Mekasermina, Mecaserminum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o mekaserminie

Rok wprowadzenia na rynek
2005
Substancje aktywne
mekasermina
Działanie mekaserminy
anaboliczne, pobudzenie procesu wzrostu
Postacie mekaserminy
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny)
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Pediatria
Wzór sumaryczny mekaserminy

C331H518N94O101S7

Spis treści

Wskazania do stosowania mekaserminy

Mekasermina jest stosowana w leczeniu zaburzeń wzrostu wynikających z pierwotnego niedoboru insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGFD-1) u osób z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami struktury receptora dla hormonu wzrostu (GHR), zaburzeniami postreceptorowego przekaźnictwa szlaku GHR lub z mutacją genu receptora dla hormonu wzrostu (GH). Mekasermina może być stosowana, gdy doszło do wytworzenia przeciwciał skierowanych przeciwko GH-1, a wartości GH mieszczą się w granicach normy. Zakres stosowania mekaserminy nie obejmuje zaburzeń wzrostu wynikających z wtórnych przyczyn niedoboru IGF-1 np. niedożywienia, niedoczynności tarczycy, chorób wątroby, zaburzeń trawienia i wchłaniania jelitowego itp.

Dawkowanie mekaserminy

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od masy ciała, tolerancji terapii, ryzyka wystąpienia hipoglikemii itp.
Mekaserminę stosuje się podskórnie (w ramię, brzuch, udo, pośladek) w trakcie posiłku lub krótko po posiłku, każdorazowo zmieniając miejsce podania.
Początkowa dawka zwykle stosowana (dobowa) wynosi 0,08 mg/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa to 0,24 mg/kg masy ciała. Dawkę dobową zwykle podaje się w dwóch dawkach podzielonych.
Brak danych na temat skuteczności i bezpieczeństwa stosowania mekaserminy u dzieci poniżej 2 roku życia.
Przed wstrzyknięciem roztworu należy zwrócić uwagę, czy roztwór jest przejrzysty. Nie należy podawać leku, jeżeli po wyjęciu z lodówki zaobserwowano zmętnienie roztworu.

Przeciwskazania do stosowania mekaserminy

Stosowanie mekaserminy jest przeciwwskazane u osób z nadwrażliwością na mekaserminę, z chorobą nowotworową, a także w grupie wcześniaków i noworodków.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mekaserminy

Szczególną ostrożność należy zachować u osób nieregularnie przyjmujących posiłki i ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii. Należy uważnie obserwować pacjenta na początku terapii. Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiła hipoglikemia powinni mieć dostęp do glukagonu.
Przed rozpoczęciem leczenia mekaserminą należy wyeliminować niedobory tarczycy i niedożywienie pacjenta.
Przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu wskazane jest wykonanie u pacjenta echokardiogramu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy regularnie przeprowadzać badanie echokardiograficzne w trakcie leczenia.
Należy monitorować pacjenta z objawami przerostu tkanki limfatycznej, aby przeciwdziałać powikłaniom takim jak chrapanie, przewlekły wysięk do ucha środkowego, czy bezdech senny.
Odnotowano przypadki nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, które objawia się zaburzeniami widzenia, bólem głowy, nudnościami i wymiotami. Zaleca się badanie dna oka na początku terapii i co pewien czas w trakcie trwania terapii.
Pacjentów z bólem biodra lub kolana należy zbadać w celu wykluczenia złuszczenia głowy kości udowej, które może prowadzić do pogłębiania skoliozy.
Stosowanie mekaserminy wiąże się z ryzykiem miejscowych i (lub) ogólnoustrojowych reakcji nadwrażliwości. U części pacjentów doszło do wstrząsu anafilaktycznego, który wymagał hospitalizacji.
Jeżeli pacjent nie reaguje wzrastaniem na podaną mekaserminę, a także wystąpiła u niego reakcja alergiczna lub wzrost ciśnienia krwi należy podejrzewać, że doszło u niego do reakcji przeciwciał na podawany IGF-1. 

Interakcje mekaserminy z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie ryzyka hipoglikemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Albiglutyd (Albiglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Wpływ mekaserminy na prowadzenie pojazdów

Mekasermina może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów w przypadku wywołania hipoglikemii. Zaleca się zachowanie ostrożności u osób z hipoglikemią w wywiadzie, a także przy modyfikacji dawki.

Wpływ mekaserminy na ciążę

Skutki stosowania mekaserminy w ciąży nie są znane, dlatego należy ograniczyć jej stosowanie u kobiet ciężarnych do sytuacji bezwzględnie koniecznych. U kobiet w wieku rozrodczym zaleca się stosowanie skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia, a także potwierdzenie braku ciąży uzyskaniem negatywnego wyniku testu ciążowego przed rozpoczęciem terapii.

Wpływ mekaserminy na laktację

Nie zaleca się stosowania mekaserminy w okresie laktacji.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie podskórne: hipoglikemia, bóle głowy, zapalenie ucha środkowego, bóle nadbrzusza, wymioty, bóle stawów, bóle kończyn, przerost w miejscu iniekcji, zasinienie w miejscu iniekcji, ból/krwiak/rumień/stwardnienie/krwawienie/podrażnienie w miejscu podania, przerost grasicy, drgawki hipoglikemiczne, hiperglikemia, zawroty głowy, drżenia, drgawki, obrzęk plamki oka, niedosłuch, ból ucha, wysięk w uchu środkowym, częstoskurcz, szmery sercowe, bezdech śródsenny, chrapanie, przerost migdału gardłowego, przerost migdałków, ból brzucha, przerost skóry, nieprawidłowa konsystencja włosa, ból mięśni, skolioza, znamię melanocytowe, ginekomastia, łagodne nadciśnienie, przerost serca, przerost komór, niedomykalność zastawki dwudzielnej, niedomykalność zastawki trójdzielnej, wysypka/obrzęk w miejscu podania, przerost tkanki tłuszczowej, łysienie, świąd i pokrzywka w miejscu iniekcji, ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, duszność, anafilaksja, pokrzywka uogólniona).

Objawy przedawkowania mekaserminy

Po przedawkowaniu mekaserminy mogą wystąpić objawy gigantyzmu (nienaturalnie wysoki wzrost), akromegalii (powiększenie rąk, stóp, twarzoczaszki itd.) i hipoglikemii (silny głód, osłabienie, nerwowość, zlewne poty, drżenie mięśniowe, lęk, zaburzenia oddychania i krążenia, podwójne widzenie, senność, śpiączka).

Mechanizm działania mekaserminy

Mekasermina to ludzki rekombinowany inusulinopodobny czynnik wzrostu-1, który nasila podziały komórek, co prowadzi do rozrostu tkanek miękkich i kości. Lek wpływa na zmniejszenie produkcji glukozy w wątrobie i zwiększenie wychwytu glukozy, białek i i lipidów przez tkanki docelowe. Efektem działania mekaserminy jest pobudzenie rozwoju układu mięśniowo-szkieletowego, utrzymanie odpowiedniej gęstości tkanki kostnej i obniżenie glikemii we krwi.

Wchłanianie mekaserminy

Biodostępność mekaserminy po podaniu podskórnym wynosi około 100% u osób zdrowych. Nie określono biodostępności leku u chorych z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1.

Dystrybucja mekaserminy

Mekasermina wiąże się w około 80% z sześcioma białkami wiążącymi IGF (IGFBPs), głównie z IGFBP-3 i podjednostką wrażliwą na działanie kwasów.

Metabolizm mekaserminy

Dane na temat metabolizmu mekaserminy są ograniczone. Prawdopodobnie miejscem metabolizmu leku są wątroba i nerki.

Wydalanie mekaserminy

Średni okres półtrwania mekaserminy wynosi 5,8 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij