Amifamprydyna, Amifampridinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o amifamprydynie

Rok wprowadzenia na rynek
2018
Substancje aktywne
amifamprydyna, fosforan amifamprydyny
Działanie amifamprydyny
poprawia przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
Postacie amifamprydyny
tabletki
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia
Rys historyczny amifamprydyny

Amifaprydyna została odkryta w latach 70-tych XX wieku w Szkocji, a jej właściwości w leczeniu zaburzeń nerwowo-mięśniowych badano w latach 80-tych XX wieku.

Wzór sumaryczny amifamprydyny

C5H7N3

Spis treści

Wskazania do stosowania amifamprydyny

Amifamprydyna jest stosowana w leczeniu zespołu miastenicznego Lamberta-Eatona (zaburzenie połączenia nerwowo-mięśniowego).

Dawkowanie amifamprydyny

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby), aktywności enzymów N-acetylotransferaz itp.
Amifamprydynę przyjmuje się doustnie, podczas posiłku.
Dawka początkowa zwykle stosowana u osób dorosłych to 15 mg na dobę. Dawkę można zwiększać do maksymalnej dawki dobowej 60 mg. Pojedyncza dawka leku nie powinna przekraczać 20 mg.
Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku 17 lat i młodszych.

Przeciwskazania do stosowania amifamprydyny

Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na amifamprydynę, padaczka, nieprawidłowo kontrolowana astma oskrzelowa i wrodzony zespół QT.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania amifamprydyny

Szczególną ostrożność należy zachować u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Wraz ze zwiększaniem dawki amifamprydyny wzrasta ryzyko napadów drgawkowych. Dotyczy to zwłaszcza osób z innymi czynnikami ryzyka np. osób stosujących inne leki obniżające próg drgawkowy.
Odnotowano przypadki łagodnych i złośliwych postaci nerwiaka osłonkowego (Schwannoma). Nie jest znana częstotliwość rozwoju nowotworów na skutek przyjmowania amifamprydyny. Większość z odnotowanych nerwiaków osłonkowych przebiegała łagodnie i bezobjawowo.
Należy monitorować pacjenta pod kątem zaburzeń rytmu sercu i w przypadku wystąpienia objawów wykonać niezwłocznie badanie EKG. Regularnie należy również kontrolować choroby współistniejące, zwłaszcza astmę oskrzelową.
U osób, u których metabolizm przy udziale N-acetylotransferaz jest powolny występuje więcej działań niepożądanych.

Przeciwwskazania amifamprydyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Amifamprydyny nie należy łączyć z sultoprydem, z lekami o wąskim indeksie terapeutycznymi (np. digoksyna, fenytoina) i lekami wydłużającymi odstęp QT (np. dyzopiramid, ryfampicyna).

Interakcje amifamprydyny z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania amifamprydyny i wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Biperyden (Biperiden) antagoniści receptora muskarynowego
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cisatrakurium (Cisatracurium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - inne
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyproheptadyna (Cyproheptadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Glikopironium (Glycopyrronium) antagoniści receptora muskarynowego
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Miwakurium (Mivacurium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Opipramol (Opipramol) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Perazyna (Perazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Pipekuronium (Pipecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Pramipeksol (Pramipexole) agoniści receptorów dopaminowych
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Ropinirol (Ropinirole) agoniści receptorów dopaminowych
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Suksametonium (Suxamethonium chloride) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - pochodne choliny
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Umeklidynium (Umeclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Wekuronium (Vecuronium) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Nasilenie działania amifamprydyny i wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ambenonium (Ambenonium) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Distygmina (Distigmime) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Neostygmina (Neostigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Pirydostygmina (Pyridostigmine, pyridostigmine bromide, pyridostigmine iodide) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Rywastygmina (Rivastigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Fizostygmina (Physostigmine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Nasilenie ryzyka drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akamprozat (Acetylohomotaurynian wapnia) (Acamprosate) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewomepromazyna (Levomepromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Tetrahydrokannabinol (Tetrahydrocannabinol) kanabinoidy
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko wydłużenia odstępu QT i wystąpienia częstoskurczu komorowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Domperidon (Domperidone) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Fludrokortyzon (Fludrocortisone) mineralokortykosteroidy
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Ryzyko groźnych zaburzeń rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Dabrafenib (Dabrafenib) inhibitory kinazy białkowej
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Fingolimod (Fingolimod) inne leki immunosupresyjne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Kapecytabina (Capecitabine) antymetabolity pirymidyny
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lenwatynib (Lenvatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nilotynib (Nilotinib) inhibitory kinazy białkowej
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Ozymertynib (Osimertinib) inne leki przeciwnowotworowe
Panobinostat (Panobinostat) inne leki przeciwnowotworowe
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Sertindol (Sertindole) neuroleptyki atypowe
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Tetrabenazyna (Tetrabenazine) leki hamujące wytwarzanie noradrenaliny
Toremifen (Toremifene) substancje hamujące działanie estrogenów
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe

Wpływ amifamprydyny na prowadzenie pojazdów

Stosowanie amifamprydyny wiąże się z ryzykiem wystąpienia objawów wpływających w niewielkim lub umiarkowanym stopniu na zdolność prowadzenia pojazdów tj. zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, napady drgawkowe.

Wpływ amifamprydyny na ciążę

Stosowanie amifamprydyny w ciąży jest przeciwwskazane i wymaga stosowania skutecznej metody antykoncepcji ze względu na brak wystarczających danych. W badaniach wśród szczurów odnotowano zwiększoną częstość rodzenia martwego płodu.

Wpływ amifamprydyny na laktację

U zwierząt stwierdzono obecność amifamprydyny w mleku bez występowania istotnych działań niepożądanych. Nie wiadomo, czy badania te można odnieść do ludzi. Należy rozważyć przerwanie stosowania amifamprydyny w okresie laktacji lub zaprzestanie karmienia piersią.

Skutki uboczne

nudności
wzmożona potliwość
hipestezja jamy ustnej
parestezja jamy ustnej
parestezja obwodowa i okołopoliczkowa
zimny pot
bóle brzucha
zimne kończyny
parestezje
zawroty głowy
Niedoczulica
biegunka
drgawki
kaszel
kołatanie serca
lęk
niewyraźne widzenie
senność
zaburzenia snu
zmęczenie
bóle głowy
zaburzenia rytmu serca
zwiększenie aktywności aminotransferaz
osłabienie
pląsawica
mioklonia
ból w nadbrzuszu
Zwiększone wytwarzanie śluzu w oskrzelach
zespół Raynauda
napady astmy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania amifamprydyny

Dane na temat przedawkowania amifamprydyny są ograniczone. Wśród objawów przedawkowania można wyróżnić wymioty i ból brzucha.

Mechanizm działania amifamprydyny

Amifamprydyna blokuje kanały potasowe zapobiegając przepływowi jonów potasu z wnętrza komórki na zewnątrz błony komórkowej, co prowadzi do wydłużenia depolaryzacji błony presynaptycznej. Skutkiem tego jest otwarcie zależnych od potencjału kanałów wapniowych i napływ jonów wapnia do zakończeń nerwowych. Wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia nasila uwalnianie acetylocholiny, która przekazuje impulsy nerwowe z komórek nerwowych do włókien mięśniowych i warunkuje prawidłową czynność skurczową mięśni.

Wchłanianie amifamprydyny

Amifamprydyna osiąga wyższe stężenia we krwi na czczo niż po posiłku. Stężenie maksymalne osiągane jest po upływie 0,6-1,3 h od podania. Przyjęcie amifamprydyny z posiłkiem powoduje zmniejszenie ogólnej ekspozycji na lek (średnio o 20%) i wydłużenie czasu potrzebnego do osiągnięcia stężenia maksymalnego. Ogólnoustrojowa ekspozycja na amifamprydynę zależna jest także od aktywności enzymów N-acetylotrasferaz i genotypu NAT2. Biodostępność leku wynosi 93-100%.

Dystrybucja amifamprydyny

Lek ulega szerokiej dystrybucji w organizmie. W tkankach osiąga stężenia takie jak w osoczu lub wyższe, przy czym największe wartości osiąga w narządach wydalania (wątroba, nerki, przewód pokarmowy) i w tkankach gruczołowych (gruczoły ślinowe, łzowe, śluzowe, tarczyca i przysadka mózgowa).

Metabolizm amifamprydyny

Głównym metabolitem amifamprydyny jest 3-N-acetylowana amifamprydyna, która powstaje na drodze acetylacji przy udziale N-acetylotransferazy.

Wydalanie amifamprydyny

Okres półtrwania amifamprydyny wynosi 2,5 h, zaś metabolitu - 3-N-acetyloamifamprydyny - 4 h. Wydalanie leku odbywa się z moczem, w którym postać niezmieniona stanowi 19%, a metabolit 74–81,7%. Lek zostaje prawie całkowicie wydalony z organizmu w ciągu 24 h po podaniu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij