Eslikarbazepina, Eslicarbazepinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o eslikarbazepinie

Rok wprowadzenia na rynek
2009
Substancje aktywne
eslikarbazepina, octan eslikarbazepiny
Działanie eslikarbazepiny
przeciwpadaczkowe
Postacie eslikarbazepiny
tabletki, zawiesina doustna
Układy narządowe
układ nerwowy i narządy zmysłów
Specjalności medyczne
Neurologia, Neurologia dziecięca
Rys historyczny eslikarbazepiny

Eslikarbazepina została wprowadzona na rynek 21 kwietnia 2009 roku przez firmę Bial - Portela decyzją European Medicines Agency

Wzór sumaryczny eslikarbazepiny

C15H14N2O2

Spis treści

Wskazania do stosowania eslikarbazepiny

Eslikarbazepina stosowana jest w leczeniu częściowych napadów padaczkowych. Lek może być stosowany w monoterapii u osób dorosłych, z nowo rozpoznaną padaczką, lub jako lek uzupełniający zarówno u dorosłych jaki i  młodzieży i dzieci, które ukończyły 6 rok życia.

Dawkowanie eslikarbazepiny

W przypadku monoterapii u osób dorosłych stosowanie eslikarbazepiny rozpoczyna się od 400mg na dobę, a następnie dawkę leku zwiększa się. Zwykle stosowana dawka dobowa eslikarbazepiny to 800 - 1600 mg. Dawka zależy od wieku, masy ciała, chorób towarzyszących oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

U dzieci o masie ciała powyżej 60 kg stosuje się dawkowanie jak u dorosłych. U dzieci o masie ciała poniżej 60 kg dawka zwykle stosowana mieści się w przedziale 10 - 30 mg/kg m.c./dobę.

Eslikarbazepina może być przyjmowana niezależnie od posiłku.

Przeciwskazania do stosowania eslikarbazepiny

Przeciwwskazaniem do stosowania eslikarbazepiny jest blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub w przypadku nadwrażliwości na inne pochodne karboksamidu (np. okskarbazepina, karbamazepina).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania eslikarbazepiny

Stosowanie niektórych leków przeciwpadaczkowych, w tym eslikarbazepiny, może prowadzić do wystąpienia myśli lub zachowań samobójczych. Należy obserwować pacjentów pod tym kontem i wdrożyć odpowiednie leczenie w przypadku wystąpienia myśli samobójczych.

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy i senności w trakcie stosowania leku pacjenci stosujący eslikarbazepinę są narażeni na przypadkowe obrażenia.

Szczególną uwagę należy zwrócić na reakcje nadwrażliwości (pokrzywka oraz obrzęk naczynioruchowy) i w przypadku ich wystąpienia przerwać leczenie eslikarbazepiną.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z chorobami nerek oraz u osób stosujących leki moczopędne. desmopresynę, karbamazepiną i inne leki które mogą prowadzić do hiponatremii. W trakcie leczenia eslikarbazepiną należy kontrolować stężenie sodu w surowicy krwi.

Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu PR w trakcie terapii eslikarbazepiną należy zachować szczególna ostrożność u pacjentów u których ze względu na choroby towarzyszące lub inne stosowane leki może wystąpić wydłużenie tego odstępu.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby.

Interakcje eslikarbazepiny z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie leku łącznie z eslikarbazepiną może osłabić jego działanie.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Aksytynib (Axitinib) inhibitory kinazy białkowej
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Beksaroten (Bexarotene) inne leki przeciwnowotworowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Cyproteron (Cyproterone acetate) inne leki hormonalne
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Daklataswir (Daclatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Darunawir (Darunavir) inhibitory proteazy HIV
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Dienogest (Dienogest) progestageny
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Eksemestan (Exemestane) leki przeciwestrogenowe hamujące aktowność aromatazy
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Erlotynib (Erlotinib) inhibitory kinazy białkowej
Etonogestrel (Etonogestrel) progestageny
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Gestoden (Gestodene) progestageny
Iksazomib (Ixazomib) inne leki przeciwnowotworowe
Irynotekan (Irinotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kobimetynib (Cobimetinib) inhibitory kinazy białkowej
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lewometadon (Levomethadone) agoniści receptora opioidowego
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Medroksyprogesteron (Medroxyprogesterone) progestageny
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Nityzynon (Nitisinone) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Norelgestromin (Norelgestromin) progestageny
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe
Ospemifen (Ospemifene) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Palbocyklib (Palbociclib) inhibitory kinazy białkowej
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Pomalidomid (Pomalidomide) inne leki immunosupresyjne
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Roflumilast (Roflumilast) inhibitory fosfodieasterazy IV - PDE4
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Trabektedyna (Trabectedin) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Uliprystal (Ulipristal (ulipristal acetate)) SPRM - selektywne modulatory receptora progesteronowego
Wandetanib (Vandetanib) inhibitory kinazy białkowej
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Wenetoklaks (Venetoclax) inne leki przeciwnowotworowe
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Biktegrawir (Bictegravir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Brygatynib (Brigatinib) inhibitory kinazy białkowej
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Tofacytynib (Tofacitinib) selektywne leki immunosupresyjne
Mogą wystąpić senność, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy oraz zaburzenia koncentracji.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Metokarbamol (Methocarbamol) inne substancje stosowane w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Stosowanie leku równocześnie z eslikarbazepiną może nasilać jego działanie oraz zwiększać ryzyko działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Lakozamid (Lacosamide) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Przy równoczesnym podaniu leków stosowana dawka eslikarbazepiny może okazać się niewystarczająca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Nadmierny spadek ciśnienia krwi, zawroty głowy, senność.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych

Wpływ eslikarbazepiny na prowadzenie pojazdów

Eslikarbazepina może w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność pacjenta na prowadzenie pojazdów mechanicznych, ponieważ stosowanie leku może powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia oraz senność.

Wpływ eslikarbazepiny na ciążę

Nie jest znany wpływ eslikarbazepiny na płód. Eslikarbazepina może przyczyniać się do niedoborów kwasu foliowego, czego konsekwencją mogą być wady rozwojowe. Jeśli w trakcie ciąży konieczne jest przyjmowanie eslikarbazepiny należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

Wpływ eslikarbazepiny na laktację

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania eslikarbazepiny. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że lek przenika do mleka matki.

Wpływ eslikarbazepiny na płodność

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że stosowanie eslikarbazepiny może osłabiać płodność. Na ten moment nie jest znany wpływ leku na płodność u ludzi.

Skutki uboczne

senność
zawroty głowy
astenia
bezsenność
biegunka
ból głowy
drżenie
hiponatremia
niewyraźne widzenie
nudności
wymioty
wysypka
zmęczenie
zwiększenie masy ciała
podwójne widzenie
ataksja
zaburzenia równowagi
zaburzenia chodu
Zaburzenia uwagi
zmniejszenie apetytu
Zawroty głowy pochodzenia obwodowego
alergiczne zapalenie skóry
bóle kończyn
ból w klatce piersiowej
depresja
drażliwość
dystonia
kołatanie serca
letarg
lęk
łysienie
migrena
nadciśnienie
nadwrażliwość
nerwowość
obniżenie ciśnienia tętniczego
odwodnienie
osłabienie mięśni
parestezje
płacz
pobudzenie
rumień
suchość błony śluzowej jamy ustnej
suchość skóry
świąd
zaburzenia czynności wątroby
zaburzenia koordynacji
zaburzenia pamięci
zaburzenia widzenia
zapalenie żołądka
zaparcia
złe samopoczucie
bradykardia
oczopląs
nadmierne pocenie się
zmniejszenie masy ciała
ból brzucha
zaburzenia mowy
zaburzenia psychotyczne
krwawienie z nosa
smoliste stolce
dreszcze
szumy uszne
dyskomfort w jamie brzusznej
uspokojenie
apatia
zwiększenie aktywności aminotransferaz
stan splątania
neuropatia obwodowa
niedokrwistość
ból mięśni
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
zmniejszenie hematokrytu
nagłe zaczerwienienie skóry twarzy
zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
hipochloremia
upadki
Niedoczynność tarczycy
afazja
obrzęk obwodowy
niedosłuch
zakażenie dróg moczowych
wahania nastroju
zapalenie dziąseł
zaburzenia psychomotoryczne
ból zęba
zaburzenia ruchów gałki ocznej
wzdęcie brzucha
dyspepsia
napady padaczkowe
omamy węchowe
niedociśnienie
oparzenia termiczne
podwyższenie ciśnienia tętniczego
obniżenie stężenia sodu we krwi
uczucie pieczenia
trudności w skupieniu uwagi lub nadmierna aktywność
zanik pamięci
nadmierna potrzeba snu
zespół móżdżkowy
oscylopsja
przekrwienie gałek ocznych
obwodowe uczucie zimna
zaburzenia metabolizmu kostnego
zmniejszenie stężenia chlorków we krwi
zwiększenie stężenia osteokalcyny
leukopenia
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
trombocytopenia
zapalenie trzustki
zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka
zespół Stevensa-Johnsona
wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania eslikarbazepiny

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki eslikarbazepiny obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić m. in. zawroty głowy, niedowład połowiczny oraz niestabilny chód.

Mechanizm działania eslikarbazepiny

Działanie eslikarbazepiny polega na zapobieganiu seryjnym wyładowaniom neuronów. Eslikarbazepina oraz jej metabolity stabilizują zależne od potencjału nieaktywne kanały sodowe i uniemożliwiają ich powrót do stanu czynnego.

Wchłanianie eslikarbazepiny

Stężenie maksymalne eslikarbazepiny osiągane jest około 2 - 3 godziny po doustnym podaniu leku. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdza się, że eslikarbazepina charakteryzuje się wysoką biodostępnością.

Dystrybucja eslikarbazepiny

Stopień wiązania eslikarbazepiny z białkami wynosi mniej niż 40% i jest niezależny od dawki.

Metabolizm eslikarbazepiny

Eslikarbazepina ulega w wątrobie sprzęganiu z kwasem glukuronowym.

Wydalanie eslikarbazepiny

Eslikarbazepina oraz jej metabolit (glukuronid eslikarbazepiny) wydalane są przez nerki.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij