Mebeweryna, Mebeverinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o mebewerynie

Rok wprowadzenia na rynek
11.08.1967
Substancje aktywne
mebeweryna, mebeweryny chlorowodorek
Działanie mebeweryny
spazmolityczne (rozkurcza i zmniejsza napięcie mięśni gładkich)
Postacie mebeweryny
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, tabletki
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia
Rys historyczny mebeweryny

Mebeweryna została dopuszczona do obrotu w 1967 roku w Szwajcarii. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie był BGP Prodcuts GMBH. Kilkanaście lat później, czyli w 1978, lek został dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii. 

Wzór sumaryczny mebeweryny

C25H35NO5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające mebewerynę

Wskazania do stosowania mebeweryny

Chlorowodorek mebeweryny został zarejestrowany w terapii zespołu jelita drażliwego i bólów brzucha, które są wywołane skurczami mięśni gładkich jelit, u osób powyżej 10 roku życia. Pomocniczo jest wykorzystywany w łagodzeniu zaparć i biegunek spowodowanych zaburzeniami perystaltyki jelit. 

Dawkowanie mebeweryny

Dawka dobowa mebaweryny  wynosi około 400 mg w zależności od formy podania. Mebewerynę należy zażywać najlepiej o stałej porze, co najmniej dwadzieścia minut przed posiłkiem popijając dużą ilością wody. 

Tabletek zawierających mebewerynę nie należy rozgryzać, dzielić ani rozpuszczać ze względu na nieprzyjemny smak. Należy o tym pamiętać, również w przypadku kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, ze względu na odpowiednie uwalnianie substancji leczniczej. 

Mebeweryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo takiej terapii. 

Przeciwskazania do stosowania mebeweryny

Przeciwwskazaniem do stosowania mebeweryny jest nadwrażliwość na  tę substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania mebeweryny

Podczas terapii z wykorzystaniem mebeweryny należy zachować ostrożność i poinformować lekarza o współistniejących dolegliwościach ze strony układu pokarmowego takich jak: celiakia, stany zapalne jelita grubego, nocne bóle brzucha, występująca krew w kale, niekontrolowanych zmianach masy ciała, zaparcia, utrata apetytu, rozpoznana choroba nowotworowa jelita grubego w rodzinie.

Mebewerynę należy stosować rozważnie również gdy:

  • wiek pacjenta przekracza 40 lat;
  • pacjent cierpi na anemię;
  • pacjent przebywał niedawno za granicą;
  • występują trudności i pieczenie podczas oddawania moczu;
  • pacjentka jest w ciąży;
  • występuje stan zapalny i gorączka.

Interakcje mebeweryny z innymi substancjami czynnymi

Wzrasta ryzyko wystąpienia miopatii (chorób mięśni), rabdomiolizy (rozpadu mięśni).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Letrozol (Letrozole) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Nasilenie działania mebeweryny na ośrodkowy układ nerwowy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Alweryna (Alverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorodiazepoksyd (Chloradiazepoxide) BZD - benzodiazepiny
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nitrazepam (Nitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sewofluran (Sevoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Zmniejszenie siły działania leku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Memantyna (Memantine) antagoniści receptora NMDA
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Laktuloza (Lactulose) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Ryzyko przyspieszenia akcji serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nafazolina (Naphazoline) nieselektywni agoniści receptorów alfa- adrenergicznych
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Tetryzolina (Tetryzoline) nieselektywni agoniści receptorów alfa- adrenergicznych
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Zmniejszenie wchłaniania lewodopy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Nasilenie wpływu cholinergicznego loratadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania

Interakcje mebeweryny z alkoholem

Badania nie wykazały interakcji z etanolem. Jednakże, niektóre żródła podają zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy, miopatii przy jednoczesnym stosowaniu mebeweryny i alkoholu.

Wpływ mebeweryny na prowadzenie pojazdów

Brak badań, które oceniłyby wpływ mebeweryny na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz do obsługi maszyn, jednak ze względu na profil działania jest to mało prawdopodobne.

Wpływ mebeweryny na ciążę

Toksyczny wpływ mebeweryny na rozwój płodu nie został wystarczająco zbadany. Testy toksyczności przeprowadzone na zwierzętach wskazywały na zmniejszenie ilości młodych, oraz zwiększenie ryzyka resorpcji płodu. W związku z tym mebeweryna nie jest zalecana podczas ciąży.

Wpływ mebeweryny na laktację

Stosowanie mebeweryny nie jest zalecane podczas karmienia piersią.

Wpływ mebeweryny na płodność

Brak wystarczających badań aby stwierdzić wpływ mebeweryny na płodność u człowieka. Przeprowadzono testy na zwierzętach, które nie wykazały szkodliwego wpływu leku na rozmnażanie.

Skutki uboczne

obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
reakcje anafilaktyczne
wysypka
obrzęk twarzy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania mebeweryny

Przedawkowanie mebeweryny może doprowadzić do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, jednak zgłaszane przypadki przedawkowania wskazywały jedynie na lekkie i krótkotrwałe objawy dotyczące układu sercowo-naczyniowego lub nerwowego. 

Mechanizm działania mebeweryny

Mebeweryna działa spazmolitycznie (rozkurczająco) na mięśnie gładkie układu pokarmowego. Sposób działania mebeweryny nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony, jednak badania sugerują że mechanizm jest złożony i składa się na niego kilka procesów do ktorych należy:

  • ograniczenie przepuszczalności kanałów jonowych znajdujących się w nabłonku przewodu pokarmowego co prowadzi do zmniejszenia osmolarności treści jelitowej i spadku ilości wody w jelicie;
  • blokowanie wychwytu zwrotnego noradrenaliny;
  • lokalne działanie znieczulające.

Mebeweryna przywraca prawidłową pracę jelita, bez doprowadzania do stałego rozkurczu, z tego powodu typowe dla leków cholinergicznych działania niepożądane nie występują.

Wchłanianie mebeweryny

Mebeweryna zastosowana doustnie jest szybko i całkowicie wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Dystrybucja mebeweryny

Mebeweryna ma krótki okres półtrwania wynoszący około godziny, w organizmie 75% cząsteczek mebeweryny  występuje w formie związanej z albuminami osocza. Wielokrotne podanie mebeweryny prowadzi do powstania stanu stacjonarnego, w którym stężenie maksymalne głównego  metabolitu mebeweryny (demetylowanego kwasu karboksylowego) wynosi 804 ng/ml i jest osiągane po około 3 godzinach. 

Metabolizm mebeweryny

Metabolizm chlorowodorku mebeweryny przebiega przy udziale cytochromu CYP3A4 i CYP2D6. Enzymy odpowiedzialne za rozkład wiązania estrowego prowadzą do powstania kwasu weratrowego i alkoholu mebeweryny. Ostatecznym związkiem znajdującym się w osoczu jest demetylowany kwas karboksylowy, którego okres półtrwania wynosi około 6 godzin.

Wydalanie mebeweryny

Mebeweryna jest wydalana w postaci całkowicie zmetabolizowanej. Powstający odpowiednio kwas weratrowy oraz demetylowy kwas karboksylowy są wydalane niemal całkowicie z moczem.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij