Mitotan, Mitotanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o mitotanie

Rok wprowadzenia na rynek
1970
Substancje aktywne
mitotan
Działanie mitotanu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie mitotanu
tabletki
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny mitotanu

Mitotan został wprowadzony w 1970 roku przez podmiot odpowiedzialny BRISTOL-MYERS SQUIBB.

Wzór sumaryczny mitotanu

C14H10Cl4

Spis treści

Wskazania do stosowania mitotanu

Mitotan stosowany jest w leczeniu objawowym zaawansowanej postaci raka nadnerczy (nieoperacyjnego, z przerzutami lub wznową nowotworową).

Dawkowanie mitotanu

Mitotan stosowany jest doustnie tylko i wyłącznie pod ścisłą kontrolą medyczną w lecznictwie zamkniętym. Substancję należy przyjmować podczas posiłku bogatego w tłuszcze oraz popijać wodą. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, schorzeń towarzyszących, zaleceń lekarskich, masy ciała, odpowiedzi organizmu na terapię, etapu leczenia itp.

Odpowiednia wartość dawki ustalana jest indywidualnie w ciągu 3 do 5 początkowych miesięcy terapii, w tym czasie należy regularnie badać stężenie substancji w osoczu (w celu osiągnięcia tzw. okna terapeutycznego - stężenie mitotanu w osoczu 14-20 mg/l ). 

Dawki zwykle stosowne (dobowe) u osób dorosłych: 2–6 g. 

Przeciwskazania do stosowania mitotanu

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na mitotan oraz karmienie piersią.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mitotanu

Mitotan jako szybko działająca substancja cytotoksyczna może doprowadzić do krwotoku lub zawału w tkance nowotworowej, dlatego terapię mitotanem należy poprzedzić operacyjnym usunięciem możliwie największej ilości tkanki zmienionej nowotworowo z dużych ognisk przerzutowych.

W przypadku pacjentów z guzem nieczynnym hormonalnie oraz większości pacjentów z guzem czynnym hormonalnie upośledzona jest funkcja kory nadnerczy. W takiej sytuacji należy rozważyć wdrożenie steroidów, które powinno być poprzedzone badaniem osoczowego stężenia ACTH oraz kortyzolu, gdyż przyjmowanie mitotanu może mieć wpływ na ich ilość.

W sytuacji wystąpienia wstrząsu, urazu bądź infekcji należy natychmiastowo przerwać przyjmowanie mitotanu.

Pacjenci przyjmujący mitotan powinni regularnie monitorować stężenie substancji w osoczu w celu dostosowania skutecznej dawki terapeutycznej. 

Stosując mitotan u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek należy zachować szczególną ostrożność oraz monitorować stężenie substancji we krwi.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania mitotanu u pacjentów z nadwagą ze względu na odkładnie się substancji w tkance tłuszczowej. 

Mitotan stosowany długotrwale w dużych dawkach może powodować odwracalne uszkodzenia oraz zaburzenia czynności mózgu. Pacjentom przyjmującym mitotan należy przeprowadzać regularne badania układu nerwowego oraz padania psychologiczne.

Mitotan wydłuża czas krzepnięcia krwi. Należy to uwzględnić planując zabiegi oraz operacje.

Podczas stosowania mitotanu należy regularnie monitorować liczbę płytek krwi, erytrocytów oraz  limfocytów.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz monitorować pacjentów podczas stosowania mitotanu z lekami metabolizowanymi przez cytochrom P-450, warfaryną oraz innymi pochodnymi kumaryny.

Pacjentki stosujące mitotan w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Przyjmowanie mitotanu przez dzieci oraz młodzież może prowadzić do opóźnień neuropsychologicznych. W takim przypadku należy ocenić czynność gruczołu tarczowego. 

Przeciwwskazania mitotanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Mitotanu nie należy stosować jednocześnie ze spironolaktonem ponieważ może on hamować działanie substancji.

Interakcje mitotanu z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania przeciwwirusowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Elbaswir (Elbasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Ledipaswir (Ledipasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Ombitaswir (Ombitasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Sofosbuwir (Sofosbuvir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie działania przeciwnowotworowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania substancji
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Eksemestan (Exemestane) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Linestrenol (Lynestrenol) progestageny
Macitentan (Macitentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Nomegestrol (Nomegestrol) progestageny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlormadinon (Chlormadinone) progesteron i gestageny
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny

Interakcje mitotanu z pożywieniem

Przyjmowanie mitotanu z pożywieniem bogatym w tłuszcze zwiększa jego biodostępność. 

Wpływ mitotanu na prowadzenie pojazdów

Przyjmowanie mitotanu znacząco wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. Wykonywanie tych czynności podczas terapii mitotanem jest przeciwwskazane. 

 

Inne rodzaje interakcji

Mitotan zwiększa stężenie białek wiążących hormony w osoczu np. białka wiążące kortykosteroidy (CBG) oraz białka wiążące hormony płciowe (SHBG). Należy to uwzględnić podczas wykonywania badań hormonalnych. 

Wpływ mitotanu na ciążę

Wykazano zdolność mitotanu do przenikania przez barierę łożyskową oraz powodowanie nieprawidłowości w korze nadnerczy płodu. Stosowanie substancji w czasie ciąży możliwe jest jedynie w sytuacji gdy korzyści kliniczne przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. 

Wpływ mitotanu na laktację

Podczas przyjmowania mitotanu oraz po zakończeniu terapii (do momentu kiedy substancja nie będzie wykrywana w osoczu) karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ mitotanu na płodność

W przypadku pacjentek przyjmujących mitotan wskazane jest stosowanie skutecznych metod antykoncepcji.

Skutki uboczne

astenia
dyskomfort w nadbrzuszu
biegunka
jadłowstręt
ginekomastia
hipercholesterolemia
hipertriglicerydemia
wydłużony czas krwawienia
leukopenia
zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego
niewydolność nadnercza
Miastenia
nudności
parestezje
senność
splątanie
ataksja
wymioty
wysypka skórna
zapalenie błony śluzowej żołądka
zawroty głowy
wzrost aktywności enzymów wątrobowych w surowicy krwi
podwyższone stężenie triglicerydów w osoczu
trombocytopenia
zaburzenia ruchowe
polineuropatia
niedokrwistość
upośledzenie umysłowe
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
ból głowy
uszkodzenie wątroby
gorączka
zmętnienie soczewki
zaburzenia widzenia
niewyraźne widzenie
nadmierne wydzielanie śliny
nadciśnienie
podwójne widzenie
krwiomocz
opóźnienie wzrostu u dzieci
zakażenia grzybicze
białkomocz
nagłe zaczerwienienie skóry
niedociśnienie
hipourykemia
niewydolność tarczycy
krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego
zwyrodnienie plamki
uszkodzenie siatkówki
zmniejszenie stężenia kwasu moczowego we krwi

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania mitotanu

Zależnie od wielkości przyjętej dawki mitotanu wśród objawów przedawkowania może wystąpić zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego. 

Mechanizm działania mitotanu

Mitotan jest substancją cytotoksyczną, która hamuje działanie kory nadnerczy nie niszcząc komórek. Mitotan modyfikuje metabolizm kortyzolu oraz zwiększa produkcję 6-beta-hydroksy cholesterolu. 

Wchłanianie mitotanu

Mitotan wchłaniany jest z przewodu pokarmowego w 40%. Przyjmowanie substancji z pokarmem wysokotłuszczowym zwiększa jej bioaktywność.

Dystrybucja mitotanu

Mitotan wiąże się z białkami osocza w 6%.

Metabolizm mitotanu

Mitotan metabolizowany jest przez nerki oraz wątrobę do głównego metabolitu kwasu octowego (o,p’-DDA) oraz w mniejsze ilości do analogu mitotanu (o,p’-DD).

Wydalanie mitotanu

Czas półtrwania mitotanu wynosi od 18 do 159 dni (ze względu na stopniowe uwalnianie z tkanki tłuszczowej, w której jest magazynowany). Usuwanie substancji oraz metabolitów odbywa się głównie z kałem, w drugiej kolejności z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij