Linaklotyd, Linaclotidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o linaklotydzie

Rok wprowadzenia na rynek
2012
Substancje aktywne
linaklotyd
Działanie linaklotydu
prokinetyczne (zwiększa perystaltykę/motorykę jelit), zwiększenie ilości płynu jelitowego
Postacie linaklotydu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia
Rys historyczny linaklotydu

W 2012 roku linaklotyd został zatwierdzony przez Agencję Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) oraz Europejską Agencję Leków (EMA, European Medicines Agency). Linkaklotyd został wprowadzony na rynek amerykański przez firmę Forest Labs LLC. Podmiotem odpowiedzialnym w Europie została firma Almirall S.A. W 2013 roku lek zaaprobowała Szawajcarska Agencja Produktów Leczniczych Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products), a w grudniu 2016 roku PMDA Japan.

Wzór sumaryczny linaklotydu

C59H79N15O21S6

Spis treści

Wskazania do stosowania linaklotydu

Linaklotyd to cykliczny peptyd zaliczany do grupy leków- agonistów cyklazy guanylanowej 2C. Linaklotyd jest stosowany w terapii jelita drażliwego z towarzyszącymi zaparciami (stopień umiarkowany oraz ciężki) oraz w przypadku występowania przewlekłych zaparć idiopatycznych.

Zespół jelita drażliwego to choroba o charakterze przewlekłym. Zaburzenia w procesie defekacji, zmiana ilości wypróżnień oraz konsystencji stolca  skutkuje spadkiem komfortu życia pacjentów. Przyczyny IBS (irritable bowel syndrome) nie są do końca wyjaśnione. Najprawdopodobniej, dużą rolę w patogenezie choroby odgrywa zaburzona mikroflora jelitowa oraz nieprawidłowe przekaźnictwo jelitowo-mózgowe. Istnieje kilka postaci zespołu drażliwego jelita. Wyróżniamy postać z dominującym zaparciem IBS-C, z dominującą biegunką IBS-M, postać mieszana IBS-U i niezróżnicowana (niesklasyfikowana).

Dawkowanie linaklotydu

Linaklotyd stosuje się doustnie w postaci kapsułek twardych. Lek należy przyjmować co najmniej pół godziny przed posiłkiem. Zwykle stosowana dawka linaklotydu wynosi 290 mikrogramów.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby nie są wskazaniem do  modyfikowania dawkowania leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania linaklotydu u dzieci  i młodzieży. U osób w podeszłym wieku zalecana jest ostrożność i kontrola pacjentów (parametry elektrolitowe, zasadność terapii).

Przeciwskazania do stosowania linaklotydu

Linaklotydu nie mogą stosować pacjenci nadwrażliwi na tę substancję leczniczą. Lek jest przeciwwskazany dla osób z rozpoznaną lub podejrzewaną niedrożnością przewodu pokarmowego.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania linaklotydu

Działaniem niepożądanym linaklotydu jest biegunka. Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami elektrolitowymi, pacjentów z cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego, osób w podeszłym wieku oraz w przypadku biegunki utrzymującej się ponad 7 dni.  U tych osób wskazane jest kontrolowanie stężeń elektrolitów we krwi.

Należy zachować ostrożność wśród pacjentów ze stanami zapalnymi jelit, takimi jak choroba Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Brak jest badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku wśród osób z tymi schorzeniami.

U dzieci do 24 miesiąca życia występuje nadekspresja receptora GC-C. Nie należy stosować linaklotydu  u dzieci i młodzieży, ze względu na możliwość nasilonego działania leku i braku ustalonego profilu bezpieczeństwa.

Biegunki wywołane linaklotydem mogą zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. W czasie terapii lekiem wskazane są dodatkowe metody zabezpieczenia przed ciążą.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie linaklotyd oraz leki o wąskim indeksie terapeutycznym (np. lewotyroksynę). Linaklotyd może zaburzać procesy wchłaniania leków i zmniejszać ich efekt terapeutyczny.

Interakcje linaklotydu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Kwas dehydrocholowy (Dehydrocholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
Siarczan tetradecylu sodu (Sodium tetradecyl sulfate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Tolwaptan (Tolvaptan) waptany - antagoniści receptora wazopresyny
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Laktuloza (Lactulose) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
obniżenie skuteczności linaklotydu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Mebeweryna (Mebeverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Naltrekson (Naltrexone) antagoniści receptora opioidowego
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe

Interakcje linaklotydu z pożywieniem

Podczas terapii linaklotydem należy unikać spożywania potraw z dużą zawartością tłuszczów. Takie połączenie może skutkować wystąpieniem biegunek. Lek należy stosować na pusty żołądek, co najmniej pół godziny przed posiłkiem.

Wpływ linaklotydu na prowadzenie pojazdów

Linaklotyd nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Olej rybi zmniejsza skuteczność terapeutyczną linaklotydu.

Nasiona babki płesznik w połączeniu z linaklotydem zwiększają ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego.

Linaklotyd zmniejsza stężenie wodorowęglanów we krwi wpływając na wyniki badań diagnostycznych.

Wpływ linaklotydu na ciążę

Ze względu na ograniczone dane dotyczące stosowania linaklotydu przez kobiety ciężarne nie zaleca się terapii lekiem u kobiet w ciąży.

Wpływ linaklotydu na laktację

Brak jest badań opisujących stopień przenikania linaklotydu do mleka matki karmiącej. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania linaklotydu w czasie laktacji.

Wpływ linaklotydu na płodność

Brak jest badań opisujących wpływ linaklotydu na płodność u ludzi. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały toksycznego wpływu leku na procesy reprodukcyjne.

Skutki uboczne

biegunka
wzdęcia
zawroty głowy
ból brzucha
zwiększenie obwodu brzucha
wirusowe zapalenie żołądka i jelit
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
nudności
odwodnienie
wymioty
utrata apetytu
hipokaliemia
Krwotok z przewodu pokarmowego
nietrzymanie stolca
Nagląca potrzeba oddania stolca
wysypka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania linaklotydu

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może wywołać biegunkę. W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

Mechanizm działania linaklotydu

Linaklotyd przyspiesza pasaż jelitowy i zwiększa upłynnienie mas kałowych. Mechanizm działania leku polega na agonistycznym działaniu wobec cyklazy guanylanowej-C (GC-C) umiejscowionej na powierzchni nabłonka komórek światła jelit. Skutkuje to wewnątrzkomórkowym wzrostem stężenia cyklicznego monofosforanu guanozyny, co z kolei prowadzi do aktywowania kanału CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance). Jest to białko tworzące kanał dla jonów chlorkowych, a jego pobudzenie zwiększa napływ chlorków i wodorowęglanów do światła jelit. Linezolid zmniejsza dolegliwości bólowe u pacjentów z zaparciami poprzez hamowanie nocyreceptorów, dodatkowo zauważalne są zmiany w wyglądzie i konsystencji stolca pacjentów (bristolska skala uformowania stolca).

Wchłanianie linaklotydu

Linaklotyd nie wchłania się z przewodu pokarmowego. W osoczu nie wykryto mierzalnych stężeń linaklotydu oraz aktywnego metabolitu des-tyrozyny.

Dystrybucja linaklotydu

Brak jest badań farmakokinetycznych dotyczących dystrybucji linaklotydu. Lek w minimalnym stopniu jest wchłaniany z jelit do krwi, a jego stężenia we krwi są niemierzalne.

Metabolizm linaklotydu

Metabolizm linaklotydu zachodzi w świetle jelit. Polega na reakcjach proteolizy peptydu do mniejszych cząstek peptydowych i pojedynczych aminokwasów. Aktywnym metabolicznie związkiem powstającym w wyniku przemian linaklotydu jest des-tyrozyna.

Wydalanie linaklotydu

Linaklotyd nie posiada określonego okresu półtrwania. Lek nie ulega wchłanianiu do krwi. W jelitach dochodzi do reakcji proteolizy linaklotydu, polegających na rozpadzie wiązań dwusiarczkowych w cząsteczce leku. Z kałem eliminowane jest około 3-5% podanej dawki w postaci metabolitów linaklotydu. Głównym produktem biotransformacji leku jest des-tyrozyna.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij