Kalcyfediol, Calcifediolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kalcyfediolu

Rok wprowadzenia na rynek
1985
Substancje aktywne
kalcyfediol
Działanie kalcyfediolu
wspomaga leczenie osteoporozy, przeciwkrzywicze, wspomaga mineralizację kości i tkanki kostnej i zapobiega demineralizacji, zapobiega rozwojowi osteoporozy
Postacie kalcyfediolu
kapsułki miękkie, krople doustne
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ kostny, układ połączeń kości (stawy i jego elementy)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne, Endokrynologia, Geriatria, Ginekologia i położnictwo, Medycyna rodzinna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia
Wzór sumaryczny kalcyfediolu

C27H44O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające kalcyfediol

Wskazania do stosowania kalcyfediolu

Wskazaniami do stosowania kalcyfediolu są niedobory witaminy D (kiedy konieczne jest podanie dużych dawek początkowych lub podawanie rozłożone w czasie) w przypadku osteoporozy, zespołu złego wchłaniania, chorobach kości spowodowanych leczeniem kortykosteroidami i lekami przeciwpadaczkowymi. 

Inne wskazania to:

 • niedoczynność przytarczyc (idiopatyczna i pooperacyjna);
 • zapobieganie i leczenie osteodystrofii mocznicowej (zmiany kostne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek);
 • rodzinna krzywica hipofosfatemiczna (krzywica spowodowana mutacjami);
 • zapobieganie i leczenie krzywicy u chorych z towarzyszącymi chorobami wątroby.

Dawkowanie kalcyfediolu

Dawkowanie kalcyfediolu uzależnione jest od wieku pacjenta, współistniejących chorób (otyłość, leczenie kortykosteroidami, zespół złego wchłaniania) i stopnia ich  zaawansowania, ekspozycji na światło słoneczne, zawartości witaminy D w diecie. Wielkość dawki uzależniona jest również od stężenia wapnia w surowicy i wydalania tegoż wapnia z moczem.

W zależności od preparatu który się podaje dawka wynosi:

 • od 50 do 75 mikrogram na dobę (u dorosłych) lub od 20 do 40 mikrogram (u dzieci) w przypadku kropli doustnych;
 • 266 mikrogramów w przypadku kapsułek doustnych.

Kapsułkę lub krople należy popijać mlekiem, sokiem owocowym lub wodą.

Bardzo ważna jest systematyczna kontrola poziomu 25-hydroksycholekalcyferolu w surowicy krwi podczas leczenia kalcyfediolem.

Przeciwskazania do stosowania kalcyfediolu

Przeciwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na kalcyfediol, hiperkalcemia (podwyższony poziom wapnia we krwi) i hiperkalciuria (zwiększone wydalanie wapnia z moczem), kamica wapniowa, nadczynność przytarczyc, niedoczynność tarczycy i kory nadnerczy, osteodystrofia nerkowa z hiperfosfatemią, długotrwałe unieruchomienie, niektóre choroby nowotworowe, hiperwitaminoza D.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kalcyfediolu

W trakcie leczenia kalcyfediolem istotna jest kontrola poziomu 25-hydroksycholekalcyferolu (metabolit witaminy D), wapnia i fosforu, kreatyniny oraz azotu mocznikowego we krwi,  kontrola aktywności fosfatazy alkalicznej w surowicy (jest to enzym występujący w błonie komórkowej) oraz zawartość wapnia i fosforu w dobowej zbiórce moczu.

Kalcyfediolu nie stosuje się w zapobieganiu niedoborom witaminy D u dzieci zdrowych. Należy zachować szczególną ostrożność u chorych leczonych glikozydami naparstnicy (może pojawić się hiperkalcemia, która może spowodować zaburzenia rytmu serca) oraz tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Specjalne ostrzeżenia będą dotyczyć pacjentów z grupy ryzyka:

 • z niewydolnością wątroby lub dróg żółciowych (brak wchłaniania kalcyfediolu);
 • z zaburzeniami czynności nerek (może wystąpić zmniejszenie działania leczniczego);
 • z niewydolnością serca (zwłaszcza u osób leczonych glikozydami naparstnicy) oraz miażdżycą;
 • z niedoczynnością przytarczyc (zmniejszony efekt terapeutyczny);
 • ze skłonnością to tworzenia kamieni nerkowych;
 •  długotrwale unieruchomionych (możliwość wystąpienia hiperkalcemii);
 • z zespołem złego wchłaniania i chorobą Crohna (obniżone wchłanianie kalcyfediolu);
 • z sarkoidozą, gruźlicą, chorobami ziarniniakowymi (zwiększona wrażliwość na działanie kalcyfediolu);
 • z hiperfosfatemią (należy ograniczyć ilość fosforanów w diecie).

Pacjenci w podeszłym wieku będą wykazywać zwiększone zapotrzebowanie na witaminę D. 

Interakcje kalcyfediolu z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania kalcyfediolu, zwiększone ryzyko złamań, zwłaszcza u osób chorujących na osteoporozę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Chlorek glinu (Aluminium chloride) związki glinu
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Fosforan glinu (Aluminium phosphate) substancje zobojętniające
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Orlistat (Orlistat) inhibitory lipazy
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Hiperkalcemia (zwiększenie stężenia wapnia we krwi). Trudności z koncentracją, obniżenie nastroju, bóle kostno-stawowe, zaparcia, zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Zmniejszenie skuteczności kalcyfediolu, na skutek zwiększone metabolizmu w wątrobie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Prymidon (Primidone) barbiturany i pochodne
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Podwyższony poziom magnezu we krwi, osłabienie organizmu, zbyt niskie ciśnienie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Chlorek magnezu (Magnesium chloride) związki magnezu
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Mleczan magnezu (Magnesium lactate) związki magnezu
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Hiperkalcemia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Wzajemnie wykluczające się działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kalcytonina (Calcitonin) inne leki hormonalne
Kwas pamidronowy (Pamidronic acid) bisfosfoniany
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zmniejszone wchłanianie jelitowe kalcyfediolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Parafina ciekła (Liquid paraffin) substancje przeczyszczające o działaniu zmiękczającym

Interakcje kalcyfediolu z pożywieniem

Podczas leczenia kalcyfediolem należy uwzględnić suplementy z witaminą D, ponieważ może pojawić się efekt addytywny, spowodowany efektem sumowania się składników.

Wpływ kalcyfediolu na prowadzenie pojazdów

Kalcyfediol nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, przy zachowaniu dawek terapeutycznych.

Inne rodzaje interakcji

Preparaty zawierające fosfor przy jednoczesnym podaniu z kalcyfediolem mogą być przyczyną hiperfosfatemii (podwyższonego stężenia fosforu we krwi).

Kalcyfediol może dawać fałszywy wynik podwyższonego cholesterolu w surowicy krwi, ponieważ wpływa na niektóre metody oznaczania cholesterolu.

Wpływ kalcyfediolu na ciążę

Brak odpowiednich badań klinicznych, potwierdzających bezpieczeństwo stosowania na kobietach w ciąży. Z powodu istniejącej możliwości pojawienia się hiperkalcemii, kalcyfediol nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży.

Wpływ kalcyfediolu na laktację

Kalcyfediol przenika do mleka matki karmiącej. Ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii u  noworodka lek nie powinien być przyjmowany przez kobietę karmiącą piersią.

Wpływ kalcyfediolu na płodność

W wyniku badań przeprowadzonych na zwierzętach stwierdzono szkodliwy wpływ na reprodukcję.

Skutki uboczne

ból głowy
bóle mięśniowe
hipercholesterolemia
nudności
senność
suchość błony śluzowej jamy ustnej
wymioty
zapalenie spojówek
zapalenie trzustki
zmęczenie
zaburzenia rytmu serca
światłowstręt
hiperkalcemia
zwiększenie aktywności aminotransferaz
zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny
osłabienie
bóle kości
metaliczny posmak w ustach
białkomocz
świąd
wielomocz
nadmierne pragnienie
nieżyt nosa
zahamowanie wzrostu u dzieci

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania kalcyfediolu

Objawy przedawkowania kalcyfediolu to: nudności, wymioty, utrata łaknienia, nadmierne pragnienie i pocenie się, zaparcia lub biegunka, bóle głowy mięśni i stawów, zwiększenie stężenia wapnia i fosforu we krwi i moczu (hiperkalcemia i hiperfosfatemia, hiperkalciuria), osłabienie, zmęczenie, senność, suchość w jamie ustnej, hipotonia, zwłaszcza u dzieci.

W końcowym etapie przedawkowania może pojawić się niewydolność nerek i krążenia oraz nadciśnienie.

Do objawów hiperkalcemii, pojawiającej się w późniejszym okresie, w przypadku podawania zbyt dużych dawek kalcyfediolu należą m.in. nieżyt nosa, osteoporoza u dorosłych, opóźnienie wzrostu u dzieci, niedokrwistość, zapalenie spojówek, światłowstręt, uogólnione zwapnienie naczyń krwionośnych, podwyższone stężenia transaminaz, cholesterolu, albuminy i azotu mocznika, fosforanów.

Mechanizm działania kalcyfediolu

Kalcyfediol jest prekursorem witaminy D, powstaje w wątrobie, w wyniku hydroksylacji witaminy D3 (cholekalcyferolu) w pozycji 25. Aktywacja witaminy D3 jest dwuetapowa. Kolejny etap zachodzi w nerkach, gdzie pod wpływem enzymu tworzy się kalcytriol. 

Witamina D3 wpływa na wchłanianie wapnia i fosforu w jelitach oraz wpływa na prawidłową mineralizację kości, poprzez pobudzenie działania osteoblastów (komórki kościotwórcze) i zwiększenie resorpcji osteoklastów (komórki, które powodują resorpcje kości). Dodatkowo dochodzi do zwiększenia wchłaniania zwrotnego wapnia w kanalikach dystalnych nerkowych. Razem z parathormonem i kalcytoniną witamina D3 reguluje stężenie wapnia w osoczu.

Wchłanianie kalcyfediolu

Kalcyfediol ulega wchłanianiu w jelitach, w środkowej części jelita cienkiego. Po podaniu doustnym wchłonięciu podlega 62-77% dawki.

Dystrybucja kalcyfediolu

Kalcyfediol w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po upływie 4-8h. Kalcyfediol magazynowany jest głównie w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Metabolizm kalcyfediolu

Kalcyfediol metabolizowany jest w nerkach.

Wydalanie kalcyfediolu

Kalcyfediol wydalany jest głównie z żółcią i przez nerki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij