Lopinawir, Lopinavirum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o lopinawirze

Rok wprowadzenia na rynek
2000
Substancje aktywne
lopinawir
Działanie lopinawiru
przeciwwirusowe
Postacie lopinawiru
roztwór doustny, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Immunologia kliniczna
Rys historyczny lopinawiru

Lopinavir został wprowadzony na rynek w 2000 roku przez podmiot odpowiedzialny ABBVIE AG,  jako lek przeciwretrowirusowy stosowany w terapii zakażeń wirusem HIV-1. W roku 2020 rozpoczęto badania kliniczne nad skutecznością lopinawiru w leczeniu zakażeń COVID-19 wywołnych SARS-CoV-2. 

Wzór sumaryczny lopinawiru

C37H48N4O5

Spis treści

Wskazania do stosowania lopinawiru

Lopinawir stosowany jest w terapii zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV-1) u dorosłych oraz dzieci powyżej 2 roku życia.

Dawkowanie lopinawiru

Lopinawir stosuje się doustnie, najlepiej w trakcie posiłku. Podawany jest w preparacie z rytonawirem w celu zwiększenia efektu przeciwwirusowego. 

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od wieku, masy ciała, chorób towarzyszących, wskazań lekarskich itp.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych i dzieci powyżej 2 roku życia: 400–800 mg.

Przeciwskazania do stosowania lopinawiru

Przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na lopinawir, ciężka niewydolność wątroby oraz ciężka niewydolność nerek. Lopinaviru nie należy stosować u dzieci poniżej 2 roku życia, jeśli nie jest to niezbędne. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania lopinawiru

W przypadku pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C oraz zaburzeniami pracy wątroby należy zachować szczególną ostrożność, gdyż lopinawir zwiększa ryzyko ciężkich letalnych reakcji niepożądanych ze strony wątroby.  

Stosowanie lopinawiru u pacjentów z hemofilią typu A oraz B może prowadzić do zwiększonego krwawienia. 

Lopinawir może prowadzić do zwiększenia ryzyka zapalenia trzustki oraz powstania hipertriglicerydemii (zwiększony poziom triglicerydów we krwi).

Należy zwrócić uwagę na objawy niepożądane takie jak: bóle w stawach, sztywność stawów oraz problemy w poruszaniu się, gdyż terapia lopinawirem może prowadzić do martwicy kości. 

Podczas stosowania lopinawiru możliwe jest zwiększenie masy ciała, wzrost poziomu glukozy oraz lipidów we krwi. Należy regularnie monitorować te parametry podczas terapii. 

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (podstawowa organiczna choroba serca, zaburzenia w układzie bodźco-przewodzącym) oraz w przypadku pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp PR.

Przeciwwskazania lopinawiru do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Lopinawiru nie należy łączyć z substancjami, które są inhibitorami izoenzymu CYP3A oraz cytochromu P450 (między innymi: alfuzosyna, ranolazyna, amiodaron, dronedaron, kwas fusydowy, neratynib, wenetoklaks, kolchicyna, astemizol, pimozyd, lurazydon, terfenadyna,  pimozyd, kwetiapina, ergonowina, dihydroergotamina, ergotamina, metyloergonowina, elbaswir, grazoprewir, lowastatyna, symwastatyna, alkaloidy sporyszu, cyzapryd, simwastatyna, lomitapid, parytaprewir, ombitaswir, awanafil, syldenafil, wardenafil, midazolam, triazolam). 

Interakcje lopinawiru z innymi substancjami czynnymi

Nasilenie działania substancji oraz zwiększona możliwość wystąpienia działań nieporządnych takich jak: zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, drgawki, objawy choroby Parkinsona, atak serca, zaburzenia pracy wątroby, jadłowstręt, wymioty
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Afatynib (Afatinib) inhibitory kinazy białkowej
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Macitentan (Macitentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Marawirok (Maraviroc) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Inotuzumab ozogamycyny (Inotuzumab ozogamicin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Wilanterol (Vilanterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Osłabienie działania lopinawiru zmniejszające działanie przeciwwirusowe oraz efekt terapeutyczny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Gestoden (Gestodene) progestageny
Osłabienie działania przeciwdrgawkowego kwasu walproinowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie efektu przeciwcukrzycowego oraz wzrost poziomu glukozy we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE

Interakcje lopinawiru z pożywieniem

Zalecane jest przyjmowanie lopinawiru podczas posiłku. Zwiększa to nieznacznie jego biodostępność (ilość substancji trafiającej do krwioobiegu) oraz efekt terapeutyczny. 

Wpływ lopinawiru na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono wystarczających badań klinicznych dotyczących wpływu lopinawiru na prowadzenie pojazdów. Nie należy obsługiwać maszyn oraz prowadzić pojazdów, jeśli występują objawy niepożądane takie jak nudności, czy zawroty głowy, które zaburzają bezpieczne ich wykonywanie.

Inne rodzaje interakcji

Ziele dziurawca (Hypericum perforatum) może obniżać stężenie lopinawiru w osoczu oraz zmniejszać efekt terapeutyczny, dlatego nie należy go stosować podczas terapii lopinawirem. 

Wpływ lopinawiru na ciążę

Lopinawir może być stosowany w czasie ciąży jedynie w uzasadnionych przypadkach klinicznych. 

Wpływ lopinawiru na laktację

Brak badań klinicznych opisujących wpływ lopinawiru na laktację. Badania na organizmach zwierzęcych wykazują obecność substancji w mleku. W czasie przyjmowania lopinawiru nie należy karmić piersią. 

U pacjentek zakażonych wirusem HIV karmienie piersią jest przeciwwskazane w celu uniknięcia ryzyka przenoszenia wirusa.

Wpływ lopinawiru na płodność

Brak danych klinicznych opisujących wpływ lopinawiru na płodność. Badania na organizmach zwierzęcych nie wykazały wpływu na zdolności reprodukcyjne. 

Skutki uboczne

nudności
zakażenia górnych dróg oddechowych
biegunka
astenia
bezsenność
ból głowy
brak krwawień miesiączkowych
choroba refluksowa przełyku
cukrzyca
ból mięśni
utrata apetytu
hipercholesterolemia
hipertriglicerydemia
uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
leukopenia
bóle stawowo-mięśniowe
migrena
nadciśnienie
niepokój
niestrawność
zwiększenie aktywności AspAT i AlAT
obrzęk naczynioruchowy
osłabienie mięśni
bóle pleców
pokrzywka
zapalenie tkanki podskórnej
skurcze mięśni
zapalenie żołądka i jelit
świąd
wymioty
wzdęcia
żylaki odbytu
nocne poty
zmniejszenie masy ciała
zapalenie trzustki
zapalenie wątroby
zapalenie jelita grubego
zakażenie dolnych dróg oddechowych
zawroty głowy
czyrak
zapalenie mieszków włosowych
neutropenia
niedokrwistość
zaburzenia wzwodu
wysypka plamkowo-grudkowa
zmiany łojotokowe w skórze
neuropatia
krwotok miesiączkowy
drgawki
hiperbilirubinemia
krwiomocz
łysienie
nietypowe sny
owrzodzenia przewodu pokarmowego (wraz z krwawieniem)
martwica kości
suchość błony śluzowej jamy ustnej
wzmożony apetyt
zaburzenia smaku
zapalenie żołądka
zaparcia
zmniejszenie klirensu kreatyniny
zwiększenie masy ciała
zaburzenia widzenia
szumy uszne
Krwotok z przewodu pokarmowego
zmniejszony popęd płciowy
Nietrzymanie kału
zapalenie dróg żółciowych
utrata smaku
Zapalenie naczyń krwionośnych
zapalenie nerek
zawał mięśnia sercowego
wady zastawkowe
blok przedsionkowo-komorowy
udar mózgu
zapalenie dwunastnicy
rabdomioliza
żółtaczka
drżenia mięśniowe
hipogonadyzm
stłuszczenie wątroby
hepatomegalia
rumień wielopostaciowy
zespół Stevensa-Johnsona
zapalny zespół reakonstytucji immunologicznej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania lopinawiru

Brak wystarczających danych klinicznych opisujących efekt przedawkowania lopinawiru u ludzi. W badaniach przeprowadzonych na organizmach zwierzęcych wykazano objawy niepożądane takie jak: ślinotok, wymioty, biegunka, nieprawidłowe stolce, ataksja, odwodnienie, drżenie mięśni, obniżona aktywność. 

Mechanizm działania lopinawiru

Lopinawir jest substancją przeciwretrowirusową. Działając jako inhibitor hamuje aktywność proteazy HIV-1 oraz HIV-2, blokuje proteolizę polipeptydu Gag, prowadząc do produkcji niedojrzałych cząsteczek wirusa HIV, które są niezdolne do dalszego zakażania. 

Wchłanianie lopinawiru

Lopinawir podawany samodzielnie ma niską biodostępność (około 25%), dlatego podawany jest w preparacie z rytonawirem, w celu zwiększenia biodostępności oraz efektu terapeutycznego. Biodostępność zwiększa również przyjmowanie substancji wraz z posiłkiem. Stężenie maksymalne lopinawiru osiągane jest po ok 4-5 godzinach od podania doustnego. 

Dystrybucja lopinawiru

Lopinawir wiąże się z białkami osocza w 98%. 

Metabolizm lopinawiru

Lopinaiwr metabolizowany jest głównie przez wątrobowy izoenzym CYP3A do 12 metabolitów, z których M1 M2 oraz M4 dominują w osoczu. Przyjmowanie lopinawiru z rytonawirem (który hamuje CYP3A) ogranicza jego rozkład oraz zwiększa stężenie aktywnej substancji przeciwwirusowej w osoczu. 

Wydalanie lopinawiru

Okres półtrwania lopinawiru wynosi około 7 godzin. Wydalanie substancji oraz metabolitów odbywa się głównie z kałem (w żółci), a w drugiej kolejności z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij