Fludarabina, Fludarabinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o fludarabinie

Rok wprowadzenia na rynek
2004
Substancje aktywne
fludarabiny fosforan
Działanie fludarabiny
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie fludarabiny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ kostny, układ krwiotwórczy i krew, układ limfatyczny (chłonny)
Specjalności medyczne
Onkologia kliniczna
Rys historyczny fludarabiny

Fludarabinę wyprodukowali John Montgomery i Kathleen Hewson z Southern Research Institute w 1968 roku.

 

Wzór sumaryczny fludarabiny

C10H12FN5O4

Spis treści

Wskazania do stosowania fludarabiny

Wskazaniem do stosowania fludarabiny jest przewlekła białaczka limfatyczna typu B -komórkowego oraz przewlekła białaczka limfatyczna typu B- komórkowego w przypadku pacjentów, u których nie nastąpiła poprawa stanu zdrowia lub doszło do nawrotu choroby po zastosowaniu przynajmniej jednego cyklu leczenia za pomocą produktu alkilującego.

Dawkowanie fludarabiny

Fludarabina występuje w lecznictwie w postaci tabletek powlekanych lub koncentratu do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. W zależności od powyższych postaci leku zaleca się odpowiednio podanie: doustne, bądź poprzez wstrzyknięcie dożylne lub infuzję. Jeśli mamy do czynienia z tabletkami należy je połykać w całości, na czczo lub w czasie posiłku, popijając wodą. Nie zaleca się żucia ani dzielenia tabletek. W przypadku koncentratu, lek należy podawać w rozcieńczeniu z 10ml 0,9% NaCl- wstrzyknięcie dożylne lub w 100ml 0,9% NaCl- infuzja dożylna przez około 30 minut.

Dawkowanie:

Dorośli: Zwykle zalecana dawka leku w przypadku podania dożylnego wynosi 25mg/m2 powierzchni ciała podawana przez 5 kolejnych dni w odstępie co 28 dni. W przypadku tabletek zalecana dawka to 40mg/m2 powierzchni ciała podawana przez kolejnych 5 dni w odstępie co 28 dni. Optymalny czas trwania terapii lekiem nie został określony. Zaleca się stosowanie leku do momentu uzyskania odpowiedzi na leczenie, zwykle po 6 cyklach stosowania po podaniu dożylnym, natomiast w przypadku podawania tabletek brak odpowiedzi organizmu po dwóch cyklach leczenia powinien być sygnałem do zwiększenia dawki.

Przeciwskazania do stosowania fludarabiny

Przeciwskazania do stosowania fludarabiny są następujące: nadwrażliwość na fludarabinę, zaburzenia czynności nerek ( klirens kreatyniny <30ml/min), niewyrównana niedokrwistość hemolityczna oraz karmienie piersią. Leku nie powinno się stosować u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów >75 roku życia.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania fludarabiny

Mielosupresja- zjawisko zmniejszenia liczby komórek szpiku kostnego, które może być skutkiem naciekania szpiku przez komórki nowotworowe lub jego uszkodzenia przez chemioterapię i radioterapię. U pacjentów poddanych terapią fludarabiną może dojść do ciężkiego zahamowania czynności szpiku, czego konsekwencją jest niedokrwistość, trombocytopenia, neutropenia. Pacjenci poddani terapią lekiem powinni być otoczeni stałą opieką lekarska i systematycznymi badaniami kontrolnymi morfologii krwi obwodowej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pobierania kolejnych próbek hematopoetycznych komórek macierzystycg szpiku kostnego.

Nawrót choroby

U pacjentów cierpiących na przewlekłą białaczkę limfocytową typu B- komórkowego dość często dochodzi do nawrotu choroby.

Zaburzenia autoimmunologiczne

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących fludarabinę pod kątem wystąpienia objawów hemolizy ze względu na wpływ leku na procesy autoimmunologiczne. U niektórych pacjentów dochodziło do nawrotu hemolizy po ponownym podaniu leku.

Toksyczny wpływ na układ nerwowy

Na podstawie dostępnych danych wpływ długoterminowej terapii lekiem na układ nerwowy nie jest znany. Jednak znane są przypadki pojawienia się zaburzeń ze strony układu nerwowego takie jak: utrata wzroku, śpiączka, zgon. Pacjentów należy bacznie obserwować ze względu na powyższe ryzyko, wykonywać badania monitorowania pracy mózgu poprzez rezonans magnetyczny.

Zespól lizy guza

Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu lizy guza należy prowadzić obserwację pacjentów z dużą masą guza i zachować ostrożność podczas leczenia u pacjentów obaczonych powyższym.

Rak skóry

U pacjentów chorujących na raka skóry znane są przypadki nawrotu choroby lub pogorszenia objawów.

Zły stan ogólny

U pacjentów, którzy są w złym ogólnym stanie zdrowia należy wziąć pod uwagę korzyści związane z terapią. Szczególną uwagę należy zwrócić na pacjentów z ciężkimi zaburzeniami szpiku kostnego, zaburzeniami odporności lub przebytym zakażeniem oportunistycznym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Fludarabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek. W tej grupie konieczne jest monitorowanie stanu pacjenta pod względem czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Lek może mieć toksyczny wpływ na wątrobę, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami funkcjonowania tego organu i odpowiednio dostosować dawkę leku.

Pacjenci w wieku podeszłym

U pacjentów powyżej 75 roku życia lek powinno stosować się ze szczególną ostrożnością, ze względu na brak danych dotyczących tolerancji leku.

Ciąża

Lek może mieć szkodliwy wpływ dla płodu, dlatego nie należy go stosować w okresie ciąży, chyba że istnieje bezwzględna konieczność, czyli stan zagrażający życiu.

Antykoncepcja

Kobiety i mężczyźni w trakcie leczenia fludarabiną i przez co najmniej 6 miesięcy po jej zakończeniu powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji.

Szczepienia

W trakcie terapii lekiem i po jej zakończeniu należy unikać szczepień zawierających żywe drobnoustroje.

Interakcje fludarabiny z innymi substancjami czynnymi

Zwiększone ryzyko wystąpienia zakażeń i stanów zapalnych różnych narządów, które mogą przebiegać bardzo ciężko, a nawet stanowić zagrożenie dla życia
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Nadmierny spadek liczby białych krwinek, co w konsekwencji prowadzi do spadku zdolności organizmu do walki z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi i grzybiczymi. Wzrasta więc ryzyko wystąpienia zakażeń i stanów zapalnych różnych narządów, które mogą przebiegać bardzo ciężko, a nawet stanowić zagrożenie dla życia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Nasilenie objawów niepożądanych a zwłaszcza nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha. Wzrasta także ryzyko znacznego zmniejszenia liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, a skutkiem tego wystąpienia groźnych infekcji, anemii oraz krwawień
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bendamustyna (Bendamustine) cytostatyki alkilujące
Wzrost ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są wówczas mrowienia, palenie, drętwienie i bóle kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Wzrost ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karfilzomib (Carfilzomib) inne leki przeciwnowotworowe
Wzrost ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Nasilenie objawów niepożądanych leków. Najczęściej są to dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego a także nadmierny spadek liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi. Wzrasta więc ryzyko wystąpienia groźnych infekcji, anemii oraz krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Nasilenie objawów niepożądanych leków a zwłaszcza nudności, wymiotów, biegunki, bólu brzucha. Wzrasta także ryzyko znacznego zmniejszenia liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi, a skutkiem tego wystąpienia groźnych infekcji, anemii oraz krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Znaczne obniżenie liczby krwinek białych, czerwonych i płytek krwi. Grozi to wystąpieniem anemii, groźnych infekcji i krwawień.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia impulsów w nerwach obwodowych. Objawia się to mrowieniem, drętwieniem i bólem kończyn, osłabieniem mięśni, trudnością z wykonaniem zamierzonych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Chlorochinaldol (Chlorquinaldol) środki o różnym działaniu stosowane miejscowo w przypadku ran, stłuczeń (antyseptyczne, dezynfekujące, przeciwwysiękowe, przyśpieszające gojenie ran)
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Zwiększone ryzyko wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn. Może wystąpić też osłabienie mięśni i trudności w wykonaniu zamierzonych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń w morfologii krwi (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Wzrost ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn. Może wystąpić też osłabienie mięśni i trudności w wykonaniu zamierzonych ruchów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Wzrost ryzyka wystąpienia dolegliwości spowodowanych uszkodzeniem nerwów obwodowych. Najczęściej odczuwalne są mrowienia, palenie, drętwienie i ból kończyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Wzrost ryzyka wystąpienia zaburzeń przewodzenia impulsów w nerwach obwodowych. Objawia się to mrowieniem, drętwieniem i bólem kończyn, osłabieniem mięśni, trudnością z wykonaniem zamierzonych ruchów i z chodzeniem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi

Interakcje fludarabiny z pożywieniem

Stosowanie leku jednocześnie z pokarmem w niewielkim stopniu opóźnia jego wchłanianie jednak bez większego znaczenia klinicznego.

Wpływ fludarabiny na prowadzenie pojazdów

Ze względu na uczucie zmęczenia, osłabienie, zaburzenia widzenia, splątanie, pobudzenie i ataki padaczkowe fludarabina może zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn potencjalnie niebezpiecznych. Nie zaleca się zatem stosowania leku podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Wpływ fludarabiny na ciążę

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży, ponieważ działa on działanie embriotoksyczne lub/i teratogenne. Istnieją jednak sytuacje bezwzględnie konieczne, w których zastosowanie leku jest konieczne.

Wpływ fludarabiny na laktację

Przeciwwskazane jest stosowanie leku przez kobiety karmiące piersią.

Wpływ fludarabiny na płodność

Kobiety i mężczyźni w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia fludarabiną oraz przez okres sześciu miesięcy po jej zakończeniu. 

Skutki uboczne

biegunka
kaszel
nudności
trombocytopenia
wymioty
neutropenia
gorączka
niedokrwistość
uczucie zmęczenia
osłabienie
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia (PML)
jadłowstręt
złe samopoczucie
wysypka
zaburzenia widzenia
zapalenie jamy ustnej
dreszcze
neuropatia obwodowa
obrzęk
zespół mielodysplastyczny
duszność
hematuria
hiperkaliemia
hipokalcemia
splątanie
niewydolność nerek
zapalenie płuc
pęcherzyca
Hiperurykemia
plamica małopłytkowa
wzrost enzymów trzustkowych
autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna
arytmia
pobudzenie
zapalenie nerwu wzrokowego
rak skóry
śpiączka
ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona krostkowica)
zapalenie i (lub) neuropatia nerwu wzrokowego
niewydolność serca
napady padaczkowe

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Po podaniu dożylnym najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są: zahamowanie czynności szpiku kostnego- neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość, zapalenie płuc, kaszel, gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, nudności, wymioty, biegunka. Do innych, również często pojawiających się działań niepożądanych należą: dreszcze, obrzęk, złe samopoczucie, neuropatia obwodowa, zaburzenia widzenia, jadłowstręt, zapalenie błon śluzowych, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i wysypka skórna.

Objawy przedawkowania fludarabiny

Objawy przedawkowania po podaniu dożylnym: nieodwracalne toksyczne uszkodzenie układu nerwowego, skutkującego opóźnioną ślepotą, śpiączką i zgonem. Duże dawki powodują ciężką trombocytopenię i neutropenię w wyniku zahamowania czynności szpiku kostnego.

Objawy przedawkowania po podaniu doustnym: leukoencefalopatia, ostra toksyczna leukoencefalopatia lub zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii. Mogą pojawić się bóle głowy, nudności, wymioty, drgawki, zaburzenia widzenia (całkowita utrata wzroku, ogniskowe deficyty neurologiczne). Ponadto może dojść do zapalenia nerwu wzrokowego, zapalenia wewnatrzgałkowego nerwu wzrokowego, dezorientacji, pojawia się senność, pobudzenie, parapareza, niedowład kończyn, spastyczność mięśni, nietrzymanie moczu oraz nieodwracalne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym skutkujące opóźnioną utratą wzroku, śpiączka, a nawet zgonem. Nadmiernie zwiększone dawki leku mogą spowodować trombocytopenię i neutropenię na skutek zahamowania czynności szpiku kostnego.

Mechanizm działania fludarabiny

Fosforan fludarabiny jest rozpuszczalnym w wodzie, fluorowanym analogiem nukleotydowym środka przeciwwirusowego, widarabiny, 9-ß-D-arabinofuranozyladeniny (ara-A), który jest stosunkowo odporny na deaminację przez deaminazę adenozyny.

Fosforan fludarabiny stosunkowo szybko ulega procesowi defosforylacji do 2F-ara-A, który jest wychwytywany przez komórki, a następnie ulega procesowi wewnętrznej fosforylacji przez kinazę deoksycytydynową do aktywnego trifosforanu 2F-ara-ATP. Wykazano, że metabolit ten hamuje reduktazę rybonukleotydową, polimerazę DNA α / δ i ε, prymazę DNA i ligazę DNA, hamując w ten sposób syntezę DNA. Ponadto dochodzi do częściowego zahamowania polimerazy RNA II i w konsekwencji do zmniejszenia syntezy białek.

Chociaż niektóre aspekty mechanizmu działania 2F-ara-ATP są jeszcze niejasne, zakłada się, że wpływ na syntezę DNA, RNA i białek przyczynia się do hamowania wzrostu komórek, przy czym dominującym czynnikiem jest hamowanie syntezy DNA.Dodatkowo badania in vitro wykazały, że ekspozycja limfocytów CLL na 2F-ara-A wyzwala rozległą fragmentację DNA i śmierć komórki, charakterystyczne dla apoptozy.

Wchłanianie fludarabiny

Biodostępność leku po podaniu doustnym oscyluje w granicach 55%.

Wydalanie fludarabiny

Główną drogą eliminacji 2F-ara-A są nerki, natomiast 40-60% dawki podanej dożylnie ulega eliminacji w moczu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij