sultamicylina Sultamicillin - ulotka - dawkowanie, zastosowanie, opis leku - DOZ.pl

Encyklopedia leków

sultamicylina, Sultamicillin, Sultamicillinum - zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o sultamicylinie

Rok wprowadzenia na rynek
1987
Substancje aktywne
ampicylina, sultamicylina
Działanie sultamicyliny
bakteriobójcze, przeciwbakteryjne
Postacie sultamicyliny
proszek do sporządzania roztworu do infuzji, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, tabletki powlekane
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ moczowy, układ oddechowy, układ płciowy żeński, układ pokarmowy (trawienny)
Specjalności medyczne
Chirurgia ogólna, Choroby płuc, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Gastroenterologia, Ginekologia i położnictwo, Otolaryngologia, Urologia
Wzór sumaryczny sultamicyliny

C25H30N4O9S2

Spis treści

Wybrane produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w RP zawierające sultamicylinę

Wskazania do stosowania sultamicyliny

Sultamicylina jest stosowana w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, infekcjach dróg moczowych, zakażeniach ginekologicznych, zakażeniach w obrębie jamy brzusznej (włącznie z zastosowaniem profilaktycznym po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej lub miednicy, a także po porodzie lub cesarskim cięciu) oraz w zakażeniach skóry i tkanki podskórnej.

Dawkowanie sultamicyliny

Dawka i czas stosowania sultamicyliny zależą od ciężkości zakażenia, wieku pacjenta, stopnia zaburzenia czynności nerek itp.
Sultamicylinę podaje się doustnie, domięśniowo lub dożylnie.

Podanie dożylne i domięśniowe
Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych: od 3 do 12 g.
Dawki zwykle stosowane (dobowe) u młodzieży i dzieci powyżej 2 roku życia: 150 mg/kg masy ciała.
Leku nie należy podawać domięśniowo u dzieci poniżej 2 lat.
U dzieci poniżej 2 roku życia wskazane jest wyłącznie podanie dożylne. Maksymalna dawka dobowa w tej grupie pacjentów wynosi 150 mg/kg masy ciała, z zastrzeżeniem, że u noworodków w pierwszym tygodniu życia maksymalna dawka dobowa to 75 mg/kg masy ciała.
Stosowanie sultamicyliny zapobiegawczo podczas zabiegów chirurgicznych wymaga podania 1,5–3 g leku podczas wprowadzania do znieczulenia.

Podanie doustne
Dawki zwykle stosowane (dobowe) u osób dorosłych i u dzieci o masie ciała powyżej 30 kg: od 375 do 750 mg.
Dawki zwykle stosowane (dobowe) u dzieci o masie ciała poniżej 30 kg: od 25 do 50 mg/kg masy ciała.

Przeciwskazania do stosowania sultamicyliny

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na ampicylinę i sulbaktam oraz nadwrażliwość na inne leki β-laktamowe np. karbapenemy, cefalosporyny.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania sultamicyliny

Zastosowanie sultamicyliny może wywołać reakcję nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać podawanie leku i wdrożyć odpowiednie postępowanie medyczne.
Należy unikać stosowania sultamicyliny u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej ze względu na ryzyko wystąpienia wysypki odropodobnej.
Przedłużone stosowanie sultamicyliny (powyżej 14 dni) wymaga sprawdzenia czynności nerek, wątroby, szpiku kostnego i innych narządów. Jest to szczególnie istotne w grupie pacjentów pediatrycznych.
Długotrwała antybiotykoterapia może prowadzić do rozwoju nadkażeń opornymi mikroorganizmami.
W celu zbadania obecności glukozy w moczu u pacjenta przyjmującego sultamicylinę należy zastosować metodę enzymatyczną z wykorzystaniem oksydazy glukozowej. Metody nieenzymatyczne mogą prowadzić do fałszywie dodatnich wyników.
U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne zalecane jest stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji, ponieważ ampicylina może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych.
W przypadku wystąpienia biegunki podczas antybiotykoterapii należy przeprowadzić badania celem wykluczenia zapalenia okrężnicy, które może mieć przebieg od łagodnego do zagrażającego życiu. Jeżeli zapalenie okrężnicy zostanie potwierdzone przez lekarza, należy przerwać stosowanie sultamicyliny. Stosowanie leków antyperystaltycznych jest w takiej sytuacji przeciwwskazane.
Innym wskazaniem do przerwania leczenia sultamicyliną jest wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa-Johnsona, martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy itp.
Probenecyd zmniejsza wydzielanie cewkowe sulbaktamu i penicyliny, zwiększa ich stężenie i zapewnia dłuższe utrzymywanie się leku w organizmie. Wiąże się to jednocześnie ze zwiększonym ryzykiem toksyczności.

Interakcje sultamicyliny z innymi substancjami czynnymi

Wzrost częstości występowania wysypki.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Allopurynol (Allopurinol) substancje hamujące syntezę kwasu moczowego - inhibitory oksydazy ksantynowej
Nasilenie działania przeciwzakrzepowego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Abcyksymab (Abciximab) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Acenokumarol (Acenocoumarol) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Bemiparyna (Bemiparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Cilostazol (Cilostazol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Dalteparyna (Dalteparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Epoprostenol (Epoprostenol) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Eptyfibatyd (Eptifibatide) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Fondaparynuks (Fondaparinux) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory czynnika Xa
Heparyna (Heparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Iloprost (Iloprost) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kangrelor (Cangrelor) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Klopidogrel (Clopidogrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Nadroparyna (Nadroparin calcium) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Parnaparyna (Parnaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Prasugrel (Prasugrel) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Sulodeksyd (Sulodexide) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Tiklopidyna (Ticlopidine) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Warfaryna (Warfarin) leki przeciwzakrzepowe - antagoniści witaminy K
Enoksaparyna (Enoxaparin) leki przeciwzakrzepowe - heparyna, heparynoidy i pochodne
Osłabienie działania bakteriobójczego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Chlorotetracyklina (Chlortetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Doksycyklina (Doxycycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Oksytetracyklina (Oxytetracycline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Sulfacetamid (Sulfacetamide) sulfonamidy
Kotrimoksazol (Sulfametoksazol+Trimetoprim) (Co-trimoxazole (sulfamethoxazole+trimethoprim)) sulfonamidy i trimetoprim
Tetracyklina (Tetracyline) antybiotyki tetracyklinowe - tetracykliny
Zwiększenie toksyczności metotreksatu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Metotreksat (Methotrexate) antymetaboilty kwasu foliowego (inhibitory reduktazy kwasu dihydrofoliowego)
Wydłużenie eliminacji ampicyliny.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenylobutazon (Phenylbutazone) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Indometacyna (Indomethacin) NLPZ hamujące nieswoiście COX-1 i COX-2 oraz paracetamol
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Osłabienie działania antykoncepcyjnego.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Estriol (Estriol) estrogeny naturalne i syntetyczne
Etynyloestradiol (Ethinylestradiol) estrogeny naturalne i syntetyczne

Inne rodzaje interakcji

Sultamicylina może powodować fałszywie dodatnie wyniki badań na obecność glukozy w moczu, jeśli badanie wykonywane jest z wykorzystaniem odczynników Benedicta, Fehlinga lub zestawu Clinitest.
Podanie sultamicyliny domięśniowo lub dożylnie może powodować u kobiet ciężarnych przemijające zmniejszenie stężenia całkowitego związanego estriolu, glukuronianu estriolu, związanego estronu i estradiolu.

Wpływ sultamicyliny na ciążę

Dane związane z badaniami na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu sulbaktamu i ampicyliny na płód. Sulbaktam przenika przez łożysko. Bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży nie zostało jednoznacznie potwierdzone, dlatego jego stosowanie należy ograniczyć do przypadków bezwzględnie koniecznych.

Wpływ sultamicyliny na laktację

Ampicylina i sulbaktam przenikają do mleka kobiecego. Mimo przenikania niewielkich ilości leku może on spowodować wystąpienie biegunki, reakcji uczuleniowych, zmian grzybiczych błon śluzowych i zmian skórnych u karmionego dziecka. Należy rozważyć przerwanie stosowania leku lub przerwanie karmienia piersią po uwzględnieniu korzyści dla dziecka i matki.

Skutki uboczne

biegunka
Bardzo często
ból głowy
Często
świąd
Często
wymioty
Często
nudności
Często
wysypka
Często
ból brzucha
Często
Kandydoza
Często
cholestatyczne zapalenie wątroby
Często
zmęczenie
Niezbyt często
złe samopoczucie
Niezbyt często
senność
Niezbyt często
hiperbilirubinemia
Niezbyt często
zapalenie języka
Niezbyt często
bóle stawów
Niezbyt często
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Niezbyt często
złuszczające zapalenie skóry
Rzadko
zawroty głowy
Rzadko
zapalenie okrężnicy
Rzadko
kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
Rzadko
pokrzywka
Częstość nieznana
rumień
Częstość nieznana
rumień wielopostaciowy
Częstość nieznana
suchość w ustach
Częstość nieznana
wzdęcia
Częstość nieznana
zaburzenia czynności wątroby
Częstość nieznana
zaburzenia smaku
Częstość nieznana
zespół lyella – toksyczna nekroliza naskórka
Częstość nieznana
zespół Stevensa-Johnsona
Częstość nieznana
żółtaczka
Częstość nieznana
niedokrwistość hemolityczna
Częstość nieznana
niedokrwistość aplastyczna
Częstość nieznana
neutropenia
Częstość nieznana
wstrząs anafilaktyczny
Częstość nieznana
agranulocytoza
Częstość nieznana
jadłowstręt
Częstość nieznana
rzekomobłoniaste zapalenie jelit
Częstość nieznana
bóle w nadbrzuszu
Częstość nieznana
krwawe wymioty
Częstość nieznana
alergiczne zapalenie naczyń
Częstość nieznana
czarny włochaty język
Częstość nieznana
drgawki
Częstość nieznana
duszność
Częstość nieznana
niedokrwistość
Częstość nieznana
ostra uogólniona osutka krostkowa
Częstość nieznana
eozynofilia
Częstość nieznana
leukopenia
Częstość nieznana
małopłytkowość
Częstość nieznana
zespół Kounisa
Częstość nieznana
obrzęk naczynioruchowy
Częstość nieznana
cholestaza
Częstość nieznana
plamica małopłytkowa
Częstość nieznana
Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej
Częstość nieznana
Zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
Częstość nieznana
odbarwienie języka
Częstość nieznana
reakcje anafilaktoidalne
Częstość nieznana
zapalenie błon śluzowych
Częstość nieznana
reakcja nadwrażliwości
Częstość nieznana
oporność bakterii chorobotwórczych
Częstość nieznana
wydłużony czas krzepnięcia
Częstość nieznana
objawy neurotoksyczności
Częstość nieznana
krwotok z jelita cienkiego
Częstość nieznana
krwotok z okrężnicy
Częstość nieznana
zaburzenie agregacji płytek krwi
Częstość nieznana

Działa niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Inne możliwe skutki uboczne

Podanie dożylne i domięśniowe: skutki uboczne pokrywają się ze skutkami występującymi po podaniu doustnym. Dodatkowo może wystąpić ból w miejscu wstrzyknięcia.

Objawy przedawkowania sultamicyliny

Przedawkowanie sultamicyliny objawia się działaniami niepożądanymi, które występują częściej i z większym nasileniem. Przy bardzo dużych stężeniach antybiotyków β-laktamowych w płynie mózgowo-rdzeniowym mogą wystąpić drgawki i inne objawy neurologiczne.

Mechanizm działania sultamicyliny

Sultamicylina to połączenie ampicyliny i sulbaktamu. Ampicylina wykazuje działanie bakteriobójcze poprzez połączenie się z białkami wiążącymi penicyliny (transpeptydazami), które są niezbędne do syntezy peptydoglikanów wchodzących w skład bakteryjnej ściany komórkowej. Zablokowanie syntezy ściany komórkowej hamuje namnażanie bakterii. Oporność bakterii na ampicylinę może wynikać z produkcji β-laktamaz. Sulbaktam to inhibitor β-laktamaz, który ogranicza oporność bakterii i zwiększa zakres działania antybiotyków β-laktamowych. Lek jest skuteczny wobec szczepów Staphylococcus aureus i S. epidermidis, gatunków z rodzaju Streptococcus (m.in. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus faecalis), Haemophilus influenzae i H. parainfluenzae, Moraxella catarrhalis, Bacteroides fragilis i gatunków pokrewnych, bakterii z rodzaju Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Neisseria meningitidis i Neisseria gonorrhoeae oraz Morganella morganii.

Substancje czynne o tym samym mechanizmie działania

  • Kloksacylina
  • sultamicylina

Wchłanianie sultamicyliny

Sultamicylina to prolek, który po podaniu doustnym jest hydrolizowany przez enzymy w ścianie jelita do ampicyliny i sulbaktamu. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi 80% (bez względu na to, czy lek jest podawany na czczo, czy po posiłku), natomiast po podaniu domięśniowym biodostępność jest bliska 100%.

Dystrybucja sultamicyliny

Ampicylina i sulbaktam są szybko dystrybuowane do tkanek, płynów ustrojowych i wydzielin. Przenikanie leku do mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego jest niewielkie, o ile nie doszło do zapalenia opon mózgowych.

Wydalanie sultamicyliny

Okres półtrwania ampicyliny i sulbaktamu wynosi około 1 godziny. Około 80% ampicyliny i sulbaktamu jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Nieznaczne ilości obu substancji wykryto w żółci i w kale. U osób starszych i z zaburzeniami czynności nerek klirens dla obu składników może obniżać się, a okres półtrwania może ulegać wydłużeniu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij