Kabergolina, Cabergolinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o kabergolinie

Rok wprowadzenia na rynek
początek lat 90. XX wieku
Substancje aktywne
kabergolina
Działanie kabergoliny
hamuje laktację, hamuje wydzielanie prolaktyny (PRL)
Postacie kabergoliny
tabletki
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ nerwowy i narządy zmysłów, układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Ginekologia i położnictwo, Neurologia
Rys historyczny kabergoliny

Kabergolinę opatentowano w 1980 roku. Substancja czynna została zatwierdzona do użytku medycznego na początku lat 90. XX wieku. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie leku na rynek farmaceutyczny była firma Pharmacia, która obecnie została przejęta przez firmę Pfizer.

Wzór sumaryczny kabergoliny

C26H37N5O2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające kabergolinę

Wskazania do stosowania kabergoliny

Kabergolina to pochodna ergoliny, będąca agonistą dopaminy. Substancja czynna jako inhibitor prolaktyny jest stosowana przede wszystkim w celu przerwania laktacji (między innymi bezpośrednio po porodzie). Związek stosuje się również w leczeniu zaburzeń wydzielania prolaktyny (zaburzenia miesiączkowania, nadmierne wydzielanie mleka, brak owulacji). Kabergolina wskazana jest także w leczeniu zespołu pustego siodła tureckiego (związanego z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny), idiopatycznej hiperprolaktynemii i w terapii gruczolaka przysadki. Substancja czynna używana jest również w leczeniu zespołu Parkinsona.

Dawkowanie kabergoliny

Kabergolinę stosuje się doustnie, najlepiej w czasie posiłku.

Dawka stosowana w leczeniu zależna od jednostki chorobowej, stopnia tolerancji pacjenta na substancję czynną oraz chorób towarzyszących (ciężka niewydolność wątroby).

Zahamowanie laktacji

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 1 mg.

Przerwanie wydzielania mleka

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 0,5 mg.

Nadmierne wydzielanie prolaktyny i zaburzenia z tym związane

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 0,25 mg do 3 mg.

Maksymalna dawka dobowa substancji czynnej powinna wynosić 3 mg.

Przeciwskazania do stosowania kabergoliny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na substancję czynną oraz stwierdzone w przeszłości zwłóknienie osierdzia, przestrzeni pozaotrzewnowej oraz płuc. Jeśli leczenie kabergoliną będzie długotrwałe, wówczas wśród przeciwwskazań można wyróżnić również obecność wady zastawkowej serca.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania kabergoliny

Bezpieczeństwo stosowania kabergoliny nie było oceniane w grupie wiekowej poniżej 16 roku życia.

Kabergolinę należy stosować ostrożnie u chorych z zaburzeniami sercowo–naczyniowymi, chorobami psychicznymi, chorobami układu pokarmowego (krwawienia, wrzody) oraz zespołem Raynauda.

W przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, zaleca się stosowanie mniejszych dawek substancji czynnej.

Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leków hipotensyjnych oraz kabergoliny. W tej grupie chorych może dojść do rozwoju niedociśnienia ortostatycznego.

Długotrwałe stosowanie kabergoliny może prowadzić do włóknienia oraz wad zastawek serca. Przed rozpoczęciem terapii zaleca się wykonanie u chorego echokardiogramu, podstawowych badań krwi, zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej oraz należy zbadać czynność nerek.

Kabergolinę należy odstawić w przypadku stwierdzenia zwłóknienia zastawek.

W wyniku przyjmowania kabergoliny pacjenci zgłaszali, że są senni. W przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona przyjmowanie substancji czynnej wiązało się z występowaniem napadów nagłego zasypiania. W takim przypadku należy zmienić dawkę leku lub go odstawić.

W przypadku kobiet z nadciśnieniem poporodowym, stanem przedrzucawkowym lub nadciśnieniem wywołanym przez ciążę, substancja czynna nie powinna być stosowana (chyba że lekarz prowadzący zaleci inaczej).

Kabergolinę należy stosować ostrożnie u kobiet po porodzie. Odnotowano przypadki pacjentek, u których wystąpiły niepożądane objawy takie jak drgawki, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia psychiczne. 

W przypadku rozpoczęcia terapii zaburzeń związanych z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny z użyciem kabergoliny, zaleca się wykonanie badań czynności przysadki mózgowej.

W przypadku pacjentów stosujących kabergolinę może dojść do rozwoju zaburzeń kontroli impulsów (zwiększone libido, objadanie się, uzależnienie od hazardu, wydawania pieniędzy, kupowania). Jeśli dojdzie do takich zachowań zaleca się zmniejszenie dawki lub odstawienie substancji czynnej.

Interakcje kabergoliny z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pseudoefedryna (Pseudoephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ksylometazolina (Xylometazoline) nieselektywni agoniści receptorów alfa- adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Midodryna (Midodrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loksapina (Loxapine) neuroleptyki klasyczne - pochodne dibenzoksazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Jednoczesne stosowanie substancji może powodować wystąpienie działań niepożądanych związanych ze zbyt silnym kurczeniem się naczyń krwionośnych, co objawia się na przykład drętwieniem stóp i dłoni.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Substancje czynne wykazują podobne mechanizmy działania, dlatego może dojść do nasilenia działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działania niepożądane leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych osłabia działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nadmiernie uspokajać pacjenta.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
W wyniku jednoczesnego stosowania substancji czynnych może dojść do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych nasila działanie kabergoliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy

Interakcje kabergoliny z pożywieniem

Kabergolina jest częściowo metabolizowana przez CYP3A4, dlatego należy zachować ostrożność w czasie przyjmowania substancji czynnej z produktami z grejpfrutów. Popijanie kabergoliny sokiem z grejpfruta (będącym inhibitorem CYP3A4), może zwiększyć stężenie związku w surowicy.

Kabergolina jest częściowo metabolizowana przez CYP3A4. W związku z tym jednoczesne podawanie substancji czynnej z preparatami dziurawca (induktorami CYP3A4), może zmniejszyć stężenie związku w surowicy.

Wpływ kabergoliny na prowadzenie pojazdów

Kabergolina powoduje objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takie jak senność lub napady nagłego zasypiania. Jeśli u chorego występują tego typu działania niepożądane to nie powinien on obsługiwać maszyn i prowadzić pojazdów.

Wpływ kabergoliny na ciążę

Dane kliniczne opisujące wpływ kabergoliny na ciążę są ograniczone. Obserwowano jednak wady rozwojowe płodu obejmujące układ mięśniowo–szkieletowy oraz sercowo–płucny. Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego substancji czynnej. Zaleca się odstawienie kabergoliny, jeśli kobieta planuje zajść w ciążę lub jeśli ciąża została potwierdzona. Zastosowanie substancji czynnej w ciąży jest wskazane jedynie wówczas, jeśli lekarz podejmie taką decyzję, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Wpływ kabergoliny na laktację

Dane związane z badaniami na zwierzętach wykazały, że kabergolinina i jej metabolity są obecne w mleku karmiących samic. Nie wiadomo jakie ma to przełożenie na kobiety w okresie laktacji. Nie zaleca się stosowania kabergoliny przez kobiety karmiące piersią, które są leczone z powodu hiperprolaktynemii.

Wpływ kabergoliny na płodność

Badania na zwierzętach powiązane z aktywnością farmakodynamiczną substancji czynnej wykazały obniżoną płodność podczas stosowania kabergoliny.

Skutki uboczne

astenia
ból głowy
wysięk osierdziowy
dyspepsja
zmęczenie
zapalenie osierdzia
nudności
ból brzucha
zapalenie żołądka
zawroty głowy
wady zastawek serca
depresja
niedociśnienie ortostatyczne
dusznica bolesna
obniżenie ciśnienia tętniczego
zaparcie
ból piersi
senność
uderzenia krwi do głowy
wymioty
łysienie
duszność
omdlenia
parestezje
reakcje nadwrażliwości
wysypka
zwiększone libido
skurcze mięśni kończyn dolnych
krwawienie z nosa
obrzęk
obrzęk obwodowy
wysięk opłucnowy
kołatanie serca
włóknienie (w tym włóknienie płuc)
przemijające niedowidzenie połowicze
skurcz naczyń palców
ból nadbrzusza
zwłóknienie opłucnej
zaburzenia widzenia
zaburzenia czynności wątroby
zwiększona skłonność do hazardu
nieprawidłowe wyniki czynności wątroby
drżenie
ból w klatce piersiowej
zapalenie opłucnej
agresywność
hiperseksualność
halucynacje
zaburzenia oddychania
niewydolność oddechowa
zaburzenia psychotyczne
napady nagłego zasypiania
urojenia
zwiększone stężenie fosfokinazy kreatynowej

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania kabergoliny

W zależności od przyjętej dawki kabergoliny mogą wystąpić zaburzenia związane ze zbyt silnym pobudzeniem receptorów dopaminowych takie jak: niedociśnienie ortostatyczne, omamy, splątanie, psychoza, dolegliwości żołądkowo–jelitowe, nudności oraz wymioty.

Mechanizm działania kabergoliny

Kabergolina jest długo działającym agonistą receptora dopaminy o wysokim powinowactwie do receptorów D2. Pobudza w sposób bezpośredni receptory dopaminowe D2 w komórkach przedniego płata przysadki. Hamuje w ten sposób między innymi wydzielanie prolaktyny. Stymulacja receptorów dopaminowych D2 w szlaku nigrostriatalnym prowadzi również do poprawy skoordynowanej aktywności mięśni u osób z zaburzeniami ruchu.

Wchłanianie kabergoliny

Kabergolina jest dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne substancji czynnej osiągane jest po 0,5–4 godzinach po podaniu.

Dystrybucja kabergoliny

Kabergolina umiarkowanie wiąże się z białkami ludzkiego osocza (40%–42%).

Metabolizm kabergoliny

Kabergolina jest intensywnie metabolizowana, głównie poprzez hydrolizę wiązania części mocznikowej. Wydaje się, że metabolizm, w którym pośredniczy cytochrom P–450, jest minimalny. Głównym metabolitem wykrytym w moczu jest 6–allylo–8–beta–karboksyergolina (4%–6% dawki). W moczu zidentyfikowano również trzy inne metabolity (mniej niż 3% dawki). Aktywność tychże metabolitów w porównaniu z substancją czynną jest znacznie słabsza.

Wydalanie kabergoliny

Po doustnym podaniu radioaktywnej kabergoliny około 22% i 60% dawki zostaje wydalone w ciągu 20 dni odpowiednio z moczem i kałem. Mniej niż 4% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił od 63 godzin do 69 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij