Apiksaban, Apixabanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o apiksabanie

Rok wprowadzenia na rynek
2011
Substancje aktywne
apiksaban
Działanie apiksabanu
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie apiksabanu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo - twarzowa, Hematologia, Transfuzjologia kliniczna, Transplantologia kliniczna
Rys historyczny apiksabanu

Apiksaban został dopuszczony do lecznictwa na terenie Unii Europejskiej w maju 2011 roku na podstawie badań przeprowadzonych przez Bristol-Myers Squibb (BMS) i Pfizer.

Wzór sumaryczny apiksabanu

C25H25N5O4

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające apiksaban

Wskazania do stosowania apiksabanu

Apiksaban jest stosowany w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów dorosłych po przebytym planowanym zabiegu protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Kolejnym wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka udaru mózgu i zatorowości ogólnoustrojowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym z jednocześnie występujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, objawowa niewydolność serca, wiek powyżej 75 roku życia, przebyty udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny. Kolejnym wskazaniem do stosowania apiksabanu jest leczenie i profilaktyka zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.

Dawkowanie apiksabanu

Dawkowanie apiksabanu jest zależne od przypadłości z jaką zmaga się pacjent. W przypadku profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dorosłych po przebytym planowanym zabiegu protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego zwykle na dobę stosuje się 5 mg leku na dobę. Pierwszą dawkę należy podać pacjentowi po upływie od 12 do 24 godzin po wykonanym zabiegu i leczenie powinno trwać 32-38 dni po zabiegu stawu biodrowego, natomiast 10-14 dni po zabiegu stawu kolanowego. W profilaktyce udaru mózgu i zatorowości ogólnoustrojowej u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednocześnie występującym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, objawową niewydolnością serca, u pacjentów po 75 roku życia oraz po przebytym udarze mózgu lub przemijającym napadem niedokrwiennym stosuje się 10 mg leku dobowo. W pozostałych wskazaniach, czyli w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej 20 mg leku przez pierwsze siedem dni terapii, następnie 10 mg leku na dobę. W celu zapobiegania nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej  dobowo stosuje się 5 mg apiksabanu.

Przeciwskazania do stosowania apiksabanu

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na apiksaban. Dodatkowo nie należy stosować leku w przypadku czynnych krwawień, chorób wątroby z koagulopatią, owrzodzeniami przewodu pokarmowego, nowotworem złośliwym obarczonym dużym ryzykiem krwawienia, po niedawno przebytym urazie mózgu lub rdzenia kręgowego, operacji mózgu, kręgosłupa lub operacji okulistycznej, po niedawno przebytych krwawieniach śródczaszkowych, żylakach przełyku, obecności wad rozwojowych układu tętniczo-żylnego, tętniakach naczyniowych lub w przypadku poważnych nieprawidłowości naczyń krwionośnych w obrębie rdzenia kręgowego lub mózgu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania apiksabanu

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwzakrzepowych należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących apiksaban pod kątem ryzyka wystąpienia krwawień. Zaleca się ostrożność w stosowaniu leku w stanach przebiegających ze zwiększonym ryzykiem krwawień.

Dostępne dane potwierdzają fakt, że wiek ma wpływ na ryzyko wystąpienia krwotoku, dlatego też u pacjentów w wieku podeszłym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz w przypadku podwyższonej aktywności enzymów wątrobowych (AlAT i AspAT) i stężenia bilirubiny.

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z protezami zastawek serca ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa u tej grupy pacjentów.

Lek apiksaban należy odstawić na co najmniej 48 godzin przed zabiegiem chirurgicznym obarczonym umiarkowanym lub wysokim ryzykiem krwawienia oraz na co najmniej 24 godziny przed zabiegiem obarczonym niskim ryzykiem krwawienia.

W przypadku pacjentów onkologicznych z czynną chorobą nowotworową nie należy stosować leku ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania apiksabanu w wyżej wymienionej grupie.

Należy unikać stosowania leku u pacjentów z masą ciała <60 kg, ze względu na zwiększone ryzyko krwotoku.

Przeciwwskazania apiksabanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie apiksabanu z innym lekiem o działaniu przeciwzakrzepowym, np. heparyną niefrakcjonowaną UFH (standardową), heparynami drobnocząsteczkowymi- dalteparyna, enoksaparyna, nadroparyna, rewiparyna, pochodnymi heparyny (fondaparynuks), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, rywaroksaban, dabigatran) z wyjątkiem sytuacji zmiany leczenia przeciwzakrzepowego, gdy podawanie heparyny niefrakcjonowanej pozwoli utrzymać drożność centralnego cewnika żylnego lub tętniczego lub gdy wyżej wymieniona heparyna jest podawana podczas ablacji cewnikowej, która została wykonana z powodu migotania przedsionków.

Interakcje apiksabanu z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wystąpienia krwawień, a nawet poważnych krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Midodryna (Midodrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Ombitaswir (Ombitasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Netupitant (Netupitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Osłabienie działania przeciwzakrzepowego, ryzyko wystąpienia zatorów i zakrzepów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej

Interakcje apiksabanu z alkoholem

Nie zaleca się spożywania produktów alkoholowych podczas terapii apiksabanem.

Wpływ apiksabanu na prowadzenie pojazdów

Na podstawie dostępnych badań stwierdzono, że apiksaban nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani na obsługę maszyn potencjalnie niebezpiecznych, bądź wpływ ten jest nieznaczący.

Inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie apoksabanu z zielem dziurawca może zmniejszać zdolność leku do zapobiegania tworzeniu się zakrzepów.

Stosowanie apiksabanu w monoterapii może mieć wpływ na wyniki badań krzepnięcia krwi- (PT, INR-, aPTT).

Wpływ apiksabanu na ciążę

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub w momencie gdy planuje dziecko i jest poddana terapii apiksabanem powinna koniecznie poinformować lekarza prowadzącego. Na podstawie przeprowadzonych badań nieznany jest wpływ leku na nienarodzone dziecko, dlatego też leku nie należy stosować przez kobiety w ciąży.

Wpływ apiksabanu na laktację

Na podstawie przeprowadzonych badań nie można jednoznacznie stwierdzić, czy apiksaban przenika do mleka matki, dlatego też podczas karmienia piersią nie należy stosować terapii lekiem.

Wpływ apiksabanu na płodność

Dostępne wyniki badań przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały wpływu apiksabanu na płodność.

Skutki uboczne

nudności
Zwiększenie aktywności gamma-GT
krwawienia z przewodu pokarmowego
niedokrwistość
krew w moczu
wylewy podskórne
krwawienie
krwawienie do siatkówki
małopłytkowość
nadwrażliwość
obrzęk jamy ustnej
reakcje anafilaktyczne
świąd
krwawienie z nosa
obrzęk twarzy
swędzenie
krew w kale/stolcu
zwiększenie aktywności aminotransferaz
krwawienie z przewodu pokarmowego
obrzęk języka,
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowe
krwioplucie
trudności w oddychaniu
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
krwiomocz
reakcja anafilaktyczna, w tym obrzęk alergiczny i obrzęk naczynioruchowy
krwawienia z pochwy
łysienie
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
krwotok ze spojówek
krwotok płucny
obrzęk naczynioruchowy
wysypka
krwawienie śródmózgowe

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania apiksabanu

Głównym objawem przedawkowania leku jest ryzyko krwawienia, w takiej sytuacji leczenie należy przerwać i zlokalizować miejsce krwawienia. Należy podjąć działania prowadzące do zahamowania krwawienia, między innymi: hemostazę chirurgiczną, przetoczenie świeżo mrożonego osocza, bądź zastosowanie leku, który odwróci działanie inhibitorów czynnika Xa.  

Mechanizm działania apiksabanu

Apiksaban w sposób odwracalny wybiórczo hamuje aktywowany czynnik Xa. Czynnik Xa jest enzymem procesu krzepnięcia krwi, który łącznie z innymi czynnikami katalizuje przekształcanie się protrombiny do trombiny, która jest odpowiedzialna za przekształcanie się fibrynogenu do nierozpuszczalnej w wodzie fibryny, czego konsekwencją jest powstawanie zakrzepu. Apiksaban hamuje zarówno wolny czynnik Xa, jak i czynnik Xa związany z zakrzepem. Hamowanie czynnika Xa prowadzi również do zmniejszonego tworzenia się czynnika II (trombiny). Lek ten do swojego działania nie wymaga antytrombiny III, w przeciwieństwie do heparyny. Apiksaban nie wykazuje żadnego bezpośredniego działania na agregację płytek krwi.

Apiksaban wydłuża parametry krzepnięcia, takie jak PT, INR i czas częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji, ale w znacznie mniejszym stopniu niż warfaryna czy pochodne kumaryny. Dlatego nie można polegać na tych parametrach do monitorowania działania przeciwzakrzepowego apiksabanu w dawce terapeutycznej.

Wchłanianie apiksabanu

Apiksaban charakteryzuje się wysoką biodostępnością (60-70%) oraz stosunkowo szybkim wchłanianiem. Początek działania leku obserwuje się już po upływie 30 minut, natomiast maksymalne stężenie osiąga po 3-4 godzinach. Lek wykazuje okres półtrwania równy 8-15 godzin, a jego całkowity czas działania w organizmie wynosi 24 godziny. Proporcjonalnie od podanej dawki zwiększa się ekspozycja na lek- wykazuje farmakokinetykę liniową.

Dystrybucja apiksabanu

Apiksaban wiąże się w około 87% z białkami osocza, a jego objętość dystrybucji wynosi około 21 litrów.

Metabolizm apiksabanu

Apiksaban ulega metabolizmowi głównie przez CYP3A4/5, natomiast w mniejszym stopniu przez CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2J2 poprzez szlak O- demetylacji i hydroksylacji pierścienia 3- oksopiperydynylowego. W osoczu lek ten występuje głównie w postaci niezmienionej.

Wydalanie apiksabanu

Apiksaban podlega różnym drogom eliminacji. Z podanej dawki leku około 25% w postaci metabolitów wykryto w kale, a około 27% wydalane jest przez nerki. Dodatkowo apiksaban ulega eliminacji z organzimu ludzkiego z żółcią i zaobserwowano bezpośrednie wydalanie drogą jelitową.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij