Interferon Alfa-2A, Interferon alfa-2a - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o interferonie alfa-2a

Rok wprowadzenia na rynek
1986
Substancje aktywne
interferon alfa-2a, peginterferon alfa-2a
Działanie interferonu alfa-2a
przeciwwirusowe, immunostymulujące
Postacie interferonu alfa-2a
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ limfatyczny (chłonny)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Immunologia kliniczna
Wzór sumaryczny interferonu alfa-2a

C860H1353N227O255S9 

 

Spis treści

Wskazania do stosowania interferonu alfa-2a

Interferon Alfa-2A stosowany jest w terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV) z obecnością antygenu HBeAg lub bez, u pacjentów  dorosłych z objawami replikacji wirusowej, ze skompensowaną chorobą wątrobową oraz z podwyższoną aktywnością aminotransferazy alaninowej (AlAT). Substancja wykorzystywana jest również w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C (HCV) u dorosłych pacjentów ze stwierdzonym materiałem RNA wirusa w surowicy.

Dawkowanie interferonu alfa-2a

Interferon Alfa-2A stosowany jest w iniekcji podskórnej pod ścisłą kontrolą specjalisty doświadczonego w leczeniu przewlekłego zapalania wątroby typu B oraz C.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od: jednostki chorobowej, wieku, schorzeń towarzyszących, czasu terapii, odpowiedzi organizmu na leczenie, nasilenia działań niepożądanych itp.

W przypadku stosowania interferonu alfa-2A w terapii zapalenia wątroby typu C zalecane jest prowadzenie leczenia skojarzonego z rybawiryną. 

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym WZW C: 180 µg.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych w WZW B: 180 µg.

Przeciwskazania do stosowania interferonu alfa-2a

Przeciwwskazaniem do stosowania substancji jest nadwrażliwość na interferon alfa-2A, zapalenie wątroby o pochodzeniu autoimmunologicznym, niewyrównana marskość wątroby, ciężkie zaburzenia funkcjonowania wątroby. Interferonu Alfa-2A nie należy również stosować u pacjentów obciążonych ciężką i niekontrolowaną chorobą serca, a także przyjmujących telbiwudynę. Wśród przeciwwskazań do przyjmowania interferonu alfa-2A jest również jednoczesne zakażenie wirusem HIV HCV oraz marskość wątroby. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania interferonu alfa-2a

Podczas stosowania interferonu alfa-2A należy obserwować pacjenta pod kątem występowania objawów przedmiotowych oraz podmiotowych świadczących o występowaniu zaburzeń psychicznych. W przypadku długotrwałego utrzymywania się objawów psychicznych należy przerwać stosowanie substancji.

Kuracja zakażenia HCV interferonem alfa-2A zalecane jest  w terapii skojarzonej z rybawiryną.

Leczenie interferonem alfa-2A należy poprzedzić oceną genotypu wirusa, obecności objawów pozawątrobowych, aktywności AlAT, a także zestawem badań hematologicznych oraz biochemicznych.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania interferonu alfa-2A ze względu na możliwość hamowania czynności szpiku.

Przed rozpoczęciem terapii  interferonem alfa-2A należy zbadać poziom TSH oraz T4.

Pacjenci z nieunormowanym poziomem glukozy (cukrzyca, hipoglikemia, hiperglikemia) nie powinni rozpoczynać leczenia interferonem alfa-2A. 

Leczenie interferonem alfa-2A należy poprzedzić badaniem elektrokardiograficznym. W przypadku obniżenia zdolności układu sercowo-naczyniowego należy przerwać leczenie. 

W sytuacji nagłej dekompensacji czynności wątroby należy przerwać przyjmowanie interferonu alfa-2A.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania interferonu alfa-2A  u pacjentów z predyspozycją do rozwoju zaburzeń autoimmunologicznych. 

W przypadku wystąpienia zakażeń wirusowych, bakteryjnych lub pasożytniczych należy natychmiast przerwać stosowanie interferonu alfa-2A, a także wdrożyć leczenie zakażenia.

Podczas leczenia interferonem alfa-2A należy regularnie wykonywać badania okulistyczne, w szczególności u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi zaburzeniami wzroku.

Utrzymujące się nacieki płucne o nieznanym pochodzeniu oraz zaburzona czynność płuc są powodem do przerwania leczenia interferonem alfa-2A.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania interferonu alfa-2A w przypadku pacjentów z sarkoidozą oraz łuszczycą.

Pacjenci przyjmujący interferon alfa-2A powinni regularnie oraz dokładnie dbać o higienę jamy ustnej, a także kontrolować stan uzębienia u dentysty. 

Przeciwwskazania interferonu alfa-2a do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Interferonu Alfa-2A nie należy stosować jednocześnie z telbiwudyną. 

Interakcje interferonu alfa-2a z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Blinatumomab (Blinatumomab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Teduglutyd (Teduglutide) inne leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit
Zwiększona podatność organizmu na zakażenia grzybicze, bakteryjne oraz pasożytnicze.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Nasilenie działania substancji, zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych takich jak: bezsenność, nadmierna senność, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość w ustach, osłabienie mięśni, zwolnienie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bendamustyna (Bendamustine) cytostatyki alkilujące
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Klofarabina (Clofarabine) antymetabolity, analogi puryn
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Zwiększone ryzyko działań niepożądanych w szczególności dotyczących uszkodzeń w obrębie nerwów obwodowych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ambrisentan (Ambrisentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nasilone działanie przeciwkrzepliwe, zwiększone ryzyko krwotoków, wydłużony czas krwawienia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K

Wpływ interferonu alfa-2a na prowadzenie pojazdów

Podczas przyjmowania interferonu alfa-2A może występować senność, dezorientacja, zmęczenie oraz zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność obsługi maszyn oraz prowadzenia pojazdów, Bezpieczne wykonywanie powyższych czynności możliwe jest po ustąpieniu działań niepożądanych.

Wpływ interferonu alfa-2a na ciążę

Stosowanie interferonu alfa-2A w czasie ciąży możliwe jest jedynie w niezbędnych sytuacjach, gdy możliwe korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko dla płodu. 

Wpływ interferonu alfa-2a na laktację

Ze względów bezpieczeństwa należy przerwać karmienie piersią podczas przyjmowania interferonu alfa-2A. 

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie podskórne: mononukleoza zakaźna, paciorkowcowe zapalenie gardła, grypa, wirusowe zapalenie żołądka i jelit, kandydoza, zapalenie żołądka i jelit, ropień okołozębowy jęczmień, infekcja układu moczowego, zapalenie nosa i gardła, niedokrwistość, cukrzyca typu I, hiperglikemia, depresja, niepokój, omamy, zaburzenia behawioralne, agresja, złość, deficyt uwagi z nadpobudliwością ruchową, zawroty głowy, zaburzenia uwagi, migrena, przemijająca utrata wzroku, wysięk w siatkówce, zaburzenia wzroku podrażnienie oczu, ból oczu, świąd oczu, ból ucha, duszności, krwawienie z nosa gardła, ból nadbrzusza, zapalenie jamy ustnej, nudności, aftowe zapalenie jamy ustnej, zaburzenia w obrębie jamy ustnej, ból kończyn, bóle pleców, opuchnięta twarz, wysypka polekowa, dysuria, nietrzymanie moczu, zaburzenia układu moczowego, wydzielina z pochwy, gorączka, krwiak w miejscu wkłucia do naczynia krwionośnego, ból, ekstrakcja zęba, cholecystektomia. 

Objawy przedawkowania interferonu alfa-2a

Przyjęcie zbyt wysokiej dawki interferonu alfa-2A może prowadzić do przedawkowania substancji objawiającego się zmęczeniem, podwyższoną aktywnością enzymów wątrobowych, neutropenią oraz małopłytkowością. 

Mechanizm działania interferonu alfa-2a

Interferon Alfa-2A jest glikoproteiną występującą naturalnie w organizmie. Łącząc się ze swoistymi receptorami błonowymi stymuluje działanie układu immunologicznego, wpływa na różnicowanie komórek, a także wykazuje działanie antyproliferacyjne. Właściwości przeciwnowotworowe oraz przeciwwirusowe wynikają z hamowania syntezy białek, zwiększanie aktywności fagocytów oraz makrofagów, a także bezpośrednie hamowanie części onkogenów. 

Wchłanianie interferonu alfa-2a

Po podaniu podskórnym interferon alfa-2a bardzo dobrze wchłania się do krwioobiegu (80%). 

Wydalanie interferonu alfa-2a

Czas półtrwania interferonu alfa-2A wynosi od 6 do 8 godzin. Substancja usuwana jest głównie przez nerki wraz z moczem. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij