Idebenon, Idebenonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o idebenonie

Rok wprowadzenia na rynek
2007
Substancje aktywne
idebenon
Działanie idebenonu
przeciwutleniające (antyoksydacyjne)
Postacie idebenonu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Okulistyka
Rys historyczny idebenonu

Idebenon pierwotnie został opracowany przez firmę Takeda jako lek na Alzheimera. W 2010r. firma Santhera Pharmaceuticals zakończyła badania idebenonu pod kątem chorób neurologicznych - choroby Friedreicha oraz dystrofii mięśniowej Duchenne'a/Beckera, w tych wskazaniach nie uzyskał jednak dopuszczenia do obrotu w Europie oraz Ameryce Północnej. Od 2007r. został dopuszczony do obrotu jako lek sierocy, stosowany w leczeniu zaburzeń widzenia u młodzieży i dorosłych z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera. 

Wzór sumaryczny idebenonu

C21H34O5

Spis treści

Wskazania do stosowania idebenonu

Idebenon jest przeznaczony do leczenia zaburzeń widzenia w dziedzicznej neuropatii nerwu wzrokowego Lebera, zarówno u młodzieży jak i osób dorosłych. 

Dawkowanie idebenonu

Dawka dobowa idebenonu wynosi 900mg. Terapię idebenonem powinien prowadzić lekarz doświadczony w leczeniu dziedzicznej neuropatii nerwu wzrokowego Lebera.

Przeciwskazania do stosowania idebenonu

Przeciwwskazaniem do stosowania idebenonu jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania idebenonu

Wszystkich pacjentów leczonych idebenonem należy regularnie kontrolować. Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby, gdyż nie wykonano badań wśród tych grup pacjentów. Idebenon może zmieniać barwę moczu, należy wykluczyć inne przyczyny tego zjawiska, takie jak krwiomocz.  

Interakcje idebenonu z innymi substancjami czynnymi

Zwiększenie stężenia idebenonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abakawir (Abacavir) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Aceklofenak (Aceclofenac) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Adefowir (Adefovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Aklidyna (Aclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amikacyna (Amikacin) aminoglikozydy
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Amoksycylina (Amoxicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Ampicylina (Ampicillin) penicyliny wrażliwe na beta-laktamazę
Apremilast (Apremilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Azacytydyna (Azacitidine) antymetabolity pirymidyny
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Aztreonam (Aztreonam) antybiotyki - INNE
Bacytracyna (Bacitracin) antybiotyki polipeptydowe
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Benzydamina (Benzydamine) substancje znieczulające miejscowo - INNE
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bleomycyna (Bleomycin) antybiotyki cytostatyczne
Briwaracetam (Brivaracetam) inne leki przeciwpadaczkowe
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Cefamandol (Cefamandole) cefalosporyny II generacji
Cefazolina (Cefazolin) cefalosporyny I generacji
Cefotaksym (Cefotaxime) cefalosporyny III generacji
Ceftolozan (Ceftolozane) cefalosporyny - INNE
Ceftriakson (Ceftriaxone) cefalosporyny III generacji
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Certolizumab pegol (Certolizumab pegol) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Witamina B12 (Cyjanokobalamina) (Cyanocobalamin) witaminy z grupy B
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dakarbazyna (Dacarbazine) cytostatyki alkilujące
Daptomycyna (Daptomycin) antybiotyki lipopeptydowe
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Edoksaban (Edoxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Etorykoksyb (Etoricoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flumazenil (Flumazenil) VARIA / INNE
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Fosfomycyna (Fosfomycin) antybiotyki - INNE
Gabapentyna (Gabapentin) inne leki przeciwpadaczkowe
Gancyklowir (Ganciclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Gemcytabina (Gemcitabine) antymetabolity pirymidyny
Gentamycyna (Gentamicin) aminoglikozydy
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksykobalamina (Hydroxocobalamin) witaminy z grupy B
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ipilimumab (Ipilimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Izotretynoina (Izotretinoina) (Isotretinoin) retinoidy i pochodne
Kalcytonina (Calcitonin) inne leki hormonalne
Karbidopa (Carbidopa) agoniści receptorów dopaminowych
Karboplatyna (Carboplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Ketamina (Ketamine) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Klomipramina (Clomipramine) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kodeina (Codeine) agoniści receptora opioidowego
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kolistyna (kolistymetat sodowy) (Colistin) antybiotyki polipeptydowe
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas azelainowy (Azelaic acid) substancje czynne stosowane w dermatologii
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas tolfenamowy (Tolfenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Parekoksyb (Parecoxib) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Inozyny pranobeks (Inosine pranobex) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Ranolazyna (Ranolazine) inne leki nasercowe
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Ropiwakaina (Ropivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybawiryna (Ribavirin) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salicylamid (Salicylamide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Streptomycyna (Streptomycin) aminoglikozydy
Sukralfat (Sucralfate) selektywne leki osłaniające stosowane w chorobie wrzodowej
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Temazepam (Temazepam) BZD - benzodiazepiny
Tenofowir (Tenofovir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tietyloperazyna (Thiethylperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Tobramycyna (Tobramycin) aminoglikozydy
Tolkapon (Tolcapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Wareniklina (Varenicline) substancje stosowane w leczeniu nikotynizmu
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Sibutramina (Sibutramine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Witamina B6 (Pirydoksyna) (Vitamin b6 (pyridoxine)) witaminy z grupy B
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Etofenamat (Etofenamate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zmniejszenie stężenia idebenonu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Chlorotalidon (Chlorthalidone) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Klopamid (Clopamide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Zwiększenie stężenia albutrepenonakogu alfa we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Albutrepenonakog alfa (Albutrepenonacog alfa) leki zwiększające krzepliwość krwi - czynniki krzepnięcia krwi
Zwiększenie stężenia baricytynibu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baricytynib (Baricitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Zwiększenie stężenia bizmutu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zasadowy galusan bizmutawy (Dermatol) (Bismuth subgallate) substancje czynne stosowane w dermatologii
Zwiększenie stężenia karbamazepiny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zwiększenie stężenia salicylanu choliny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Zwiększenie stężenia chondroityny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chondroityna (Chondroitin) inne substancje stosowane w chorobach zwyrodnieniowych stawów i reumatyzmie
Zwiększenie stężenia cisplatyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększenie stężenia digoksyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Zwiększenie stężenia dienogestu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Zwiększenie stężenia warfaryny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Zwiększenie stężenia trimebutyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimebutyna (Trimebutine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Zwiększenie stężenia wankomycyny we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wankomycyna (Vancomycin) antybiotyki glikopeptydowe
Zwiększenie stężenia witaminy E we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Witamina E (Tokoferol, tokoferyl) (Tocopherol) witamina E i jej pochodne
Zwiększenie stężenia pyrantelu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pyrantel (Pyrantel) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Zwiększenie stężenia piracetamu we krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe

Interakcje idebenonu z pożywieniem

Idebenon należy przyjmować z posiłkiem, gdyż wtedy jego biodostępność wzrasta 5-7krotnie. 

Wpływ idebenonu na prowadzenie pojazdów

Idebenon nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn w ruchu. 

Wpływ idebenonu na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na płód, u ludzi jednak brak takich badań. Z tego względu lek można stosować u kobiet w ciąży wyłącznie wtedy, gdy korzyść przewyższa ryzyko. 

Wpływ idebenonu na laktację

Badania na zwierzętach wykazały, iż idebenon przenika do mleka samicy, z tego względu nie powinno się go stosować u kobiet karmiących, ponieważ nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka. 

Wpływ idebenonu na płodność

Brak badań określających wpływ idebenonu na płodność u ludzi. 

Skutki uboczne

kaszel
zapalenie nosogardzieli
biegunka
Ból pleców
dyskineza
dyspepsja
małopłytkowość
niepokój
nudności
świąd
wymioty
wysypka
zawroty głowy
złe samopoczucie
neutropenia
hiperkineza
zapalenie oskrzeli
zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
brak łaknienia
niedokrwistość
agranulocytoza
Ból kończyn
leukocytopenia
ból głowy
chromaturia
Azotemia
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej
Zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi
zwiększone stężenie trójglicerydów
Wzrost stężenia bilirubiny we krwi
napady padaczkowe
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
poriomania
osłupienie
zwiększona aktywność gammaglutamylotransferazy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania idebenonu

Idebenon aktywuje komórki zwojowe siatkówki, przez co przywraca możliwość widzenia u pacjentów z dziedziczną neuropatią nerwu wzrokowego Lebera. Działanie to następuje poprzez przenoszenie przez idebenon elektronów na kompleks III łańcucha transportu elektronów, z pominięciem kompleksu I, co pozwala na wytwarzanie energii w komórkach.

Wchłanianie idebenonu

Po posiłku idebenon wchłania się szybko, jego maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po około 1 godzinie od podania. 

Dystrybucja idebenonu

Idebenon przenika przez barierę krew/mózg, w mózgu oraz w cieczy wodnistej oka wykrywane są duże jego stężenia. 

Metabolizm idebenonu

Idebenon metabolizowany jest na drodze utleniania, poprzez skracanie łańcucha bocznego oraz redukcję pierścienia chinonowego i sprzęganie do glukuronidów i siarczanów. Charakteryzuje go wysoki metabolizm pierwszego przejścia, w wyniku którego powstają jego koniugaty. Główne metabolity idebenonu znajdujące się w osoczu to IDE-C oraz QS4 + QS4-C.

Wydalanie idebenonu

Idebenon jest wydalany w postaci metabolitów, głównie przez nerki. W zależności od podanej dawki obserwuje się w moczu różne stężenia metabolitów. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij