Nabumeton, Nabumetonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o nabumetonie

Rok wprowadzenia na rynek
1991
Substancje aktywne
nabumeton
Działanie nabumetonu
przeciwbólowe (bez opioidów), przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzapalne
Postacie nabumetonu
tabletki
Układy narządowe
układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Reumatologia
Wzór sumaryczny nabumetonu

C15H16O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające nabumeton

Wskazania do stosowania nabumetonu

Wskazaniem do stosowania nabumetonu jest choroba zwyrodnieniowa stawów oraz reumatoidalne zapalenie stawów. 

Dawkowanie nabumetonu

Zwykle stosowana dawka dobowa u dorosłych to 1 g. W razie konieczności można ją zwiększyć do 2 g. 

Dawka powinna być dostosowana do wieku i stanu klinicznego pacjenta. 

Przeciwskazania do stosowania nabumetonu

Leku nie powinno się stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na nabumeton. 

Stosowanie nabumetonu jest przeciwwskazane u osób, u których w przeszłości zaobserwowano reakcje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy NLPZ (astma salicylowa, pokrzywka itp.).

Pozostałymi przeciwwskazaniami do stosowania nabumetonu są przebyte lub czynne krwawienia z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa lub perforacja żołądka, ciężka niewydolność wątroby i serca.

Nabumetonu nie wdraża się do leczenia również w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania nabumetonu

Stosując nabumeton, jak i każdy inny lek z grupy NLPZ, należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego i  jego owrzodzeń. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ze względu na odnotowane do tej pory przypadki śmiertelne. 

U osób ze stwierdzonymi chorobami przewodu pokarmowego (w szczególności chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego) niesteroidowe leki przeciwzapalne należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Dodatkowej kontroli powinni również podlegać pacjenci z chorobami układu krążenia. Ze względu na możliwość zatrzymania płynów i pojawienia się obrzęków w trakcie stosowania leku, trzeba w głównej mierze mieć na uwadze osoby z nadciśnieniem i niewydolnością serca.

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia muszą wykonać odpowiednie badania laboratoryjne, które należy powtórzyć również w trakcie trwania terapii. 

U osób leczonych lekami z grupy NLPZ sporadycznie obserwowano przypadki niewydolności wątroby i żółtaczki. Dlatego pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wydolności wątroby powinny w trakcie terapii być poddawani szczególnym obserwacjom.  

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w rzadkich przypadkach mogą spowodować zaburzenia widzenia. W takich okolicznościach należy przeprowadzić badanie okulistyczne. 

Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych. Należy ostrożnie prowadzić leczenie u tego typu pacjentów. 

Przeciwwskazania nabumetonu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazane jest podawanie nabumetonu łącznie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych ze względu na addycję działania i zwiększenie ryzyka wystąpienia groźnych działań niepożądanych. 

Interakcje nabumetonu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie z doustnymi kortykosteroidami zwiększa ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego i krwawień w jego obrębie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Jednoczesne stosowanie z wymienionymi lekami (przeciwzakrzepowe, SSRI, przeciwpłytkowe) może powodować zwiększone ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nie powinno łączyć się nabumetonu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Łączenie z lekami przeciwnadciśnieniowymi może zmniejszać skuteczność ich działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu

Interakcje nabumetonu z pożywieniem

Nabumetonu nie należy stosować na czczo. Ze względu na ryzyko podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego i możliwość spowodowania krwawień w jego obrębie, lek ten należy przyjmować po posiłku.

Przyjmowanie nabumetonu w trakcie posiłku i z produktami mlecznymi przyspiesz jego wchłanianie.

Interakcje nabumetonu z alkoholem

Brak danych na temat interakcji nabumetonu z alhoholem. 

Wpływ nabumetonu na prowadzenie pojazdów

Nabumeton w niektórych przypadkach może powodować wystąpienie działań niepożądanych takich jak zawroty głowy, delikatna dezorientacja. W razie ich pojawienia się pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. 

Wpływ nabumetonu na ciążę

Brak wystarczających danych na temat stosowania nabumetonu w czasie ciąży.

W pierwszym i drugim trymestrze podawanie tego leku powinno być ograniczone jedynie do szczególnych przypadków, kiedy korzyść z leczenia przewyższa potencjalne ryzyko.

W trzecim trymestrze leki z grupy NLPZ mogą doprowadzić do zwężenia przewodu tętniczego, dlatego w tym okresie nabumeton jest przeciwwskazany. 

Wpływ nabumetonu na laktację

Brak danych na temat wpływu nabumetonu na laktację u ludzi. Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie karmienia piersią.

Badania na zwierzętach wykazały, że aktywny metabolit tego leku przenika do mleka szczura. 

Wpływ nabumetonu na płodność

Istnieją doniesienia, że nabumeton może negatywnie wpływać na płodność u kobiet. Nie poleca się przyjmowania tego leku o kobiet chcących zajść w ciążę. 

Skutki uboczne

wzdęcia
biegunka
świąd
zaparcia
szumy uszne
zapalenie błony śluzowej żołądka
wysypka
niestrawność
nudności
ból brzucha
zaburzenia słuchu
zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi
duszność
miopatia
nerwowość
parestezje
pokrzywka
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
zaburzenia widzenia
wymioty
zaburzenia oddychania
bóle głowy
zawroty głowy
nadwrażliwość na światło
nadmierne pocenie się
smoliste stolce
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
bezsenność
choroba wrzodowa żołądka
choroba wrzodowa dwunastnicy
krwawienia z nosa
krwawienia z przewodu pokarmowego
dezorientacja
reakcje anafilaktyczne
zespół nerczycowy
rumień wielopostaciowy
obrzęk naczynioruchowy
żółtaczka
reakcje anafilaktoidalne
śródmiąższowe zapalenie płuc
łysienie
trombocytopenia
niewydolność nerek

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania nabumetonu

Brak wyczerpujących danych na temat objawów przedawkowania nabumetonu. Do przedawkowania dochodzi niezwykle rzadko. 

Potencjalne objawy obejmują przede wszystkim ból brzucha, nudności, wymioty. Oprócz tego można zaobserwować senność, zmęczenie, zawroty głowy, drgawki. W najcięższych przypadkach może dojść do uszkodzenia wątroby i niewydolności nerek. 

Mechanizm działania nabumetonu

Nabumeton, podobnie jak pozostali przedstawiciele NLPZ, wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania opiera się na hamowaniu syntezy prostaglandyn. 

Aktywność nabumetonu nie jest duża. Większą aktywnością cechuje się jego czynny metabolit, czyli kwas-6-metoksy-2-naftylooctowy. Metabolit ten jest inhibitorem zarówno COX-1 oraz COX-2, jednak wykazuje w pewnym stopniu selektywność względem COX-2.

Wchłanianie nabumetonu

Po podaniu doustnym nabumeton dobrze wchłania się przewodu pokarmowego. Ulega efektowi pierwszego przejścia, w wyniku czego zostaje w dużym stopniu przekształcony do aktywnego metabolitu, kwasu 6-metoksy-2-naftylooctowego.

Dystrybucja nabumetonu

Ok. 99% aktywnego metabolitu nabumetonu, kwasu 6-metoksy-2-naftylooctowego, wiąże się z białkami osocza. 

Metabolizm nabumetonu

Kwas 6-metoksy-2-naftylooctowy przemianom metabolicznym ulega w wątrobie.

Wydalanie nabumetonu

Aktywny metabolit nabumetonu wydalany jest z organizmu przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij