Mirabegron, Mirabegronum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o mirabegronie

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
mirabegron
Działanie mirabegronu
rozkurcza mięśnie gładkie pęcherza moczowego
Postacie mirabegronu
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Układy narządowe
układ moczowy
Specjalności medyczne
Urologia
Rys historyczny mirabegronu

Mirabegron został wprowadzony do lecznictwa przez firmę Astellas Pharma Inc, zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej przez EMA oraz w USA przez FDA w 2012 roku. Był pierwszym zarejestrowanym agonistą receptora beta 3 adrenergicznego stosowanym w urologii.

Wzór sumaryczny mirabegronu

C21H24N4O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania mirabegronu

Mirabegron wskazany jest w objawowym leczeniu naglącego parcia na mocz, częstomoczu i/lub nietrzymania moczu spowodowanego naglącymi parciami, które mogą wystąpić u dorosłych z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Dawkowanie mirabegronu

O dawkowaniu decyduje lekarz. Zalecana dawka to 50 mg raz na dobę, choć u pacjentów z zaburzeniami pracy nerek lub wątroby może zaordynować dawkę o połowę niższą. Tabletki z mirabegronem mają postać o przedłużonym działaniu.

Przeciwskazania do stosowania mirabegronu

Przeciwwskazaniami do stosowania są nadwrażliwość na mirabegron i ciężkie nadciśnienie tętnicze. Bezpieczeństwo substancji nie zostało zbadane u osób z ciężką niewydolnością nerek i wątroby oraz u dzieci, dlatego nie powinna być stosowana w tych grupach pacjentów.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mirabegronu

Nie zaleca się przyjmowania mirabegronu u pacjentów z krańcową niewydolnością nerek (brak badań klinicznych), u pacjentów z ciężka niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę do 25 mg na dobę, a wykluczyć jego stosowanie gdy przyjmują inhibitory CYP3A4.

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężka niewydolnością wątroby (klasa C wg skali Childa-Pugha), ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby (klasa B), a wykluczyć u osób stosujących inhibitory CYP3A4.

Mirabegron zwiększa ciśnienie tętnicze, należy monitorować ciśnienie przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia, szczególnie u pacjentów z istniejącym nadciśnieniem tętniczym. Należy zachować ostrożność u pacjentów z wydłużonym odcinkiem QT oraz u osób stosującyh leki wydłużające odcinek QT.

Zgłaszano zatrzymanie moczu u pacjentów ze zwężoną drogą odpływu moczu z pęcherza moczowego i stosujących leki antymuskarynowe u pacjentów ze zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego. Należy takie osoby szczególnie monitorować.

Mirabegron jest metabolizowany przez liczne enzymy cytochromu P450 oraz ma wiele szlaków transportu komórkowego. Badania pokazały, iż jest substratem cytochromu CYP3A4, CYP2D6, butyrylocholinoesterazy oraz UGT (urydyno-difosfo-glukunurozylotransferazy), P-gp (glikoproteiny-P) i transporterów kationów organicznych OCT jak OCT1, OCT2 i OCT3. Wiemy, że jest słabym inhibitorem CYP3A4 oraz umiarkowanym, zmiennym w czasie inhibitorem CYP2D6. Badania kliniczne na zdrowych ochotnikach pokazały, iż łączne stosowanie mirabegronu z inhibitorami CYP3A4 i inhibitorami P-gp, może zwiększać jego stężenie w osoczu. Należy zwrócić szczególną uwagę na dawkowanie u osób z niewydolnością nerek lub wątroby. W razie konieczności zastosowania na przykład ketokonazolu, itrakonazolu, rytonawiru i klarytromycyny dawkę zmniejsza się dwukrotnie. Należy zachować szczególną ostrożność w łączeniu z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym, a metabolizowanymi przez CYP2D6 ze względu na możliwość pojawienia się groźnych działań niepożądanych. Należą tu leki przeciwarytmiczne jak propafenon, flekainid, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne jak imipramina, dezypramina lub neuroleptyki jak na przykład tiorydazyna oraz wszystkie leki, których dawka jest indywidualnie dobierana do pacjenta a będące substratami CYP2D6. Jest słabym inhibitorem P-gp, dlatego u osób stosujących digoksynę (szczególnie w początkowym okresie leczenia) należy monitorować jej stężenie we krwi w celu optymalizacji dawki. Inhibicja P-gp przez mirabegron może mieć również znaczenie u pacjentów leczonych dabigatranem.

Interakcje mirabegronu z innymi substancjami czynnymi

Należy monitorować stężenie digoksyny we krwi, szczególnie w początkowym okresie od wprowadzenia do leczenia mirabegronu, możliwa modyfikacja jej dawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Możliwa korekta dawki dabigatranu u niektórych pacjentów stosujących mirabegron, ze względu na możliwe hamowanie glikoproteiny P.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Możliwa korekta dawki mirabegronu u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek a leczonych inhibitorami CYP3A4 i P-gp.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Możliwa zmiana dawki propafenonu i innych leków będących substratami CYP2D6 w przypadku łącznego stosowania z mirabegronem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I

Interakcje mirabegronu z pożywieniem

Pomimo stwierdzonego w badaniach klinicznych obniżenia stężenia maksymalnego w osoczu po podaniu mirabegronu razem z posiłkiem, nie wykazano spadku jego aktywności klinicznej czy pogorszenia bezpieczeństwa jego stosowania. Mirabegron może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Wpływ mirabegronu na prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono wpływu mirabegronu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Wpływ mirabegronu na ciążę

W badaniach na zwierzętach stwierdzono szkodliwy wpływ mirabegronu na reprodukcję. Brakuje pełnych danych o jego wpływie na rozwój ciąży u kobiet. Z tego powodu nie powinien być stosowany w czasie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji.

Wpływ mirabegronu na laktację

W badaniach na gryzoniach stwierdzono przenikanie mirabegronu do mleka. Prawdopodobnie przenika on też do mleka kobiecego, choć brakuje pełnych danych na ten temat. Mirabegron nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Wpływ mirabegronu na płodność

Nie zbadano wpływu mirabegronu na płodność ludzi. Badania na zwierzętach nie wykazały jego oddziaływania na ich płodność.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
nudności
tachykardia
zaparcia
zawroty głowy
zakażenie układu moczowego
kołatanie serca
migotanie przedsionków
niestrawność
pokrzywka
świąd
wysypka
zapalenie żołądka
obrzęk stawów
zwiększenie aktywności AspAT i AlAT
zwiększenie aktywności GGT
zapalenie pęcherza moczowego
Zakażenie pochwy
wysypka grudkowa
wysypka plamista
świąd pochwy i sromu
wzrost ciśnienia tętniczego
obrzęk naczynioruchowy
zatrzymanie moczu
plamica
obrzęk powiek
alergiczne zapalenie naczyń
obrzęk warg
Przełom nadciśnieniowy
bezsenność
stan splątania

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania mirabegronu

Podczas badań klinicznych ochotnikom podawano 400mg mirabegronu. Zaobserwowano u nich kołatanie serca, tętno powyżej 100 uderzeń serca na minutę i wzrost ciśnienia tętniczego. Przedawkowanie leczy się objawowo.

Mechanizm działania mirabegronu

Mirabegron silnie i specyficznie pobudza receptory β3-adrenergiczne, co sprzyja rozluźnieniu mięśni gładkich pęcherza oraz zwiększeniu stężenia cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP) w tkance pęcherza moczowego. Prowadzi to do zwiększenia średniej objętości mikcji i zmniejszenia częstotliwości oddawania moczu, przez co poprawia się czynność trzymania moczu.

Wchłanianie mirabegronu

Po podaniu doustnym mirabegron osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 3-4 godzinach. Wartość Cmax w pewnym zakresie dawkowania wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki. Stabilne stężenie występuje po około 7 dniach po rozpoczęciu podawania mirabegronu raz na dobę.

Dystrybucja mirabegronu

Mirabegron jest bardzo łatwo dystrybuowany do tkanek (objętość dystrybucji ponad 1500 l). Choć ma umiarkowane powinowactwo do albuminy i kwaśnej glikoproteiny α1, ulega związaniu przez białka osocza w aż około 70% i łatwo przenika do erytrocytów.

Metabolizm mirabegronu

Mirabegron podlega wielu różnym przemianom metabolicznym, takim jak dealkilacja, oksydacja, glukuronizacja i hydroliza grupy amidowej. Jego główne metabolity występujące w osoczu stanowią około 25% dawki i nie są aktywne farmakologicznie. Badania in vitro i ex vivo potwierdziły, że poza cytochromem w matabolizm mirabegronu zaangażowane są także inne enzymy, np. butyrylocholinesteraza.

Wydalanie mirabegronu

Mirabergon wydalany jest z moczem i kałem. Eliminacja nerkowa polega głównie na czynnym wydzielaniu cewkowym oraz przesączaniu kłębuszkowym. Z moczem usuwany jest w postaci niezmienionej oraz w postaci metabolitów. Z kałem eliminowany jest głównie w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij