Dapson, Dapsonum - Zastosowanie, działanie, opis

Podstawowe informacje o dapsonie

Rok wprowadzenia na rynek
1945
Działanie dapsonu
bakteriostatyczne, przeciwzapalne
Postacie dapsonu
tabletki
Układy narządowe
powłoka wspólna (skóra i błony śluzowe), układ immunologiczny (odpornościowy), układ pokarmowy (trawienny), układ połączeń kości (stawy i jego elementy), układ krwionośny (sercowo-naczyniowy)
Specjalności medyczne
Angiologia, Choroby zakaźne i pasożytnicze, Dermatologia i wenerologia, Gastroenterologia, Immunologia kliniczna, Medycyna tropikalna, Reumatologia
Rys historyczny dapsonu

Dapson został opracowany w 1908 roku przez Fromma i Wittmanna. Właściwości przeciwbakteryjne dapsonu poznano w latach 30 XX wieku. Początkowo stwierdzono, że ze względu na toksyczne skutki dapsonu, nie jest możliwe stosowanie leku u ludzi. W kolejnych latach wyjaśniono, że toksyczne działanie leku wynikało z zastosowania zbyt dużych dawek. Lek został oficjalnie dopuszczony do leczenia trądu i innych chorób zakaźnych w latach 40 XX wieku. 

Wzór sumaryczny dapsonu

C12H12N2O2S

Spis treści

Wskazania do stosowania dapsonu

Dapson jest stosowany w leczeniu trądu, dermatoz pęcherzykowych (np. pęcherzyca zwyczajna, rodzinna pęcherzyca, opryszczkowe zapalenie skóry, autoimmunologiczne choroby pęcherzykowe), krostkowego zapalenia skóry, zgorzelinowego zapalenia skóry, skórnej postaci tocznia rumieniowatego, pokrzywki naczyniowej, zapalenia naczyń (związane z IgA, guzkowe, leukocytoklastyczne). Innym wskazaniem do stosowania dapsonu jest zespół Weber-Christiana, zespół Melkerssona-Rosenthala, Choroba Leśniowskiego-Crohna, malaria, przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów (jako alternatywa do zwykle stosowanych leków), a także zakażenie wirusem HIV (profilaktyka i leczenie zapalenia płuc lub infekcji mózgu powodowanych przez HIV). 

Dawkowanie dapsonu

Dawka stosowana w leczeniu i długość terapii zależą od jednostki chorobowej, wieku, chorób towarzyszących (zaburzona praca nerek, niewydolność wątroby) itp.
Dapson przyjmuje się doustnie, najlepiej po posiłku.
Dawki zwykle stosowane (dobowe) to 50–100 mg. Maksymalna dawka dobowa to 300 mg.

Przeciwskazania do stosowania dapsonu

Przeciwwskazaniem są nadwrażliwość na dapson i na sulfonamidy (np. sulfasalazyna, furosemid). Dapson jest również przeciwwskazany u osób z ciężkimi chorobami wątroby.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania dapsonu

Stopień nasilenia działań niepożądanych może być zwiększony u osób ze znacznym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
U pacjentów z ciężką niedokrwistością, stosowanie leku należy ograniczyć do sytuacji koniecznych (w nagłych przypadkach). Wymagana jest regularna kontrola poziomu hemoglobiny, oparta na porównaniu jej wartości z wartościami, które występowały na początku terapii. Często groźniejsze skutki może nieść nagły spadek początkowo wysokiego poziomu hemoglobiny niż niewielkie obniżenie hemoglobiny, której poziom był niski jeszcze przed rozpoczęciem stosowania leku. Na podstawie zmian poziomu hemoglobiny należy podjąć decyzję o możliwości kontynuowania terapii. Konieczność zaprzestania stosowania dapsonu może wynikać także z podwyższonych wartości methemoglobiny.
Pojawienie się pierwszych objawów sinicy, takich jak niebieskawe przebawienia ust i paznokci, wskazuje na konieczność konsultacji z lekarzem i natychmiastowego przerwania stosowania leku. Dotyczy to również pacjentów, u których wystąpiła wysypka skórna podczas leczenia.
Kontrola parametrów hematologicznych jest szczególnie istotna w grupie pacjentów chorujących na AIDS, którzy przyjmują  jednocześnie zydowudynę.

Interakcje dapsonu z innymi substancjami czynnymi

Zmniejszenie klirensu dapsonu, przez co jego stężenie w osoczu może wzrastać.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Omeprazol (Omeprazole) IPP - inhibitory pompy protonowej
Wzrost stężenia dapsonu w osoczu i nasilenie jego działań niepożądanych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Trimetoprim (Trimethoprim) sulfonamidy i trimetoprim
Skrócenie okresu półtrwania dapsonu (możliwe zmniejszenie skuteczności dapsonu).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Nasilenie metabolizmu dapsonu (zmniejszenie skuteczności dapsonu).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas ursodeoksycholowy (Ursodeoxycholic acid (udca)) substancje stosowane w chorobach dróg żółciowych
Ryzyko methemoglobinemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Bupiwakaina (Bupivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Celekoksyb (Celecoxibum) NLPZ hamujące wybiórczo COX-2 - koksyby
Furosemid (Furosemide) leki moczopędne, diuretyk - pętlowe
Indapamid (Indapamide) sulfonamidy
Monoazotan izosorbidu (Isosorbide mononitrate) inne substancje rozszerzające naczynia wieńcowe
Lidokaina (Lidocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Mepiwakaina (Mepivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Nitrogliceryna (Nitroglycerin) nitraty
Podtlenku azotu (Nitrous oxide) substancje do znieczulenia ogólnego, anestetyki - INNE
Prilokaina (Prylokaina) (Prilocaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Ropiwakaina (Ropivacaine) substancje znieczulające miejscowo - amidy
Sulfasalazyna (Sulfasalazine) pochodne kwasu aminosalicylowego
Tetraazotan pentaerytrytolu (Pentaerythritol tetranitrate) nitraty
Tlenek azotu (Nitric oxide) gazy medyczne
Zmniejszenie powstawania metabolitu- hydroksyloaminy dapsonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Flukonazol (Fluconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ryzyko zaburzeń hematologicznych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Zydowudyna (Azydotymidyna, AZT) (Zidovudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Spadek liczby białych krwinek. Ryzyko zakażeń i stanów zapalnych.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Klozapina (Clozapine) neuroleptyki atypowe
Zwiększenie wrażliwości skóry na promienie słoneczne.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas 5-aminolewulinowy (5-aminolevulinic acid) leki stosowane w terapii fotodynamicznej
Zmiany w obrazie krwi (nudności, gorączka, osłabienie, przyspieszenia tętna itd.).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Detreomycyna (Chloramfenikol) (Chloramphenicol) antybiotyki - INNE
Zmniejszenie liczby białych i czerwonych krwinek.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Chlorochina (Chloroquine) substancje przeciwpierwotniakowe
Nasilenie działania dapsonu (w tym działań niepożądanych).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Amiodaron (Amiodarone) leki przeciwarytmiczne - klasa III
Erytromycyna (Erythromycin) antybiotyki makrolidowe - makrolidy
Fluwoksamina (Fluvoxamine) SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
Itrakonazol (Itraconazole) przeciwgrzybicze pochodne triazolu
Ketokonazol (Ketoconazole) przeciwgrzybicze pochodne imidazolu
Ryzyko uszkodzenia nerwów obwodowych (mrowienie, drętwienie, ból kończyn itp.).
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Elotuzumab (Elotuzumab) przeciwciała monoklonalne - przeciwnowotworowe i immunosupresyjne
Stawudyna (Stavudine) nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Osłabienie działania dapsonu.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Fenobarbital (Luminal) (Phenobarbital) inne leki przeciwpadaczkowe
Fenytoina (Phenytoin) leki przeciwpadaczkowe - blokujące kanały sodowe i stabilizujące błony neuronów
Ryfampicyna (Rifampicin (rifampin)) antybiotyki - INNE
Ryzyko anemii.
Substancja czynna: Grupa farmakoterapeutyczna:
Kwas acetylosalicylowy (Acetylsalicylic acid) leki przeciwzakrzepowe - inhibitory agregacji płytek
Witamina C (Kwas askorbinowy) (Ascorbic acid (vitamin c)) witamina C

Wpływ dapsonu na prowadzenie pojazdów

Dapson może wydłużać czas reakcji kierowcy. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas terapii dapsonem.

Wpływ dapsonu na ciążę

Badania prowadzone wśród zwierząt nie wykazały działania teratogennego dapsonu. Dane z badań wśród kobiet są ograniczone, dlatego stosowanie leku w ciąży nie jest zalecane.

Wpływ dapsonu na laktację

Dapson przechodzi do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć wpływu leku na karmione dziecko, dlatego należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu stosowania leku.

Skutki uboczne

ból głowy
nudności
ból brzucha
hemoliza
eozynofilia
zapalenie wątroby
żółtaczka
gorączka
obrzęk węzłów chłonnych
anemia
wysypka skórna
methemoglobinemia
mononukleoza
obwodowa neuropatia ruchowa
hipoalbuminemia
agranulocytoza
zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
trombocytoza
nadwrażliwość na światło
eozynofilowe zapalenie płuc
ostre zapalenie trzustki

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstotliwość występowania u pacjentów. (Klasyfikacja MdDRA)

Bardzo często
(≥1/10)
Często
(≥1/100 do <1/10)
Niezbyt często
(≥1/1000 do <1/100)
Rzadko
(≥1/10 000 do < 1/1000)
Bardzo rzadko
(<1/10 000)
Częstość nieznana
Nie można ocenić na podstawie dostępnych danych

Objawy przedawkowania dapsonu

W zależności od przyjętej dawki dapsonu mogą wystąpić bóle głowy, nudności, wymioty, tachykardia, duszność, omdlenia, przekrwienie błony śluzowej nosa, hemoliza, zasinienie błon śluzowych i skóry, zaburzenia czynności nerek, krwiomocz, objawy psychiatryczne i neurologiczne, ślepota, methemoglobinemia. Odnotowano także przypadki nieodwracalnej retinopatii. 

Mechanizm działania dapsonu

Dapson hamuje syntezę kwasu foliowego poprzez współzawodnictwo z kwasem p-aminonobenzoesowym (PABA) o miejsce aktywne enzymu syntetazy dihydropteroesanu. Kwas foliowy jest niezbędny do syntezy DNA, dlatego jego brak zakłóca wzrost i replikację bakterii, z czego wynika działanie bakteriostatyczne dapsonu. Mechanizm działania przeciwzapalnego nie jest dokładnie wyjaśniony. Prawdopodobnie wynika z hamowania neutrofili w odpowiedzi zapalnej.

Wchłanianie dapsonu

Dapson jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne po 2-6 h po podaniu. Biodostępność leku wynosi 70-80%.

Dystrybucja dapsonu

Dapson wiąże się w 70-90% z białkami osocza. Lek jest szeroko dystrybuowany do tkanek i narządów, gdzie osiąga stężenia zbliżone do tych osiąganych w osoczu. Dapson wnika również do wnętrza fagocytów.

Metabolizm dapsonu

Dapson jest metabolizowany w wątrobie na drodze acetylacji (przy udziale N-acetylotransferazy) i na drodze hydroksylacji (głównie przy udziale enzymu CYP2E1). Mniejsze znaczenie w metabolizmie dapsonu mają leukocyty wielojądrzaste. Główne metabolity dapsonu to monoacetylodapson i hydroksylamina dapsonu. Drugi z wymienionych metabolitów odpowiada za większość hematologicznych działań niepożądanych, ale przypisuje mu się również działanie przeciwzapalne w dermatozach skórnych.

Wydalanie dapsonu

Okres półtrwania dapsonu wynosi około 20 h. Wydalanie leku odbywa się głównie z moczem (90%) w postaci metabolitów, w drugiej kolejności z kałem (10%). Aktywne postaci dapsonu można wykryć do 35 dnia od odstawienia leku po długotrwałej terapii. Lek nie kumuluje się w organizmie w istotnym stopniu.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij