Aprotynina, Aprotininum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o aprotyninie

Rok wprowadzenia na rynek
1960
Substancje aktywne
aprotynina
Postacie aprotyniny
roztwór do infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Chirurgia klatki piersiowej, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Rys historyczny aprotyniny

Aprotynina została po raz pierwszy wyizolowana z krowich ślinianek w 1930r. Od lat 60 XX wieku aprotynina była wykorzystywana przy poważnych operacjach, jednak z powodu znaczącego ryzyka powikłań ze śmiercią włącznie, w 2008r. została wycofana z lecznictwa i używana jest jedynie w ośrodkach badawczych.

Wzór sumaryczny aprotyniny

C284H432N84O79S7

Spis treści

Wskazania do stosowania aprotyniny

Aprotynina znajduje zastosowanie w ograniczeniu krwawienia oraz w celu zmniejszenia ilości krwi, którą trzeba by przetoczyć pacjentowi w trakcie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego z krążeniem pozaustrojowym.

Dawkowanie aprotyniny

Maksymalna dawka aprotyniny w trakcie operacji wynosi 700ml czyli 7 milionów jednostek inaktywacji kalikreiny. 

Przeciwskazania do stosowania aprotyniny

Przeciwwskazaniami do stosowania aprotyniny są: nadwrażliwość na substancję czynną oraz dodatni wynik testu na przeciwciała IgG specyficzne dla aprotyniny. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania aprotyniny

Aprotyninę należy podawać pacjentom w pozycji leżącej, w powolnym wlewie lub wstrzyknięciu dożylnym, poprzez wkłucie centralne. Każdy pacjent przed podaniem leku musi mieć zbadane przeciwciała IgG, aby zapobiec reakcjom anafilaktycznym. Również przed podaniem właściwej dawki należy wykonać próbę, tj. podać 1ml aprotyniny, co odpowiada 10000 jednostkom inaktywacji kalikreiny i przez około 10 minut obserwować pacjenta. Po tym czasie można podać dawkę wysycającą, jednak nadal należy uważnie obserwować pacjenta pod kątem wystąpienia reakcji anafilaktycznych i w razie wystąpienia zastosować odpowiednie leczenie przeciwwstrząsowe. Aprotyninę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami nerek oraz u pacjentów, u których podczas operacji serca zastosowano całkowite zatrzymanie krążenia w warunkach głębokiej hipotermii.

Przeciwwskazania aprotyniny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

W zależności od zastosowanej dawki aprotynina hamuje działanie streptokinazy, urokinazy oraz alteplazy, dlatego nie powinna być łącznie z nimi stosowana.

Interakcje aprotyniny z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisatrakurium (Cisatracurium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - inne
Pankuronium (Pancuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Osłabienie działania aprotyniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Cyklezonid (Ciclesonide) glikokortykosteroidy
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Nasilenie trombogennego działania preparatów wapnia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Osłabienie działania kaptoprilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Możliwe nasilenie bradykardii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Zmniejszenie skuteczności chlorpromazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Zmniejszenie skuteczności chlorprotiksenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Osłabienie działania cilazaprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilazapryl (Cilazapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania atropiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Osłabienie działania benazeprilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania arypiprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Osłabienie działania abcyksymabu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie działania blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aklidyna (Aclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Chloroprokaina (Chloroprocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Oksybuprokaina (Oxybuprocaine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Osłabienie działania amantadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Osłabienie działania amitryptyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Osłabienie działania klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie działania czynników krzepnięcia krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ludzki czynnik krzepnięcia IX (Coagulation factor ix human) leki zwiększające krzepliwość krwi - czynniki krzepnięcia krwi
Ludzki czynnik krzepnięcia X (Coagulation factor x human) leki zwiększające krzepliwość krwi - czynniki krzepnięcia krwi
Ludzki czynnik krzepnięcia XIII (Human clotting factor xiii) leki zwiększające krzepliwość krwi - czynniki krzepnięcia krwi
Osłabienie działania desloratadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Osłabienie działania dimetyndenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Osłabienie działania doksepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Osłabienie działania edoksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie działania enalaprilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania escitalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie działania fenoterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania flupentiksolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Osłabienie działania fondaparynuksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie działania fozynoprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania iloprostu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie działania bromku ipratropium.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Osłabienie działania izofluranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Osłabienie działania lamotryginy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Osłabienie działania lizynoprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania mebeweryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mebeweryna (Mebeverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Osłabienie działania metadonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania oksybutyniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Osłabienie działania paroksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie działania peryndoprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie działania promazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Osłabienie działania prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Osłabienie działania kwetiapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Osłabienie działania chinaprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania streptodornazy i streptokinazy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie działania solifenacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Osłabienie działania skopolaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Osłabienie działania sulodeksydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Osłabienie działania tolterodyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Osłabienie działania tramadolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania trandolaprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Osłabienie działania trimebutyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Osłabienie działania urokinazy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Osłabienie działania zyprazydon.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Osłabienie działania zofenoprylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI

Wpływ aprotyniny na prowadzenie pojazdów

Aprotynina nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn w ruchu. 

Wpływ aprotyniny na ciążę

Aprotyninę w ciąży można stosować jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, brak jest jednak danych odnośnie stosowania aprotyniny przez kobiety w ciąży. 

Wpływ aprotyniny na laktację

W przypadku stosowania aprotyniny, po zakończeniu leczenia na 48 godzin należy przerwać karmienie piersią.

Inne możliwe skutki uboczne

Aprotynina po podaniu parenteralnym może powodować szereg działań niepożądanych, takich jak: występujące niezbyt często: niedokrwienie mięśnia sercowego, zamknięcie lub zakrzep tętnicy wieńcowej, zawał serca, gromadzenie płynu w jamie osierdziowej, oliguria, ostra niewydolność nerek oraz martwica cewek nerkowych. Występujące rzadko: zakrzepica tętnicza, różne reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne oraz rzekomoanafilaktyczne. Występujące bardzo rzadko: reakcje w miejscu podania,  w tym zakrzepowe zapalenie żyły, zator płucny, rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe, koagulopatia oraz wstrząs anafilaktyczny. 

Mechanizm działania aprotyniny

Aprotynina wykazuje działanie antyfibrynolityczne, czyli hamuje proces krzepnięcia krwi. Działa na proteazy serynowe, w tym trypsynę, chymotrypsynę i plazminę, tworząc stoichiometryczne kompleksy. Hamowanie kalikreiny blokuje powstawanie czynnika XIIa. Aprotynina wykazuje również działanie osłabiające proces zapalny, fibrynolizę oraz tworzenie trombiny, a także hamuje uwalnianie cytokin prozapalnych, co pozwala na utrzymanie hemostazy zależnej od glikoprotein. 

Wchłanianie aprotyniny

Po podaniu parenteralnym aprotynina wchłania się w 100%. 

Metabolizm aprotyniny

Aprotnynina jest metabolizowana przez enzymy lizosomalne nerek. 

Wydalanie aprotyniny

Aprotynina jest wydalana z moczem w mniej niż 5% w postaci niezmienionej, natomiast 25 do 40% w postaci metabolitów.  

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij