Apremilast, Apremilastum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o apremilaście

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
apremilast
Działanie apremilastu
przeciwzapalne
Postacie apremilastu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Dermatologia i wenerologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Reumatologia
Rys historyczny apremilastu

Apremilast został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) w 2014 roku do leczenia osób dorosłych z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów i łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, a w 2019 r. został zatwierdzony w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej związanych z chorobą Behçeta. Apremilast został dopuszczony do użytku w Unii Europejskiej w styczniu 2015 r.

Wzór sumaryczny apremilastu

C22H24N2O7S

Spis treści

Wskazania do stosowania apremilastu

Apremilast jest wskazany w leczeniu czynnego łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, w leczeniu czynnego łuszczycowego zapalenia stawów o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów kwalifikujących się do fototerapii i leczenia ogólnoustrojowego. Ponadto apremilast jest obecnie wskazany w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej związanych z chorobą Behçeta u dorosłych.

Dawkowanie apremilastu

Lek występuje w postaci doustnych tabletek powlekanych, które należy połykać w całości, popijając wodą, niezależnie od posiłku.

Zalecana dawka apremilastu w przypadku osób dorosłych to 60mg dobowo i uzyskujemy ją stopniowo zwiększając według zaleconego schematu.

Przeciwskazania do stosowania apremilastu

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na apremilast. Dodatkowo lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży, ze względu na znacznie ograniczone dane.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania apremilastu

Specjalne środki ostrożności należy zachować u pacjentów narażonych na wystąpienie biegunek, nudności i wymiotów. W powyższej grupie ryzyka są przede wszystkim pacjenci powyżej 65 roku życia.

Stosowanie apremilastu może przyczyniać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych, takich jak; bezsenność i depresja. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku u osób z zaburzeniami psychicznymi i depresją w wywiadzie.

W przypadku pacjentów, u których występują ciężkie zaburzenia czynności nerek należy zachować ostrożność i konieczne jest zastosowanie zmniejszonej dawki leku.

Terapia apremilastem może przyczynić się do spadku masy ciała, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z niedowagą i prowadzić regularną kontrolę masy ciała.

Interakcje apremilastu z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do znacznego osłabienia działania apremilastu. Leczenie może nie przynosić spodziewanej poprawy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Mitotan (Mitotane) inne leki przeciwnowotworowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie tych leków prowadzi do znacznego osłabienia działania apremilastu. Leczenie może nie przynosić spodziewanej poprawy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy

Wpływ apremilastu na prowadzenie pojazdów

Apremilast nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn potencjalnie niebezpiecznych lub wpływ na powyższe czynności jest nieistotny.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie apremilastu z wyciągiem z dziurawca prowadzi do znacznego osłabienia działania leku. Leczenie apremilastem może nie przynosić spodziewanej poprawy.

Wpływ apremilastu na ciążę

Apremilast jest przeciwwskazany w okresie ciąży, ze względu na znacznie ograniczone dane. Dostępne dane dotyczące stosowania leku u małp i myszy donoszą, iż apremilast przyczyniał się do utraty zarodka, płodu, obniżenia masy urodzeniowej oraz opóźnienia kostnienia u myszy. Dawki podawane zwierzętom były większe, niż te maksymalne, zalecane u ludzi.

Wpływ apremilastu na laktację

Apremilast został wykryty w mleku karmiących samic myszy. Brak dowodów potwierdzających na przenikanie leku do mleka kobiet karmiących. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Wpływ apremilastu na płodność

Brak jednoznacznych danych potwierdzających wpływ apremilastu na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano wpływu na płodność samców przy ekspozycji na dawki terapeutyczne.

Skutki uboczne

biegunka
nudności
zakażenia górnych dróg oddechowych
bezsenność
ból głowy
depresja
kaszel
migrena
niestrawność
wymioty
zmęczenie
zapalenie oskrzeli
zapalenie nosogardzieli
Ból pleców
ból w górnej części jamy brzusznej
refluks żołądkowo-przełykowy
zmniejszony apetyt
napięciowy ból głowy
myśli samobójcze
nadwrażliwość
pokrzywka
wysypka
zachowania samobójcze
Krwotok z przewodu pokarmowego
spadek masy ciała
obrzęk naczynioruchowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania apremilastu

Dostępne wyniki badań dotyczące przedawkowania apremilastu- podawania dawki 100 mg dobowo, przez okres 4,5 doby nie potwierdzają toksyczności ograniczającej dawkowanie.

Mechanizm działania apremilastu

Pełny mechanizm działania tego leku nie jest w pełni poznany, wiadomo jednak, że apremilast jest inhibitorem fosfodiesterazy 4 (PDE4), która pośredniczy w działaniu cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP), drugiego przekaźnika. PDE4 przez apremilast prowadzi do zwiększenia wewnątrzkomórkowych stężeń cAMP. Wzrost cAMP powoduje zahamowanie zapalenia poprzez zmniejszenie ekspresji TNF-α, IL-17, IL-23 i innych mediatorów zapalenia. Powyższe mediatory zapalenia odgrywają rolę w różnych stanach łuszczycowych, a także w chorobie Behçeta, prowadząc do niepożądanych objawów zapalnych, takich jak owrzodzenia jamy ustnej, zmiany skórne i zapalenie stawów. Podawanie apremilastu prowadzi do kaskady, która ostatecznie obniża poziom powyższych mediatorów, łagodząc objawy zapalne.

Wchłanianie apremilastu

Doustna dawka apremilastu jest dobrze wchłaniana, a całkowita biodostępność leku wynosi około 73% po podaniu doustnym z maksymalnym stężeniem w osoczu po czasie 2,5 godzin od podania. Dostępne dane potwierdzają, że pokarm nie ma wpływu na biodostępność leku, zatem można go podawać z pokarmem lub bez niego.

Dystrybucja apremilastu

Około 67% apremilastu w osoczu ulega wiązaniu z białkami. Średnia pozorna objętość dystrybucji (Vd) wynosi około 87 l, co sugeruje, że apremilast podlega dystrybucji w przestrzeni pozanaczyniowej.

Metabolizm apremilastu

Apremilast jest silnie metabolizowany różnymi drogami, które obejmują utlenianie, hydrolizę oraz koniugację. Około 23 metabolitów jest wytwarzanych w wyniku jego metabolizmu. CYP3A4 pośredniczy głównie w metabolizmie oksydacyjnym tego leku, z mniejszym udziałem enzymów CYP1A2 i CYP2A6. Głównym metabolitem apremilastu jest M12- nieaktywna forma O-demetylowanego kwasu glukuronidowego. Niektóre inne główne metabolity, M14 i M16, są znacznie mniej aktywne w hamowaniu PDE4 i mediatorów stanu zapalnego niż ich macierzysty lek, apremilast. Po podaniu doustnym w osoczu stwierdza się niezmieniony apremilast (45%) i nieaktywny metabolit, glukuronid O-demetyloapremilastu (39%). Mniej istotne metabolity M7 i M17 są aktywne, ale są obecne tylko w około 2% lub mniejszych ilościach i prawdopodobnie nie mają wpływu na działanie apremilastu.

Wydalanie apremilastu

Tylko 3% i 7% dawki apremilastu jest wykrywane odpowiednio w moczu i kale w postaci niezmienionego leku, co wskazuje na intensywny metabolizm i wysokie wchłanianie.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij