Ceftarolina, Ceftarolinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o ceftarolinie

Rok wprowadzenia na rynek
2010
Substancje aktywne
ceftarolina, fosamil ceftaroliny
Działanie ceftaroliny
bakteriobójcze
Postacie ceftaroliny
proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Pulmonologia
Rys historyczny ceftaroliny

Ceftarolina występuje w postaci soli fosfamilu ceftaroliny. Jest to wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny występujący w postaci proleku. Ceftarolona to antybiotyk beta-laktamowy należący do grupy cefalosporyn V generacji. Ceftarolina została opatentowana przez firmę Allergan i dopuszczona do obrotu w 2010r. W Polsce lek jest dostępny od 2018r.

Wzór sumaryczny ceftaroliny

C22H21N8O8PS4

Spis treści

Wskazania do stosowania ceftaroliny

Wskazaniem do stosowania ceftaroliny jest leczenie pozaszpitalnych zapaleń płuc oraz leczenie powikłanych zakażeń tkanek miękkich i skóry u niemowląt, dzieci, a także osób dorosłych.

Ceftarolina wykazuje działanie bakteriobójcze i jest stosowana w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich takimi bakteriami jak: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, grupa Streptococcus anginosus (w tym S. anginosus, S. intermedius i S. constellatus), Streptococcus dysgalactiae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii.

Ceftarolina wykazuje działanie bakteriobójcze i jest stosowana w leczeniu pozaszpitalnych zapaleń płuc takimi bakteriami jak: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae.

Ponadto wykazano również skuteczność ceftaroliny na inne patogeny tj.: Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Chlamydophila spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., Proteus spp.,  Pseudomonas aeruginosa.

Dawkowanie ceftaroliny

Wielkość zwykle stosowanych dobowych dawek ceftaroliny oraz długość stosowania leku zależy od jednostki chorobowej na którą stosowany jest lek, wieku pacjenta oraz prawidłowej bądź nieprawidłowej funkcji nerek, która jest określana przy pomocy klirensu kreatyniny.

Dobowa zwykle stosowana dawka  ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u osób dorosłych i dzieci w przedziale wiekowym 12-18 lat oraz prawidłową funkcją nerek to 1200mg. Dobowa zwykle stosowana dawka ceftaroliny u tej grupy pacjentów z zaburzoną czynnością nerek w zależność od stopnia niewydolności określanej przy pomocy klirensu kreatyniny to 400-800mg na dobę.

Dobowa zwykle stosowana dawka ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci w przedziale wiekowym 12-18 lat ważących poniżej 33kg oraz dzieci w przedziale wiekowym 2-12 lat oraz prawidłową funkcją nerek to 36mg/kg masy ciała maksymalnie do 1200mg. Dobowa zwykle stosowana dawka ceftaroliny u tej grupy pacjentów z zaburzoną czynnością nerek w zależność od stopnia niewydolności określanej przy pomocy klirensu kreatyniny to 18-24mg/kg masy ciała, maksymalnie 600-900mg na dobę.

Dobowa zwykle stosowana dawka ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci w przedziale wiekowym od 2 miesięcy do 2 lat oraz prawidłową funkcją nerek to 24mg/kg masy ciała.

Dobowa zwykle stosowana dawka ceftaroliny w leczeniu powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u dzieci w przedziale wiekowym od urodzenia do 2 miesięcy oraz prawidłową funkcją nerek to 18mg/kg masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania ceftaroliny

Przeciwwskazaniem do stosowania ceftaroliny jest nadwrażliwość na substancje czynną, nadwrażliwość na którąkolwiek substancje leczniczą o działaniu bakteriobójczym z grupy cefalosporyn, a także nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne na antybiotyki beta-laktamowe.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania ceftaroliny

Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia za pomocą ceftaroliny u pacjentów, u których w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości lub wstrząs anafilaktyczny podczas stosowania innych antybiotyków beta-laktamowych i cefalosporyn. Ponadto podczas stosowania antybiotyków beta-laktamowych zgłaszano przypadki ciężkich skórnych działań niepożądanych takich jak: zespół Stevensa-Johnsona (ZSJ), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, osutkę polekową z eozynofilią i objawami układowymi oraz ostrą uogólnioną osutkę krostkową. Należy natychmiast przerwać leczenie ceftaroliną, gdy pojawi się przynajmniej jeden z wymienionych wyżej objawów.

Podczas stosowania ceftaroliny może pojawić się biegunka związana z zakażeniem Clostridium difficile, dlatego należy zachować szczególną ostrożność i natychmiast przerwać leczenie cefatroliną i wdrożyć leczenie wspomagające przeciwko Clostridium difficile, gdy pojawi się to działanie niepożądane w czasie stosowania leczenie ceftaroliną.

Pacjenci u których w przeszłości występowały napady drgawkowe muszą zachować szczególną ostrożność w czasie stosowania ceftaroliny, ponieważ w badaniach toksykologicznych wykazano możliwość wystąpienia drgawek po podaniu leku.

 

Wpływ ceftaroliny na prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania ceftaroliny mogą wystąpić takie działania niepożądane jak np. zawroty głowy, które mogą utrudniać prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn.

Wpływ ceftaroliny na ciążę

Badania dotyczące bezpieczeństwa stosowania ceftaroliny u kobiet w ciąży są ograniczone, dlatego leczenie ciężarnej kobiety tym lekiem należy podjąć tylko wtedy, gdy stan kliniczny pacjentki wymaga leczenia antybiotykiem o takich właściwościach bakteriobójczych.

Badania przeprowadzone na ciężarnych samicach szczurów i królików nie wykazały szkodliwego wpływu ceftaroliny w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej. Podawanie leku samicom szczurów w okresie ciąży nie wpłynęło na masę urodzeniową oraz rozwój potomstwa, natomiast wykazano niewielkie zmiany masy płodu oraz opóźnienie kostnienia kości międzyciemieniowej, gdy ceftarolinę podawano matce w czasie organogenezy.

Wpływ ceftaroliny na laktację

Nie prowadzono badań oceniających czy i w jakim stopniu ceftarolina przenika do mleka, dlatego u kobiet karmiących piersią należy rozważyć, czy korzystniejsze będzie przerwanie karmienia piersią dziecka na czas leczenia za pomocą ceftaroliny, czy przerwanie stosowania lub rezygnacja z kuracji tym lekiem.

Wpływ ceftaroliny na płodność

Brak badań oceniających wpływ stosowania ceftaroliny na płodność u ludzi.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu stosowania ceftaroliny na płodność u szczurów i królików.

Inne możliwe skutki uboczne

Ceftaroline podaje się w infuzji dożylnej. Jeśli u pacjenta przyjmującego lek wystąpią poniższe objawy należy natychmiast poinformować lekarza, gdyż możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości na lek: nagłe opuchnięcie twarzy, gardła, języka, warg, trudności z oddychaniem i połykaniem.

Działania niepożądane występujące po podaniu leku podzielone są ze względu na częstość ich występowania. (KLASYFIKACJA MedDRA).

Działania niepożądane występujące bardzo często (≥1/10): zmiana w wyniku badań krwi - test Coombs’a (test polega na wykrywaniu przeciwciał skierowanych przeciwko czerwonym krwinkom).

Działania niepożądane występujące często (≥1/100 do <1/10): zawroty głowy, ból głowy, nudności, wymioty, wysypka, gorączka, ból brzucha, biegunka, świąd, wysypka, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, ból, podrażnienie żył w miejscu wkłucia.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (≥1/1000 do <1/100): niedokrwistość, pokrzywka, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, zmiany w badaniach określających krzepliwość krwi, leukopenia, neutropenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): agranulocytoza, objawy grypopodobne, eozynofilia.

Objawy przedawkowania ceftaroliny

Dane dotyczące przypadków przedawkowania ceftaroliny są ograniczone. W wyniku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku mogą wystąpić działania niepożądane zbliżone do tych, które obserwowano w wyniku stosowania zalecanych dawek ceftaroliny.

Mechanizm działania ceftaroliny

Mechanizm działania bakteriobójczego ceftaroliny polega na wiązaniu się leku poprzez białka wiążące penicylinę (PBP). Ceftarolina ma duże powinowactwo do PBP2a u opornych na metycylinę szczepów Staphylococcus aureus (MRSA) i PBP2x niewrażliwych na penicylinę Streptococcus pneumoniae (PNSP). 

Wchłanianie ceftaroliny

Ceftarolina podawana jest w infuzji dożylnej. Nie zaobserwowano kumulacji ceftaroliny w wyniku podania wielu infuzji dożylnych. Wartości Cmax i AUC leku zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do podawanej dawki w zakresie dawek 50-1000mg.

Dystrybucja ceftaroliny

Ceftarolina słabo wiąże się z białkami osocza - ok. 20% oraz nie przenika do erytrocytów. Objętość dystrybucji dla standardowej dawki jednorazowej wynosi 20,3l.

Metabolizm ceftaroliny

Cefatrolina podwana jest w postaci proleku - fosamilu ceftaroliny, która w osoczu krwi dzięki enzymom o aktywności fosfatazy jest przekształcana do aktywnego leku - ceftaroliny. Ceftarolina ulega hydrolizie, następuje otwarcie pierścienia beta-laktamowego i powstanie nieaktywnego metabolitu M-1 ceftaroliny.

Wydalanie ceftaroliny

Ceftarolina jest wydalana głownie przez nerki, około 88% leku wydalane jest wraz z moczem, tylko około 6% leku oznaczono w kale. Średni końcowy okres półtrwania dla ceftaroliny wynosi 2,5h. 

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij