Anakinra, Anakinrum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o anakinrze

Rok wprowadzenia na rynek
2001
Substancje aktywne
anakinra
Działanie anakinry
immunosupresyjne (zmniejsza odporność)
Postacie anakinry
ampułkostrzykawka, roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rys historyczny anakinry

Anakinra została dopuszczona do obrotu w USA w 2001, a w Europie w 2002r. Jest produkowana przez firmę Swedish Orphan Biovitrum pod nazwą handlową Kineret. 

Wzór sumaryczny anakinry

C759H1186N208O232S10

Spis treści

Wskazania do stosowania anakinry

Anakinra jest wskazana do stosowania w kilku schorzeniach, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów w leczeniu skojarzonym z metotreksatem, zespoły gorączek okresowych u dzieci o masie ciała co najmniej 10kg, młodzieży i dorosłych, okresowe zespoły zależne od kriopiryny, rodzinna gorączka śródziemnomorska w skojarzeniu z kolchicyną, choroba Stilla, u dzieci o masie ciała co najmniej 10kg, młodzieży i dorosłych. 

Dawkowanie anakinry

Dawka dobowa anakinry jest zależna od schorzenia, w jakim jest zastosowana oraz od masy ciała pacjenta. U dorosłych wynosi ona 100mg, u dzieci 1-2mg na kilogram nasy ciałą na dobę. 

Przeciwskazania do stosowania anakinry

Przeciwwskazaniami do stosowania anakinry są nadwrażliwość na substancję czynną oraz neutropenia - liczba neutrofilów musi wynosić <1,5 x 109 /l. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania anakinry

Anakinra zwiększa ryzyko różnych zakażeń, także tych z ciężkim przebiegiem. U pacjentów z czynnymi zakażeniami nie należy rozpoczynać leczenia anakinrą, a u pacjentów, u których wystąpiła infekcja należy przerwać leczenie. Przed rozpoczęciem leczenia należy zrobić badania w kierunku gruźlicy oraz WZW typu B. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy zachować ostrożność, a w ciężkich przypadkach niewydolności może być konieczna modyfikacja dawki. Nie należy rozpoczynać leczenia anakinrą u pacjentów z neutropenią, a w przypadku wystąpienia neutropenii w trakcie leczenia, należy je przerwać i ściśle monitorować liczbę neutrofilów. 

Przeciwwskazania anakinry do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Połączenie anakinry z antagonistami TNF-α, takimi jak enteracept nie jest zalecane, ze względu na brak korzyści leczniczych. 

Interakcje anakinry z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wystąpienia i nasilenia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Amsakryna (Amsacrine) inne leki przeciwnowotworowe
Belatacept (Belatacept) selektywne leki immunosupresyjne
Belimumab (Belimumab) selektywne leki immunosupresyjne
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Bewacyzumab (Bevacizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Chlorambucyl (Chlorambucil) (Chlorambucil) cytostatyki alkilujące
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Cytarabina (Cytarabine) antymetabolity pirymidyny
Daklizumab (Daclizumab) inhibitory interleukiny
Epirubicyna (Epirubicin) antybiotyki cytostatyczne
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Etanercept (Etanercept) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
Hydroksykarbamid (Hydroxycarbamide) inne leki przeciwnowotworowe
Iksekizumab (Ixekizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Alfa-2B (Interferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Beta-1B (Interferon beta-1b) substancje immunostymulujące - interferony
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Kladrybina (Cladribine) antymetabolity, analogi puryn
Klobetazol (Clobetasol) glikokortykosteroidy
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Mepolizumab (Mepolizumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwastmatyczne
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Pegaspargaza (Pegaspargase) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Peginterferon alfa-2A (Peginterferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon alfa-2B (Peginterferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon beta-1A (Peginterferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Penicylamina (Penicillamine) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Pimekrolimus (Pimecrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie metabolizmu acebutololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nasilenie metabolizmu acenokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie metabolizmu paracetamolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu kwasu acetylosalicylowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu acyklowiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Nasilenie metabolizmu agomelatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Agomelatyna (Agomelatine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu alektynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alektynib (Alectinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu alogliptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Nasilenie metabolizmu alprazolamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu ambrisentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ambrisentan (Ambrisentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Nasilenie metabolizmu amitryptyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu anagrelidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu anastrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu apiksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Nasilenie metabolizmu apomorfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Osłabienie skuteczności apremilastu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Nasilenie metabolizmu aprepitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aprepitant (Aprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Nasilenie metabolizmu arypiprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Nasilenie metabolizmu asenapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie metabolizmu atazanawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Nasilenie metabolizmu atenololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nasilenie metabolizmu atomoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Nasilenie metabolizmu atorwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie metabolizmu baricytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Nasilenie metabolizmu azatiopryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Nasilenie metabolizmu azytromycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie metabolizmu klobazamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu klindamycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Nasilenie metabolizmu klarytromycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie metabolizmu citalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu cyzaprydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu chlorochiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Nasilenie metabolizmu chlorpromazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nasilenie metabolizmu cyklezonidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklezonid (Ciclesonide) glikokortykosteroidy
Nasilenie metabolizmu cilostazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu cynaryzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie metabolizmu cyzaprydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu karbamazepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Nasilenie metabolizmu karwedilolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu celekoksybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Nasilenie metabolizmu celiprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nasilenie metabolizmu cerytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu bupiwakainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Nasilenie metabolizmu buprenorfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Nasilenie metabolizmu bupropionu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Nasilenie metabolizmu buspironu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Nasilenie metabolizmu kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Nasilenie metabolizmu kandesartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu boceprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Boceprewir (Boceprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Nasilenie metabolizmu bortezomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu bosutynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu brentuksymabu wedotinu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brentuksymabu wedotin (Brentuximab vedotin) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Nasilenie metabolizmu brygatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu briwaracetamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu bromazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu betaksololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu beksarotenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu bikalutamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Nasilenie metabolizmu domperidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Nasilenie metabolizmu donepezilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Nasilenie metabolizmu doksazosyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu doksepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu doksorubicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Nasilenie metabolizmu dronedaronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Nasilenie metabolizmu drospirenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Nasilenie metabolizmu duloksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nasilenie metabolizmu dihydrokodeiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu dihydroergokrystyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Nasilenie metabolizmu dihydroergotaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Nasilenie metabolizmu diltiazemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Nasilenie metabolizmu disulfiramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Nasilenie metabolizmu docetakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie metabolizmu deksametazonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Nasilenie metabolizmu deksibuprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu dekstrometorfanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Nasilenie metabolizmu diazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu diklofenaku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu dapagliflozyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Nasilenie metabolizmu dapoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu dapsonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Nasilenie metabolizmu dasatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu kryzotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie skuteczności cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie metabolizmu dabrafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu daklataswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Nasilenie metabolizmu klomipraminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu klonidyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Nasilenie metabolizmu klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu klozapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie metabolizmu kobicystatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Nasilenie metabolizmu kodeiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu irbesartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu izawukonazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nasilenie metabolizmu izofluranu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Nasilenie metabolizmu iwakaftoru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Nasilenie metabolizmu indynawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Nasilenie metabolizmu indometacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu hydroksychlorochiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu hydroksyzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Nasilenie metabolizmu ibrutynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu ibuprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu idarubicyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Nasilenie metabolizmu idelalizybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idelalizyb (Idelalisib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu haloperidolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Nasilenie metabolizmu hydrokortyzonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Nasilenie metabolizmu fluorouracylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Nasilenie metabolizmu fluoksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu flurbiprofenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu flutamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu flutikazonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Nasilenie metabolizmu fluwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie metabolizmu fluwoksaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu formoterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu fosaprepitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fosaprepitant (Fosaprepitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Nasilenie metabolizmu kwasu fusydowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas fusydowy (Fusidic acid) antybiotyki - INNE
Nasilenie metabolizmu galantaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Nasilenie metabolizmu geftynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu gliklazydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu glimeprydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu glipizydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Nasilenie metabolizmu fenofibratu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Nasilenie metabolizmu fentanylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu finasterydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Nasilenie metabolizmu flunaryzyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Nasilenie metabolizmu flunitrazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flunitrazepam (Flunitrazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu etynyloestradiolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Nasilenie metabolizmu etopozydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie metabolizmu etorykoksybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Nasilenie metabolizmu etrawiryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie metabolizmu ewerolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu felodypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie metabolizmu eplerenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Nasilenie metabolizmu ergotaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Nasilenie metabolizmu erytromycyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Nasilenie metabolizmu escitalopramu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu esomeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie metabolizmu esmololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu dutasterydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dutasteryd (Dutasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Nasilenie metabolizmu efawirenzu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie metabolizmu eletryptanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Nasilenie metabolizmu eliglustatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Nasilenie metabolizmu eltrombopagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eltrombopag (Eltrombopag) leki zwiększające krzepliwość krwi - INNE
Nasilenie metabolizmu enkorafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu mirtazapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu mirabegronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu midazolamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu mianseryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu metadonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu metotreksatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Nasilenie metabolizmu metoprololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu metronidazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nasilenie metabolizmu maprotyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu meloksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nasilenie metabolizmu loperamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Nasilenie metabolizmu lorazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Nasilenie metabolizmu lornoksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu losartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu lowastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie metabolizmu lerkanidypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie metabolizmu letrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Letrozol (Letrozole) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Nasilenie metabolizmu linagliptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Nasilenie metabolizmu lidokainy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Nasilenie metabolizmu ketaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Nasilenie metabolizmu ketorolaku.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu lansoprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie metabolizmu lapatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu morfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu nabumeton.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nasilenie metabolizmu naproksenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu nateglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Nasilenie metabolizmu nebiwololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nasilenie metabolizmu nicergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nicergolina (Nicergoline) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu nilotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu nintedanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nintedanib (Nintedanib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu newirapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie metabolizmu nitrendypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nasilenie metabolizmu olanzapiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Nasilenie metabolizmu olaparybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu olodaterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu omeprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie metabolizmu ozymertynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie metabolizmu opipramolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Nasilenie metabolizmu oksybutyniny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Nasilenie metabolizmu oksykodonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Nasilenie metabolizmu paklitakselu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Nasilenie metabolizmu palbocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu palonosetronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Nasilenie metabolizmu pantoprazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Nasilenie metabolizmu paroksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu pazopanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu perampanelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Perampanel (Perampanel) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu fenytoiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Nasilenie metabolizmu pindololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu pioglitazonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Nasilenie metabolizmu piperachiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu piroksykamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie metabolizmu pitolisant.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pitolisant (Pitolisant) inne substancje działające na układ nerwowy
Nasilenie metabolizmu prasugrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu prymidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Nasilenie metabolizmu prochlorperazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nasilenie metabolizmu progesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Nasilenie metabolizmu promazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nasilenie metabolizmu prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nasilenie metabolizmu zaleplonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie metabolizmu zydowydyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nasilenie metabolizmu zolmitryptanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Nasilenie metabolizmu zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie metabolizmu zopiklonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie metabolizmu worapaksaru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Worapaksar (Vorapaksar) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nasilenie metabolizmu wortioksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu worykonazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nasilenie metabolizmu warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie metabolizmu wemurafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie metabolizmu wenlafaksyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Nasilenie metabolizmu werapamilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Nasilenie metabolizmu winblastyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Nasilenie metabolizmu winkrystyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Nasilenie metabolizmu winorelbiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Nasilenie metabolizmu witaminy D.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Nasilenie metabolizmu propranololu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu rasagiliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nasilenie metabolizmu sertraliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Nasilenie metabolizmu salmeterolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Nasilenie metabolizmu sakwinawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Nasilenie metabolizmu selegiliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Nasilenie metabolizmu simwastatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Nasilenie metabolizmu sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Nasilenie metabolizmu tamoksyfenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Nasilenie metabolizmu kwasu walproinowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie metabolizmu walsartanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Nasilenie metabolizmu testosteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Nasilenie metabolizmu tianeptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tianeptyna (Tianeptine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nasilenie metabolizmu tiotropium.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego

Wpływ anakinry na prowadzenie pojazdów

Anakinra nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu. 

Wpływ anakinry na ciążę

U zwierząt nie zaobserwowano negatywnego wpływu anakinry na rozwój płodu, jednak u ludzi nie wykonano takich badań. Z tego względu nie należy stosować anakinry w trakcie ciąży. 

Wpływ anakinry na laktację

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania anakinry, ze względu na brak danych odnośnie przenikania substancji do mleka kobiecego. 

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu parenteralnym anakinry zaobserwowano następujące działania niepożądane: występujące bardzo często: bóle głowy, podwyższenie poziomu cholesterolu we krwi oraz reakcje w miejscu podania leku; często: neutropenia, trombocytopenia oraz zakażenia z ciężkim przebiegiem; niezbyt często: wysypka, reakcje uczuleniowe, w tym m.in. anafilaksja, świąd oraz obrzęk naczynioruchowy; częstość nieznana: zapalenie wątroby o niezakaźnej etiologii. 

Objawy przedawkowania anakinry

Nie zostały zaobserwowane żadne efekty uboczne w przypadku przedawkowania. 

Mechanizm działania anakinry

Anakinra kompetycyjnie hamuje wiązanie z receptorem interleukinowym typu I, przez co usuwa aktywność biologiczną interleukiny-1α i interlekukiny-1β.

Wchłanianie anakinry

Biodostępność anakinry po podaniu parenteralnym sięga 95%. Maksymalne stężenie osiągane jest po 3-7 godzinach. 

Wydalanie anakinry

Anakinra wydalana jest przez nerki. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij