Bosentan, Bosentanum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o bosentanie

Rok wprowadzenia na rynek
2001
Substancje aktywne
bosentan
Działanie bosentanu
przeciwnadciśnieniowe (hipotensyjne)
Postacie bosentanu
tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej, tabletki powlekane
Układy narządowe
układ oddechowy, układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Kardiologia, Pulmonologia
Rys historyczny bosentanu

W 2001 roku bosentan został zatwierdzony przez Agencję Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration). Podmiotem odpowiedzialnym została firma farmaceutyczna Actelion Pharmaceuticals LTD. W lutym 2002 roku lek zaaprobowała Szwajcarska Agencja Produktów Leczniczych, zaś w maju tego samego roku Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicines Agency). W kwietniu 2005 roku PMDA Japan dopuściło na rynek bosentan firmy Actelion oraz Actelion Pharmaceuticals Japan. W 2015 roku Europejska Agencja Leków zatwierdziła bosentan firmy Marklas Nederlands BV.

Wzór sumaryczny bosentanu

C27H29N5O6S

Spis treści

Wskazania do stosowania bosentanu

Wskazaniem do stosowania bosentanu jest tętnicze nadciśnienie płucne (III klasa czynnościowa). PAH (pulmonary arterial hypertension) jest to choroba polegająca na wzroście ciśnienia i oporu naczyniowego w obrębie naczyń płucnych, co może doprowadzić do niewydolności prawej komory mięśnia sercowego i zgonu pacjenta. W przypadku tętniczego nadciśnienia płucnego bezpośrednią przyczyną choroby jest uszkodzenie łożyska naczyniowego. Objawami są uczucie duszności, zmniejsza się również tolerancja wysiłku pacjentów. Bosentan poprawia wydolność pacjentów i zmniejsza tempo rozwoju choroby.

Bosentan to lek stosowany w przypadku pierwotnego tętniczego nadciśnienia płucnego, nadciśnienia płucnego o charakterze wtórnym wynikające z twardziny układowej bez znaczących śródmiąższowych zmian płucnych oraz PAH przebiegającym z wrodzonym przeciekiem tętniczo-żylnym i zespołem Eisenmengera.

Bosentan ordynuje się także w celu zmniejszenia liczby owrzodzeń palców w przebiegu twardziny układowej.

Dawkowanie bosentanu

Bosentan jest stosowany doustnie w postaci tabletek powlekanych lub zawiesiny. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku,  chorób towarzyszących.

W terapii tętniczego nadciśnienia płucnego leczenie bosentanem rozpoczyna się od mniejszych dawek aż do uzyskania odpowiedzi klinicznej. Zwykle stosowana dawka dobowa dla osób dorosłych wynosi 250 mg substancji leczniczej.

W przypadku dzieci i młodzieży zwykle stosowana dawka bosentanu w terapii PAH wynosi 2 mg/kg masy ciała rano i wieczorem.

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania leku u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia), a także w przypadku zaburzeń czynności nerek i wątroby (stopień łagodny zaburzeń wątroby, klasa A w skali Childa-Pugha).

Przeciwskazania do stosowania bosentanu

Bosentanu nie mogą stosować pacjenci nadwrażliwi na tę substancję leczniczą. Lek jest przeciwwskazany w przypadku występowania zaburzeń czynności wątroby klasy B oraz C w klasyfikacji Childa-Pugha. Nie można rozpoczynać terapii bosentanem jeśli stężenie  aminotransferaz wątrobowych trzykrotnie przekracza górną granicę normy. Bosentanu nie mogą zażywać pacjentki w wieku rozrodczym nie stosujące metod antykoncepcyjnych oraz kobiety w ciąży.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania bosentanu

Bosentan jest lekiem o udowodnionych właściwościach hepatotoksycznych. Z tego względu przed rozpoczęciem podawania leku wskazany jest pomiar parametrów wątrobowych (stężenie aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej w surowicy krwi). Badanie ALAT oraz ASPAT należy powtarzać co miesiąc w trakcie zażywania bosentanu i 2 tygodnie po każdym zwiększeniu dawki substancji leczniczej. Pacjenci powinni być świadomi objawów które mogą świadczyć o uszkodzeniu wątroby. Są to  zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, ból brzucha) którym towarzyszy żółtaczka i nietypowa senność/zmęczenie. Mogą pojawić się także objawy grypopodobne.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem terapii bosentanem oraz podczas pierwszych czterech miesięcy zażywania leku (częstotliwość co 30 dni) należy oznaczać poziom hemoglobiny. Bosentan może powodować niedokrwistość, głównie w początkowej fazie leczenia. Po upływie 4 miesięcy terapii badanie poziomu hemoglobiny zalecane jest co kwartał.

Bosentan może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Podczas terapii lekiem konieczne jest wykonywanie co miesiąc testu ciążowego i stosowanie dodatkowych metod zapobiegania ciąży (np. prezerwatyw). Badania z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych wykazały teratogenne działanie bosentanu.

Bosentan może zmniejszać skuteczność leków przeciwretrowirusowych stosowanych w terapii HIV. Wykazano także zwiększone ryzyko niedociśnienia i hepatotoksyczności u tych pacjentów. Zalecana jest szczególna ostrożność.

W przypadku pacjentów z niewydolnością lewej komory serca i tętniczym nadciśnieniem płucnym terapię bosentanem można poprzedzić podawaniem leków moczopędnych co zapobiega zastojowi płynów w organizmie.

Przeciwwskazania bosentanu do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia cyklosporyną A i bosentanem. Leki te są inhibitorami wydzielania soli kwasów żółciowych i sumuje się hepatotoksyczne oddziaływanie tych substancji leczniczych.

Nie zaleca się łączenia bosentanu i glibenklamidu, flukonazolu oraz  ryfampicyny.

Przeciwwskazana jest jednoczesna terapia bosentanem i cyklosporyną. 

Interakcje bosentanu z innymi substancjami czynnymi

nasilenie metabolizmu bosentanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abatacept (Abatacept) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Adalimumab (Adalimumab) przeciwciała monoklonalne - immunosupresyjne
Anakinra (Anakinra) inhibitory interleukiny
Ergotamina (Ergotamine) alkaloidy sporyszu
Kabergolina (Cabergoline) agoniści receptorów dopaminowych
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Werapamil (Verapamil) leki blokujące kanały wapniowe - działające na mięsień sercowy
zwiększona skuteczność terapeutyczna leków podczas terapii łączonej z bosentanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Akarboza (Acarbose) doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy
Alogliptyna (Alogliptin) doustne leki przeciwcukrzycowe - INNE
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Insulina Aspart (Insulin aspart) insuliny
Insulina Degludec (Insulin degludec) insuliny
Insulina Detemir (Insulin detemir) insuliny
Insulina Glargine (Insulin glargine) insuliny
Insulina Glulizynowa (Insulin glulisine) insuliny
Insulina Izofanowa (Insulin isophane) insuliny
Insulina Lispro (Insulin lispro) insuliny
Insulina Neutralna (Insulin human) insuliny
nasilenie efektu hipotensyjnego
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acebutolol (Acebutolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Aliskiren (Aliskiren) inne leki nasercowe
Amfoterycyna B (Amphotericin b) antybiotyki przeciwgrzybicze
Amlodypina (Amlodipine) leki blokujące kanały wapniowe - działające na naczynia krwionośne
Awanafil (Avanafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Betaksolol (Betaxolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Bimatoprost (Bimatoprost) prostaglandyny - okulistyka
Bisoprolol (Bisoprolol) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Dorzolamid (Dorzolamide) inhibitory anhydrazy węglanowej
Enalapril (Enalapril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Eplerenon (Eplerenone) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Hydrochlorotiazyd (Hydrochlorothiazide) leki moczopędne, diuretyk - tiazydy i tiazydopodobne
Kaptopril (Captopril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Karteolol (Carteolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Linezolid (Linezolid) inne leki przeciwbakteryjne
Metoprolol (Metoprolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Metyldopa (Methyldopa) agoniści receptorów alfa-2 adrenergicznych
Minoksydyl (Minoxidil) substancje czynne stosowane w dermatologii
Molsidomina (Molsidomine) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Pentoksyfilina (Pentoxifylline) antagoniści receptorów beta 1 oraz rozszerzające naczynia obwodowe
Propranolol (Propranolol) antagoniści receptorów beta-1 i beta-2 adrenergicznych
Ramipryl (Ramipril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Amilorid (Amiloride) leki moczopędne, diuretyki - oszczędzające potas - antagoniści aldosteronu
osłabienie działania bosentanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acemetacyna (Acemetacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Almotryptan (Almotriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
Buspiron (Buspirone) leki przeciwlękowe wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne
Deksibuprofen (Dexibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Desmopresyna (Desmopressin) wazopresyna i analogi
Dopamina (Dopamine) agoniści receptorów dopaminowych
Fenoterol (Fenoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Finasteryd (Finasteride) substancje hamujące aktywność reduktazy testosteronu
Flupentiksol (Flupentixol) neuroleptyki klasyczne - pochodne tioksantenu
Ibuprofen (Ibuprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas salicylowy (Salicylic acid) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Mesalazyna (Mesalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nimesulid (Nimesulide) NLPZ hamujące silniej COX-2 niż COX-1
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Sumatryptan (Sumatriptan) tryptany - selektywni agoniści receptora serotoninowego 5-HT1
zwiększony metabolizm leków podczas połączenia z bosentanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Amitryptylina (Amitriptyline) TLPD - trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
Azelastyna (Azelastine) antagoniści receptorów histaminowych H1 bez działania ośrodkowego
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Bosutinib (Bosutinib) inhibitory kinazy białkowej
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Duloksetyna (Duloxetine) SNRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny, bez działania na receptory
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Gliklazyd (Gliclazide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Kandesartan (Candesartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Karbamazepina (Carbamazepine) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe
Klindamycyna (Clindamycin) antybiotyki linkozamidowe - linkozamidy
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Lansoprazol (Lansoprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Ondansetron (Ondansetron) setrony - antagoniści receptora serotoninowego 5-HT3
Sildenafil (Sildenafil) inhibitory fosfodieasterazy V - PDE5
Walsartan (Valsartan) ARB, sartany - blokery receptora angiotensyny II
Zolpidem (Zolpidem) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Zopiklon (Zopiclone) niebenzodiazepinowe leki nasenne
Testosteron (Testosterone) testosteron i pochodne
zmniejszone stężenie leków w osoczu podczas terapii wspólnej z bosentanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atazanawir (Atazanavir) inne substancje przeciwwirusowe działające bezpośrednio na wirusy
Atorwastatyna (Atorvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Fluwastatyna (Fluvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
Progesteron (Progesterone) progesteron i gestageny
Rosuwastatyna (Rosuvastatin) statyny - inhibitory reduktazy HMG-CoA
upośledzona eliminacja leków podczas terapii łączonej z bosentanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Atropina (Atropine) antagoniści receptora muskarynowego
Budezonid (Budesonide) glikokortykosteroidy
Cefaklor (Cefaclor) cefalosporyny II generacji
Digoksyna (Digoxin) glikozydy nasercowe
Glimepiryd (Glimepiride) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Glipizyd (Glipizide) doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika
Diklofenak (Diclofenac) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
zwiększone ryzyko działań niepożądanych leków
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Baklofen (Baclofen) leki zwiotczające mięśnie o działaniu ośrodkowym o zróżnicowanym mechanizmie działania
Deksketoprofen (Dexketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Ketoprofen (Ketoprofen) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Nikotyna (Nicotine) substancje stosowane w leczeniu nikotynizmu
upośledzona eliminacja bosentanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Beklometazon (Beclomethasone) glikokortykosteroidy
Flutikazon (Fluticasone) glikokortykosteroidy
Nystatyna (Nystatin) antybiotyki przeciwgrzybicze
wzrost ryzyka uszkodzenia wątroby
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Chlorpromazyna (Chlorpromazine) neuroleptyki klasyczne - pochodne fenotiazyny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Kwas cholowy (Cholic acid) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
wzrost stężenia metabolitu bosentanu: 14-OH-klarytromycyny podczas terapii wspólnej z bosentanem
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klarytromycyna (Clarithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
zwiększenie stężenia bosentanu w surowicy krwi
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Cyklosporyna (Cyclosporine) inhibitory kalcyneuryny
osłabienie metabolizmu bosentanu
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Fluoksetyna (Fluoxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Fluorouracyl (Fluorouracil) antymetabolity pirymidyny
Olanzapina (Olanzapine) neuroleptyki atypowe
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

Interakcje bosentanu z pożywieniem

Pokarm nie wpływa na proces wchłaniania bosentanu po podaniu doustnym. Lek można zażywać niezależnie od posiłków.

Interakcje bosentanu z alkoholem

Alkohol spowalnia przemiany metaboliczne bosentanu prowadząc do nasilenia działań niepożądanych leku.

Wpływ bosentanu na prowadzenie pojazdów

Brak jest badań określających wpływ bosentanu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym samochodów. Lek może obniżać ciśnienie krwi co skutkuje występowaniem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i omdleń.

Inne rodzaje interakcji

Lek wpływa na wyniki badań wątrobowych podnosząc stężenie parametrów czynności wątroby (ALAT, ASPAT).

Bosentan obniża stężenie hemoglobiny we krwi.

Miłorząb japoński Ginko biloba oraz medyczna marihuana spowalniają przemiany metaboliczne bosentanu.

Wpływ bosentanu na ciążę

Bosentan należy do kategorii X według klasyfikacji FDA (Food and Drug Administration) określającej bezpieczeństwo stosowania leków przez kobiety ciężarne. Lek jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Przed rozpoczęciem terapii bosentanem konieczne jest wykluczenie ciąży, a w trakcie leczenia wskazane jest comiesięczne wykonywanie testu ciążowego. Bosentan poprzez wywoływanie interakcji z lekami hormonalnymi może zmniejszać ich skuteczność. Kobiety w wieku rozrodczym stosujące hormonalną antykoncepcję powinny zastosować dodatkowe metody zabezpieczające przed ciążą. Badania na zwierzętach laboratoryjnych wykazały występowanie wad rozwojowych płodów przy stężeniach leku odpowiadających 1,5 krotnemu stężeniu bosentanu uzyskiwanemu u ludzi. Wady rozwojowe dotyczyły twarzoczaszki oraz naczyń krwionośnych. Bosentan działa również embriotoksycznie.

Wpływ bosentanu na laktację

Bosentan należy do kategorii L4 według klasyfikacji prof. Hyle'a (lek potencjalnie niebezpieczny). Brak jest badań dotyczących przenikania leku i jego metabolitów do mleka kobiet dlatego nie zaleca się terapii bosentanem podczas laktacji.

Wpływ bosentanu na płodność

Bosentan wpływa negatywnie na proces spermatogenezy (tworzenia plemników) u mężczyzn. Zbadano że terapia lekiem zmniejsza ilość plemników w spermie o ponad 40% w porównaniu do ich zawartości sprzed leczenia. Nie wykluczony jest  szkodliwy wpływ leku na płodność dzieci płci męskiej.

Skutki uboczne

ból głowy
obrzęk
zatrzymanie płynów
alergiczne zapalenie skóry
biegunka
kołatanie serca
niedociśnienie tętnicze
omdlenia
reakcje nadwrażliwości
rumień
wysypka
nagłe zaczerwienienie skóry
przekrwienie błony śluzowej nosa
niedokrwistość
Zmniejszenie stężenia hemoglobiny
refluks żołądkowo-przełykowy
świąd uogólniony
leukopenia
małopłytkowość
neutropenia
zmiany parametrów czynności wątroby
obrzęk naczynioruchowy
reakcje anafilaktyczne
niewydolność wątroby
marskość wątroby
nieostre widzenie

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania bosentanu

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku powoduje  zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), spadek ciśnienia tętniczego krwi, niedociśnienie, zamazane widzenie, zawroty głowy i pocenie się.

Mechanizm działania bosentanu

Mechanizm działania bosentanu wynika z blokowania receptorów dla neurohormonu- endoteliny. Endotelina jest czynnikiem silnie zwężającym naczynia krwionośne, indukuje procesy zapalne i sprzyja niekorzystnym zmianom w obrębie mięśnia sercowego (włóknienie tkanek, rozrost tkanek).  Udowodniono że pacjenci cierpiący na tętnicze nadciśnienie płucne posiadają zwiększone stężenie endoteliny w obrębie osocza i tkanki płucnej. Bosentan w sposób specyficzny i kompetycyjny blokuje łączenie się cząsteczek endoteliny z receptorami ETA  i ETB. Receptory ETA znajdują się głównie w miocytach serca i mięśniówce naczyń krwionośnych, natomiast receptory ETB w śródbłonku i mięśniówce naczyń krwionośnych. Bosentan charakteryzuje się większym powinowactwem do receptorów ETA. Efektem przyjmowania bosentanu jest spadek oporu naczyniowego i zmniejszenie pojemności minutowej serca.

Wchłanianie bosentanu

Biodostępność bosentanu po podaniu doustnym szacowana jest na około 50%. Czas potrzebny do osiągnięcia maksymalnego stężenia leku we krwi wynosi od 3 do 5 godzin.

Dystrybucja bosentanu

Objętość dystrybucji dla bosentanu oszacowano na około 18 litrów. Lek wiąże się głównie z albuminami osocza. Stopień wiązania bosentanu z białkami wynosi 98%. Lek nie przenika do czerwonych krwinek. Stan stacjonarny osiągany jest po około 3-5 dniach.

Metabolizm bosentanu

Metabolizm bosentanu przebiega w wątrobie przy udziale enzymów mikrosomalnych cytochromu P450 CYP2C9 i CYP3A4 oraz najprawdopodobniej CYP2C19. Biotransformacja leku prowadzi do powstania trzech metabolitów. Jeden z nich, określany symbolem Ro 48-5033 wykazuje aktywność farmakologiczną. Zaburzenia czynności wątroby zwiększają ekspozycję organizmu na aktywny metabolit bosentanu. Jest on wydzielany głównie do żółci, gdzie znajduje się w postaci niezmienionej.

Wydalanie bosentanu

Okres półtrwania bosentanu w końcowej fazie eliminacji wynosi 5,4 godziny. Lek jest wydalany razem z żółcią, jedynie niewielka ilość bosentanu ulega eliminacji wraz z moczem (ok. 3% dawki). Klirens leku dla pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym wynosi 4 l/godz.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij