Fondaparynuks, Fondaparinux - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fondaoarynuksie

Rok wprowadzenia na rynek
2001
Substancje aktywne
fondaparynuks, fondaparynuks sodowy
Działanie fondaparynuksu
przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne)
Postacie fondaparynuksu
roztwór do wstrzykiwań
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Chirurgia naczyniowa, Hematologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rys historyczny fondaparynuksu

Fondaparynuks został dopuszczony do użytku medycznego przez Food and Drug Administration (FDA) 7 grudnia 2001 roku. Substancja została wprowadzona na rynek farmaceutyczny przez dwa pomioty odpowiedzialne FONDA BV oraz MYLAN IRELAND LTD. W marcu 2002 roku European Medicines Agency (EMA) również dopuściła substancję czynną do leczenia. W Europie podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie była firma ASPEN PHARMA TRADING LIMITED.

Wzór sumaryczny fondaparynuksu

C31H53N3O49S8

Spis treści

Wskazania do stosowania fondaparynuksu

Fondaparynuks jest stosowany w celu zapobiegania żylnym incydentom zakrzepowo–zatorowym u osób dorosłych poddawanych dużym ortopedycznym zabiegom chirurgicznym kończyn dolnych oraz zabiegom chirurgicznym w obrębie jamy brzusznej, u których istnieje duże ryzyko powikłań zakrzepowo–zatorowych. Substancję czynną stosuje się również w zapobieganiu żylnym incydentom zakrzepowo–zatorowym u pacjentów nie poddawanych leczeniu zabiegowemu, którzy znajdują się w grupie ryzyka ich wystąpienia i którzy są unieruchomieni z powodu choroby. Wskazaniem do stosowania jest także leczenie osób dorosłych z ostrą, objawową, samoistną zakrzepicą żył powierzchownych kończyn dolnych bez współistniejącej zakrzepicy żył głębokich.

Dawkowanie fondaparynuksu

Fondaparynuks podawany jest we wstrzyknięciu podskórnym.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: 1,5 mg – 2,5 mg.

Przeciwskazania do stosowania fondaparynuksu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na fondaparynuks, ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia, czynne, klinicznie znaczące krwawienie oraz ciężkie zaburzenie czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 20ml/min.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fondaparynuksu

Fondaparynuksu nie należy podawać domięśniowo. Substancja jest przeznaczona tylko do stosowania podskórnego.

Pacjenci w podeszłym wieku mają zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, dlatego w tej populacji należy zachować ostrożność podczas stosowania fondaparynuksu.

Należy zachować ostrożność stosując substancję czynną u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne produkty lecznicze mogące zwiększać ryzyko krwawienia.

Ze względu na brak badań klinicznych nie zaleca się stosowania fondaparynuksu w leczeniu zakrzepicy żył powierzchownych u pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg.

U pacjentów, u których kiedyś wystąpiła trombocytopenia indukowana przez heparynę, lek należy stosować z ostrożnością. 

Ze względu na brak danych klinicznych nie jest wskazane, aby stosować substancję czynną w leczeniu zakrzepicy żył powierzchownych u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

U osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia krwawienia, fondaparynuks należy stosować z odpowiednią ostrożnością. Zaliczamy do nich osoby z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami krwawienia, z czynną żołądkowo–jelitową chorobą wrzodową i przebytym krwotokiem wewnątrzczaszkowym. Ostrożność należy zachować także u pacjentów, którzy mieli zabieg operacyjny mózgu, rdzenia kręgowego lub okulistyczny.

Interakcje fondaparynuksu z innymi substancjami czynnymi

Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania, zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrytumomab (Ibritumomab) radiofarmaceutyki
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania fondaparynuksu, zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Jednoczesne stosowanie substancji może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego ich łączne stosowanie spowoduje nasilenie tego działania, zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Połączenie tych substancji może spowodować nasilenie przeciwzakrzepowego działania fondaparynuksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramucyrumab (Ramucirumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Stosowanie obu substancji równocześnie może nasilać przeciwzakrzepowe działanie fondaparynuksu, zwiększając ryzyko wystąpienia krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego skutkiem ich jednoczesnego stosowania będzie nasilenie tego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kaplacyzumab (Caplacizumab) leki przeciwzakrzepowe - INNE
Escyna może nasilać przeciwzakrzepowe działanie fondaparynuksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Escyna (Escine) substancje wpływające na elastyczność naczyń krwionośnych - INNE
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie ich działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie ich działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie ich działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie ich działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie ich działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji może prowadzić do nasilenia przeciwzakrzepowego działania fondaparynuksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piracetam (Piracetam) substancje psychostymulujące i nootropowe
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie tego działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Obie substancje wykazują działanie przeciwzakrzepowe, dlatego łączne ich stosowanie może powodować nasilenie tego działania, zwiększając ryzyko krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne

Wpływ fondaparynuksu na prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu substancji czynnej na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Inne rodzaje interakcji

Żeń–szeń może nasilać przeciwzakrzepowe działanie fondaparynuksu.

Wpływ fondaparynuksu na ciążę

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu fondaparynuksu na ciążę. Z kolei dane związane z badaniami na zwierzętach są bardzo ograniczone. W związku z tym stosowanie substancji czynnej w ciąży jest przeciwwskazane.

Wpływ fondaparynuksu na laktację

Nie wiadomo czy fondaparynuks jest obecny w mleku kobiecym. Badania na zwierzętach wykazały, że substancja jest wydzielana do mleka szczurów. Karmienie piersią nie jest zaleca w trakcie leczenia fondaparynuksem.

Wpływ fondaparynuksu na płodność

Brak danych klinicznych dotyczących płodności podczas stosowania fondaparynuksu. Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykazały zmniejszenia płodności.

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie podskórne: krwotok pooperacyjny, niedokrwistość, krwawienie z nosa, krwawienie żołądkowo–jelitowe, krwioplucie, krwiomocz, krwiaki, krwawienie z dziąseł, trombocytopenia, plamica, nieprawidłowości płytek krwi, zaburzenia krzepnięcia, reakcje alergiczne, hipokaliemia, lęk, senność, zawroty głowy, ból głowy, dezorientacja, niedociśnienie, duszność, kaszel, nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność, zapalenie żołądka, zaparcie, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, bilirubinemia, wysypka, świąd, obrzęk, obrzęk obwodowy, gorączka, wydzielina z rany, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uderzenia gorąca, ból kończyn dolnych, obrzęki narządów płciowych, zaczerwienienie skóry, omdlenie.

Objawy przedawkowania fondaparynuksu

W zależności od przyjętej dawki fondaparynuksu, może dojść do zwiększenia ryzyka krwawienia.

Mechanizm działania fondaparynuksu

Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa). Działanie przeciwzakrzepowe fondaparynuksu jest związane z hamowania czynnika Xa, za pośrednictwem antytrombiny III. Poprzez selektywne wiązanie antytrombiny III, substancja nasila naturalną neutralizację czynnika Xa przez antytrombinę III. Neutralizacja czynnika Xa przerywa kaskadę krzepnięcia krwi. Powoduje to hamowanie powstawania trombiny jak i tworzenia się zakrzepu. Fondaparynuks nie inaktywuje trombiny oraz nie ma wpływu na czynność płytek.

Wchłanianie fondaparynuksu

Całkowita biodostępność po podaniu podskórnym substancji czynnej wynosi 100%. Stężenie maksymalne fondaparynuksu osiągane jest po 1 godzinie po podaniu.

Dystrybucja fondaparynuksu

Fondaparynuks silnie wiąże się z białkiem antytrombiną wiązaniem zależnym od dawki leku i stężenia w osoczu. Substancja nie wiąże się znacząco z innymi białkami osocza.

Metabolizm fondaparynuksu

W badaniach nie wykazano, aby substancja była metabolizowana i aby powstawały aktywne metabolity.

Wydalanie fondaparynuksu

Fondaparynuks jest wydalany w postaci niezmienionej od 64% do 77% przez nerki. U młodych, zdrowych osób oznaczony okres półtrwania wynosił około 17 godzin. U zdrowych osób w podeszłym wieku około 21 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij