Naratryptan, Naratriptanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o naratryptanie

Rok wprowadzenia na rynek
1997
Substancje aktywne
naratryptan
Działanie naratryptanu
przeciwmigrenowe
Postacie naratryptanu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny naratryptanu

Naratryptan został opatentowany w 1987 roku i po raz pierwszy wprowadzony do obrotu w Wielkiej Brytanii 1 marca 1997 roku przez podmiot odpowiedzialny GlaxoSmithKline. Lek został zatwierdzony przez Food and Drug Administration (FDA) w 1998 roku.

Wzór sumaryczny naratryptanu

C17H25N3O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania naratryptanu

Naratryptan stosowany jest w celu przerwania ostrego napadu migreny (z aurą lub bez aury). Leku nie należy stosować w celu zapobiegania napadom migrenowym.

Dawkowanie naratryptanu

Maksymalna dawka dobowa stosowana u dorosłych to 5 mg.
W przypadku nawrotu objawów należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasowy przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy przyjmować drugiej dawki leku podczas tego samego napadu, gdy pierwsza okazała się nieskuteczna.
Brak danych potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność naratryptanu w grupie wiekowej do 17 roku życia i powyżej 65 roku życia, dlatego nie jest zalecane stosowanie leku w tej grupie pacjentów.
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby (w ciężkich zaburzeniach stosowanie przeciwskazane) maksymalna dawka dobowa to 2,5 mg.

Przeciwskazania do stosowania naratryptanu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na naratryptan, ciężkie nadciśnienie (w tym nieleczone nadciśnienie), choroby naczyń obwodowych. Leku nie należy stosować u osób z ciężką niewydolnością wątroby i nerek, z rozpoznaną chorobą wieńcową i incydentami naczyniowo-mózgowymi (np. udar naczyniowy mózgu).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania naratryptanu

Naratryptan nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku stwierdzonej migreny podstawnej, hemiplegicznej lub oftalmoplegicznej.
U pacjentów z nietypowymi bólami głowy należy wykluczyć inne, ciężkie choroby neurologiczne.
Pacjenci z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca wymagają konsultacji kardiologicznej przed rozpoczęciem leczenia naratryptanem. Do tej grupy pacjentów należą m.in. osoby palące papierosy, kobiety po menopauzie, mężczyźni powyżej 40 roku życia. Objawami, które mogą sygnalizować chorobę niedokrwienną po zastosowaniu leku są duszności i bóle w klatce piersiowej. W takim przypadku nie należy przyjmować kolejnej dawki leku.
Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do rozwoju polekowego bólu głowy, dlatego przy częstych i nasilonych bólach głowy należy pacjenta poddać diagnozie w tym kierunku.

Przeciwwskazania naratryptanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Naratryptanu nie należy łączyć z innymi agonistami receptora serotoninowego 5-HT1B/1D, ergotaminą i pochodnymi sporyszu (np. bromokryptyna, kabergolina, metysergid). 

Interakcje naratryptanu z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie klirensu naratryptanu o 30%.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dezogestrel (Desogestrel) progestageny
Dienogest (Dienogest) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Zwiększone ryzyko zespołu serotoninowego (niepokój, wzrost temperatury ciała, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardia itd.)
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tedizolid (Tedizolid) antybiotyki - INNE
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Nasilenie skurczu naczyń krwionośnych (ryzyko niedokrwienia kończyn, serca, mózgu, jelit).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny

Wpływ naratryptanu na prowadzenie pojazdów

Naratryptan może w różnym stopniu nasilać senność i zawroty głowy, dlatego pacjent musi dokonać samooceny wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie preparatów z dziurawca (Hypericum perforatum) może zwiększać częstość występowania działań niepożądanych.

Wpływ naratryptanu na ciążę

Badania wpływu naratryptanu na ciążę zostały przeprowadzone tylko wśród zwierząt. U królików zaobserwowano wpływ leku na opóźnienie kostnienia płodu oraz wpływ na przeżywalność zarodków. Należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w ciąży, gdy stosowanie leku jest  bezwzględnie konieczne.

Wpływ naratryptanu na laktację

Nie potwierdzono jednoznacznie bezpieczeństwa stosowania naratryptanu w okresie laktacji. Należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem dawki naratryptanu a karmieniem, aby ograniczyć narażenie dziecka na działanie leku.

Skutki uboczne

nudności
senność
wymioty
zawroty głowy
złe samopoczucie
Mrowienie
uczucie zmęczenia
uczucie gorąca
kołatanie serca
tachykardia
zaburzenia widzenia
bradykardia
wzrost ciśnienia krwi
pokrzywka
reakcje alergiczne
reakcje anafilaktyczne
świąd
wysypka
obrzęk twarzy
niedokrwienne zapalenie okrężnicy
Dławica piersiowa
zawał mięśnia sercowego
skurcz naczyń wieńcowych
niedokrwienie obwodowe

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania naratryptanu

Przedawkowanie naratryptanu objawia się wzrostem ciśnienia tętniczego, zaburzeniem koordynacji, uczucie ucisku w obrębie szyi, dezorientacją.

Mechanizm działania naratryptanu

Naratryptan poprzez agonistyczne działanie na receptory 5-HT1B/1D powoduje skurcz patologicznie rozszerzonych wewnątrzczaszkowych naczyń krwionośnych i jednocześnie hamuje uwalnianie prozapalnych neuropeptydów, przeciwdziałając rozwojowi stanu zapalnego i powstawaniu bólu, który jest indukowany sygnałami przekazywanymi przez włókna nerwu trójdzielnego. Naratryptan w niewielkim stopniu wpływa na aktywność farmakologiczną innych receptorów.

Wchłanianie naratryptanu

Stężenie maksymalne naratryptanu w osoczu osiągane jest po 2-3 h od podania doustnego. Biodostępność leku dla kobiet i mężczyzn wynosi odpowiednio 74% i 63%.

Dystrybucja naratryptanu

Naratryptan wiąże się w małym stopniu z białkami osocza (29%).

Metabolizm naratryptanu

Naratryptan jest metabolizowany głównie w wątrobie. W metabolizmie uczestniczy wiele izoenzymów cytochromu P450 w ograniczonym stopniu, więc wpływ leku na aktywność CYP450 oraz ryzyko interakcji z innymi lekami są mało prawdopodobne. W wyniku przemian powstaje wiele nieaktywnych metabolitów.

Wydalanie naratryptanu

Lek wydalany jest głównie przez nerki. Postać niezmieniona naratryptanu w moczu stanowi 50%, a 30% to nieaktywne metabolity. Średni okres półtrwania eliminacji naratryptanu to 6 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij