Klopamid, Clopamidum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o klopamidzie

Rok wprowadzenia na rynek
1988
Substancje aktywne
klopamid
Działanie klopamidu
moczopędne (diuretyczne) (zwiększa objętość wydalanego moczu), przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne), zwiększa stężenie wapnia we krwi
Postacie klopamidu
tabletki
Układy narządowe
układ moczowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Geriatria, Kardiologia, Medycyna rodzinna, Nefrologia, Urologia
Rys historyczny klopamidu

W Polsce koncern PharmaSwiss uzyskał pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 1988 roku.

Wzór sumaryczny klopamidu

C14H20ClN3O3S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające klopamid

Wskazania do stosowania klopamidu

Substancja należy do diuretyków tiazydopodobnych, ma działanie moczopędnie, wywołuje zwiększone wydalanie wody z organizmu.

Wskazaniami do stosowania klopamidu jest leczenie nadciśnienia tętniczego (lek można stosować w monoterapii oraz w połączeniu z innymi substancjami). Związek ze względu na swoje działanie moczopędne przeciwdziała powstawaniu obrzęków, co jest wykorzystywanie w terapii niewydolności serca, wątroby czy nerek.

Dawkowanie klopamidu

Związek stosuje się raz dziennie, rano po posiłku. Ze względu na jednostki chorobowe, w których lek jest wykorzystywany, terapia klopamidem jest długotrwała. Pełen efekt hipotensyjny związku pojawia się zwykle po 2 do 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Ilość podawanej substancji zależy od jednostki chorobowej oraz od ogólnego stanu pacjenta.

Zwykle przyjmowane dawki dobowe przez osoby dorosłe: od 10 mg do 60 mg.

Przeciwskazania do stosowania klopamidu

Klopamid jest przeciwwskazany u osób, które wykazują nadwrażliwość na związek. Dodatkowo leku nie należy stosować:

  • w przypadku ciąży i podczas karmienia piersią;
  • przy występowaniu ciężkich zaburzeń funkcji nerek z wartością klirensu kreatyniny poniżej 30 ml/min, bezmoczu, a także ostrego kłębuszkowego zapalenia nerek;
  • gdy pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby bądź jest w stanie śpiączki wątrobowej;
  • przy współistniejącej hiperurykemii i dnie moczanowej;
  • jeśli u pacjenta występują oporne na leczenia zaburzenia elektrolitowe takie jak hiponatremia i hipokaliemia oraz hiperkalcemia;
  • w przypadku hipowolemii.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania klopamidu

Podczas stosowania klopamidu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, należy przerwać leczenie, jeśli u pacjentów wystąpią niepokojące objawy, świadczące o nadwrażliwości na lek.

Klopamid może powodować uczulenie na światło słoneczne, dlatego osoby stosujące lek, powinny unikać nadmiernego opalania się.

U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby, a także wśród seniorów, lek częściej niż u innych osób, może wywoływać zaburzania elektrolitowe, zwłaszcza hipokaliemię. Dlatego w tej grupie, należy kontrolować stężenia elektrolitów we krwi.

Związek zwiększa stężenie glukozy w krwi, pacjenci z cukrzycą mogą wymagać zwiększenia dawki leków przeciwcukrzycowych.

W trakcie terapii substancją może dojść do wzrostu kwasu moczowego we krwi, którego nadmiar prowadzi do rozwoju dny moczanowej, należy oznaczać stężenie moczanów u osób stosujących lek, oraz obserwować je pod kątem występowania objawów charakterystycznych dla dny (ból i obrzęk małych stawów).

Interakcje klopamidu z innymi substancjami czynnymi

Ryzyko wzrostu stężenia litu w osoczu i nasilenia się jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Zaburzenia elektrolitowe prowadzą do wzrostu toksyczności glikozydów naparstnicy, należy kontrolować EKG i stężenia elektrolitów w trakcie jednoczesnej terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Metylodigoksyna (Metildigoxin) glikozydy nasercowe
Osłabienie działania przeciwcukrzycowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wzrost ryzyka pojawienia się zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Możliwość osłabienia działania leków przeciwzakrzepowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wzrost ryzyka pojawienia się ataku dny moczanowej.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Możliwość nasilenia się hiperkalcemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Nasilenie zaburzeń elektrolitowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisakodyl (Bisacodyl) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Metyloprednizolon (Methylprednisolone) glikokortykosteroidy
Pikosiarczan sodu (Sodium picosulfate) substancje przeczyszczające o działaniu kontaktowym
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Nasilenie działania zwiotczającego mięśnie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisatrakurium (Cisatracurium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - inne
Miwakurium (Mivacurium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pankuronium (Pancuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pipekuronium (Pipecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Osłabienie działania presyjnego na naczynia krwionośne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adrenalina (Adrenaline) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Noradrenalina (Noradrenaline, norepinephrine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Osłabienie działania hipotensyjnego klopamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilenie działania hipotensyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy

Interakcje klopamidu z pożywieniem

Przyjmowanie suplementów wapnia lub bardzo częste spożywanie pokarmu bogatego w ten pierwiastek może nasilać hiperkalcemię wywołaną przez klopamid.

Ze względu na ryzyko pojawienia się hipokaliemii, w trakcie terapii klopamidem, zaleca się stosowanie diety bogatej w potas. 

Klopamid powoduje hiponatremię, w trakcie długotrwałego leczenia nie należy stosować diety o bardzo niskiej zawartości sodu.

Interakcje klopamidu z alkoholem

Podczas stosowania klopamidu nie należy spożywać nadmiernej ilości alkoholu, gdyż może on nasilać zaburzenia elektrolitowe wywołane przez związek.

Wpływ klopamidu na prowadzenie pojazdów

W trakcie terapii klopamidem, w szczególności na początku leczenia mogą wystąpić zawroty głowy oraz uczucie przemęczenia, które wywierają negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania klopamidu może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne. W trakcie terapii należy unikać nadmiernej ekspozycji na słońce, gdyż istnieje ryzyko pojawienia się reakcji fotouczulających.

Wpływ klopamidu na ciążę

Klopamid przenika przez łożysko, może powodować zaburzenia elektrolitowe u kobiety ciężarnej i sprzyjać pojawieniu się zaburzeń u płodu. Substancja zwiększa również stężenie kwasu moczowego w płynie owodniowym, a także może doprowadzić do wystąpienia trombocytopenii u płodu w drugiej połowie ciąży.

Związek jest przeciwwskazany do stosowania podczas ciąży.

Wpływ klopamidu na laktację

Nie wiadomo czy i w jakim stopniu klopamid przenika do mleka kobiecego. Ze względu na brak danych dotyczących stosowania leku w trakcie laktacji , w tym okresie zaleca się terapię innymi związkami o znanym profilu bezpieczeństwa.

Klopamid jest przeciwwskazany do stosowania podczas laktacji.

Wpływ klopamidu na płodność

Związek może powodować impotencję (działanie niepożądanie ustaje po przerwaniu stosowania klopamidu), która utrudnia przebieg kontaktów  seksualnych wpływając negatywnie na płodność.

Skutki uboczne

ból głowy
cukrzyca
hipercholesterolemia
hipertriglicerydemia
hiponatremia
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
impotencja
kołatanie serca
nudności
reakcje nadwrażliwości
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
trombocytopenia
wymioty
wysypka
zapalenie trzustki
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
neutropenia
ból brzucha
zwiększenie stężenia cukru we krwi
hiperkalcemia
obrzęk płuc
zapalenie płuc
hipomagnezemia
zaczerwienienie skóry
nadwrażliwość na światło słoneczne
cholestaza
hipokaliemia
hipochloremia
ujawnienie się cukrzycy utajonej
wzrost kwasu moczowego we krwi
napad dny moczanowej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania klopamidu

Podczas przedawkowania klopamidu dochodzi do nasilenia działań niepożądanych leku. Może wystąpić hipotonia ortostatyczna, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Istnieje ryzyko pojawienia się ciężkich zaburzeń elektrolitowych, zwłaszcza hipokaliemii, w wyniku której możliwe jest pojawienie się zaburzeń rytmu serca.

Mechanizm działania klopamidu

Klopamid jest przedstawicielem diuretyków tiazydopodobnych.

Głównym mechanizmem działania leku jest hamowanie symportera jonów sodowych i chlorkowych w kanaliku dalszym nefronu. Efektem tego procesu jest zmniejszone wchłanianie zwrotne NaCl z kanalika nerkowego. Działanie to podnosi ciśnienie osmotyczne wewnątrz nefronu i powoduje napływ wody do kanalika. Proces ten prowadzi do zwiększonej diurezy. Jednakże zwiększone stężenie jonów sodowych nasila działanie symportera sodowo-wapniowego i prowadzi do zwiększonej resorpcji wapnia z przesączu nerkowego do płynów pozakomórkowych, co może prowadzić do hiperkalcemii, zwłaszcza u osób z chorobami przytarczyc. Nadmierne ilości sodu w kanaliku nerkowym i jednocześnie zmniejszona jego ilość w łożysku naczyniowym aktywuje działanie aldosteronu, którego fizjologicznym działaniem jest utrzymywanie prawidłowego ciśnienia osmotycznego krwi. Hormon chcąc odzyskać z przesączu kanalikowego jak najwięcej sodu (wysoka osmolarność), nasila jego wchłanianie zwrotne, wymieniając pierwiastek na jony potasowe i wodorowe. Efektem czego jest hipokaliemia. Duże dawki klopamidu nasilają również wydalanie wodorowęglanów przez hamowanie dehydratazy węglanowej w kanaliku bliższym nefronu.

Działanie hipotensyjne leku jest następstwem jego aktywności diuretycznej, prowadzącej do zmniejszenia objętości płynów zewnątrzkomórkowych i pomniejszenia objętości minutowej serca, a także oporu naczyniowego.

Klopamid, tak jak inne leki tiazydopodobne ze względu na swój mechanizm działania powodują zaburzenia elektrolitowe takie jak hiponatremia, hipokaliemia, hipomagnezemia oraz hiperkalcemia. Wywołują także zaburzenia metaboliczne do których należą: hiperglikemia, hiperlipidemia oraz hiperurykemia.

Wchłanianie klopamidu

Klopamid po podaniu doustnym, dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Pokarm nie wpływa na biodostępność substancji. Stężenie maksymalne oraz efekt farmakologiczny osiągane jest po około 1-2 godzinach od zażycia tabletki. Działanie leku utrzymuje się przez 24 godziny po zastosowaniu.

Dystrybucja klopamidu

Klopamid wiąże się z białkami osoczowymi w około 46%. Związek przenika przez łożysko.

Metabolizm klopamidu

Substancja częściowo jest metabolizowana w wątrobie. Substancja posiada farmakokinetykę liniową.

Wydalanie klopamidu

Klopamid oraz jego metabolity są wydalane na drodze nerkowej. Okres półtrwania związku wynosi około 6 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij