Iloprost, Iloprostum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o iloproście

Rok wprowadzenia na rynek
1992
Substancje aktywne
iloprost, trometamol iloprostu
Działanie iloprostu
przeciwagregacyjne (przeciwpłytkowe, zmniejsza agregację płytek krwi), przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne), rozszerza naczynia krwionośne
Postacie iloprostu
ampułki, roztwór do inhalacji z nebulizatora
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ limfatyczny (chłonny), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Chirurgia naczyniowa, Choroby wewnętrzne, Geriatria, Hematologia, Kardiologia, Medycyna paliatywna, Medycyna rodzinna, Rehabilitacja medyczna
Rys historyczny iloprostu

Badania prof. Gryglewskiego nad prostacyklinami otworzyły drogę do badań nad syntetycznymi prostacyklinami, oraz ich zastosowaniem w lecznictwie. FIRMA Schering AG wprowadza do badań syntetyczny analog prostacykliny Iloprost.

Iloprost zostaje wprowadzony na rynek w 1992 roku decyzją Swismedic (Swiss Agency for Therapeutic Products). Podmiotem odpowiedzialnym była firma Bayer (Schweiz) AG.

Wzór sumaryczny iloprostu

C22H32O4

Spis treści

Wskazania do stosowania iloprostu

Wskazaniem do stosowania Iloprostu są: choroba Bürgera, zespół Raynauda, zarostowe choroby tętnic obwodowych oraz nadciśnienie płucne.

Dawkowanie iloprostu

Wlewy kroplowe iloprostu podaje się w lecznictwie szpitalnym lub ambulatoryjnym posiadającym odpowiednie wyposażenie, pod ścisłą kontrolą lekarza. Dawka ustalana jest indywidualnie, zależna od tolerancji na lek. Wynosi  0,5 ng/kg/min - 2 ng/kg/min, leczenie trwa około 4 tygodnie.

W leczeniu nadciśnienia płucnego stosuje się iloprost w postaci nebulizacji. Dawka zwykle stosowana dobowa mieści się w zakresie 15 - 45 mikrogramów. Jest dobierana przez doświadczonego lekarza w zależności od osobniczych potrzeb i tolerancji pacjenta.

Przeciwskazania do stosowania iloprostu

Nie stosuje się iloprostu w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną.

Przeciwwskazaniami do stosowania iloprostu są: ciąża, karmienie piersią, choroba niedokrwienna serca, niestabilna dławica piersiowa, świeży zawał serca, ostra i przewlekła zastoinowa niewydolność serca, choroba wrzodowa, krwotok wewnątrzczaszkowy, zaleganie krwi w krążeniu płucnym, ciężkie zaburzenia rytmu serca.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania iloprostu

Należy zalecić pacjentom zaprzestanie palenia tytoniu w trakcie leczenia iloprostem. Konieczne jest także kontrolowanie ciśnienia krwi w czasie kuracji u osób stosujących leki obniżające ciśnienie krwi. U osób z przebytym udarem należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka po podaniu iloprostu. W wyniku kontaktu iloprostu z błonami śluzowymi oraz skórą może dojść do podrażnienia objawiającego się zaczerwienieniem i obrzękiem.U pacjentów z zaburzeniami pracy nerek i wątroby wydalanie iloprostu jest zmniejszone .Nie zaleca się stosowania u pacjentów z zastojem krwi w krążeniu płucnym oraz cierpiącym na astmę .

Iloprostu  należy łączyć ostrożnie z: beta-adrenolitykami, antagonistami wapnia, lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, gdyż iloprost nasila ich działanie. w połączeniu z lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny oraz heparyny, z inhibitorami agregacji płytek krwi (ASA), inhibitorami ACE, niesteroidowymi lekami p/zapalnymi, inhibitorami fosfodiesterazy - iloprost zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia. Stosowanie glikokortykosterydów może osłabić działanie iloprostu na naczynia krwionośne.

Interakcje iloprostu z innymi substancjami czynnymi

Iloprost nasila działanie obniżające ciśnienie krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Chinapryl (Quinapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Fozynopryl (Fosinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Imidapryl (Imidapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Trandolapryl (Trandolapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Metipranolol (Metipranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Iloprost nasila działanie przeciwzakrzepowe, możliwe krwawienia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Molsidomina (Molsidomine) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
osłabienie działania iloprostu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy

Interakcje iloprostu z alkoholem

Alkohol może nasilić oddziaływanie iloprostu na naczynia krwionośne

Wpływ iloprostu na prowadzenie pojazdów

Niezalecane jest stosowanie iloprostu podczas prowadzenia pojazdów ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy oraz wahania ciśnienia.

Wpływ iloprostu na ciążę

Bezwzględny zakaz stosowania iloprostu w ciąży. Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie kuracji.

Wpływ iloprostu na laktację

Nie należy podawać iloprostu kobietom karmiącym piersią.

Wpływ iloprostu na płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały wpływu iloprostu na płodność.

Skutki uboczne

nudności
wzmożona potliwość
wymioty
uderzenia gorąca
biegunka
osłabienie i pocenie
pobudzenie
dusznica bolesna
duszność
zawroty głowy
pragnienie
senność
tachykardia
niedociśnienie tętnicze
splątanie
zmęczenie
bradykardia
ból brzucha
ból stawów
gorączka
dreszcze
szczękościsk
apatia
ból mięśni
zmniejszenie apetytu
osłabienie
zwiększone ciśnienie krwi
zaburzenia smaku
arytmia
żółtaczka
ból oka
hipertonia
zawał serca
astma
depresja
krwawa biegunka
drgawki
małopłytkowość
migrena
nadwrażliwość
czkawka
niepokój
bolesne oddawanie moczu
niewyraźne widzenie
omdlenia
nasilenie niewydolności serca
skurcze mięśni
suchość błony śluzowej jamy ustnej
ból nerek
niedokrwienie mózgu
zakrzepica żylna
tężyczka
zaparcie
udar mózgu
świąd
zator tętnicy płucnej
kaszel

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu wziewnym iloprostu mogą wystąpić skurcze oskrzeli, krwawienia oraz spadek ciśnienia krwi.Mogą pojawić się także bóle głowy oraz kaszel.

Objawy przedawkowania iloprostu

W wyniku przedawkowania iloprostu mogą wystąpić: spadek ciśnienia krwi, bóle głowy, nudności, wymioty, biegunki, zaczerwienienie twarzy. Czasami mogą pojawić się zaburzenia rytmu serca, bóle kończyn oraz pleców.

Mechanizm działania iloprostu

Syntetyczny analog prostacykliny, hamuje agregację płytek krwi, rozszerza naczynia krwionośne aktywuje proces fibrolizy.

Wchłanianie iloprostu

Iloprost po podaniu w formie nebulizacji wchłania się bardzo dobrze do krwioobiegu.

Dystrybucja iloprostu

Iloprost wiąże się z białkami krwi na poziomie 60-75%

Metabolizm iloprostu

Iloprost jest metabolizowany przez beta-oksydację karboksylowego łańcucha bocznego, do nieaktywnego farmakologicznie tetranor-iloprostu.

Wydalanie iloprostu

Okres półtrwania iloprostu dla formy dożylnej wynosi 0,5 godziny, a dla nebulizacji 5-20 minut. Wydalany jest przez nerki w 68-80 % z zółcią 12-20%.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij