Danazol, Danazolum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o danazolu

Substancje aktywne
danazol
Działanie danazolu
przeciwgonadotropowe (antygonadotropowe), anaboliczne, androgenne, przeciwestrogenne (antyestrogenowe)
Postacie danazolu
tabletki
Układy narządowe
układ endokrynny (dokrewny), układ płciowy żeński
Specjalności medyczne
Endokrynologia, Ginekologia i położnictwo
Rys historyczny danazolu

Danazol został wprowadzony do lecznictwa w latach 70 XX wieku jako środek wykorzystywany w leczeniu endometriozy i niektórych chorób piersi.

Wzór sumaryczny danazolu

C22H27NO2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające danazol

Wskazania do stosowania danazolu

Danazol jest stosowany w endometriozie, czyli rozroście błony śluzowej macicy poza jamę macicy. W tym wskazaniu danazol może stanowić uzupełnienie leczenia operacyjnego lub być stosowany w monoterapii, gdy pacjent nie reaguje na inne metody leczenia. Innym wskazaniem do stosowania leku jest dysplazja gruczołu sutkowego, która objawia się bólem, tkliwością, pieczeniem piersi i występowaniem namacalnych zgrubień w obrębie piersi.

Dawkowanie danazolu

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od stopnia ciężkości choroby i odpowiedzi pacjenta na leczenie. Danazol stosuje się doustnie. Rozpoczęcie terapii u kobiet w wieku rozrodczym powinno nastąpić w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego, aby wykluczyć ryzyko narażenia płodu na działanie leku. Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych to 200–800 mg. Danazol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i osób w wieku podeszłym.

Przeciwskazania do stosowania danazolu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na danazol, nieustalona przyczyna krwawienia z dróg rodnych, ciężkie zaburzenia czynności nerek, wątroby, serca, porfiria, nowotwór androgenozależny, ciąża, okres karmienia piersią. Wśród przeciwwskazań można wyróżnić również zakrzepicę i zaburzenia zakrzepowo-zatorowe występujące aktualnie lub w przeszłości.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania danazolu

W przypadku pojawienia się u kobiet cech fizycznych charakterystycznych dla mężczyzn (wirylizacja) należy przerwać stosowanie danazolu. Zaprzestanie stosowania leku jest konieczne w momencie wystąpienia bólu głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia czynności wątroby, zakrzepicy i zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.
Długotrwałe stosowanie danazolu wiąże się z ryzykiem wystąpienia raka jajnika oraz ciężkich chorób wątroby, w tym raka wątroby. Konieczne jest prowadzenie regularnych badań czynności wątroby, hematologicznych i dwukrotnie w roku badania ultrasonograficznego przy stosowaniu leku powyżej 6 miesięcy.
Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z chorobami nerek, serca, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, padaczką, czerwienicą i zaburzeniami lipidowymi.
Należy wykluczyć obecność nowotworu hormonozależnego przed rozpoczęciem terapii, a także w przypadku powiększania się guzków piersi w trakcie przyjmowania danazolu.
Podczas leczenia danazolem wymagane jest stosowanie skutecznej metody antykoncepcji.

Interakcje danazolu z innymi substancjami czynnymi

Zmiana stężenia karbamazepiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Zmiana odpowiedzi na leczenie fenytoiny i fenobarbitalu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Oporność na działanie insuliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Dapagliflozyna (Dapagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Dulaglutyd (Dulaglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Eksenatyd (Exenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Empagliflozyna (Empagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glikwidon (Gliquidone) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
Kanagliflozyna (Canagliflozin) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory transportera sodowo-glukozowego2 - SGLT2
Liksysenatyd (Lixisenatide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Linagliptyna (Linagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Liraglutyd (Liraglutide) analogi glukagonopodobnego peptydu-1 GLP-1
Pioglitazon (Pioglitazone) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Saksagliptyna (Saxagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Wildagliptyna (Vildagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Nasilenie działania toksycznego wymienionych leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Osłabienie działania przeciwmigrenowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Eletryptan (Eletriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Frowatryptan (Frovatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Iprazochrom (Iprazochrome) inne substancje przeciwmigrenowe
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Naratryptan (Naratriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ryzatryptan (Rizatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Nasilenie działania alfakalcydolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfakalcydol (Alfacalcidol) witamina D i jej pochodne
Nasilenie działania niepożądanego cynakalcetu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cynakalcet (Cinacalcet) inne leki przeciwprzytarczycowe
Zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eprosartan (Eprosartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Felodypina (Felodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Irbesartan (Irbesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Isradypina (Isradypine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karwedilol (Carvedilol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Klonidyna (Clonidine) agoniści receptora imidazolowego
Lacydypina (Lacidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lerkanidypina (Lercanidipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Lizynopryl (Lisinopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Nebiwolol (Nebivolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Nimodypina (Nimodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrendypina (Nitrendipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Olmesartan (Olmesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Peryndopryl (Perindopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Pindolol (Pindolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Spironolakton (Spironolactone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Terazosyna (Terazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Tymolol (Timolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Urapidyl (Urapidil) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Zofenopryl (Zofenopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Rezerpina (Reserpine) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych

Interakcje danazolu z pożywieniem

Podanie danazolu z posiłkiem bogatotłuszczowym zwiększa biodostępność leku.

Interakcje danazolu z alkoholem

Spożywanie alkoholu podczas terapii danazolem może prowadzić do nudności i płytkiego oddechu.

Wpływ danazolu na prowadzenie pojazdów

Danazol może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów m.in. ból i zawroty głowy, zaburzenia widzenia. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii danazolem.

Inne rodzaje interakcji

Przyjmowanie danazolu może wpływać na wyniki oznaczania stężenia testosteronu we krwi oraz białek osocza.

Wpływ danazolu na ciążę

Stosowanie danazolu w ciąży jest przeciwwskazane. Lek może powodować wirylizację płodów żeńskich. W trakcie leczenia danazolem należy stosować niehormonalną antykoncepcję.

Wpływ danazolu na laktację

Danazol ma androgenny wpływ na karmione dziecko, dlatego przeciwwskazane jest jego stosowanie w okresie laktacji.

Skutki uboczne

zapalenie trzustki
żółtaczka cholestatyczna
krwiomocz
zatrzymanie płynów
przerost łechtaczki
wysypka po ekspozycji skóry na słońce
gruczolaki wątroby
znużenie
zespół cieśni nadgarstka
utrzymujący się brak miesiączki
plamica wątrobowa
złośliwe nowotwory wątroby
zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy
nerwowość
niepokój
nudności
rumień wielopostaciowy
skurcze mięśni
tachykardia
zaburzenia widzenia
zawroty głowy
złuszczające zapalenie skóry
zwiększenie masy ciała
ból gardła
drżenia mięśniowe
uderzenia gorąca
wypadanie włosów
obrzęk twarzy
zaburzenia endokrynologiczne
suchość pochwy
trądzik
wzrost aktywności kinazy kreatynowej (CK)
bóle stawów
Ból pleców
zaburzenia libido
bóle kończyn
ból nadbrzusza
zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL
zwiększenie stężenia cholesterolu LDL
ból głowy
eozynofilia
zwiększenie apetytu
łojotok
zmiana głosu w postaci chrypki
zmienność barwy głosu
hirsutyzm
zaburzenia cyklu miesiączkowego
podrażnienie i zmniejszenie wielkości piersi
zwiększenie insulinooporności
zaburzenia tolerancji glukozy
kołatanie serca
łagodny wzrost ciśnienia śródczaszkowego
nasilenie padaczki
wysypki
zmiany w pigmentacji skóry
pojedyncze przypadki zawału mięśnia sercowego
zaburzenia zakrzepowe
zwiększenie liczby krwinek czerwonych i płytek krwi
zaburzenia metabolizmu
plamica śledzionowa
leukopenia
małopłytkowość
migrena
nadciśnienie
niestabilność emocjonalna
nastrój depresyjny
odwracalna policytemia

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Mechanizm działania danazolu

Danazol to syntetyczny steroid, który hamuje wydzielanie gonadotropin. Lek ten hamuje wzrost stężenia hormonu folikulotropowego (FSH) i luteinizującego (LH) w okresie przed owulacją prowadząc do zmniejszenia wydzielania estrogenów w jajnikach. Danazol wykazuje powinowactwo do receptora androgenowego, progesteronowego, glikokortykosteroidowego, niewielkie do estrogenowych. Danazol wiąże się z globulinami przyłączającymi hormony płciowe i kortykosteroidy, a także hamuje aktywność enzymów biorących udział w steroidogenezie, zwiększa stężenie wolnego testosteronu i nasila klirens metaboliczny progesteronu. Aktywność cykliczna osi podwzgórze-przysadka-gonady powraca po 60-90 dniach od zaprzestania stosowania danazolu.

Wchłanianie danazolu

Danazol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne w ciągu 2-3 h od podania.

Metabolizm danazolu

Danazol ulega metabolizmowi w wątrobie. Głównymi metabolitami są etysteron i 17-hydroksymetyloetysteron. Wszystkie metabolity są pozbawione działania hamującego przysadkę.

Wydalanie danazolu

Lek wydalany jest z moczem. Biologiczny okres półtrwania danazolu po jednorazowym podaniu wynosi 3-6 h, natomiast po wielokrotnym podaniu do 26 h.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij