Chinapryl, Quinaprilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o chinaprylu

Rok wprowadzenia na rynek
1989
Substancje aktywne
chinapryl
Działanie chinaprylu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie chinaprylu
tabletki powlekane
Układy narządowe
układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia
Rys historyczny chinaprylu

Chinapryl w 1989 został wprowadzony na rynek szwajcarski decyzją Swissmedic (The Swiss Agency for Therapeutic Products, Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych). Podmiotem odpowiedzialnym był Pfizer PFE Switzerland GMBH. W roku 1991 chinapryl został zatwierdzony przez amerykańską agencję FDA (Food and Drug Administration) i wprowadzony na rynek amerykański przez firmę Pfizer Pharms. 

Wzór sumaryczny chinaprylu

C25H30N2O5

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające chinapryl

Wskazania do stosowania chinaprylu

Chinapryl należy do grupy leków stosowanych w nadciśnieniu i określanych jako inhibitory konwertazy angiotensynowej ACEI (angiotensin-converting-enzyme inhibitors). Chinapryl jest stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego sam lub w połączeniu z lekami należącymi do innych grup leków na nadciśnienie (na przykład z lekami moczopędnymi). Chinapryl jest używany w różnych stadiach nadciśnienia. Drugim wskazaniem do stosowania chinaprylu jest zastoinowa niewydolność serca (jako jeden z leków w terapii skojarzonej). 

Dawkowanie chinaprylu

Chinapryl stosowany jest doustnie. Leczenie powinno rozpoczynać się od małej dawki, którą można stopniowo zwiększać aż do uzyskania kontroli nad ciśnieniem. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku, masy ciała, chorób towarzyszących. Zazwyczaj lek zażywa się raz na dobę, najlepiej o stałej porze, niezależnie od posiłku. Maksymalna stosowana dawka dobowa wynosi 80 mg.

Leczenie zastoinowej niewydolności serca rozpoczyna się od małych dawek chinaprylu co umożliwia większą kontrolę nad ewentualnym niedociśnieniem. Następnie dawki leku zwiększa się stopniowo do uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego. Maksymalnie stosowana dawka dobowa wynosi 40 mg.

Dawkowanie dla osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek musi zostać odpowiednio zmodyfikowane (dawki chinaprylu są zmniejszone).

Przeciwskazania do stosowania chinaprylu

Chinapryl nie może być stosowany u pacjentów, u których wystąpiły ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy) po zastosowaniu leków należących do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Chinaprylu nie można podawać w terapii nadciśnienia tętniczego łącznie z  antagonistami receptora angiotensyny II u pacjentów cierpiących na nefropatię cukrzycową (zwiększenie toksycznego wpływu na nerki). Chinaprylu nie mogą zażywać kobiety w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Ponad to lek jest przeciwwskazany w jest u pacjentów cierpiących na:

  • idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;
  • dziedziczny obrzęk naczynioruchowy;
  • chorobę serca polegającą na utrudnionym odpływie krwi z lewej komory serca;
  • pierwotny hiperaldosteronizm (lek jest nieskuteczny u tych pacjentów);
  • cukrzycę i zaburzenia czynności nerek (u pacjentów stosujących leki zawierające aliskiren).

Osoby hemodializowane z użyciem błon AN69 nie powinny być leczone chinaprylem ponieważ zwiększa to ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych (bez udziału komórek IgE,  reakcja po kilku minutach od kontaktu z postacią uczulającą).

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania chinaprylu

Zwiększone ryzyko wystąpienia  niedociśnienia tętniczego występuje u osób zażywających jednocześnie chinapryl i leki z grupy leków moczopędnych. Ryzyko niedociśnienia wzrasta także u osób stosujących dietę niskosodową, u pacjentów dializowanych, u chorych na nadciśnienie renino - zależne (postać ciężka). U operowanych pacjentów przyjmujących chinapryl poddawanych znieczuleniu ogólnemu należy zachować szczególną ostrożność. Występuje wówczas zwiększone ryzyko hipotonii.

Mniejsze dawki chinaprylu oraz ścisłą kontrolę ciśnienia przez okres dwóch tygodni należy stosować u osób z zastoinową niewydolnością serca i zwiększonym ryzykiem hipotensji, osób z niedokrwieniem mięśnia sercowego i schorzeniami naczyń mózgowych.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas jednoczesnej terapii nadciśnienia chinaprylem i lekami z grupy antagonistów receptora angiotensyny. Takie połączenie może skutkować poważnymi zaburzeniami elektrolitów oraz zaburzeniami pracy nerek.

Pacjenci z zaburzeniami pracy nerek oraz zwężeniem w obrębie tętnicy nerkowej muszą mieć dostosowane dawki chinaprylu. Zalecana jest u nich częstsza kontrola czynności nerek w trakcie leczenia. Może dojść do skąpomoczu (zmniejszone oddawanie moczu), azotemii (zwiększone stężenie we krwi mocznika, kreatyniny) a nawet zgonu związanego z niewydolnością nerek. Nie zalecane jest stosowanie chinaprylu u osób po przeszczepie nerki.

Chinapryl powoduje wzrost stężenia potasu we krwi. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów biorących inne leki wywołujące hiperkaliemię (między innymi diuretyki oszczędzające potas jak spironolakton czy eplerenon, ale także heparyna), przy diecie bogatej w potas, podczas przyjmowania suplementów diety z potasem.

Osoby hemodializowane z użyciem błon AN69 nie powinny być leczone chinaprylem ponieważ zwiększa to ryzyko reakcji rzekomoanafilaktycznych (bez udziału komórek IgE,  reakcja po kilku minutach od kontaktu z postacią uczulającą). Podobnie pacjenci poddawani zabiegowi aferezy lipoprotein LDL (zabieg usuwania LDL z organizmu) oraz osoby odczulające się są narażone na wystąpienie  reakcji rzekomoanafilaktycznej podczas stosowania chinaprylu.

Przy występowaniu wad serca: zwężenie zastawki mitralnej, kardiomiopatia przerostowa oraz stenoza aortalna i subaortalna należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania chinaprylu.

Chinapryl zwiększa wrażliwość komórek organizmu na insulinę. Z tego powodu należy zachować ostrożność u osób chorych na cukrzycę i częściej kontrolować poziom glukozy we krwi (szczególnie podczas rozpoczęcia kuracji chinaprylem).

Jeśli podczas zażywania chinaprylu występuje przewlekły kaszel o charakterze suchym i nieproduktywnym (bez odkrztuszania) należy zachować ostrożność ponieważ jest to częste działanie niepożądanie tej substancji czynnej..

Przeciwwskazania chinaprylu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Chinaprylu nie wolno łączyć z substancją aliskiren. Duże badanie kliniczne na ludziach ALTITUDE wykazało zwiększenie liczby zgonów i udarów mózgu przy połączeniu tych substancji.

Nie powinno się prowadzić jednoczesnej terapii chinaprylem i litem.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z chorobami wątroby. Terapia chinaprylem i lekami moczopędnymi może przyczynić się do wystąpienia śpiączki wątrobowej będącej skutkiem zaburzeń elektrolitowych. Chinapryl w rzadkich przypadkach może stać się przyczyną wystąpienia piorunującej martwicy wątrobowej. Początek choroby objawia się  żółtaczką, dlatego przy wystąpieniu tego objawu należy odstawić lek.

Chinapryl u pacjentów przyjmujących leki immunosupresyjne może stać się przyczyną wystąpienia neutropenii i agranulocytozy. Należy zachować szczególną ostrożność u osób leczonych immunosupresantami, a w przypadku wystąpienia infekcji niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

Interakcje chinaprylu z innymi substancjami czynnymi

wzrost ryzyka hiperkaliemii
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Atenolol (Atenolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
Cynaryzyna (Cinnarizine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Diltiazem (Diltiazem) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
Drospirenon (Drospirenone) progestageny
Esmolol (Esmolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Flunaryzyna (Flunarizine) inne substancje działające na układ nerwowy
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Sotalol (Sotalol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Winpocetyna (Vinpocetine) substancje psychostymulujące i nootropowe
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
wzrost ryzyka niewydolności nerek
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Flurbiprofen (Flurbiprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Losartan (Losartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Salicylan choliny (Choline salicylate) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Telmisartan (Telmisartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zmniejszenie skuteczności chinaprylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Dihydroergokrystyna (Dihydroergocristine) alkaloidy sporyszu
Dihydroergotamina (Dihydroergotamine) inne substancje przeciwmigrenowe
Dobutamina (Dobutamine) leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Ksylometazolina (Xylometazoline) nieselektywni agoniści receptorów alfa- adrenergicznych
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
wzrost ryzyka działań niepożądanych
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Cefadroksyl (Cefadroxil) cefalosporyny I generacji
Esomeprazol (Esomeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Famotydyna (Famotidine) antagoniści receptorów histaminowych H2
Tamsulozyna (Tamsulosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Acyklowir (Acyclovir) przeciwwirusowe nukleozydy i nukleotydy
nasilenie działania hipotensyjnego chinaprylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alfuzosyna (Alfuzosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Bimatoprost (Bimatoprost) prostaglandyny - okulistyka
Doksazosyna (Doxazosin) antagoniści receptorów alfa-1 adrenergicznych
Dorzolamid (Dorzolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Torasemid (Torasemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
wzrost ryzyka wystąpienia reakcji nadwrażliwości
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
wzrost ryzyka wystąpienia obrzęku naczynioruchowego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alteplaza (Alteplase) leki przeciwzakrzepowe - enzymy
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Sitagliptyna (Sitagliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - gliptyny - inhibitor peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)
wzrost ryzyka wystąpienia niedokrwistości, leukopenii oraz zahamowania czynności szpiku kostnego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azatiopryna (Azathioprine) inne leki immunosupresyjne
osłabienie wchłaniania leków przez chinapryl
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ciprofloksacyna (Ciprofloxacin) fluorochinolony
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Lewofloksacyna (Levofloxacin) fluorochinolony
wzrost ryzyka niedociśnienia ortostatycznego i omdleń
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
zwiększenie stężenia węglanu litu we krwi pod wpływem chinaprylu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Węglan litu (Lithium carbonate) neuroleptyki atypowe
ryzyko kwasicy mleczanowej
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:

Interakcje chinaprylu z pożywieniem

Dieta bogata w sól (wysokosodowa) może osłabić działanie hipotensyjne (obniżające ciśnienie) chinaprylu. 

Chinapryl może powodować wzrost stężenia potasu we krwi. Podczas terapii lekiem należy unikać spożywania nadmiaru pokarmów z dużą ilością potasu (pomidory, banany) a także olejów rybich.

Podczas przyjmowania chinaprylu należy unikać spożywania tłustych potraw, ponieważ posiłki te zmniejszają proces wchłaniania chinaprylatu nawet o 1/3 dawki.

Interakcje chinaprylu z alkoholem

Alkohol osłabia hipotensyjne działanie chinaprylu. Nie należy spożywać alkoholu podczas terapii lekiem. 

Wpływ chinaprylu na prowadzenie pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność wśród pacjentów rozpoczynających leczenie chinaprylem. Istnieje wówczas większe ryzyko niedociśnienia oraz zawrotów głowy które utrudniają prowadzenie samochodów bądź innych pojazdów mechanicznych. 

Inne rodzaje interakcji

Chinapryl wpływa na wyniki badań dotyczące oznaczania stężenia kreatyniny i azotu mocznikowego we krwi. Stosowanie chinaprylu zwiększa ich stężenie. 

Podczas badania wskaźników wątrobowych chinapryl wpływa na uzyskane wyniki zwiększając stężenie aminotransferazy alaninowej oraz asparaginowej, a także bilirubiny. 

Chinapryl wpływa na wyniki morfologii krwi poprzez zmniejszenie wartości stężenia hemoglobiny oraz czerwonych krwinek HCT (hematokryt).

Wpływ chinaprylu na ciążę

Chinapryl jest klasyfikowany do kategorii C w pierwszym trymestrze ciąży i kategorii D w drugim oraz trzecim trymestrze ciąży. Jest to klasyfikacja leków pod kątem bezpieczeństwa stosowania u kobiet ciężarnych, stworzona przez FDA (Food and Drug Administracion, Agencja Żywności i Leków). Nie zaleca się stosowania chinaprylu w pierwszym trymestrze ciąży ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo / ryzyko dla płodu. Wiadomo jednak, że leczenie chinaprylem w drugim i trzecim trymestrze ciąży działa toksycznie na płód i może stać się przyczyną małowodzia (zbyt małej ilości płynu owodniowego), uszkodzenia nerek płodu, zaburzeń w procesie kostnienia czaszki płodu. Noworodek pacjentki leczonej chinaprylem musi znajdować się pod obserwacją ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii i hiperkaliemii. 

Wpływ chinaprylu na laktację

Chinapryl należy do kategorii L2 według klasyfikacji prof. Hyle'a oceniającej ryzyko stosowania leków w trakcie laktacji, natomiast w szczególnym przypadku karmienia wcześniaków i noworodków (do 1 miesiąca) jest to kategoria L4. Oznacza to, że nie należy karmić noworodków i wcześniaków mlekiem matki zażywającej chinapryl ze względu na nasilone ryzyko powikłań ze strony układu krążenia dziecka. W pozostałych przypadkach karmienie jest dozwolone, natomiast konieczna jest obserwacja dziecka w zakresie pojawienia się ewentualnych działań niepożądanych. 

Wpływ chinaprylu na płodność

U kobiet planujących ciążę nie zaleca się stosowania chinaprylu. 

Badania na zwierzętach nie potwierdziły toksycznego działania chinaprylu na płód. Podawanie leku szczurom w dawce 100 mg chinaprylu na kilogram masy ciała na dobę nie wpływało na proces reprodukcji zwierząt. 

Skutki uboczne

hiperkaliemia
astenia
bezsenność
zapalenie gardła
ból w klatce piersiowej
bóle brzucha
bóle mięśniowe
nudności
wymioty
niestrawność
Ból pleców
parestezje
kaszel
uczucie duszności
katar
zmęczenie
bóle głowy
niedociśnienie tętnicze
zawroty głowy
białkomocz
depresja
dezorientacja
zapalenie zatok
impotencja
kołatanie serca
obrzęk obwodowy
niedowidzenie
nerwowość
rozszerzenie naczyń krwionośnych
obrzęk naczynioruchowy
suchość błony śluzowej jamy ustnej
świąd
tachykardia
wysypka
wzdęcia brzucha
wzmożona potliwość
senność
zawał serca
zaburzenia czynności nerek
zapalenie oskrzeli
gorączka
szumy uszne
zawroty głowy pochodzenia błonnikowego
Dławica piersiowa
Infekcja dróg moczowych
zaparcia
pokrzywka
zaburzenia równowagi
eozynofilowe zapalenie płuc
zapalenie języka
pęcherzyca
rumień
zaburzenia smaku
niedrożność jelit
niewyraźne widzenie
hipotonia (niedociśnienie) ortostatyczna
łysienie
małopłytkowość
agranulocytoza
zapalenie trzustki
zapalenie wątroby
reakcje anafilaktyczne
skurcz oskrzeli
zespół Stevensa-Johnsona
złuszczające zapalenie skóry
żółtaczka
omdlenia
niedokrwistość hemolityczna
neutropenia
Incydent naczyniowo-mózgowy
nadwrażliwość na światło
martwica naskórka

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania chinaprylu

Przedawkowanie chinaprylu może spowodować duży spadek ciśnienia tętniczego krwi. Jako leczenie wykonuje się dożylne podawanie płynów.

Mechanizm działania chinaprylu

Chinapryl po podaniu doustnym ulega przemianie do aktywnej biologicznie substancji chinaprylatu. Chinaprylat jest silnym inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), która bierze udział w reakcji przemiany angiotensyny I do angiotensyny II. Poprzez zahamowanie reakcji przemiany chinapryl zmniejsza stężenie angiotensyny II w organizmie. Angiotensyna II powoduje skurcz naczyń krwionośnych i ma działanie inotropowo dodatnie (zwiększa siłę z jaką kurczy się mięsień sercowy). Długofalowe działanie angiotensyny II może doprowadzić do przerostu mięśni gładkich naczyń krwionośnych oraz zwiększa ryzyko zakrzepów (angiotensyna II hamuje działanie ludzkiego aktywatora plazminogenu). Leczenie chinaprylem prowadzi do spadku aktywności skurczowej układu naczyniowego oraz zmniejszenia wytwarzania  aldosteronu przez korę nadnerczy. 

Wchłanianie chinaprylu

Chinapryl wchłania się w około 60 % po podaniu doustnym. Zmniejszenie wchłaniania niemal o 1/3 dawki powodują posiłki bogate w tłuszcze. Stężenie maksymalne w surowicy krwi dla chinaprylu osiągane jest po 60 minutach od podania leku, natomiast dla aktywnego metabolitu - chinaprylatu Cmax osiągane jest po 120 minutach. 

Dystrybucja chinaprylu

Chinapryl w około 97% wchłoniętej dawki wiąże się z białkami osocza. Średnia objętość dystrybucji dla chinaprylu to 13,9 litra. Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały, że lek nie przenika przez barierę krew-mózg. 

Metabolizm chinaprylu

Chinapryl jest prolekiem, który po podaniu doustnym jest metabolizowany do aktywnej substancji chinaprylatu. Przemiana metaboliczna polega na reakcji deestryfikacji (około 38 % dawki proleku). Część dawki chinaprylu ulega hydrolizie do nieaktywnych cząsteczek metabolitów ( PD109488). 

Wydalanie chinaprylu

Aktywny metabolit chinaprylu wydalany jest z moczem przez nerki (głównie w postaci niezmienionej). Okres półtrwania chinaprylatu wynosi 2,3 godziny. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij