Imidapryl, Imidaprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o imidaprylu

Rok wprowadzenia na rynek
1993
Substancje aktywne
chlorowodorek imidaprylu
Działanie imidaprylu
obniża ciśnienie tętnicze krwi
Postacie imidaprylu
tabletki
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny imidaprylu

Imidapryl został wprowadzony do lecznictwa w 1993 roku przez firmę farmaceutyczną Tanabe Seiyaku. 

Wzór sumaryczny imidaprylu

C20H27N3O6

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające imidapryl

Wskazania do stosowania imidaprylu

Imidapryl to lek należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Jest to najczęściej występujący typ nadciśnienia. Imidapryl daje najlepsze efekty przy długotrwałym stosowaniu, a jego odstawienie nie powoduje nagłych skoków ciśnienia tętniczego. 

Dawkowanie imidaprylu

Imidapryl podaje się doustnie. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stopnia nadciśnienia tętniczego, wieku, masy ciała oraz chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby). Maksymalna dawka imidaprylu dla osoby dorosłej wynosi 20 mg na dobę. Dawkowanie powinno być zwiększane stopniowo, adekwatnie do wyników leczenia.

Lek powinien być przyjmowany o stałej porze, najlepiej kwadrans przed posiłkiem.

Dawkowanie dla osób w podeszłym wieku musi być zmodyfikowane. Maksymalna dawka dobowa dla osób powyżej 65 roku życia wynosi 10 mg imidaprylu. Nie zostało ustalone dawkowanie dla dzieci i młodzieży. 

Niewydolność wątroby i nerek jest wskazaniem do modyfikacji dawek leku. 

Przeciwskazania do stosowania imidaprylu

Leku nie mogą stosować pacjenci uczuleni na imidapryl bądź inne substancje należące do inhibitorów konwertazy angiotensyny. Imidapryl jest przeciwwskazany u osób z niewydolnością nerek, u których klirens kreatyniny wynosi mniej niż 10 ml/min. Terapia lekiem jest zabroniona w przypadku obrzęku naczynioruchowego który wystąpił przy wcześniejszym leczeniu lekiem z grupy ACE oraz w dziedzicznym lub samoistnym obrzęku naczynioruchowym. Pozostałe przeciwwskazania dla imidaprylu to:

  • ciąża (II i III trymestr);
  • karmienie piersią;
  • nadciśnienie tętnicze naczyniowo – nerkowe;
  • hemodializa;
  • zabieg aferezy lipoprotein LDL.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania imidaprylu

Imidapryl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów cierpiących na niewydolność mięśnia sercowego, dławicę piersiową oraz niewydolność tętnic mózgowych. U takich osób istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Pacjenci stosujący leki moczopędne, dietę ograniczającą sól, osoby z biegunką i wymiotami również są narażeni na to działanie niepożądane. 

Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie imidapryl oraz lek z grupy antagonistów dla receptora angiotensyny II lub aliskiren. Takie połączenie może stać się przyczyną wzrostu poziomu potasu we krwi, niedociśnienia tętniczego oraz uszkodzenia nerek. Podczas terapii imidaprylem nie powinno się stosować suplementów z potasem. 

Imidapryl należy stosować pod ciągłym nadzorem u pacjentów z niewydolnością nerek. Klirens kreatyniny mieszczący się w granicach 30 ml/min- 80 ml/mi jest wskazaniem do zmniejszenia dawek leku.

Istnieje zwiększone ryzyko reakcji anafilaktycznych po podaniu imidaprylu u osób z nadwrażliwością na jad owadów błonkoskrzydłych. 

Pacjenci leczeni imidaprylem muszą kontrolować stężenia enzymów wątrobowych. Podniesione wartości ALAT i AspAT oraz żółtaczka mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby i są wskazaniem do przerwania terapii imidaprylem. 

Diabetycy stosujący doustne leki przeciwcukrzycowe lub insulinę muszą ściśle kontrolować poziom glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca terapii imidaprylem. 

Imidapryl należy ostrożnie stosować u osób cierpiących na łuszczycę, pacjentów ze zwężeniem aorty i kardiomiopatią przerostową. Ponad to osoby przyjmujące leki immunosupresyjne i imidapryl są narażone na wystąpienie ciężkich zakażeń na skutek możliwych zmian hematokrytu po inhibitorze ACE (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia). Wszelkie objawy infekcji muszą być zgłaszane lekarzowi prowadzącemu. Morfologia krwi powinna być wykonywana z częstotliwością nie mniejszą niż co 14 dni podczas pierwszych 3 miesięcy terapii imidaprylem i lekami immunosupresyjnymi.

Przeciwwskazania imidaprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Nie można stosować jednocześnie imidaprylu oraz sakubitrylu i walsartanu.  Takie połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia obrzęku Quinckego (obrzęk naczynioruchowy, reakcja alergiczna). Ponad to zabroniona jest terapia lekiem i aliskirenem (u diabetyków oraz pacjentów z zaburzoną pracą nerek). Osoby z nefropatią cukrzycową nie mogą stosować jednocześnie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Interakcje imidaprylu z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kanrenoinian potasu (Potassium canrenoate) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Chlorek potasu (Potassium chloride) związki potasu
Cytrynian potasu (Potassium citrate) związki potasu
Siarczan potasu (Potassium sulfate) substancje przeczyszczające o działaniu osmotycznym
Wodoroasparaginian potasu (Potassium hydrogen aspartate) związki potasu
Wodorowęglan potasu (Potassium bicarbonate) związki potasu
wzrost ryzyka niewydolności nerek
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Lornoksykam (Lornoxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Etofenamat (Etofenamate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zmniejszenie skuteczności imidaprylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
nasilenie efektu hipotensyjnego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Bimatoprost (Bimatoprost) prostaglandyny - okulistyka
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Brimonidyna (Brimonidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Dorzolamid (Dorzolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Molsidomina (Molsidomine) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
wzrost ryzyka reakcji nadwrażliwości
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
wzrost ryzyka obrzęku naczynioruchowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
nasilenie działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
wzrost ryzyka mielosupresji, ciężkiej leukopenii i niedokrwistości
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
wzrost ryzyka wystąpienia kwasicy mleczanowej
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:

Interakcje imidaprylu z pożywieniem

Posiłki bogate w tłuszcz hamują proces wchłaniania imidaprylu. Lek powinien być zażywany 15 min przed posiłkiem. 

Interakcje imidaprylu z alkoholem

Alkohol nasila działanie obniżające ciśnienie krwi imidaprylu.

Wpływ imidaprylu na prowadzenie pojazdów

Imidapryl może wywoływać u niektórych pacjentów zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Możliwe jest również wystąpienie uczucia zmęczenia, które negatywnie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych (w tym samochodów). 

Inne rodzaje interakcji

Imidapryl wpływa na badania określające stężenie enzymów wątrobowych we krwi. Lek powoduje zwiększenie stężenia aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej. Imidapryl podnosi wartość stężenia fosfokinazy kreatyniny w surowicy (CPK), która oznaczana jest między innymi przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego. Lek wpływa na równowagę elektrolitową organizmu, powodując wzrost stężenia potasu. Imidapryl zwiększa stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi. Lek może stać się przyczyną białkomoczu. 

Korzeń przęśli chińskiej (Ephedra sinica) może zmniejszać działanie hipotensyjne imidaprylu.

Olej rybny zwiększa ryzyko hiperkaliemii w połączeniu z imidaprylem.

Wpływ imidaprylu na ciążę

Imidapryl jest lekiem zaliczanym do grupy inhibitorów konwertazy angiotensynowej  ACE (angiotensin-converting-enzyme inhibitors). Leki z tej grupy nie są zalecane w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży oraz są przeciwwskazane w II i III trymestrze ciąży. U pacjentek leczonych imidaprylem konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji. Kobiety planujące ciąże powinny zamienić imidapryl na lek przeciwnadciśnieniowy dozwolony w czasie ciąży.  Udowodniono toksyczny wpływ na płód leków z grupy ACE. Ich stosowanie powodowało zakłócenia w kostnieniu czaszki, małowodzie i zaburzenia czynności nerek. Noworodki matek stosujących inhibitory konwertazy angiotensynowej cierpiały często na niewydolność nerek, hiperkaliemię oraz hipotonię. Konieczna jest kontrola USG nerek czaszki u noworodków matek stosujących imidapryl w czasie ciąży. 

Wpływ imidaprylu na laktację

Nie przeprowadzono badań opisujących wpływ imidaprylu na dzieci karmione mlekiem matki stosującej lek. Z powodu braku ustalonego profilu bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania imidaprylu przez kobiety karmiące piersią. 

Skutki uboczne

senność
kaszel
uczucie zmęczenia
niedociśnienie tętnicze
świąd
ból głowy
wysypka
zawroty głowy
depresja
dezorientacja
zaburzenia smaku
kołatanie serca
leukopenia
skurcz oskrzeli
suchość w ustach
nudności
wymioty
reakcje nadwrażliwości
duszność
zapalenie trzustki
bezsenność
ból brzucha
zapalenie oskrzeli
żółtaczka cholestatyczna
szumy uszne
niedrożność jelit
zaparcie
zaburzenia równowagi
zapalenie języka
niedokrwistość
biegunka
zapalenie zatok
nieżyt nosa
polekowe zapalenie wątroby
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
rumień wielopostaciowy
wyprysk
niewydolność nerek
agranulocytoza
zaburzenia widzenia
impotencja
łysienie
toksyczne martwicze oddzielanie naskórka
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
częstoskurcz
zespół Stevensa-Johnsona
niedokrwistość aplastyczna
krwotok mózgowy
zawał serca
małopłytkowość
Dławica piersiowa

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania imidaprylu

Po przedawkowaniu imidaprylu mogą pojawić się zaburzenia wodno-elektrolitowe i może dojść do niewydolności nerek. Po przyjęciu zbyt dużej dawki leku opisywano takie objawy jak osłupienie, bradykardia (spadek częstości akcji serca), niedociśnienie tętnicze i wstrząs.  W przypadku przedawkowania skuteczne może okazać się płukanie żołądka i podanie środków absorbujących lek (reakcja szybka, do pół godziny od przedawkowania). Imidapryl może być usunięty z krwi metodą hemodializy. 

Mechanizm działania imidaprylu

Imidapryl to lek obniżający ciśnienie krwi, należący do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Poprzez zahamowanie enzymu konwertazy angiotensyny, imidapryl uniemożliwia przekształcenie nieaktywnej angiotensyny I do angiotensyny II, która wykazuje silne działanie zwężające na naczynia krwionośne i pobudzające nadnercza do produkcji aldosteronu. Spadek stężenia angiotensyny II pobudza na zasadzie sprzężenia zwrotnego wydzielanie reniny przez nerki do krwi. Lek wpływa tym samym na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Terapia imidaprylem może powodować utratę wody i jonów sodowych, w zamian podnosząc stężenie potasu we krwi. Ponad to lek hamując działanie konwertazy angiotensyny, blokuje rozkład substancji peptydowej bradykininy o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne. 

Wchłanianie imidaprylu

Wchłanialność imidaprylu stosowanego doustnie jest dobra. Biodostępność leku wynosi około 70%. Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu wynosi średnio 120 minut. Posiłki bogate w tłuszcz hamują proces wchłaniania imidaprylu z przewodu pokarmowego. 

Dystrybucja imidaprylu

Imidapryl wiąże się z białkami osocza w około 85%, zaś metabolit imidaprylu- imidaprylat w około 53%. 

Metabolizm imidaprylu

Metaboliczne przemiany imidaprylu polegają na reakcji hydrolizy leku do metabolitu imidaprylatu, który wykazuje aktywność biologiczną. Biodostępność imidaprylatu wynosi średnio 40%. 

Wydalanie imidaprylu

Imidapryl eliminowany jest z kałem (około połowa podanej dawki leku) i z moczem (około 40% dawki). Zaburzenia czynności nerek znacznie wydłużają proces wydalania leku z organizmu i predysponują do wystąpienia działań niepożądanych. Okres półtrwania dla imidaprylu wynosi 120 minut. Zaburzenia czynności wątroby zwiększają okres półtrwania imidaprylatu. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij