Izomaltozyd 1000 żelaza (III), Ferricum derisomaltosum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o izomaltozydzie 1000 żelaza

Rok wprowadzenia na rynek
2010
Substancje aktywne
izomaltozyd 1000 żelaza (III)
Działanie izomaltozydu 1000 żelaza
przeciwanemiczne (leczenie niedoborów żelaza), uzupełnia niedobór żelaza
Postacie izomaltozydu 1000 żelaza
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Hematologia
Rys historyczny izomaltozydu 1000 żelaza

Izomaltozyd żelaza jest kompleksem jonu żelazowego z kilkoma cząsteczkami glukozy. Substancja czynna została dopuszczona do obrotu na rynku europejskim w 2010 roku na wniosek firmy Pharmacosmos A/S. Dziesięć lat później firma Pharmacosmos A/S wprowadziła lek w Stanach Zjednoczonych. 

Wzór sumaryczny izomaltozydu 1000 żelaza

C18H34FeO16

Spis treści

Wskazania do stosowania izomaltozydu 1000 żelaza

Substancja czynna jest wykorzystywana w leczeniu niedoborów żelaza, gdy niedobór nie może zostać wyrównany przez rozpoczęcie doustnej suplementacji lub w sytuacji gdy doustne preparaty żelaza nie są skuteczne.

Terapia izomaltozydem żelaza powinna zostać rozpoczęta po wykonaniu odpowiednich badań krwi.
Podanie żelaza drogą dożylną jest zalecane, gdy uzyskanie wysokich stężeń jest konieczne dla powodzenia terapii.

Dawkowanie izomaltozydu 1000 żelaza

Izomaltozyd żelaza należy stosować drogą dożylną w postaci iniekcji lub infuzji. Zalecane jest staranne monitorowanie stanu pacjenta po podaniu leku, a zespół prowadzący leczenie powinien być wyposażony w podstawowe środki wykorzystywane w terapii wstrząsu.

Dawka dobowa preparatu zawierającego izomaltozyd żelaza powinna zostać ustalona indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia niedoboru żelaza. Zwykle stosowana dawka nie powinna przekraczać 20 mg/kg masy ciała pacjenta na tydzień kuracji. Przed podaniem leku zalecane jest przeprowadzenie oceny zapotrzebowania na żelazo pierwiastkowe.
Po upływie czterech tygodni od podania niezbędnej ilości leku wskazane jest przeprowadzenie oceny skuteczności terapii i dostosowanie dawki substancji czynnej.

Substancja czynna nie jest przeznaczona do stosowania u osób poniżej 18 roku życia ze względu brak badań potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność terapii. 

Przeciwskazania do stosowania izomaltozydu 1000 żelaza

Przeciwwskazaniem do stosowania izomaltozydu żelaza jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na tę substancję czynną lub inne preparaty żelaza stosowane drogą dożylną. Leku nie należy stosować w przypadku występowania niedokrwistości niezwiązanej z niedoborem żelaza lub zaburzeń przyswajania żelaza.

Stosowanie żelaza jest przeciwwskazane podczas występowania objawów przedawkowania żelazem, a także marskości lub stanu zapalnego wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania izomaltozydu 1000 żelaza

Po podaniu substancji leczniczej zaobserwowano ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów wstrząsu anafilaktycznego. Prawdopodobieństwo pojawienia się objawów reakcji nadwrażliwości wzrasta w przypadku alergików, osób cierpiących na schorzenia immunologiczne lub stany zapalne (toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów).
U niektórych pacjentów zaobserwowano możliwość wystąpienia zespołu Kounisa – ostrej reakcji alergicznej wywołującej skurcz tętnicy wieńcowej, który może być przyczyną zawału mięśnia sercowego.
Zespół podający lek powinien być wyposażony w podstawowe środki wykorzystywane w terapii wstrząsu. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych zalecana jest stranna obserwacja pacjenta pół godziny po podaniu leku. Podczas podania izomaltozydu żelaza istnieje ryzyko nagłego spadku ciśnienia tętniczego. Wystąpienie objawów świadczących o nadwrażliwości lub nietolerancji na lek jest czynnikiem wskazującym na konieczność przerwania terapii.

Zalecane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania leku u pacjentów cierpiących na przewlekłe lub ostre infekcje. Nie należy podawać substancji czynnej w przypadku współistniejącej bakteriemii.

Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania substancji czynnej ze względu na ryzyko wynaczynienia po iniekcji. W przypadku pojawienia się miejscowego podrażnienia lub przebarwienia skóry należy przerwać stosowanie leku

Interakcje izomaltozydu 1000 żelaza z innymi substancjami czynnymi

Wzrost ryzyka upośledzenia czynności nerek podczas jednoczesnej terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Możliwość zwiększenia częstotliwości występowania działań niepożądanych substancji czynnych podczas jednoczesnej terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pemetreksed (Pemetrexed) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Zmniejszenie aktywności hipotensyjnej lewodopy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Prawdopodobieństwo zmniejszenia absorpcji substancji czynnych z przewodu pokarmowego, ryzyko niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alendronian sodu (Sodium alendronate, alendronic acid) bisfosfoniany
Klodronian (Clodronate) bisfosfoniany
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Osłabienie efektu terapeutycznego związanego ze stosowaniem żelaza podczas jednoczesnej terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Prawdopodobieństwo zmniejszenia wchłaniania substancji czynnych z przewodu pokarmowego, ryzyko niepowodzenia terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Pefloksacyna (Pefloxacin) fluorochinolony
Prulifloksacyna (Prulifloxacin) fluorochinolony
Zmniejszenie aktywności przeciwwirusowej substancji czynnych, prawdopodobieństwo osłabienia efektu terapii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dolutegrawir (Dolutegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy

Wpływ izomaltozydu 1000 żelaza na prowadzenie pojazdów

Prawdopodobieństwo wpływu substancji leczniczej na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn jest niewielkie.

Inne rodzaje interakcji

Żelazo stosowane pozajelitowo może spowodować otrzymanie fałszywie podwyższonych stężeń wapnia lub bilirubiny w osoczu.

Preparaty żelaza podane drogą dożylną mogą zmniejszać stopień wchłaniania żelaza stosowanego doustnie. Zalecane jest zachowanie przynajmniej pięciodniowego odstępu pomiędzy zakończeniem terapii dożylnej a rozpoczęciem suplementacji doustnej.

Wpływ izomaltozydu 1000 żelaza na ciążę

Stosowanie izomaltozydu żelazowa podczas trwania ciąży nie jest zalecane. Lek może przenikać przez łożysko wywierając wpływ na rozwój dziecka. Wykorzystanie substancji czynnej w leczeniu niedoboru żelaza u kobiety ciężarnej jest możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia analizy ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z terapią u dziecka. Podczas stosowania substancji czynnej istnieje ryzyko wystąpienia spowolnienia akcji mięśnia sercowego u nienarodzonego dziecka.

Leczenie niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży powinno uwzględniać odpowiednio dobrane preparaty żelaza do podania doustnego.

Wpływ izomaltozydu 1000 żelaza na laktację

Ograniczone badania wskazują, że stosowanie substancji czynnej w okresie laktacji jest możliwe ze względu na niewielki transfer żelaza pochodzącego z preparatu do mleka matki karmiącejTerapia wykorzystująca zalecane dawki izomaltozydu żelaza nie powinna wpływać na rozwój karmionego dziecka. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podczas dożylnego podania izomaltozydu żelaza istnieje ryzyko pojawienia się zaburzeń o różnej częstotliwości występowania. Podczas terapii zgłaszano:

  • często – nudności, wysypki, odczyny w miejscu iniekcji;
  • niezbyt często – reakcje nadwrażliwości, spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, ból głowy, zmęczenie, zaburzenia widzenia, skurcz oskrzeli, ból brzucha, wymioty, biegunkę, zaparcia, omdlenia, duszności, zaburzenia smaku, zaburzenia skóry (zaczerwienienie, stan zapalny skóry, nadmierne pocenie się), hipofosfatemię, ból pleców, zawroty głowy, skurcz mięśni, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, gorączkę, stan zapalny żył, dreszcze, infekcje, ból stawów;
  • rzadko – zaburzenia rytmu serca, zmianę barwy głosu, padaczkę, drżenia, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, objawy grypopodobne, pogorszenie samopoczucia.

Podczas terapii wykorzystującej izomaltozyd żelaza istnieje ryzyko pojawienia się zaburzeń o nieznanej częstotliwości występowania, do których należy zespół Kounisa oraz przebarwienia skóry.

Objawy przedawkowania izomaltozydu 1000 żelaza

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki izomaltozydu żelaza istnieje możliwość pojawienia się zjawiska hemosyderozy – gromadzenia się żelaza w organizmie. W wyniku przedawkowania leku może dojść do zmiany zabarwienia surowicy.

Mechanizm działania izomaltozydu 1000 żelaza

Izomaltozyd żelaza jest kompleksem trójwartościowego jonu żelaza z izomaltozą, która zapewnia stopniowe uwolnienie substancji czynnej. Na dziesięć atomów żelaza przypada średnio od trzech do pięciu cząsteczek glukozy, a struktura powstałego związku przypomina występującą w organizmie ferrytynę.
Chelat żelaza pozwala na zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania nieorganicznego żelaza, które może być toksyczne dla organizmu. Żelazo uwolnione z kompleksu ulega połączeniu z białkiem przenośnikowym – transferyną oraz jest magazynowane w postaci połączonej z ferrytyną. 

Podczas stosowania leku dochodzi do zwiększenia poziomu retykulocytów w osoczu, wysycenia ferrytyny do wartości prawidłowych, rośnie również stężenie transferyny we krwi. 

Dystrybucja izomaltozydu 1000 żelaza

Substancja czynna jest stopniowo rozkładana na żelazo i izomaltozę. Żelazo jest szybko wychwytywane przez białka przenośnikowe (transferyna) lub białka odpowiedzialne za magazynowanie żelaza w organizmie (ferrytyna, hemosyderyna). 

Metabolizm izomaltozydu 1000 żelaza

Cząsteczka izomaltozy jest metabolizowana i wydalana z organizmu. Żelazo może gromadzić się w organizmie co prowadzi do jego akumulacji. 

Wydalanie izomaltozydu 1000 żelaza

Niewielkie ilości żelaza są eliminowane z moczem lub z kałem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij