Lumakaftor, Lumacaftorum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lumakaftorze

Rok wprowadzenia na rynek
2015
Substancje aktywne
lumakaftor
Postacie lumakaftoru
granulat do przygotowania roztworu doustnego, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy
Specjalności medyczne
Pulmonologia
Rys historyczny lumakaftoru

Lumakaftor został dopuszczony do stosowania w 2015r. przez Agencję Żywności i Leków. Został zsyntezowany i wyprodukowany przez firmę Vertex Pharmaceuticals. Lumakaftor jako produkt leczniczy, jest stosowany wyłącznie w połączeniu z iwakaftorem, gdyż tylko w takim połączeniu wykazuje działanie lecznicze. 

Wzór sumaryczny lumakaftoru

C24H18F2N2O5

Spis treści

Wskazania do stosowania lumakaftoru

Lumafaktor znajduje zastosowanie w leczeniu mukowiscydozy z homozygotyczną mutacją F508del genu CFTR, u pacjentów od 6 roku życia.

Dawkowanie lumakaftoru

Dawka lumakaftoru stosowana w leczeniu zależna jest od wieku pacjenta i wynosi odpowiednio: u dzieci w wieku 6-11 lat 400mg na dobę; u dzieci od 12-ego roku życia i dorosłych 800mg na dobę. Lumakaftor powinien być przepisywany do leczenia wyłącznie przez lekarzy doświadczonych w leczeniu mukowiscydozy, wymagane jest również oznaczenie genotypu choroby, gdyż lumakaftor działa wyłącznie w potwierdzonej mutacji F508del na obydwu allelach genu CFTR.

Przeciwskazania do stosowania lumakaftoru

Przeciwwskazaniem do stosowania lumakaftoru jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lumakaftoru

Lumakaftoru nie należy stosować u pacjentów z heterozygotyczną mutacją F508del genu CFTR oraz z mutacją genu CFTR powodującą zmniejszenie światła kanału jonowego klasy III, ponieważ w tych przypadkach leczenie nie będzie skuteczne. Ostrożność należy zachować u pacjentów: z zaostrzonymi objawami ze strony płuc, z zaawansowanymi chorobami wątroby oraz z zaburzeniami pracy nerek. Lumakaftor może podnosić ciśnienie krwi, dlatego pacjenci powinni regularnie mierzyć ciśnienie. U dzieci i młodzieży przed i w trakcie leczenia należy przeprowadzić badania okulistyczne, ze względu na ryzyko zmętnienia soczewki. Lumakaftoru nie należy stosować u pacjentów po przeszczepach, ze względu na brak badań na tej grupie pacjentów oraz interakcje z lekami immunosupresyjnymi. 

Przeciwwskazania lumakaftoru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Lumakaftoru nie należy łączyć z antybiotykami przeciwprątkowymi - ryfabutyną, ryfampicyną, ryfapentyną; beznodiazepinami - midazolamem i triazolamem; lekami immunosupresyjnymi - cyklosporyną, ewerolimusem, sirolimusem oraz takrolimusem, ze względu na wpływ na wartość ekspozycji na lumakaftor, iwakaftor lub innych produktów leczniczych.

Interakcje lumakaftoru z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie stężenia abirateronu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia amiodaronu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Zmniejszenie stężenia amlodypiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Zmniejszenie stężenia bedakiliny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Zmniejszenie stężenia betametazonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia boceprewiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Zmniejszenie stężenia bortezomibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia bosutinibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia brygatynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia buprenorfiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Zmniejszenie stężenia bupropionu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Zmniejszenie stężenia buspironu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Zmniejszenie stężenia kabozantynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabozantynib (Cabozantinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia karbamazepiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zmniejszenie stężenia kaspofunginy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaspofungina (Caspofungin) inne substancje przeciwgrzybicze
Zmniejszenie stężenia celekoksybu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Zmniejszenie stężenia cerytynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia chlorochiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Zmniejszenie stężenia cilostazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia citalopramu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia klarytromycyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Zmniejszenie stężenia klindamycyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Zmniejszenie stężenia klobazamu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Zmniejszenie stężenia klomipraminy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Zmniejszenie stężenia klopidogrelu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia kobicystatu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Zmniejszenie stężenia kobimetynib we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia kodeiny we krwi, mogą wystąpić także nadmierne pocenie się, dreszcze, zaczerwienienie twarzy, niepokój, drażliwość, niepokój, drżenie, szybkie bicie serca i nudności.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia kryzotynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia cyklosporyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Zmniejszenie stężenia dabigatranu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Zmniejszenie stężenia dabrafenibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia daklataswiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Zmniejszenie stężenia daryfenacyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daryfenacyna (Darifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Zmniejszenie stężenia darunawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Zmniejszenie stężenia dasatynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia deksametazonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia dekslansoprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekslanzoprazol (Dexlansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia diazepamu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Zmniejszenie stężenia diklofenaku we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia digoksyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Zmniejszenie stężenia dihydroergotaminy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Zmniejszenie stężenia diltiazemu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zmniejszenie stężenia donepezilu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Zmniejszenie stężenia doksorubicyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Zmniejszenie stężenia dronedaronu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Zmniejszenie stężenia droperydolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Droperydol (Droperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie stężenia drospirenonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Zmniejszenie stężenia efawirenzu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia eliglustatu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Zmniejszenie stężenia elwitegrawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Elwitegrawir (Elvitegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Zmniejszenie stężenia enkorafenibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia enzalutamidu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia ergotaminy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Zmniejszenie stężenia erlotynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia erytromycyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Zmniejszenie stężenia escitalopramu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia esomeprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia estradiolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zmniejszenie stężenia etynyloestradiolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Zmniejszenie stężenia etonogestrelu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Zmniejszenie stężenia etopozydu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Zmniejszenie stężenia etrawiryny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia ewerolimusu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia eksemestanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eksemestan (Exemestane) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Zmniejszenie stężenia felodypiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Zmniejszenie stężenia fentanylu we krwi oraz możliwe wystąpienie łzawienia oczu, kataru, kichania, ziewania, nadmiernego pocenia się, gęsiej skórki, gorączki, dreszczy, zaczerwienienia, niepokoju, drażliwości, lęku, depresji, rozszerzenia źrenic, drżenia, przyspieszonego bicia serca, bóli ciała, skurczy brzucha, utraty apetytu, nudności, wymiotów, biegunki oraz utraty masy ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia feksofenadyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Zmniejszenie stężenia flukonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia flurbiprofenu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia fluwastatyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zmniejszenie stężenia fosamprenawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fosamprenawir (Fosamprenavir) inhibitory proteazy HIV
Zmniejszenie stężenia glimeprydu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Zmniejszenie stężenia glipizydu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Zmniejszenie stężenia guanfacyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zmniejszenie stężenia haloperidolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zmniejszenie stężenia hydrokortyzonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia hydroksychlorochiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zmniejszenie stężenia ketaminy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Zmniejszenie stężenia ketokonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Zmniejszenie stężenia ibrutynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia ibuprofenu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia idelalizybu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia imatynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia indometacyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia irbesartanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Zmniejszenie stężenia izowukonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia izotretynoiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izotretynoina (Izotretinoina) (Isotretinoin) retinoidy i pochodne
Zmniejszenie stężenia isradypiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Zmniejszenie stężenia itrakonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia iwabradyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Zmniejszenie stężenia iksazomibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia lansoprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia lewonorgestrelu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Zmniejszenie stężenia linagliptyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Zmniejszenie stężenia lowastatyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zmniejszenie stężenia lurazydonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Zmniejszenie stężenia macitentanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Macitentan (Macitentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Zmniejszenie stężenia marawiroku we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Zmniejszenie stężenia medroksyprogesteronu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Zmniejszenie stężenia kwasu mefenamowego we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia megestrolu we krwi i ryzyko krwawień między miesiączkami.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Megestrol (Megestrol) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia meloksykamu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zmniejszenie stężenia metadonu we krwi oraz ryzyko wystąpienia łzawienia oczu, kataru, kichania, ziewania, nadmiernego pocenia się, gęsiej skórki, gorączki, dreszczy, zaczerwienienia, niepokoju, drażliwości, lęku, depresji, rozszerzenia źrenic, drżenia, przyspieszonego bicia serca, bóli ciała, skurczy brzucha, utraty apetytu, nudności, wymiotów, biegunki oraz utraty masy ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia metyloprednizolonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia midazolamu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Zmniejszenie stężenia mirtazapiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zmniejszenie stężenia montelukastu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Montelukast (Montelukast) antagoniści receptorów leukotrienowych
Zmniejszenie stężenia naloksegolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naloksegol (Naloxegol) antagoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia naproksenu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia nateglinidu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Zmniejszenie stężenia nilotynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia nimodypiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Zmniejszenie stężenia nintedanibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiekszenie stężenia nityzynonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Zmniejszenie stężenia olaparybu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia omeprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia ozymertynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia ospemifenu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Zmniejszenie stężenia oksykodonu we krwi, a także ryzyko wystąpienia łzawienia oczu, kataru, kichania, ziewania, nadmiernego pocenia się, gęsiej skórki, gorączki, dreszczy, zaczerwienienia, niepokoju, drażliwości, lęku, depresji, rozszerzenia źrenic, drżenia, przyspieszonego bicia serca, bóli ciała, skurczy brzucha, utraty apetytu, nudności, wymiotów, biegunki oraz utraty masy ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Zmniejszenie stężenia kwetiapiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Zmniejszenie stężenia palbocyklibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia panobinostatu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia pantoprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia fenobarbitalu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Zmniejszenie stężenia fenytoiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Zmniejszenie stężenia pioglitazonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Zmniejszenie stężenia pitolisantu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Zmniejszenie stężenia pomalidomidu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Zmniejszenie stężenia ponatynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia pozakonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia prednizolonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia prednizonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia prymidonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Zmniejszenie stężenia progesteronu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Zmniejszenie stężenia propofolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Zmniejszenie stężenia rabeprazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Zmniejszenie stężenia ranitydyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Zmniejszenie stężenia ranolazyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Zmniejszenie stężenia regorafenibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia repaglinidu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Zmniejszenie stężenia rybocyklibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia rylpiwiryny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Zmniejszenie stężenia riocyguatu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Riociguat (Riociguat) inne leki przeciwnadciśnieniowe
Zmniejszenie stężenia rytonawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Zmniejszenie stężenia rywaroksabanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Zmniejszenie stężenia roflumilastu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Zmniejszenie stężenia rolapitantu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Zmniejszenie stężenia ruksolitynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Zwiększenie stężenia lumakaftoru we krwi i nasilenie jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Zmniejszenie stężenia sakwinawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Zmniejszenie stężenia selegiliny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Zmniejszenie stężenia sertraliny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Zmniejszenie stężenia sildenafilu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Zmniejszenie stężenia simwastatyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Zmniejszenie stężenia sonidegibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sonidegib (Sonidegib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia sorafenibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia sunitynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia takrolimusu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Zmniejszenie stężenia tasimelteonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Zwiększenie stężenia lumakaftoru we krwi i nasilenie jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tedizolid (Tedizolid) antybiotyki - INNE
Zmniejszenie stężenia temsyrolimusu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia tikagreloru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia typranawiru we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Zmniejszenie stężenia tofacytynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zmniejszenie stężenia tolwaptanu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolwaptan (Tolvaptan) waptany - antagoniści receptora wazopresyny
Zmniejszenie stężenia toremifenu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Toremifen (Toremifene) substancje hamujące działanie estrogenów
Zmniejszenie stężenia trabektedyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Zmniejszenie stężenia treprostinilu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Zmniejszenie stężenia triamcynolonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Zmniejszenie stężenia trimetoprimu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Zmniejszenie stężenia wandetanibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia wardenafilu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Zmniejszenie stężenia wemurafenib we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Zmniejszenie stężenia wenetoklaks we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Zmniejszenie stężenia worykonazolu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zmniejszenie stężenia wortioksetyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Zmniejszenie stężenia warfaryny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zmniejszenie stężenia zolpidemu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne

Interakcje lumakaftoru z pożywieniem

Lumakaftor należy podawać bezpośrednio przed lub po posiłku zawierającym tłuszcze. 

Wpływ lumakaftoru na prowadzenie pojazdów

Lumakaftor może powodować zawroty głowy, nie należy więc prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn w ruchu, do czasu ustąpienia objawów. 

Inne rodzaje interakcji

Lumakaftoru nie należy łączyć z preparatami dziurawca, ze względu na obniżenie skuteczności substancji leczniczej. Lumakaftor może powodować fałszywie dodatnie wyniki na obecność THC. 

Wpływ lumakaftoru na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na płód, jednak u ludzi takie dane są ograniczone. Z tego względu nie powinno się podawać lumakaftoru kobietom w ciąży, jednak w wyjątkowych przypadkach lekarz może zezwolić na podanie leku, gdy stan kliniczny matki tego wymaga. 

Wpływ lumakaftoru na laktację

U zwierząt lumakaftor przenika do mleka matki, u ludzi brak jest takich danych. Z tego względu nie należy stosować lumakaftoru u kobiet karmiących, gdyż nie można wykluczyć ryzyka dla niemowlęcia. 

Wpływ lumakaftoru na płodność

W badaniach na zwierzętach wykluczono wpływ lumakaftoru na płodność, jednak stwierdzono, iż iwakaftor ma wpływ na wskaźniki reprodukcyjne. 

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
mokry kaszel
duszność
bakterie w plwocinie
zawroty głowy
nudności
ból w nadbrzuszu
Niedrożność nosa
zapalenie jamy nosowej i gardła
wzmożone wydzielanie plwociny
ból brzucha
zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi
wymioty
wysypka
wzdęcia
nieregularne miesiączkowanie
ból ucha
szumy uszne
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zakażenia górnych dróg oddechowych
zapalenie błony śluzowej nosa
niedrożność zatok
wyciek wodnisty z nosa
Ból jamy ustnej i gardła
uczucie dyskomfortu w uchu
przekrwienie błony bębenkowej
zaburzenia czynności układu przedsionkowego
nieprawidłowe oddychanie
zaczerwienienie gardła
bóle menstruacyjne
krwotok maciczny
guzy piersi
brak krwawień miesiączkowych
obfite miesiączkowanie
ból brodawek sutkowych
encefalopatia wątrobowa
niedrożność przewodu słuchowego
cholestatyczne zapalenie wątroby
krwawienia miesięczne występujące częściej niż fizjologicznie
zapalenie piersi
zaburzenia brodawek sutkowych
rzadko występujące krwawienia miesięczne
ginekomastia
nadciśnienie tętnicze
Podwyższone ciśnienie tętnicze

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania lumakaftoru

Objawy przedawkowania lumakaftoru to ból głowy, wysypka oraz zwiększona aktywność aminotransferaz.

Mechanizm działania lumakaftoru

Lumakaftor działa na białko F508del-CFTR usprawniając jego przetwarzanie i transport komórkowy, a iwakaftor wzmacnia działanie białka CFTR. Substancje te w skojarzeniu zwiększają ilość oraz nasilenie działania białka F508del-CFTR na powierzchni komórki, dzięki czemu zwiększa się transport jonów chlorkowych. 

Wchłanianie lumakaftoru

Lumakaftor wchłania się 2-krotnie lepiej przyjmowany z posiłkiem zawierającym tłuszcz. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po ok. 4 godzinach od podania. Ekspozycja na lumakaftor zwiększa się proporcjonalnie do dawki i wynosi 50-1000mg co 24 godziny. 

Dystrybucja lumakaftoru

Lumakaftor w 99% wiąże się z białkami osocza. Pozorna objętość dystrybucji dla centralnego i tkankowego kompartmentu wynosi odpowiednio 48,7% oraz 30,5%.

Metabolizm lumakaftoru

Lumakaftor jest słabo metabolizowany u ludzi. Główne procesy metaboliczne zaczodzą na drodze oksydacji i glukuronidacji.

Wydalanie lumakaftoru

Lumakaftor w 51% jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Znikoma ilość jest wydalana także z moczem. Okres półtrwania lumakaftoru wynosi ok. 26 godzin. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl