Etrawiryna, Etravirinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o etrawirynie

Rok wprowadzenia na rynek
2008
Substancje aktywne
etrawiryna
Działanie etrawiryny
przeciwwirusowe
Postacie etrawiryny
tabletki
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy)
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze
Rys historyczny etrawiryny

Etrawiryna jest produkowana pod nazwą handlową Intelence przez firmę Johnson & Johnson. Została dopuszczona do obrotu w 2008r. 

Wzór sumaryczny etrawiryny

C20H15BrN6O

Spis treści

Wskazania do stosowania etrawiryny

Etrawiryna jest przeznaczona do skojarzonego leczenia u pacjentów zakażonych wirusem HIV-1. Stosowana jest u pacjentów od drugiego roku życia, którzy wcześniej stosowali inne leki przeciwretrowirusowe. 

Dawkowanie etrawiryny

Dawka dobowa etrawiryny u osób dorosłych wynosi 400mg, a u dzieci jest zależna od masy ciała i wynosi 200-400mg na dobę. Etrawiryna nie jest przeznaczona do leczenia dzieci poniżej drugiego roku życia. 

Przeciwskazania do stosowania etrawiryny

Przeciwwskazaniem do stosowania etrawiryny jest nadwrażliwość na substancję czynną. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania etrawiryny

W przypadku wystąpienia ciężkiej wysypki lub nadwrażliwości pacjent powinien natychmiast przerwać stosowanie etrawiryny i skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne. U pacjentów z zaburzeniami wątroby oraz zakażonych wirusami zapalenia wątroby typu B lub C należy zachować ostrożność. U niektórych pacjentów po rozpoczęciu skojarzonego leczenia mogą wystąpić uogólnione lub miejscowe zakażenia, np. zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, bądź zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jiroveci. Przypadki te wymagają zastosowania odpowiedniego leczenia. Podczas stosowania etrawiryny może wystąpić martwica kości. W przypadku wystąpienia bóli stawów, sztywności lub trudności w poruszaniu się, należy skontaktować się z lekarzem. Etrawiryna wykazuje zmniejszoną skuteczność w przypadku następujących mutacji wirusa HIV-1: V90I, A98G, L100I, K101E/P, V106I, V179D/F, Y181C/I/V oraz G190A/S.

Przeciwwskazania etrawiryny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Etrawiryny nie należy łączyć z wieloma substancjami czynnymi, takimi jak: elbaswir/grazoprewir, kobicystat, indynawir, rylpiwiryna oraz daklastaswir,  ze względu na obniżenie ich stężenia i osłabienie skuteczności; ryfampicyna, ryfapentyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, efawirenz, newirapina ze względu na osłabienie stężenia etrawiryny; typranawir z rytonawirem, z względu na znaczne wahania w dostępności biologicznej oraz osiąganych stężeniach minimalnych i maksymalnych zarówno etrawiryny jak i  typranawiru z rytonawirem.

Interakcje etrawiryny z innymi substancjami czynnymi

Osłabienie działania cerytinibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania enkorafenibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania ewerolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ewerolimus (Everolimus) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania roflumilastu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Osłabienie działania rybocyklibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania etrawiryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Newirapina (Nevirapine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie działania citalopramu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Osłabienie działania dolutegrawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dolutegrawir (Dolutegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie działania elbaswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Elbaswir (Elbasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie działania eliglustatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Osłabienie działania aksytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania bosutynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania uliprystalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Osłabienie działania grazoprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Grazoprewir (Grazoprevir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie działania kobimetynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania macitentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Macitentan (Macitentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Osłabienie działania olaparybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania symeprewiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Symeprewir (Simeprevir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie działania wandetanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania alfuzosyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Osłabienie działania tryptanów.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Osłabienie działania biktegrawir.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Osłabienie działania obydwu substancji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bosentan (Bosentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania daklataswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie działania erlotynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania cyzapryd.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie działania cyproteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Osłabienie działania antykoncepcyjnego dienogestu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dienogest (Dienogest) progestageny
Osłabienie działania antykoncepcyjnego etonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Osłabienie działania antykoncepcyjnego lewonogestrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Osłabienie działania medroksyprogesteronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Osłabienie działania rolapitantu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Osłabienie działania rupatadyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Osłabienie działania sildenafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Osłabienie działania trabektedyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Osłabienie działania gefitynib.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania iksazomibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania irynotekanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania iwermektyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Osłabienie działania lerkanidypiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Osłabienie działania oksykodonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Osłabienie działania takrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie działania tofacytynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania welpataswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie działania zolpidemu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Osłabienie działania ospemifenu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Osłabienie skuteczności statyn.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Osłabienie działania abirateronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania atazanawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Nasilenie działania cyklosporyny i jej objawów niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Nasilenie działania diazepamu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia impulsów w nerwach obwodowych oraz ich uszkodzenia.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Dinutuksymab beta (Dinutuximab beta) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Etambutol (Ethambutol) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Karfilzomib (Carfilzomib) inne leki przeciwnowotworowe
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Telbiwudyna (Telbivudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Osłabienie działania eksemestanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eksemestan (Exemestane) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Osłabienie działania etopozydu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Nasilenie działania afatynibu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Afatynib (Afatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania ambrisentanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ambrisentan (Ambrisentan) antagoniści receptora endoteliny ETA
Nasilenie działania etrawiryny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Osłabienie działania eplerenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Osłabienie działania guanfacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Guanfacyna (Guanfacine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Osłabienie działania ibrutynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ibrutynib (Ibrutinib) inhibitory kinazy białkowej
Może wystąpić negatywny wpływ na wątrobę.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie działania linestrenolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Linestrenol (Lynestrenol) progestageny
Osłabienie działania lurazydonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Nasilenie działania nateglinigu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Osłabienie działania nomegestrolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Nomegestrol (Nomegestrol) progestageny
Osłabienie działania pazopanibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania repaglinidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Osłabienie działania ruksolitynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ruksolitynib (Ruxolitinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie działania solifenacyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Osłabienie działania tasimelteonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tasimelteon (Tasimelteon) melatonina i analogi
Osłabienie skuteczności trazodonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Osłabienie działania tynidazolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tynidazol (Tinidazole) przeciwbakteryjne pochodne imidazolu
Nasilenie przeciwzakrzepowego działania warfaryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie działania zonisamidu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Osłabienie działania iwabradyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Osłabienie działania przeciwzakrzepowego klopidogrelu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie działania piperachiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Nasilenie działania pomalidomidu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania propafenonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Nasilenie działania syrolimusu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie działania tadalafilu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Osłabienie działania temsyrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania wenetoklaksu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie działania winorelbiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Osłabienie działania ergotaminy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Nasilenie działania digoksyny i jej działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Osłabienie działania zaleplonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Nasilenie działania lansoprazolu i jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Osłabienie działania rylpiwiryny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rylpiwiryna (Rilpivirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Osłabienie działania indynawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Możliwe znaczne wahania w dostępności biologicznej oraz osiąganych stężeniach minimalnych i maksymalnych zarówno etrawiryny jak i typranawiru z rytonawirem.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV

Interakcje etrawiryny z pożywieniem

Etrawirynę należy przyjmować po posiłku. 

Interakcje etrawiryny z alkoholem

W trakcie leczenia etrawiryną nie należy pić alkoholu, ze względu na możliwe rozwinięcie się martwicy kości. 

Wpływ etrawiryny na prowadzenie pojazdów

Etrawiryna może powodować senność oraz zawroty głowy, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn w ruchu aż do ustąpienia objawów. 

Inne rodzaje interakcji

Nie należy łączyć etrawiryny z zielem dziurawca, ze względu na prawdopodobne obniżenie jej stężenia.

Wpływ etrawiryny na ciążę

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na ciążę rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu  oraz rozwój noworodka, jednak na ludziach nie wykonano takich badań. Przypuszcza się, że etrawiryna przenika do łożyska u kobiet, jednak najprawdopodobniej nie wywołuje ona wad rozwojowych u dziecka. 

Wpływ etrawiryny na laktację

Etrawiryna przenika do mleka matki. 

Wpływ etrawiryny na płodność

Badania na szczurach nie wykazały negatywnego wpływu na płodność, u ludzi takich badań nie wykonano. 

Skutki uboczne

nudności
biegunka
ból głowy
wysypka
bezsenność
cukrzyca
neuropatia obwodowa
niedokrwistość
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Hiperlipidemia
Zwiększona aktywność amylazy
hipercholesterolemia
hiperglikemia
hipertriglicerydemia
Niedoczulica
zwiększenie aktywności lipazy
nadciśnienie tętnicze
duszność wysiłkowa
niepokój
niewyraźne widzenie
zwiększenie stężenia cholesterolu LDL
parestezje
dyslipidemia
senność
gazy
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość skóry
trombocytopenia
wymioty
wzdęcia brzucha
zawał serca
zaburzenia snu
zapalenie błony śluzowej żołądka
nocne poty
zaparcia
refluks żołądkowo-przełykowy
zmniejszenie ilości neutrofili
zmęczenie
zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
świerzbiączka
wzrost stężenia aminotransferazy asparaginowej
ból brzucha
jadłowstręt
niewydolność nerek
amnezja
wzrost stężenia aminotransferazy alaninowej
nadwrażliwość na lek
dezorientacja
drgawki
drżenie
dusznica bolesna
ginekomastia
koszmary senne
migotanie przedsionków
nerwowość
obrzęk naczynioruchowy
nadmierna senność
skurcz oskrzeli
zapalenie trzustki
zawroty głowy
spowolnienie
nadmierne pocenie się
Niezwykłe sny
obrzęk twarzy
krwawe wymioty
cytolityczne zapalenie wątroby
powiększenie wątroby
stan splątania
polekowe zapalenie wątroby
stłuszczenie wątroby
omdlenie
zaburzenia koncentracji
zmniejszenie liczby białych krwinek
odruchy wymiotne
zespół reaktywacji immunologicznej
rumień wielopostaciowy
zespół Stevensa-Johnsona
udar krwotoczny
zespół DRESS
martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania etrawiryny

Po przedawkowaniu etrawiryny obserwowano niegroźne działania niepożądane, takie jak: wysypka, biegunka i nudności oraz ból głowy.

Mechanizm działania etrawiryny

Etrawiryna działa poprzez wiązanie się z odwrotną transkryptrazą, co blokuje działanie polimeraz DNA zależnych od RNA oraz DNA. 

Wchłanianie etrawiryny

Biodostępność etrawiryny nie jest znana, a jej maksymalne stężenie osiągane jest około 4 godziny po podaniu. 

Dystrybucja etrawiryny

Etrawiryna wiąże się z białkami osocza w 99,9%. 

Metabolizm etrawiryny

Etrawiryna metabolizowana jest poprzez oksydację przy udziale cytochromu CYP450 oraz CYP2C, a następnie przez glukuronidację. 

Wydalanie etrawiryny

Etrawiryna jest wydalana w 93,7% z moczem, a w 1,2% z kałem. W postaci niezmienionej zostaje wydalone około o 81,2% - 86,4% dawki. Okres półtrwania wynosi 30-40 godzin.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij