Domperidon, Domperidonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o domperidonie

Rok wprowadzenia na rynek
1978
Substancje aktywne
domperidon
Działanie domperidonu
prokinetyczne (zwiększa perystaltykę/motorykę jelit), przeciwwymiotne
Postacie domperidonu
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (ODT)
Układy narządowe
układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Gastroenterologia, Medycyna rodzinna
Rys historyczny domperidonu

Domperidon został zsyntezowany po raz pierwszy w 1974r. przez firmę Janssen Pharmaceutica, która poszukiwała leków przeciwpsychotycznych. W 1978r. domperidon został opatentowany w USA, a w 1979r. został dopuszczony do obrotu w Szwajcarii i zachodnich Niemczech. 

Wzór sumaryczny domperidonu

C22H24ClN5O2

Spis treści

Wskazania do stosowania domperidonu

Domperidon znajduje zastosowanie w leczeniu nudności, wymiotów, uczucia pełności oraz bóli w nadbrzuszu, a także refluksu żołądkowego. 

Dawkowanie domperidonu

Dawka dobowa domperidonu dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia  i o masie ciała powyżej 35kg wynosi 80mg. 

Przeciwskazania do stosowania domperidonu

Przeciwwskazaniami do stosowania domperidonu jest nadwrażliwość na substancję czynną, guz przysadki mózgowej oraz w przypadku uszkodzenia jelit, kiedy pobudzanie perystaltyki nie jest wskazane. 

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania domperidonu

Stosując domperidon u pacjentów z zaburzeniami wątroby należy zachować ostrożność ze względu na jego metabolizm wątrobowy, a u pacjentów z zaburzeniami nerek może być konieczna modyfikacja dawki. 

Przeciwwskazania domperidonu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Domperidonu nie należy łączyć z silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak ketokonazol czy erytromycyna, ze względu na ryzyko wydłużenia odcinka QTc, co może być zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjentów. 

Interakcje domperidonu z innymi substancjami czynnymi

Możliwe wydłużenie odcinka QT.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Adenozyna (Adenosine) leki przeciwarytmiczne - INNE
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Apomorfina (Apomorphine) agoniści receptorów dopaminowych
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Asenapina (Asenapine) neuroleptyki atypowe
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atomoksetyna (Atomoxetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Bortezomib (Bortezomib) inne leki przeciwnowotworowe
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Cerytynib (Ceritinib) inhibitory kinazy białkowej
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Degareliks (Degarelix) inne leki przeciwnowotworowe
Desfluran (Desflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Dimenhydrynat (Dimenhydrinate) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Dronedaron (Dronedarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eliglustat (Eliglustat) VARIA / INNE
Emedastyna (Emedastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Erybulina (Eribulin) inne leki przeciwnowotworowe
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Etosuksymid (Ethosuximide) leki przeciwpadaczkowe - blokery kanałów wapniowych
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Galantamina (Galantamine) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Izofluran (Isoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Klemastyna (Clemastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Lurazydon (Lurasidone) neuroleptyki atypowe
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moklobemid (Moclobemide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Ofloksacyna (Ofloxacin) fluorochinolony
Oksaliplatyna (Oxaliplatin) cytostatyki alkilujące
Oksytocyna (Oxytocin) oksytocyna i analogi
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paliperydon (Paliperidone) neuroleptyki atypowe
Papaweryna (Papaverine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Pozakonazol (Posaconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Prochlorperazyna (Prochlorperazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propofol (Propofol) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rasagilina (Rasagiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Roksytromycyna (Roxithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Rupatadyna (Rupatadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Rysperydon (Risperidone) neuroleptyki atypowe
Safinamid (Safinamide) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sakwinawir (Saquinavir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Selegilina (Selegiline) IMAO - inhibitory monoaminooksydazy
Sewofluran (Sevoflurane) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - chlorowcowane węglowodory
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Telitromycyna (Telithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Treprostinil (Treprostinil) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Triprolidyna (Triprolidine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Wardenafil (Vardenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Worykonazol (Voriconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Zyprazydon (Ziprasidone) neuroleptyki atypowe
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Rybocyklib (Ribociclib) inhibitory kinazy białkowej
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Zwiększenie stężenia domperidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Deferazyroks (Deferasirox) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Peginterferon alfa-2B (Peginterferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Wemurafenib (Vemurafenib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu acenokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Osłabienie metabolizmu domperidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Dihydrokodeina (Dihydrocodeine) agoniści receptora opioidowego
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Dutasteryd (Dutasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Elbaswir (Elbasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Entakapon (Entacapone) inhibitory COMT - inhibitory katecholo-O-metylotransferazy
Enzalutamid (Enzalutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fenofibrat (Fenofibrate) fibraty
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gefitynib (Gefitinib) inhibitory kinazy białkowej
Hydroksykarbamid (Hydroxycarbamide) inne leki przeciwnowotworowe
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Indynawir (Indinavir) inhibitory proteazy HIV
Infliksymab (Infliximab) inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa - TNF-alfa
Interferon Alfa-2A (Interferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Interferon Alfa-2B (Interferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Izawukonazol (Isavuconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketorolak (Ketorolac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kobicystat (Cobicistat) inhibitory proteazy HIV
Kolchicyna (Colchicine) substancje niewpływające na metabolizm kwasu moczowego (przeciw dnie moczanowej)
Kryzotynib (Crizotinib) inhibitory kinazy białkowej
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Lewonorgestrel (Levonorgestrel) progestageny
Lewotyroksyna (Levothyroxine (sodium)) hormony tarczycy
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Loratadyna (Loratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Lumakaftor (Lumacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Memantyna (Memantine) antagoniści receptora NMDA
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Mirabegron (Mirabegron) agoniści receptorów beta-3 adrenergicznych
Mometazon (Mometasone) glikokortykosteroidy
Montelukast (Montelukast) antagoniści receptorów leukotrienowych
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nateglinid (Nateglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Peginterferon alfa-2A (Peginterferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon beta-1A (Peginterferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Propafenon (Propafenone) leki przeciwarytmiczne - klasa I
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ranitydyna (Ranitidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Reboksetyna (Reboxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Regorafenib (Regorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Repaglinid (Repaglinide) doustne leki przeciwcukrzycowe - glinidy
Ropiwakaina (Ropivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rotygotyna (Rotigotine) agoniści receptorów dopaminowych
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sertralina (Sertraline) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Simwastatyna (Simvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Sorafenib (Sorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Sunitynib (Sunitinib) inne leki przeciwnowotworowe
Symeprewir (Simeprevir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Tadalafil (Tadalafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Tapentadol (Tapentadol) agoniści receptora opioidowego
Tazaroten (Tazarotene) retinoidy i pochodne
Teofilina (Theophylline) metyloksantyny - blokery adenozyny i fosfodiesterazy
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Triamcynolon (Triamcinolone) glikokortykosteroidy
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Winblastyna (Vinblastine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winkrystyna (Vincristine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Winorelbina (Vinorelbine) alkaloidy barwinka (Vinca) i analogi
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Rolapitant (Rolapitant) antagoniści receptorów neurokiniowych 1 - NK1
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Albendazol (Albendazole) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Osłabienie metabolizmu agomelatyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Agomelatyna (Agomelatine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Osłabienie metabolizmu alogliptyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Osłabienie metabolizmu amiodaronu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Zmniejszenie skuteczności domperidonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Chinagolid (Quinagolide) agoniści receptorów dopaminowych
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dimetynden (Dimetindene) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Fenylefryna (Phenylephrine) agoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Skopolamina (Hioscyna) (Scopolamine) spazmolityki o różnym mechanizmie działania (muskulotropowe, przeciwskurczowe) - gastroenterologia
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Palonosetron (Palonosetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Piroksykam (Piroxicam) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ponatynib (Ponatinib) inhibitory kinazy białkowej
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Rokuronium (Rocuronium, rocuronium bromide) leki zwiotczające mięśnie o działaniu obwodowym - czwartorzędowe aminy
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tiotropium (Bromek tiotropiowy) (Tiotropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Osłabienie metabolizmu anastrozolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Anastrozol (Anastrozole) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu zopiklonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Osłabienie metabolizmu wortioksetyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Wortioksetyna (Vortioxetine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Osłabienie metabolizmu welpataswiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Welpataswir (Velpatasvir) substancje przeciwwirusowe stosowane w HCV
Osłabienie metabolizmu typranawiru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Typranawir (Tipranavir) inhibitory proteazy HIV
Osłabienie metabolizmu temsyrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Temsyrolimus (Temsirolimus) inne leki przeciwnowotworowe
Osłabienie metabolizmu cyklosporyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie metabolizmu dasatynibu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Dasatynib (Dasatinib) inhibitory kinazy białkowej
Osłabienie metabolizmu tegafuru.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tegafur (Tegafur) antymetabolity, analogi puryn
Osłabienie metabolizmu sotalolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Osłabienie metabolizmu takrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie metabolizmu seleksypagu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Seleksypag (Selexipag) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie metabolizmu syrolimusu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Syrolimus (Sirolimus) selektywne leki immunosupresyjne
Osłabienie metabolizmu rywaroksabanu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Rywaroksaban (Rivaroxaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Osłabienie metabolizmu olaparybu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olaparyb (Olaparib) inne leki przeciwnowotworowe

Interakcje domperidonu z pożywieniem

Domperidon należy przyjmować 15-30min przed posiłkiem, ze względu na lepsze wchłanianie leku. 

Interakcje domperidonu z alkoholem

Alkohol osłabia metabolizm domperidonu, dlatego nie należy go spożywać podczas terapii domperidonem. 

Wpływ domperidonu na prowadzenie pojazdów

Domperidon nie wywiera wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn w ruchu. 

Wpływ domperidonu na ciążę

Badania na szczurach wykazały, iż duże dawki domperidonu mogą być toksyczne dla płodu. U ludzi takich badań nie wykonano, z tego względu nie należy podawać domperidonu kobietom w ciąży. 

Wpływ domperidonu na laktację

Domperidon przenika do mleka matki, dlatego nie należy podawać go kobietom karmiącym. 

Skutki uboczne

brak menstruacji
ginekomastia
mlekotok
zaburzenia żołądkowo-jelitowe
zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu
bardzo rzadkie przemijające skurcze jelit
biegunka
obrzęk naczynioruchowy
pokrzywka
reakcje anafilaktyczne
świąd
wysypka
wstrząs anafilaktyczny
objawy pozapiramidowe
arytmia komorowa
anafilaksja
wydłużenie odstępu QT

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania domperidonu

Przedawkowanie domperidonu objawia się sennością, dezorientacją oraz reakcjami pozapiramidowymi, które występują szczególnie u dzieci. 

Mechanizm działania domperidonu

Domperidon  jest antagonistą dopaminy o działaniu przeciwwymiotnym, wykazuje silne powinowactwo do receptorów dopaminowych D2 i D3, co prowadzi do działania przeciwwymiotnego, hamuje nudności oraz ułatwia opróżnianie żołądka i skraca czas pasażu jelita cienkiego, zwiększając perystaltykę przełyku i żołądka. Obniża także ciśnienie zwieracza przełyku oraz pobudza wydzielanie prolaktyny. Przeciwwymiotne działanie domperidonu spowodowane jest działaniem obwodowym i antagonizmem do receptorów dopaminowych.

Wchłanianie domperidonu

Po podaniu doustnym domperidon wchłania się dobrze, jego maksymalne stężenie we krwi osiągane jest po 30-60min. Jego biodostępność wynosi około 15%. 

Dystrybucja domperidonu

Domperidon z białkami osocza wiąże się w 91-93%. 

Metabolizm domperidonu

Domperidon metabolizowany jest w wątrobie, przez hydroksylację i N-dealkilację. Hydroksylacja zachodzi przy udziale enzymów  CYP3A4, CYP1A2 i CYP2E1, a N-dealkilacja CYP3A4.

Wydalanie domperidonu

Domperidon wydalany jest w 31% z moczem, a w 66% z kałem. Okres półtrwania u osób zdrowych wynosi 7-9 godzin, a u osób ciężką niewydolnością nerek okres ten jest wydłużony. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij