Baloxavir marboxil, Baloxaviri marboxilum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o baloksawirze marboksilu

Rok wprowadzenia na rynek
2018
Działanie baloksawiru marboksilu
przeciwwirusowe
Postacie baloksawiru marboksilu
granulat, granulat do przygotowania roztworu doustnego, tabletki
Układy narządowe
układ immunologiczny (odpornościowy), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Medycyna rodzinna
Rys historyczny baloksawiru marboksilu

Baloksawir marboksil to substancja lecznicza opracowana przez japońską firmę farmaceutyczną Shionogi & Company w 2018 roku, do leczenia grypy sezonowej typu A i B. Lek został wprowadzony na rynek Japonii w lutym 2018 roku. W lipcu 2018 badanie fazy III CAPSTONE-2 wykazało, że baloksawir marboksil zmniejsza objawy grypy u osób z wysokim ryzykiem powikłań pochorobowych. W październiku 2018 roku  lek został zaaprobowany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration). Preparat Xofluza (baloxavir marboxil) został zarejestrowany do leczenia ostrej niepowikłanej grypy. Na rynku europejskim baloksawir marboksil pojawił się w styczniu 2021 roku, jako substancja przeciwwirusowa przeznaczona do leczenia grypy i zapobiegania chorobie u dorosłych i dzieci od 1 roku życia wg Europejskiej Agencji Leków EMA (European Medicines Agency).

Wzór sumaryczny baloksawiru marboksilu

C27H23F2N3O7S

Spis treści

Wskazania do stosowania baloksawiru marboksilu

Wskazaniem do stosowania baloksawiru marboksilu jest leczenie niepowikłanej postaci grypy u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 12 miesiąca życia. Ponadto lek może być zażyty w ramach profilaktyki poekspozycyjnej u dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży i dorosłych po kontakcie z osobą chorą na grypę (lub którą podejrzewa się, że ma ona grypę).

Leczenie baloksawirem marboksilu jest wskazane przed upływem 48 godzin od wystąpienia objawów grypy. Aby zapobiec rozwojowi choroby po kontakcie z osobą zarażoną, należy przyjąć pojedynczą dawkę leku jak najszybciej, również przed upływem 48 godzin. 

Dawkowanie baloksawiru marboksilu

Baloksawir marboksil jest dostępny na rynku w postaci tabletek i granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Ze względu na mechanizm działania leku, zasadne jest jego zażycie przed upływem 48 godzin od wystąpienia objawów. W ramach profilaktyki substancje leczniczą podaje się nie później niż 48 godzin po kontakcie z osobą zarażoną, bądź którą podejrzewa się, że ma ona grypę.

Postać granulatu jest przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych, które mają problem z połykaniem tabletek.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest masy ciała pacjenta.

  • osoby powyżej 80 kg: 80 mg baloksawiru marboksilu w pojedynczej dawce;
  • osoby w przedziale wagowym ≥ 20 kg - < 80 kg: 40 mg baloksawiru marboksilu w pojedynczej dawce;

Dawkowanie doustnego granulatu:

  • pacjenci poniżej 20 kg: 2 mg/kg masy ciała, przyjmowane jako pojedyncza dawka;
  • osoby w przedziale wagowym ≥ 20 kg - < 80 kg: 40 mg (20 ml), przyjmowane jako pojedyncza dawka;
  • osoby powyżej 80 kg: 80 mg (40 ml), przyjmowane jako pojedyncza dawka;

Bak jest badań dotyczących stosowania substancji leczniczej u niemowląt poniżej 1 roku życia, a także osób cierpiących na ciężkie zaburzenia pracy wątroby (stopień C wg klasyfikacji Childa-Pugha).

Podczas przyjmowania baloksawiru marboksilu nie należy jednocześnie zażywać suplementów diety zawierających kationy wielowartościowe (żelazo, cynk, wapń, selen lub magnez), leków zobojętniających stosowanych w terapii refluksu oraz produktów mlecznych.

Lek należy popijać wodą. Można go zażywać niezależnie od posiłków.

Zawiesinę leku należy przygotować bezpośrednio przed podaniem. Ze względu na brak środka konserwującego, podanie zawiesiny musi nastąpić najpóźniej przed upływem 10 godzin po jej przygotowaniu. 

Przeciwskazania do stosowania baloksawiru marboksilu

Przeciwwskazaniem do stosowania baloksawiru marboksilu jest nadwrażliwość na substancję leczniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania baloksawiru marboksilu

Nie zbadano wpływu baloksawiru marboksilu na skuteczność szczepionki przeciwko wirusowi grypy m.in. donosowej żywej atenuowanej szczepionki przeciw grypie LAIV. Jednoczesne podanie leku może hamować replikację wirusa LAIV i zmniejszać skuteczność szczepienia.

Nie zbadano również wpływu leku na inaktywowane szczepionki przeciwko wirusowi grypy. 

Przeciwwskazania baloksawiru marboksilu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Ze względu na zmniejszenie wchłaniania i hamowanie skuteczności terapeutycznej baloksawiru marboksilu, nie należy przyjmować jednocześnie opisywanej substancji leczniczej oraz środków zobojętniających sok żołądkowy, leków przeczyszczających oraz preparatów witaminowo - mineralnych zawierających wielowartościowe kationy (magnez, wapń, selen, cynk, żelazo).

Interakcje baloksawiru marboksilu z innymi substancjami czynnymi

zaburzenia wchłaniania i zmniejszenie skuteczności baloksawiru marboksilu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorek wapnia (Calcium chloride) związki wapnia
Dobesylan wapnia (Calcium dobesilate) substancje stosowane w leczeniu żylaków o zróżnicowanym mechanizmie działania
Folinian wapnia (Calcium folinate) antidota - odtrutki i środki chelatujące
Glukonian cynku (Zinc gluconate) związki cynku
Glukonian żelaza (Ferrous gluconate) związki żelaza
Wodoroasparaginian cynku (Zinc hydro aspartate) związki cynku
Octan cynku (Zinc acetate) substancje stosowane w rzadkich chorobach metabolicznych
Octan wapnia (Calcium acetate) związki wapnia
Pantotenian wapnia (Witamina B5) (Calcium pantothenate) witaminy z grupy B
Siarczan cynku (Zinc sulfate) związki cynku
Siarczan magnezu (Sól gorzka) (Magnesium sulphate) związki magnezu
Siarczan żelaza (Ferrous sulfate) środki stosowane w niedokrwistościach
Tlenek cynku (Zinc oxide) związki cynku
Chlorek magnezu (Magnesium chloride) związki magnezu
Cytrynian magnezu (Magnesium citrate) związki magnezu
Glukonian wapnia (Calcium gluconate) związki wapnia
Glukonolaktobionian wapnia (Calcium glubionate) związki wapnia
Laktobionian wapnia (Calcium lactobionate) związki wapnia
Laktoglukonian wapnia (Calcium lactate gluconate) związki wapnia
Mleczan magnezu (Magnesium lactate) związki magnezu
Mleczan wapnia (Calcium lactate) związki wapnia
Orotonian cynku (Zinc orotate) związki cynku
Tlenek magnezu (Magnesium oxide) związki magnezu
Węglan magnezu (Magnesium carbonate) związki magnezu
Węglan wapnia (Calcium carbonate) związki wapnia
Wodoroasparaginian magnezu (Magnesium aspartate) związki magnezu
Wodorotlenek magnezu (Magnesium hydroxide) substancje zobojętniające
synergistycznie hamuje replikację wirusa grypy A/H1N1 wraz z baloksawirem marboksilem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oseltamiwir (Oseltamivir) inhibitory neuraminidazy
Zanamiwir (Zanamivir) inhibitory neuraminidazy

Interakcje baloksawiru marboksilu z pożywieniem

Lek zawierający baloksawir marboksil może być przyjmowany niezależnie od posiłku. Pokarm zmniejsza wchłanianie opisywanej substancji leczniczej, ale jest to interakcja klinicznie nieistotna i nie wpływa na jej skuteczność.

Badania farmakokinetyki baloksawiru marboksilu pokazują, że przyjmowanie substancji łącznie z produktami mlecznymi będącymi źródłem kationów wapniowych zmniejsza jej wchłanianie na skutek tworzenia chelatów. Baloksawir marboksil tworzy związki chelatowe również z jonami magnezu, glinu, żelaza, selenu i cynku. Z tego względu leku nie należy przyjmować z napojami, pokarmami i suplementami diety wzbogaconymi o te wielowartościowe kationy.

W jednym z doświadczeń wykazano, że pokarm wpływa na wartość Cmax  i AUC baloksawiru marboksilu zmniejszając je odpowiednio o o 48% i 36% w momencie zażywania leku podczas posiłku. Tmax nie uległ zmianie. Jednocześnie zmiana parametrów farmakokinetycznych nie wpłynęła na kliniczną skuteczność baloksawiru marboksilu.

Wpływ baloksawiru marboksilu na prowadzenie pojazdów

Baloksawir marboksil nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Inne rodzaje interakcji

Baloksawir marboksil może zmniejszyć skuteczność szczepionek m.in. żywej szczepionki zawierającej adenowirus typu 7, szczepionki Anthrax (szczepionka amerykańska przeciwko wąglikowi), szczepionki BCG (przeciwko gruźlicy), szczepionki przeciwko różyczce, żywej szczepionki na dur brzuszny, szczepionki żywej/atenuowanej przeciwko ospie Varicella zoster, szczepionki przeciwko żółtej gorączce.

Lek może zmniejszyć skuteczność terapeutyczną żywych antygenów m.in. antygenu szczepu Vibrio cholerae CVD 103-HgR, antygenu connaught podszczepu Bacillus Calmette-Guerin,  antygenu rosyjskiego BCG-I podszczepu Bacillus Calmette-Guerin, antygenu ludzkiego adenowirusa serotypu 4 szczepu cl-68578.

Baloksawir marboksil może wpływać na wyniki prób wątrobowych zwiększając stężenie aminotransferazy alaninowej ALT i aminotransferazy asparaginianowej AST.

Wpływ baloksawiru marboksilu na ciążę

Baloksawir marboksil przenika przez łożysko. Brak jest badań klinicznych, które mogłyby określić bezpieczeństwo stosowania leku przez kobiety ciężarne. 

Przeprowadzone badania baloksawiru marboksilu na zwierzętach nie wykazały toksyczności substancji wobec zarodków i płodów. Nie odnotowano również właściwości teratogennych leku. Zwierzęta otrzymały wysokie dawki baloksawiru marboksilu odpowiadające 5-krotnej ekspozycji ogólnoustrojowej AUC u człowieka (szczury) i 7-krotnej ekspozycji ogólnoustrojowej u człowieka (króliki), jaka ma miejsce po podaniu maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi. 

Dawka 1000 mg/kg mc/dobę u królików (odpowiada to 14-razowej ekspozycji u ludzi na podstawie AUC0-24hr) spowodowała zmiany w szkielecie płodów (żebro szyjne) i była toksyczna dla matki. Zmiany w szkielecie były przyczyną poronień. 

Według klasyfikacji TGA lek jest podporządkowany do grupy B3. Są to substancje, które były zażywane tylko przez ograniczoną liczbę kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym, bez obserwowania zwiększenia częstości wad rozwojowych lub innych bezpośrednich lub pośrednich szkodliwych skutków dla płodu ludzkiego. Jednocześnie w badaniach na zwierzętach uwidoczniono zwiększone występowanie uszkodzeń płodu.

Klasyfikacja FDA określająca bezpieczeństwo stosowania leków w ciąży nie obejmuje baloksawiru marboksilu. 

Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się unikania zażywania leku w czasie ciąży. Jednocześnie wiadomo, że grypa u kobiet ciężarnych może mieć cięższy przebieg i wiązać się z wystąpieniem powikłań.  

Wpływ baloksawiru marboksilu na laktację

W doświadczeniach na szczurach wykazano że baloksawir marboksil i jego metabolity przenikały do mleka samic.

Brak jest badań bezpieczeństwa stosowania baloksawiru marboksilu przez kobiety karmiące piersią. Należy rozważyć stosunek korzyści zastosowania substancji leczniczej u matki i potencjalne niebezpieczeństwo dla dziecka (szczególnie w przypadku noworodków i wcześniaków).

Baloksawir marboksil w wysokim stopniu wiąże się z białkami osocza (ponad 90%), stąd podejrzewa się, że jego przenikanie do mleka jest niewielkie. 

Wpływ baloksawiru marboksilu na płodność

W badaniach na szczurach laboratoryjnych baloksawir marboksil nie wykazywał wpływu na płodność. Zwierzęta otrzymywały lek doustnie, w dawce odpowiadającej 5-razowej ekspozycji u ludzi na podstawie AUC0-24hr.

Nie określono wpływu baloksawiru marboksilu na płodność ludzi. 

 

Skutki uboczne

biegunka
ból głowy
kaszel
wymioty
wysypka
katar
zatkany nos
pokrzywka
nadwrażliwość
obrzęk naczynioruchowy
reakcje anafilaktyczne
anafilaksja

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania baloksawiru marboksilu

Istnieją ograniczone dane na temat przedawkowania leku. Nie opisano do tej pory objawów przyjęcia zbyt dużej dawki baloksawiru marboksilu.

Wartość dawki LD50 dla baloksawiru marboksilu w badaniu na szczurach laboratoryjnych wyniosła >2000 mg/kg.

Mechanizm działania baloksawiru marboksilu

Aktywność przeciwwirusowa baloksawiru marboksilu polega na hamowaniu procesów replikacji wirusa grypy przez aktywny metabolit leku- baloksawir. Baloksawir powstaje na drodze hydroksylacji związku macierzystego, przy udziale enzymów z grupy esteraz w obrębie nabłonka jelit, w hepatocytach oraz we krwi. Hamuje on w sposób wybiórczy jedno z białek tworzących kompleks polimerazy RNA, a mianowicie białko PA (polimeraza kwaśnego białka), nie oddziałując jednak na białko PB1 i PB2 (odpowiednio zasadowe białko polimerazy 1 i zasadowe białko polimerazy 2). Lek działa na enzym endonukleazę zależną od struktur kap (cap-dependent endonuclease, CEN)Zahamowanie białka CEN prowadzi do zakłócenia procesów transkrypcji, replikacji genów i ostatecznie blokuje inicjację syntezy mRNA wirusa w komórce zarażonej wirusem grypy. 

Baloksawir charakteryzował się IC50 na poziomie 1,4 do 3,1 nM dla wirusów grypy typu A oraz 4,5 do 8,9 nM dla wirusów grypy typu B w teście z kwaśną endonukleazą polimerazy. 

Wchłanianie baloksawiru marboksilu

Przeprowadzone badanie farmakokinetyki baloksawiru marboksilu pozwoliło na określenie parametrów dotyczących adsorpcji leku po podaniu doustnym pojedynczej dawki wynoszącej 40 mg lub 80 mg.

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: 

  • dawka 40 mg: AUC= 5520 ng x godz./ml, Cmax= 68,9 ng/ml
  • dawka 80 mg: AUC= 6930 ng x godz./ml, Cmax= 82,5 ng/ml

Czas potrzebny do osiągnięcia stężenia maksymalnego Tmax oszacowano na 4 godziny.

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat (waga poniżej 20 kg):

  • dawka 2 mg/kg mc: AUCinf= 5830 ng x godz./ml, Cmax= 148 ng/ml

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 12 lat (waga równa 20 kg lub powyżej 20 kg):

  • dawka 40 mg: AUCinf = 4360 ng x godz./ml, Cmax = 81,1 ng/ml

Czas potrzebny do osiągnięcia stężenia maksymalnego Tmax w badanej grupie pediatrycznej wynosił między 3,5 a 4,5 godziny.

Baloksawir marboksil to prolek, który po wchłonięciu zostaje przekształcony do aktywnego farmakologicznie baloksawiru. Hydroliza cząsteczek substancji leczniczych odbywa się w obrębie przewodu pokarmowego (komórki nabłonkowe jelit), w wątrobie i krwi. Stężenie związku macierzystego w surowicy jest bardzo niskie, często poniżej granicy wykrywalności (<0,100 ng/ml).

Do tej pory nie określono biodostępności bezwzględnej baloksawiru po podaniu doustnym leku. 

Dystrybucja baloksawiru marboksilu

Pozorna objętość dystrybucji baloksawiru marboksilu dla pacjentów rasy kaukaskiej wyniosła 1180 litrów, natomiast dla Japończyków- 647 litrów (doustne podanie pojedynczej dawki leku).

Baloksawir (aktywny metabolit leku) silnie wiąże się z białkami surowicy krwi (przede wszystkim z albuminami) w 92,9-93,9%.

Metabolizm baloksawiru marboksilu

Przemiany metaboliczne baloksawiru zachodzą głównie przy udziale UDP-glukuronylotransferazy UGT1A3 na skutek których powstaje postać sprzężona z kwasem glukuronowym. Koniungaty te są wydzielane następnie do żółci. W kolejnym etapie glukuronidy są metabolizowane przez izoenzymy mikrosomalne CYP3A4 w wyniku czego tworzą się sulfotlenki.

Wydalanie baloksawiru marboksilu

Główną drogą eliminacji baloksawiru jest jego wydalanie wraz z kałem (około 80,1%). Doświadczalnie ustalono że w kale znajduje się około 48,7% leku w postaci związku macierzystego. Pozostała część jest wydalana wraz z moczem (ok.14,7%). W postaci niezmienionej z organizmu jest eliminowane przez nerki około 3% substancji leczniczej.

Klirens baloksawiru marboksilu oszacowano na 10,3 l/godzinę.

Okres półtrwania substancji w końcowej fazie eliminacji T1/2 wynosi 79,1 godziny dla osoby dorosłej, 50,3 godziny dla młodzieży oraz 29,4 godziny dla dzieci (pojedyncza dawka doustna, uczestnicy doświadczenia to przedstawiciele rasy kaukaskiej).

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij