Dasatynib Dasatinib - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku - DOZ.pl

Encyklopedia leków

Dasatynib, Dasatinib, Dasatinibum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dasatynibie

Rok wprowadzenia na rynek
27.06.2006
Substancje aktywne
dasatynib
Działanie dasatynibu
przeciwnowotworowe (cytostatyczne, cytotoksyczne)
Postacie dasatynibu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ krwiotwórczy i krew
Specjalności medyczne
Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Rys historyczny dasatynibu

Dasatynib został po raz pierwszy wprowadzony do leczenia przez firmę E.R. Squibb & Sons, L.L.C. w roku 2006.

Wzór sumaryczny dasatynibu

 

C22H26ClN7O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania dasatynibu

Dasatynib jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w przypadku nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej, przewlekłej białaczki szpikowej w fazie przewlekłej, w fazie akceleracji, w fazie przełomu blastycznego w przypadku oporności lub nietolerancji na poprzednie leczenie; ostrej białaczce limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia oraz z limfoblastyczną postacią przełomu blastycznego w przypadku oporności lub nietolerancji na poprzednie leczenie.

U dzieci i młodzieży lek stosuje się w przypadku  nowo rozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej w przypadku oporności lub nietolerancji na poprzednie leczenie oraz w przypadku nowo rozpoznanej ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia w skojarzeniu z chemioterapią.

Dawkowanie dasatynibu

Dasatynib u osób dorosłych w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej początkowo stosuje się w dawce 100 mg na dobę. W fazie akceleracji, limfoblastycznej lub mieloblastycznej postaci przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej lub w ostrej białaczce limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia lek stosuje się w dawce 140 mg na dobę.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży ustala się na podstawie masy ciała,  dawkę należy modyfikować co trzy miesiące z uwzględnieniem zmian wagi pacjenta. Zwykle stosuje się dawkę od 2 do 4 mg na kilogram masy ciała na dobę.

Przeciwskazania do stosowania dasatynibu

Dasatynibu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na tą substancję czynną.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dasatynibu

Dasatynib jest metabolizowany przy udziale cytochromu P450 dlatego należy stosować go ostrożnie z innymi lekami wpływającymi na aktywność tego enzymu ze względu na możliwe zmiany poziomu tych substancji czynnych we krwi.

Dasatynib należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz leczonych lekami przeciwzakrzepowymi.

Pacjenci leczeni dasatynibem powinni mieć regularnie wykonywane badania morfologi krwi.

Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT przed podaniem dasatynibu należy uzupełnić niedobory magnezu oraz potasu.

Nosiciele wirusa zapalenia wątroby typu B powinni być kontrolowani pod względem możliwej reaktywacji wirusa HBV podczas leczenia dasatynibem.

Przeciwwskazania dasatynibu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Dasatynib jest metabolizowany przez cytochrom CYP3A4 dlatego w czasie leczenia należy unikać stosowania innych leków lub substancji hamujących działanie tego cytochromu takich jak: pochodne triazolu, antybiotyki makrolidowe, niektóre leki przeciwwirusowe.

Interakcje dasatynibu z innymi substancjami czynnymi

Stosowanie tych leków łącznie powoduje nasilenie działanie przeciwzakrzepowego powodując wzrost ryzyka wylewów, krwawień i krwotoków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Anagrelid (Anagrelide) inne leki przeciwnowotworowe
Apiksaban (Apixaban) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dabigatran (Dabigatran) leki przeciwzakrzepowe-inhibitory trombiny
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Dekstran (Dextran) substytuty osocza
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Streptodornaza+Streptokinaza (Streptodornase + sterptokinase) inne leki hematologiczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Tikagrelor (Ticagrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Urokinaza (Urokinase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Stosowanie łączne może powodować obniżenie stężenia dasatynibu we krwi, osłabienie siły jego działania.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Betametazon (Betamethasone) glikokortykosteroidy
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Deksametazon (Dexamethasone) glikokortykosteroidy
Doksepina (Doxepin) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Etopozyd (Etoposide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Etrawiryna (Etravirine) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Hydrokortyzon (Hydrocortisone) glikokortykosteroidy
Ifosfamid (Ifosfamide) cytostatyki alkilujące
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Lumakaftor (Lumacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Okskarbazepina (Oxcarbazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Pantoprazol (Pantoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Paracetamol (Paracetamol (acetaminophen)) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Prednizolon (Prednisolone) glikokortykosteroidy
Propyltiouracyl (Propylthiouracil) substancje hamujące wydzielanie hormonów tarczycy
Rabeprazol (Rabeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Tamoksyfen (Tamoxifen) SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego
Terbinafina (Terbinafine) inne substancje przeciwgrzybicze
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
Stosowanie tych leków łącznie może powodować wydłużenie odcinka QT, zwiększać ryzyko arytmii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Adenozyna (Adenosine) leki przeciwarytmiczne - INNE
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Antazolina (Antazoline) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bilastyna (Bilastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Celiprolol (Celiprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Cetyryzyna (Cetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Chlorprotiksen (Chlorprothixene) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Desloratadyna (Desloratadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Emedastyna (Emedastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Escitalopram (Escitalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Goserelina (Goserelin) inne leki hormonalne
Granisetron (Granisetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Ketotifen (Ketotifen) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Kwas ibandronowy (Ibandronic acid) bisfosfoniany
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lamotrygina (Lamotrigine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Lewocetyryzyna (Levocetirizine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Salbutamol (Salbutamol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Solifenacyna (Solifenacin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Sulpiryd (Sulpiride) neuroleptyki klasyczne - pochodne benzamidu
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Wenlafaksyna (Venlafaxine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Stosowanie łączne może powodować wzrost stężenia dasatynibu we krwi, nasilenie jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acetazolamid (Acetazolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bikalutamid (Bicalutamide) inne leki hormonalne
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Busulfan (Busulfan) cytostatyki alkilujące
Cefaleksyna (Cefalexinum) cefalosporyny I generacji
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Citalopram (Citalopram) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Cyzapryd (Cisapride) substancje hamujące perystaltykę jelit o zróżnicowanym mechanizmie działania
Danazol (Danazol) testosteron i pochodne
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dapoksetyna (Dapoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Dekstrometorfan (Dextromethorphan) substancje przeciwkaszlowe działające ośrodkowo
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Disulfiram (Disulfiram) substancje stosowane w leczeniu alkoholizmu
Docetaksel (Docetaxel) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Doksorubicyna (Doxorubicin) antybiotyki cytostatyczne
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Dutasteryd (Dutasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Efawirenz (Efavirenz) nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Feksofenadyna (Fexofenadine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flutamid (Flutamide) inne leki przeciwnowotworowe
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Gestoden (Gestodene) progestageny
Imatynib (Imatinib) inhibitory kinazy białkowej
Indakaterol (Indacaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Iwakaftor (Ivacaftor) inne substancje stosowane w chorobach płuc i oskrzeli
Izoniazyd (Isoniazid) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kwas mefenamowy (Mefenamic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Kwetiapina (Quetiapine) neuroleptyki atypowe
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Melatonina (Melatonin) melatonina i analogi
Metadon (Methadone) agoniści receptora opioidowego
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Mikonazol (Miconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Mirtazapina (Mirtazapine) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Morfina (Morphine) agoniści receptora opioidowego
Nabumeton (Nabumetone) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Nalokson (Naloxone) antagoniści receptora opioidowego
Naproksen (Naproxen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Oksybutynina (Oxybutynin) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Paklitaksel (Paclitaxel) taksoidy
Peginterferon beta-1A (Peginterferon beta-1a) substancje immunostymulujące - interferony
Promazyna (Promazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Rytonawir (Ritonavir) inhibitory proteazy HIV
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Tyzanidyna (Tizanidine) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zolmitriptan (Zolmitriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zuklopentyksol (Zuclopenthixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Dapson (Dapsone) inne leki przeciwbakteryjne
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
Stosowanie łącznie z dasatynibem może powodować wzrost stężenia leku we krwi, nasilenie działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Amantadyna (Amantadine) antagoniści receptora NMDA
Amsakryna (Amsacrine) inne leki przeciwnowotworowe
Arypiprazol (Aripiprazol) (Aripiprazole) neuroleptyki atypowe
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
Bendamustyna (Bendamustine) cytostatyki alkilujące
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Donepezil (Donepezil) inhibitory AChE - inhibitory acetylocholinoesterazy
Ezetimib (Ezetimibe) inne substancje zmniejszające stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi o zróżnicowanym mechanizmie działania
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Hydroksykarbamid (Hydroxycarbamide) inne leki przeciwnowotworowe
Iwermektyna (Ivermectin) substancje przeciwpasożytnicze do użytku ogólnego
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Leflunomid (Leflunomide) selektywne leki immunosupresyjne
Lowastatyna (Lovastatin (monacolin k, mevinolin)) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn
Mianseryna (Mianserin) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Midazolam (Midazolam) BZD - benzodiazepiny
Peginterferon alfa-2A (Peginterferon alfa-2a) substancje immunostymulujące - interferony
Peginterferon alfa-2B (Peginterferon alfa-2b) substancje immunostymulujące - interferony
Prednizon (Prednisone) glikokortykosteroidy
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Topotekan (Topotecan) inne leki przeciwnowotworowe
Tritlenek diarsenu (Arsenic trioxide) inne cytostatyki pochodzenia naturalnego
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Stosowanie łącznie z dasatynibem może powodować nasilenie działań niepożądanych obu leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cisplatyna (Cisplatin) inne leki przeciwnowotworowe
Fludarabina (Fludarabine) cytostatyki alkilujące
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Kwas mykofenolowy (Mycophenolic acid) inne leki immunosupresyjne
Mitomycyna (Mitomycin) antybiotyki cytostatyczne
Natalizumab (Natalizumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Nelarabina (Nelarabine) antymetabolity, analogi puryn
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Stosowanie łącznie z dasatynibem może powodować milosupresję - uszkodzenie szpiku, zmniejszenie ilości komórek szpiku kostnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Merkaptopuryna (Mercaptopurine) antymetabolity, analogi puryn

Interakcje dasatynibu z pożywieniem

Podczas leczenia dasatynibem należy unikać spożywania grejpfrutów oraz soku grejpfrutowego.

Wpływ dasatynibu na prowadzenie pojazdów

Dasatynib może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia wpływające negatywnie na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

Inne rodzaje interakcji

Podczas leczenia dasatynibem należy unikać stosowania ziela dziurawca oraz jego przetworów.

Wpływ dasatynibu na ciążę

Dasatynibu nie wolno stosować w czasie ciąży, chyba że wymaga tego stan kliniczny pacjentki. Lek ma szkodliwe działanie na płód, może powodować wady wrodzone np. wady cewy nerwowej.

Wpływ dasatynibu na laktację

Mimo że brak wystarczających danych na temat obecności dasatynibu w mleku kobiet nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Wpływ dasatynibu na płodność

W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano wpływu dasatynibu na płodność u samic i samców. Dane o wpływie na płodność u ludzi są niewystarczające.

Skutki uboczne

biegunka
Bardzo często
bóle mięśniowe
Bardzo często
duszność
Bardzo często
nudności
Bardzo często
wymioty
Bardzo często
zmęczenie
Bardzo często
Krwotok
Bardzo często
bóle głowy
Bardzo często
ból brzucha
Bardzo często
gorączka
Bardzo często
obrzęk twarzy
Bardzo często
obrzęk obwodowy
Bardzo często
wysypka skórna
Bardzo często
wysięk opłucnowy
Bardzo często
bóle kostne
Bardzo często
zakażenia
Bardzo często
mielosupresja
Bardzo często
bezsenność
Często
depresja
Często
kaszel
Często
kołatanie serca
Często
łysienie
Często
nadciśnienie tętnicze
Często
niestrawność
Często
osłabienie mięśni
Często
pokrzywka
Często
senność
Często
skurcz oskrzeli
Często
skurcze mięśni
Często
suchość skóry
Często
świąd
Często
wzdęcia
Często
zaburzenia smaku
Często
zaburzenia widzenia
Często
zapalenie żołądka
Często
zaparcia
Często
zawroty głowy
Często
zwiększenie masy ciała
Często
zaburzenia rytmu serca
Często
nadmierne pocenie się
Często
zmniejszenie masy ciała
Często
dreszcze
Często
szumy uszne
Często
trądzik
Często
neuropatia
Często
zapalenie okrężnicy
Często
zastoinowa niewydolność serca
Często
obrzęk płuc
Często
sztywność mięśniowo-szkieletowa
Często
zapalenie płuc
Często
krwawienie z przewodu pokarmowego
Często
bóle stawów
Często
suchość oka
Często
Hiperurykemia
Często
zakażenia górnych dróg oddechowych
Często
posocznica
Często
osłabienie
Często
ból
Często
zaburzenia łaknienia
Często
zaczerwienienie twarzy
Często
bóle w klatce piersiowej
Często
nacieki w płucach
Często
wysięk osierdziowy
Często
zapalenia górnych dróg oddechowych
Często
opóźnienie wzrostu u dzieci
Często
nadciśnienie płucne
Często
zapalenie błon śluzowych
Często
sepsa
Często
zakażenia przewodu pokarmowego
Często
neutropenią z gorączką
Często
zaburzenia czynności serca
Często
zakażenia wirusem Herpes
Często
zaburzenia tkanek miękkich jamy ustne
Często
obrzęk uogólniony
Często
białkomocz
Niezbyt często
choroba refluksowa przełyku
Niezbyt często
ginekomastia
Niezbyt często
hipercholesterolemia
Niezbyt często
lęk
Niezbyt często
limfopenia
Niezbyt często
nadwrażliwość
Niezbyt często
nasilone łzawienie
Niezbyt często
odwodnienie
Niezbyt często
wydłużenie odstępu QT
Niezbyt często
zapalenie spojówek
Niezbyt często
zapalenie trzustki
Niezbyt często
złe samopoczucie
Niezbyt często
zmniejszenie libido
Niezbyt często
nadwrażliwość na światło
Niezbyt często
zawał serca
Niezbyt często
astma
Niezbyt często
zaburzenia czynności nerek
Niezbyt często
zapalenie przełyku
Niezbyt często
światłowstręt
Niezbyt często
częste oddawanie moczu
Niezbyt często
zaburzenia równowagi
Niezbyt często
rabdomioliza
Niezbyt często
utrata słuchu
Niezbyt często
stan splątania
Niezbyt często
zapalenie mięśni
Niezbyt często
zapalenie pęcherzyka żółciowego
Niezbyt często
Dławica piersiowa
Niezbyt często
Niepamięć
Niezbyt często
Dysfagia
Niezbyt często
zaburzenia miesiączkowania
Niezbyt często
cholestaza
Niezbyt często
wodobrzusze
Niezbyt często
Niedoczynność tarczycy
Niezbyt często
zapalenie osierdzia
Niezbyt często
zakrzepica
Niezbyt często
zapalenie tkanki podskórnej
Niezbyt często
arytmia komorowa
Niezbyt często
powiększenie węzłów chłonnych
Niezbyt często
niestabilność emocjonalna
Niezbyt często
martwica kości
Niezbyt często
omdlenie
Niezbyt często
niedociśnienie
Niezbyt często
upośledzenie widzenia
Niezbyt często
zakrzepowe zapalenie żył
Niezbyt często
zespół rozpadu guza
Niezbyt często
hipoalbuminemia
Niezbyt często
zaburzenia pigmentacji
Niezbyt często
krwawienie w OUN
Niezbyt często
drżenia
Niezbyt często
powiększenie serca
Niezbyt często
nieprawidłowości załamka T w EKG
Niezbyt często
zwiększenie aktywności troponiny
Niezbyt często
owrzodzenie górnego odcinka przewodu pokarmowego
Niezbyt często
szczelina odbytu
Niezbyt często
zapalenia wątroby
Niezbyt często
agranulocytowe zapalenie skóry
Niezbyt często
owrzodzenia skóry
Niezbyt często
zmiany pęcherzowe
Niezbyt często
zmiany dotyczące paznokci
Niezbyt często
zespół erytrodystezji dłoniowo-podeszwowej
Niezbyt często
zaburzenia dotyczące włosów
Niezbyt często
zapalenie ścięgien
Niezbyt często
inne obrzęki powierzchniowe
Niezbyt często
zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej w krwi
Niezbyt często
zwiększona aktywność gamma-glutamylotransferazy
Niezbyt często
cukrzyca
Rzadko
drgawki
Rzadko
zapalenie nerwu wzrokowego
Rzadko
wstrząs anafilaktyczny
Rzadko
niedrożność jelit
Rzadko
ataksja
Rzadko
nadczynność tarczycy
Rzadko
zaburzenia chodu
Rzadko
udar naczyniowy mózgu
Rzadko
zapalenie mięśnia sercowego
Rzadko
zakrzepica żył głębokich
Rzadko
otępienie
Rzadko
leukoklastyczne zapalenie naczyń
Rzadko
zapalenie opłucnej
Rzadko
sinica marmurkowata
Rzadko
zapalenie tarczycy
Rzadko
przetoka odbytu
Rzadko
ostry zespół wieńcowy
Rzadko
aplazja układu czerwonokrwinkowego
Rzadko
przemijające napady niedokrwienne
Rzadko
porażenie nerwu VII
Rzadko
przerost prawej komory
Rzadko
wydłużenie odstępu PR w EKG
Rzadko
zatorowość
Rzadko
zakrzepica płucna
Rzadko
ostry zespół zaburzeń oddychania
Rzadko
zwłóknienie skóry
Rzadko
opóźnienie zrastania się nasad kości
Rzadko
aborcja
Rzadko
migotanie przedsionków
Częstość nieznana
zespół Stevensa-Johnsona
Częstość nieznana
zespół nerczycowy
Częstość nieznana
Śródmiąższowa choroba płuc
Częstość nieznana
trzepotanie przedsionków
Częstość nieznana
reaktywacja wirusowego zapalenia wątroby typu B
Częstość nieznana
śmiertelne krwawienie z przewodu pokarmowego
Częstość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dasatynibu

Dane na temat przedawkowania dasatynibu są ograniczone. Podanie dawki 280mg na dobę przez dwa tygodnie skutkowało znacznym obniżeniem ilości płytek. U pacjentów otrzymujących wysokie dawki leku istnieje ryzyko wystąpienia mielosupresji.

Mechanizm działania dasatynibu

Dasatynib należy do grupy leków zwanych inhibitorami kinaz proteinowych. Kinazy są to enzymy regulujące aktywność wielu białek o koniecznych do prawidłowego funkcjonowania komórek.

Dasatynib hamuje aktywność kinazy BCR-ABL, kinaz z rodziny SRC a także kinazy onkogenne takie jak: kinaza c-KIT, kinazy receptora efryny, kinaza receptora PDGFβ. Lek może przełamywać oporność wynikającą ze zwiększonej ilości kinazy BCR-ABL oraz kinaz z rodziny SRC.

In vitro dasatynib jest aktywny wobec komórek białaczkowych. In vivo zapobiega postępom fazy przewlekłej białaczki szpikowej

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

 • Afatynib
 • Aksytynib
 • Alektynib
 • Bosutinib
 • Brygatynib
 • Cerytynib
 • Dabrafenib
 • Enkorafenib
 • Erlotynib
 • Ewerolimus
 • Gefitynib
 • Ibrutynib
 • Imatynib
 • Kabozantynib
 • Kobimetynib
 • Kryzotynib
 • Nilotynib
 • Nintedanib
 • Palbocyklib
 • Pazopanib
 • Ponatynib
 • Regorafenib
 • Ruksolitynib
 • Rybocyklib
 • Sorafenib
 • Trametynib
 • Wandetanib
 • Wemurafenib

Wchłanianie dasatynibu

Dasatynib szybko wchłania sie z przewodu pokarmowego osiągając stężenie maksymalne w czasie od 0,5 do 3 godzin.

Dystrybucja dasatynibu

Dasatynib w około 96% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm dasatynibu

Dasatynib jest metabolizowany głównie przy udziale enzymu CYP3A4. Około 29% podanej dawki nie jest metabolizowana i jest wydalana w postaci niezmienionej.

Wydalanie dasatynibu

Dasatynib jest wydalany głównie z kałem jako w postaci metabolitów oraz w ok 29% w postaci niezmienionej.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij