Eliglustat, Eliglustatum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o eliglustacie

Rok wprowadzenia na rynek
2014
Substancje aktywne
eliglustat
Działanie eliglustatu
hamujące enzym syntazę glukozyloceramidu
Postacie eliglustatu
kapsułki twarde
Układy narządowe
układ krwiotwórczy i krew, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Choroby wewnętrzne
Rys historyczny eliglustatu

Eliglustat został wprowadzony do lecznictwa przez firmę Genzyme decyzją Agencji Żywności i leków (United States FDA, US FDA, Food and Drug Administaration) w 2014 roku. Rok później, w styczniu 2015 roku lek został zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA). Podmiotem odpowiedzialnym była firma farmaceutyczna Genzyme Europe B.V.  

Wzór sumaryczny eliglustatu

C23H36N2O4

Spis treści

Wskazania do stosowania eliglustatu

Eliglustat jest stosowany w terapii osób dorosłych cierpiących na chorobę Gauchera typu 1 z intensywnym (EM), pośrednim (IM) i słabym metabolizmem (PM) CYP2D6. Lek jest inhibitorem syntazy glukozyloceramidu.

Choroba Gauchera (GD, Gaucherdisease) to choroba o podłożu genetycznym, wynikająca z mutacji w genie GBA. Gen ten koduje enzym glukocerebrozydazę, która rozkłada glukozyloceramid. Niedobór glukocerebrozydazy powoduje odkładanie się złogów glukozyloceramidu w komórkach  układu siateczkowo-śródbłonkowego w obrębie wątroby, śledziony i szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem terapii eliglustatem konieczne jest wykonanie testu genotypowego, określającego intensywność przemian metabolicznych zachodzących z udziałem enzymów CYP2D6. W zależności od wyników (genotyp EM, IM, PM) dobierane są odpowiednie dawki leku.

Dawkowanie eliglustatu

Eliglustat stosuje się doustnie. Dawkowanie eliglustatu jest zależne od wyników testu genotypowego, określającego szybkość metabolizowania przez CYP2D6. Pacjenci należący do grupy EM oraz IM (szybki metabolizm, średni metabolizm) przyjmują lek w dawce 168 mg na dobę. Zwykle stosowana dawka dobowa dla osób PM (wolny metabolizm) to 64 mg.

Lek można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków.

Nie określono profilu bezpieczeństwa eliglustatu dla dzieci i młodzieży. Dawkowanie dla osób w podeszłym wieku nie odbiega od dawek zwykle stosowanych u pacjentów dorosłych.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od  chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby). Osoby  z wolnym i średnim tempem metabolizmu przy udziale CYP2D6, cierpiące na zaburzenia czynności nerek nie powinny stosować eliglustatu. Pacjenci określani jako EM (szybki metabolizm) nie muszą mieć modyfikowanych dawek leku, chyba że występuje u nich  schyłkowa niewydolność nerek. W takiej sytuacji nie jest zalecane przyjmowanie eliglustatu.

Przeciwskazania do stosowania eliglustatu

Eliglustatu nie mogą stosować osoby wykazujące nadwrażliwość na lek oraz pacjenci cierpiący na ciężkie zaburzenia czynności wątroby, należący do grupy EM (osób o szybkim metabolizmie z udziałem izoenzymu CYP2D6 według testu genotypowego). 

Eliglustat jest przeciwwskazany dla osób o średnim oraz szybkim metabolizmie z udziałem izoenzymów CYP2D6, u których prowadzona jest terapia lekami hamującymi układy izoenzymów CYP2D6 oraz CYP3A.

Eliglustatu nie mogą stosować osoby o wolnym metabolizmie z udziałem izoenzymów CYP2D6 stosujący silny inhibitor CYP3A.

Nie zalecane jest stosowanie eliglustatu o osób określanych jako URM (ultra-rapid metaboliser) oraz u pacjentów o nieokreślonym metabolizmie z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania eliglustatu

Rozpoczęcie terapii eliglustatem musi być poprzedzone testem genowym który określi szybkość przemian metabolicznych przy udziale izoenzymu CYP2D6. Nie należy stosować leku u pacjentów bez określonego metabolizmu z udziałem izoenzymu CYP2D6.

Należy zachować ostrożność podczas terapii eliglustatem u osób cierpiących na choroby serca, stosujących leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III oraz u pacjentów z chorobami serca w wywiadzie (np. przebyty zawał mięśnia sercowego). Lek może wydłużać odstępy w badaniu EKG. 

Należy  zachować ostrożność u osób cierpiących na schyłkową niewydolność nerek (ESRD, end-stage renal disease) oraz zaburzenia czynności wątroby. W takich przypadkach należy rozważyć zasadność rozpoczynania leczenia eliglustatem.

Leki pobudzające układ izoenzymów CYP3A mogą zmniejszać efekt terapeutyczny eliglustatu.

Przeciwwskazania eliglustatu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Eliglustat jest przeciwwskazany dla osób o średnim (IM) oraz szybkim (EM) metabolizmie z udziałem izoenzymów CYP2D6, u których prowadzona jest terapia lekami hamującymi układy izoenzymów CYP2D6 oraz CYP3A.

Eliglustatu nie mogą stosować osoby o wolnym metabolizmie (PM) z udziałem izoenzymów CYP2D6 stosujący silny inhibitor CYP3A.

Interakcje eliglustatu z innymi substancjami czynnymi

zwiększenie metabolizmu eliglustatu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Golimumab (Golimumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwreumatyczne
zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
spowolnienie przemian metabolicznych eliglustatu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Bromokryptyna (Bromocriptine) agoniści receptorów dopaminowych
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Witamina D (Cholekalcyferol) (Cholecalciferol) witamina D i jej pochodne
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Kapsaicyna (Capsaicin) inne substancje stosowane w terapii bólu (przebiwbólowe) o zróżnicowanym mechanizmie działania
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klobazam (Clobazam) BZD - benzodiazepiny
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
zwiększone stężenie eliglustatu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
spowolnienie przemian metabolicznych leków podczas terapii łączonej z eliglustatem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
zwiększone stężenie leków w surowicy krwi podczas terapii łączonej z eliglustatem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy

Interakcje eliglustatu z pożywieniem

Podczas leczenia eliglustatem należy zrezygnować ze spożywania grejpfrutów oraz picia soku grejpfrutowego. Grejpfrut hamuje przemiany metaboliczne eliglustatu, które częściowo zachodzą przy udziale CYP3A4.

Interakcje eliglustatu z alkoholem

Alkohol spowalnia przemiany metaboliczne eliglustatu i może nasilać działania niepożądane leku.

Wpływ eliglustatu na prowadzenie pojazdów

Eliglustat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów.

Inne rodzaje interakcji

Medyczna marihuana spowalnia metabolizm eliglustatu.

Olejek miętowy oraz ziele dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum spowalniają przemiany metaboliczne eliglustatu.

Wpływ eliglustatu na ciążę

Brak jest badań z udziałem kobiet ciężarnych, które opisują wpływ eliglustatu na płód. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych nie wykazały szkodliwego działania leku na płody zwierzęce.

Wpływ eliglustatu na laktację

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały przenikanie eliglustatu do mleka samic. Brak jest analogicznych badań u ludzi, z tego powodu należy rozważyć czy korzyści dla matki przewyższają ewentualne ryzyko dla płodu.

Wpływ eliglustatu na płodność

Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały hamujący wpływ eliglustatu na proces powstawania i dojrzewania plemników (spermatogeneza). Lek powodował hipoplazję jąder szczurów i uszkodzenie nabłonka plemnikotwórczego. Miało to miejsce przy zastosowaniu dawek 10 krotnie przewyższających ekspozycję u ludzi w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
bóle nadbrzusza
kołatanie serca
niestrawność
nudności
wzdęcia
zapalenie żołądka
zaparcia
zawroty głowy
zmęczenie
ból brzucha
ból stawów
refluks żołądkowo-przełykowy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania eliglustatu

Objawami przedawkowania eliglustatu są zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty) oraz ośrodkowego układu nerwowego (zawroty głowy i zaburzenia równowagi). Dodatkowo mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca (bradykardia) i niedociśnienie.

Mechanizm działania eliglustatu

Eliglustat hamuje enzym syntazę glukozyloceramidu w sposób silny i swoisty. Lek działa na zasadzie hamowania tworzenia cząsteczki glukozyloceramidu, przez co ogranicza proces kumulacji tego związku w organizmie. Jest to tak zwana terapia SRT (substrate reduction therapy). Eluglustat jest wskazany do długotrwałego leczenia choroby Gauchera typu 1.

Wchłanianie eliglustatu

Biodostępność eliglustatu po podaniu doustnym wynosi około 5%. Lek ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę. Eliglustat osiąga maksymalne stężenie w surowicy krwi po około 90- 180 minutach.  Posiłki nie mają istotnego klinicznie wpływu na proces wchłaniania leku.

Dystrybucja eliglustatu

Eliglustat wiąże się z białkami osocza w granicach 76-83%. Objętość dystrybucji dla pacjentów określanych jako EM (extensive metabolizers) wynosi 835 l. Lek w znacznym stopniu przenika do tkanek.

Metabolizm eliglustatu

Eliglustat jest metabolizowany przez układy izoenzymów CYP2D6 oraz CYP3A4. Produkty przemian metabolicznych leku są nieaktywne farmakologicznie. Metabolizm leku obejmuje reakcje utleniania grupy oktanoilowej oraz grupy funkcyjnej 2,3-dihydro-1,4-benzodioksanowej cząsteczki leku. 

Wydalanie eliglustatu

Okres półtrwania dla osób szybko metabolizujących EM (extensive metabolizers) wynosi 6,5 godziny, natomiast dla osób określanych jako PM (poor metabolizers) 8,9 godziny.

Lek jest eliminowany z organizmu w postaci metabolitów wraz z moczem (około 42% dawki) i kałem (około 52% dawki).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij