wymioty, methemoglobinemia, bradykardia, odruchowa tachykardia, zaburzenia oddychania, drgawki, wzmożona potliwość. Większym dawkom może towarzyszyć także zwiększenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego, utrata przytomności, sinica, zapaść.

Mechanizm działania nitrogliceryny

W normalnych warunkach w śródbłonku naczyniowym jest produkowany z L-argininy tlenek azotu na drodze utleniania atomu azotu. Powstały tlenek azotu dyfunduje do komórki mięśnia gładkiego, gdzie aktywuje kaskadę przemian prowadzących do rozkurczu mięśniówki gładkiej. Nitrogliceryna naśladuje powyższy mechanizm - na skutek redukcji atomu azotu w obecności glutationu powstaje S-nitrozotiol, który dostarcza tlenku azotu. W efekcie działania nitrogliceryny dochodzi do rozszerzenia naczyń żylnych i spadku obciążenia wstępnego serca. Lek zwiększa perfuzję krwi, rozszerza tętnice, prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego i rzutu serca. Lek zapewnia przywrócenie równowagi tlenowej mięśnia sercowego. Nitrogliceryna wpływa także na rozkurcz innych narządów zbudowanych z mięśni gładkich (oskrzeli, dróg żółciowych i moczowych, żołądka, mięśnia macicy itp.). Po podaniu doodbytniczym lek powoduje rozluźnienie wewnętrznego zwieracza odbytu i zmniejszenie ciśnienia odbytniczego.

Wchłanianie nitrogliceryny

Nitrogliceryna jest szybko wchłaniania po podaniu podjęzykowym i doustnym. Lek podany doustnie zanim dostanie się do krwioobiegu ulega metabolizmowi pierwszego przejścia, z czego wynika niska dostępność biologiczna (około 39%).
Lek po podaniu podjęzykowym zaczyna działać po 1-1,5 minuty, osiągając stężenie maksymalne w ciągu 4 minut.
Działanie nitrogliceryny podanej na skórę rozpoczyna się po około 10-30 minutach.
Dostępność biologiczna nitrogliceryny po podaniu doodbytniczym wynosi około 50%.

Dystrybucja nitrogliceryny

Nitrogliceryna wiąże się z białkami osocza w około 60%.

Metabolizm nitrogliceryny

Znanymi miejscami metabolizmu nitrogliceryny są wątroba, erytrocyty i ściany naczyń krwionośnych. Przemiany leku prowadzą do powstania azotynu oraz 1,2- i 1,3-dinitrogliceryny. Dwuazotany wykazują słabsze działanie, ale dłuższy okres półtrwania w porównaniu do związku macierzystego. W kolejnym etapie dwuazotany są metabolizowane do nieaktywnych monoazotanów i ostatecznie rozkładane do glicerolu i dwutlenku węgla. Dwuazotany i monoazotany mogą również ulegać sprzęganiu z kwasem glukuronowym.

Wydalanie nitrogliceryny

Lek wydalany jest w postaci metabolitów głównie z moczem, a w niewielkim stopniu z żółcią.
Okres półtrwania leku po podaniu doustnym i na skórę wynosi 1-4 minuty, po podaniu podjęzykowym 2,5-4,4 minuty, po podaniu doodbytniczym około 3 minuty, po podaniu dożylnym 2-4 minuty.
Działanie nitrogliceryny podanej podjęzykowo utrzymuje się przez około 30 minut, po podaniu na skórę przez 4-6 godzin, a po podaniu dożylnym do 30 minut od zakończenia wlewu. Po doustnym podaniu postaci o przedłużonym uwalnianiu lek utrzymuje się w osoczu przez kilka godzin

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij