Prometazyna, Promethazinum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o prometazynie

Rok wprowadzenia na rynek
1951
Substancje aktywne
chlorowodorek prometazyny, prometazyna
Działanie prometazyny
przeciwalergiczne (łagodzi objawy alergii), przeciwświądowe, przeciwwymiotne, uspokajające
Postacie prometazyny
proszek, syrop, tabletki drażowane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ oddechowy
Specjalności medyczne
Alergologia, Dermatologia i wenerologia, Medycyna rodzinna, Pediatria, Pulmonologia
Rys historyczny prometazyny

Prometazyna została zatwierdzona do użytku medycznego w Stanach Zjednoczonych przez Agencję Żywności i Leków (FDA) dnia 29 marca 1951 roku. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie substancji czynnej na rynek farmaceutyczny była firma DELCOR ASSET CORP.

Wzór sumaryczny prometazyny

C17H20N2S

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające prometazynę

Wskazania do stosowania prometazyny

Prometazyna jest stosowana w leczeniu objawów, które są związane ze stanami alergicznymi skóry i górnych dróg oddechowych (na przykład pokrzywka, reakcje anafilaktyczne na leki, zapalenie błony śluzowej nosa). Substancję czynną stosuje się również w celu uspokojenia pacjenta zarówno przed jak i po zabiegach chirurgicznych. Prometazyna stosowana jest także w łagodzeniu objawów związanych z chorobą lokomocyjną.

Dawkowanie prometazyny

Prometazynę stosuje się doustnie.

Dawka stosowana w leczeniu zależna jest od jednostki chorobowej, wieku i masy ciała.

Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 25 mg do 50 mg.

Przeciwskazania do stosowania prometazyny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na prometazynę lub inne pochodne fenotiazyny, depresja ośrodkowego układu nerwowego, śpiączka, a także wiek poniżej 2 lat.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania prometazyny

Prometazynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli lub astmą, ponieważ substancja czynna może powodować wysuszenie wydzieliny w oskrzelach.

Substancja czynna, poprzez swoje właściwości przeciwwymiotne, może maskować objawy niedrożności jelit albo zwiększonego ciśnienia śródczaszkowego.

Substancja czynna powinna być stosowana ostrożnie u chorych z jaskrą (z wąskim kątem przesączenia), z niewydolnością nerek i wątroby, z ciężką chorobą wieńcową, ze zwężeniem odźwiernika dwunastnicy i szyi pęcherza moczowego, z padaczką, rozrostem gruczołu krokowego, a także u dzieci z objawami choroby Reye'a.

Stosowanie substancji czynnej u pacjentów w podeszłym wieku może wiązać się ze zwiększeniem działań niepożądanych, pochodzących ze strony układu nerwowego.

Przeciwwskazania prometazyny do łączenia z innymi substancjami czynnymi

Prometazyny nie należy łączyć z inhibitorami monoaminooksydazy, a także przeciwwskazane jest stosowanie substancji czynnej 14 dni po zakończeniu terapii tymi lekami.

Interakcje prometazyny z innymi substancjami czynnymi

Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amisulpryd (Amisulpride) neuroleptyki atypowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane kwasu aminolewulinowego, polegające na zwiększeniu wrażliwości skóry na promienie słoneczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas 5-aminolewulinowy (5-aminolevulinic acid) leki stosowane w terapii fotodynamicznej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Piperachina (Piperaquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Moksyfloksacyna (Moxifloxacin) fluorochinolony
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może prowadzić do wzrostu temperatury ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zonisamid (Zonisamide) inne leki przeciwpadaczkowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Haloperidol (Haloperidol) neuroleptyki klasyczne - pochodne butyrofenonu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oktreotyd (Octreotide) somatostatyny i analogi
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak drgawki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupropion (Bupropion) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoklopramid (Metoclopramide) prokinetyki o zróżnicowanym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie pramipeksolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pramipeksol (Pramipexole) agoniści receptorów dopaminowych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tramadol agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Topiramat (Topiramate) inne leki przeciwpadaczkowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować nadmierne obniżenie temperatury ciała.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metamizol (Metamizole) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Aklidyna (Aclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Efedryna (Ephedrine) agoniści receptorów alfa- i beta-adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Enkorafenib (Encorafenib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność lub pobudzenie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Glikopironium (Glycopyrronium) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Idarubicyna (Idarubicin) antybiotyki cytostatyczne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lapatynib (Lapatinib) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Loperamid (Loperamide) leki przeciwbiegunkowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane metoksalenu, polegające na zwiększeniu wrażliwości skóry na promienie słoneczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metoksalen (Methoxsalen) substancje czynne stosowane w dermatologii
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie obu leków.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metylofenidat (Methylphenidate) NDRI - inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i dopaminy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Olodaterol (Olodaterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pazopanib (Pazopanib) inhibitory kinazy białkowej
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działania niepożądane prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abirateron (Abiraterone) inne leki przeciwnowotworowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bedakilina (Bedaquiline) substancje stosowane w leczeniu gruźlicy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksychlorochina (Hydroxychloroquine) substancje przeciwmalaryczne o zróżnicowanym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność lub pobudzenie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromek Ipratropium (Ipratropium bromide) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność lub pobudzenie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Maprotylina (Maprotiline) substancje przeciwdepresyjne o innym mechanizmie działania
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Norfloksacyna (Norfloxacin) fluorochinolony
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia oddychania, zawroty głowy).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksykodon (Oxycodone) agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Salmeterol (Salmeterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Telawancyna (Telavancin) antybiotyki glikopeptydowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trazodon (Trazodone) SARI - selektyne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, dodatkowo blokujące receptor dla serotoniny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność lub pobudzenie, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, suchość w jamie ustnej, zaburzenia rytmu serca).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Umeklidynium (Umeclidinium) antagoniści receptora muskarynowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Tolterodyna (Tolterodine) leki stosowane w częstomoczu i w nietrzymaniu moczu
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabić działanie przeciwzakrzepowe acenokumarolu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Alprazolam (Alprazolam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Azytromycyna (Azithromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nadmiernie obniżać ciśnienie krwi.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Benazepryl (Benazepril) inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może powodować osłabienie działania betahistyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Betahistyna (Betahistine) histamina i analogi
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia oddychania).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bromazepam (Bromazepam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie przeciwbólowe buprenorfiny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Buprenorfina (Buprenorphine) substancje o działaniu agonistyczno-antagonistycznym na receptory opioidowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Diazepam (Diazepam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Difenhydramina (Diphenhydramine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estazolam (Estazolam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Formoterol (Formoterol) agoniści receptorów beta-2 adrenergicznych
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Hydroksyzyna (Hydroxyzine) antagoniści receptorów histaminowych H1 z działaniem ośrodkowym
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Iwabradyna (Ivabradine) inne leki nasercowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klonazepam (Clonazepam) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas walproinowy (Valproic acid) inne leki przeciwpadaczkowe
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lorazepam (Lorazepam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Oksazepam (Oxazepam) BZD - benzodiazepiny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie prometazyny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Paroksetyna (Paroxetine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać ich działania niepożądane (nadmierne uspokojenie, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Pregabalina (Pregabalin) leki przeciwpadaczkowe - analogi GABA
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie przeciwbólowe fentanylu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fentanyl (Fentanyl) agoniści receptora opioidowego
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabiać działanie lewodopy.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Lewodopa (Levodopa) DOPA i pochodne
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Takrolimus (Tacrolimus) inhibitory kalcyneuryny
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może nasilać działanie niepożądane takie jak zaburzenia rytmu serca.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Jednoczesne stosowanie substancji czynnych może osłabić działanie zaleplonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zaleplon (Zaleplon) niebenzodiazepinowe leki nasenne

Interakcje prometazyny z alkoholem

Nie należy łączyć alkoholu i prometazyny. Alkohol nasila działanie uspakajające wywołane przez substancję czynną.

Wpływ prometazyny na prowadzenie pojazdów

Prometazyna może powodować objawy wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn takie jak: zawroty głowy, senność, zaburzenia orientacji. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii substancją czynną.

Inne rodzaje interakcji

Prometazyna hamuje reakcje alergiczne, zaleca się odstawienie leku na 3 dni przed planowanym testem skórnym (ryzyko wyników fałszywie ujemnych).

Substancja czynna może zaburzać wyniki immunologicznych testów ciążowych (ryzyko wyników fałszywie dodatnich lub ujemnych).

Wpływ prometazyny na ciążę

Prometazyna przenika przez łożysko. Stosowanie prometazyny jest przeciwwskazane w ostatnim trymestrze ciąży. W pozostałych trymestrach zaleca się stosowanie tylko wówczas, kiedy istnieje zdecydowana konieczność (po konsultacji lekarskiej).

Wpływ prometazyny na laktację

Prometazyna jest obecna w mleku kobiecym. Nie zaleca się jej stosowania w okresie laktacji.

Wpływ prometazyny na płodność

Brak danych klinicznych oraz związanych z badaniami na zwierzętach dotyczących płodności podczas stosowania prometazyny.

Skutki uboczne

zaburzenia rytmu serca
dyzuria
podwyższenie ciśnienia tętniczego
kserostomia
wysychanie dróg oddechowych
zmiany w nerkach
zmiany w wątrobie
tachykardia
zaburzenia widzenia
nadwrażliwość na światło
gorączka
spadek ciśnienia krwi
suchość w jamie ustnej
zagęszczenie śluzu w drogach oddechowych
pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
depresja ośrodkowego układu nerwowego
rumień na twarzy

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania prometazyny

W zależności od przyjętej dawki prometazyny oraz wieku pacjenta mogą wystąpić takie zaburzenia jak: senność, śpiączka, pobudzenie, halucynacje, zaburzenia koordynacji ruchów, objawy anafilaktyczne włącznie z pokrzywką, drgawki, tachykardia, zatrzymanie moczu i oddechu.

Mechanizm działania prometazyny

Prometazyna jest substancją czynną należącą do grupy leków przeciwhistaminowych I generacji. Substancja czynna blokuje receptory: histaminowe (H1), adrenergiczne, cholinergiczne, dopaminergiczne oraz serotoninergiczne. Taki mechanizm działania powoduje, że związek ma działanie przeciwalergiczne, przeciwwymiotne i uspakajające.

Wchłanianie prometazyny

Prometazyna jest bardzo dobrze wchłaniana z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne substancji czynnej osiągane jest po 1-2 godzinach po podaniu.

Dystrybucja prometazyny

Prometazyna wiążę się w 93% z białkami osocza. W badaniach farmakokinetycznych obliczono, że objętość dystrybucji wynosi 20-30 l/kg.

Metabolizm prometazyny

Prometazyna jest metabolizowana w wątrobie. Substancja czynna ulega w dużym stopniu efektowi pierwszego przejścia (ilość leku jaka trafia do krążenia ogólnego może być zmniejszona przez metabolizm wątrobowy). Substancja czynna jest przekształcana głównie do sulfotlenku prometazyny, a w mniejszym stopniu do demetylo-prometazyny i hydroksymetabolitów.

Wydalanie prometazyny

Okres półtrwania substancji czynnej wynosi około 7-15 godzin. Wydalanie metabolitów odbywa się głównie z moczem i żółcią.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij